Prohlášení imigranta

19. července 2015 v 8:37 | prvopodstata tm převzato |  Články

18.07.2015 17:32
Vážení přátelé,
jak jistě víte, naše vláda se zavázala "dobrovolně" přijmout stovky, následně pak tisíce imigrantů. Pravda, neptala se nás, ale budiž. Horší je, že řekla "A", a zapomněla říct i "B". Zjevně netuší, jak příliv imigrantů korigovat. A právě jednostránkový dokument v příloze by mohl napomoci příliv uprchlíků velmi významně filtrovat - co do kvantity i co do kvality běženců.


Jde o velmi jednoduchý způsob, jak vyřadit velkou část nežádoucích imigrantů (právě tu nejnebezpečnější) ze seznamu žadatelů, kterým bude udělena nějaká forma povolení pobytu u nás. Z těch, kteří nemají čestné úmysly, nechtějí se přizpůsobit a jde jim hlavně o invazi silámu, bude jen málo takových, kteří něco podobného podepíšou. Navíc tak dávají státu právo, aby v případech, kdy žadatel poruší, co v tomto prohlášení slíbil, bez jakéhokoliv zdlouhavého zdůvodňování dotyčného deportoval do původní vlasti.

Tzv. lidskoprávní emisary upozorňuji, že dokument základní práva a svobody občanů, kteří v této zemi žijí, neporušuje, ale naopak hájí. Pokud bude mít některý ze zájemců o pobyt v ČR pocit, že ho toto prohlášení uráží, nechť jde tam, kde ho přijímací podmínky urážet nebudou. Ostatně - právě to je základním smyslem dokumentu.


Proč něco tak jednoduchého vláda nezavede? Vyřešilo by to 90% budoucích "neřešitelných" problémů zejména s islámskými imigranty.
O. Lukáš

Přeposílání tohoto mailu poslancům, senátorům atd. se doporučuje!
************************************************
Prohlášení imigranta
nedílná a povinná součást jakékoliv žádosti o přijetí do ČR (dočasný či trvalý pobyt, státní občanství)
… (identifikační údaje) …žádám o přijetí Českou republikou a o povolení pobytu na jejím území. Prohlašuji, že tak činím výhradně z důvodů … (škrtnout, co se nehodí: politických, ekonomických, náboženských, jiných) …, které mi v mé vlasti … (identifikační údaje) …neumožňují důstojný život v bezpečí.
Uvědomuji si, že mě Česká republika přijímá, aby mi pomohla vyřešit obtížnou životní situaci, poskytla mi přístřeší, možnost pracovat a svobodně žít, a to přesto, že ji k tomu nezavazuje žádná povinnost ani úmluva. Vážím si tohoto daru a nikdy ho nezneužiju.
Zavazuji se, že budu ctít zákony této země, její kulturní prostředí a tradice. Současně prohlašuji, že bez jakýchkoliv výhrad akceptuji Listinu základních práv a svobod zakotvenou v Ústavě ČR, zejména právo na ochranu života a zdraví člověka, svobodu vyznání a rovná práva mužů a žen. Křesťanství a další náboženství, která šíří lásku a vzájemný respekt mezi lidmi, považuji za zcela legitimní a nikdy nebudu proti jejím věřícím, stejně jako proti lidem nevyznávajícím žádnou oficiální víru, bojovat. Plně akceptuji, že česká společnost má křesťanské základy, že ctí křesťanské symboly a svátky, Ježíše a svého Boha. Vyznání považuji za věc zcela soukromou; je věcí individuální svobodné volby stejně jako změna vyznání a nikomu nepřísluší do ní zasahovat, nebo ji ostentativně manifestovat na veřejnosti (modlitby patří do chrámů) a obtěžovat tak vyznavače jiné víry nebo občany bez oficiálního vyznání.
Nikdy nebudu žádným způsobem podporovat ani šířit principy, které jsou v rozporu s demokratickými základy a tradičními hodnotami občanského života České republiky, zejména fyzické tresty, sankce bez soudního projednání (právo šaría), fašismus, terorismus a jakékoliv projevy hrubého násilí. Odmítám otroctví a tzv. svaté války (džihád). Chápu a ctím, že česká společnost považuje zahalování obličeje za oprávněnou prevenci terorismu, jakož i společenského útlaku žen. Distancuji se od všech militantních a intolerantních zdrojů násilí a nesvobody, a to bez ohledu na náboženské vyznání. Nikdy nebudu schvalovat ani nepřímo podporovat zneužívání mladistvých, především sex s dětmi do 15 let, obřízku (zejména ženskou), sňatky s nezletilými apod.
Přijímám i další specifika života v České republice, např. to, že pes je českou společností vnímán jako přítel člověka, že Češi konzumují mj. i vepřové maso a alkoholické nápoje, že zesměšňují své i cizí osobnosti a jevy (satira, karikatura), které podkopávají zdravý základ společnosti. Toto vše považuji za tradiční a legitimní součást života české společnosti. Ctím a plně respektuji, že Česká republika patří těm občanům, kteří v ní žijí a zvelebují ji po mnoho generací, tedy těm, kteří mne mezi sebe na základě tohoto prohlášení přijímají, aby mi dali šanci důstojně žít.
Místopřísežně prohlašuji, že nic z toho, co je uvedeno v tomto prohlášení, mě nijak nepohoršuje ani neponižuje, nepovažuji to za diskriminaci své rasy, víry, politických názorů ani ekonomického postavení.
Pokud bych přeci jen shledal podmínky života v České republice pro mne nevyhovujícími, nebo by mne urážely, využiji neprodleně svého práva tuto zemi opustit. Pokud se podmínkám uvedeným v tomto prohlášení svými činy zpronevěřím, automaticky nabývá Česká republika právo deportovat mě do mé původní vlasti.
Tak přísahám!
Datum a podpis

 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.