Yellowstone - bod nenávratnosti již překročen.....

7. června 2015 v 0:55 | prvopodstata převzato z blogu polahoda. |  Články
....vědci utíkají z Ameriky
tm: můžete pozorovat, že Amerika se "zdárně blíží" pravděpodobně svému konci do slova a do písmene, jestli situace nastane. Psal jsem o problému před několika měsíci. Nenajdete ve zmíněném území ani jedno zvíře či ptáka. Jsou moudří a vědí-cítí.
Yellowstone - bod nenávratnosti již překročen

Všechny pokusy dozvědět se více o těchto problémech naráží na hluchou zeď, absenci srozumitelných informací. Žádná prohlášení vědců, žádné zprávy o vědeckých konferencích, nejsou ani výsledky rozsáhlých studií v této oblasti, oni prostě neexistují. Člověk má dojem, že problém neexistuje. Ovšem nyní jen slepý člověk nevidí, co se děje, a neuvědomí si, že civilizace stojí na pokraji velké katastrofy. Jediné téma, o kterém se více či méně dočteme v médiích, a to z velké části kvůli faktické nemožnosti zabránit úniku informací, neboť situace je opravdu kritická, je situace v Yellowstonském národním parku.
Problém je natolik aktuální, že dokonce i ruští armádní důstojníci se otevřeně zapojují do polemiky na toto téma.
Takže, 25. března byl v novinách "Vojensko-průmyslový kurýr" opublikován článek doktora vojenských věd, prvního místopředsedy Akademie geopolitických problémů, plukovníka Konstantina Sivkova http://vpk-news.ru/articles/24405, z něhož vyšlo najevo, že ruské bezpečnostní struktury nejenže pozorně sledují situaci kolem Yellowstonského národního parku, který se nachází na území zaoceánských partnerů, ale také ji začlenili do svých strategických obranných plánů. Expert zejména uvedl, že v současné době dává supervulkán stejnou záruku bezpečnosti a míru na planetě, jako v případě použití nukleárních zbraní Spojenými státy proti Rusku. Vojákům stačí zasáhnout jediný cíl, aby z vojenského hlediska konflikt skončil. A tímto cílem je Yellowstone. Zajímavé je, že daný článek způsobil velkou rezonanci a paniku v západních médiích. Zejména novináři z britského deníku Daily Mail zdůraznili vědeckou opodstatněnost hrozby týkající se existence Severní Ameriky a Západní Evropy v případě použití Ruského scénáře uvedeného Sivkovem. (http://so-l.ru/news/show/daily_mail_ssha_deystvitelno_mo).
Takže, výzkumy se provádí, stav věcí v souvislosti s přírodními jevy na planetě je pečlivě sledován a studuje se.
Vyvstává otázka: proč o tom široká veřejnost neví? Proč vědci mlčí? Nebo to jen mocní tohoto světa dělají vše pro to, aby informace neunikly? Pokud ano, potom tento fakt svědčí o tom, že situace je zcela mimo kontrolu. Navzdory všemu ale existuje jedna fundamentální zpráva " O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů", která byla v listopadu 2014 zveřejněna na internetových stránkách Mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA". (http://allatra.org/ru/pages/climate). Tato vědecká práce je výsledkem výzkumů mezinárodní skupiny vědců, jejichž jména nebyla z pochopitelných důvodů zveřejněna. Zpráva poskytuje informaci o skutečné situaci na planetě (v oblasti seismologie, vulkanologie, klimatologie, atd.), analyzuje perspektivy možného vývoje událostí, zmiňuje se o způsobech regulace přírodních jevů.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Pro ověření pravdivosti poskytnutých informací jsou pro mne, jako člověka pragmatického a vzdáleného od dané problematiky, komentáře odborníků nutné. Shodou okolností jsem v Rusku potkal starého přítele, vědce světového jména, specialistu v oboru geofyziky. Během našeho setkání jsem zjistil, že je účastníkem mezinárodní skupiny vědců ALLATRA SCIENCE a spoluautorem této zprávy. Měli jsme velmi zajímavý rozhovor. S jeho svolením, uvádím některé výňatky:
"Naše skupina byla založena v roce 1996. Téměř 20 let se zabýváme rozsáhlými výzkumy v oblasti geofyziky a geoinženýrství. Jsem rád, že jsi věnoval pozornost naší zprávě. Ve skutečnosti je situace velmi vážná. Jak víš, v posledních dvou desetiletích jsme byli svědky významných změn geofyzikálních parametrů planety, zvětšil se počet anomálních jevů a četnost a rozsah přírodních katastrof. Pozornost přitahuje skokový charakter zesílení katastrof v atmosféře, litosféře, hydrosféře. A to vede k prudkému uvolnění obrovského množství energie, a to jak vnější, tak i vnitřní. Počínaje rokem 2011, tyto procesy vstoupily do aktivní fáze. Stačí se podívat na statistiky zemětřesení, tajfuny a hurikány v posledních čtyřech letech. Počet přírodních katastrof nabírajících na síle, se výrazně zvětšil. Také pozorujeme zrychlení pohybu tektonických desek, tempa růstu seizmické, vulkanické a sluneční aktivity, měnící se magnetické pole Země, rychlejší pohyb magnetických pólů, posun zemské osy, změnu albeda planety, jejich orbitálních parametrů… Zprávu jsi vlastně četl a pochopil vážnost situace sám, takže opakování nemá žádný smysl. Lidstvo ještě nikdy nečelilo podobným zkouškám. A teď jsme se rychle přiblížili k apogeu událostí.
"Prosím, můžeš podrobněji říci o tom, co se vlastně děje na území Yellowstonského národního parku? Tato informace je nyní více než aktuální."
Pozornost naší skupiny, která zahrnuje mnoho prominentních vědců a odborníků z různých vědních oborů, je zaměřená na Yellowstonský park od roku 2000. Od roku 2002 jsme zaznamenali vznik nových gejzírů, deformaci zemského povrchu, zvýšení teploty půdy do bodu varu, vznik nových trhlin v zemském povrchu, přes které jde uvolňování sopečných plynů. Daná studia, jakož i frekvence seismické aktivity, která od roku 2011 neustále roste, vypovídají o tom, že se v tomto místě magma zvyšující rychlostí blíží k povrchu. To znamená, že se probouzí supervulkán. Přičemž vláda Spojených států, než by vážně přemýšlela o možných způsobech, jak zabránit budoucím katastrofám, nebo alespoň varovala a evakuovala obyvatele, raději od roku 2004 zpřísnila návštěvy Yellowstonského národního parku a informace o procesech, které tam probíhají, utajila úplně.
" Jaké jsou vaše předpovědi ohledně vývoje událostí v této části světa? Co lidstvo může očekávat v blízké budoucnosti?"
Ty tomu pořád nerozumíš? Vždyť víš, že jsem se s rodinou, s dětmi a vnoučaty odstěhoval z "nejvíce demokratického státu na světě"… víš, kam. Co si myslíš, proč? Jen blázen, člověk, který se nestará o své blízké, tam zůstane. Nebo blázni omámení a posedlí spotřebitelským systémem a iluzemi budování své vlastní "světlé budoucnosti" vsugerovaného "amerického snu".
"To znamená, že to máme brát jako fakt?"
Faktem je, že jsou všechny události na Zemi cyklické. Žijeme v době aktivace cyklu Yellowstonské Kaldery, který se opakuje, jak víš, jednou za 640.000 let. Ve skutečnosti se napětí zvyšuje a lidstvo čekají velké problémy. Všechno je uvedeno ve zprávě. Bohužel, tento dokument již není jen prognóza, nyní je to konstatování reality, uvedené v lehké formě.
"V poslední době je zaznamenán až děsivě rapidní nárůst seismické aktivity v Japonsku. Jistě to ovlivňuje proces probuzení supervulkánu Aira (http://cont.ws/post/76906). Podle materiálů obsažených ve zprávě, pravděpodobnost zničení japonského souostroví v příštích 10 letech je 70% a do 18 let - 99%. Nakolik je tato informace dnes relevantní?"
Vím, že máš rád japonská auta, tak ti odpovím takto: pokud máš v plánu si koupit automobil, tak s tím neotálej. Situace v Japonsku je žalostná. Víš, udržujeme ji uměle. Ale naše možnosti jsou omezené. Prognózy uvedené ve zprávě jsou nevyhnutelné události, které nastanou v dohledné budoucnosti. Ledaže se stane zázrak a naše schopnosti se významně rozšíří...
" To ale znamená, že zpráva vše neuvádí a situace je mnohem vážnější?"
Opakuji, informace ve zprávě jsou vykládány "mírným" způsobem. Neměli jsme v úmyslu vyděsit lidi, jen varovat veřejnost. A opět chci obrátit tvoji pozornost, při práci nad zprávou jsme spoléhali výhradně na své vlastní síly, které jsou v současné době, bohužel, omezené. Proto nechť si čtenáři udělají vlastní závěry… A koupi japonského vozu už neodkládej.
"Slyšel jsem tě. Řekni mi, je si americká vláda vědoma situace? Copak nerozumí, že sedí na sudu se střelným prachem, a to v pravém slova smyslu?"
Otázka adekvátnosti mnoha úředníků, a to nejen v USA, zůstává otevřená. Lidé lpí na iluzích, vymýšlejí si nějaké směšné výmluvy, zlobí se na "paranoidní" (v jejich chápání) a často jednoduše odmítnou "všechny ty nesmysly". To znamená, že ve skutečnosti dochází k obyčejné sabotáži. Víš, kdy jsem se nakonec rozhodl věnovat práci ve skupině ALLATRA SCIENCE? Všechno to začalo z entuziazmu a dobrovolně. Jen jsem byl zvědavý jako vědec: mladí lidé z celého světa sjednocení jediným vznešeným cílem - sloužit lidem bez hranic. Otevíraly se nové neprozkoumané obzory, slibné oblasti vědy, alternativní znalosti. Byl jsem nadšený možností udělat něco opravdu užitečného pro celé lidstvo. Ale v roce 2002 se stala událost, která poukázala na vážnost situace. Studovali jsme septonové pole v Yellowstonském parku. Termín "septonové pole" používáme v rámci skupiny, pokud se chceš o tom dozvědět více, můžeš se seznámit s naší zprávou o fyzice http://allatra.org/ru/reports/iskonnaja-fizika-allatra.Tyto studie ukázaly, že dutina kráteru naplněná magmatem a pevnou horninou, se skládá ze dvou komor - horní a dolní.
Ukázalo se, že rozměry dolní komory jsou několikanásobně větší než horní, o které se v té době vědělo. Také jsme zaznamenali rychlé zvětšení tlaku v dolní komoře. Bylo zřejmé, že se supervulkán probouzí. Samozřejmě, první věc, kterou jsem udělal po obdržení výsledků našeho výzkumu - spěchal jsem předat informaci kolegům a přátelům v oboru. A tak pro mne začaly tehdy nepochopitelné události. Zpočátku mě vyslechli, poplácali po rameni, potom říkali "neblázni, potřebuješ si vyčistit hlavu". Nato mě začali veřejně zesměšňovat a skončilo to otevřenou hrozbou fyzického násilí… nebudeme zabíhat do detailů. Ponaučení jsem si vzal okamžitě a rozhodl jsem se plně věnovat práci ve skupině ALLATRA SCIENCE. Nemusel nás nikdo přesvědčovat, už jsme si tehdy uvědomili vážnost situace, pochopili, že musíme jednat teď, že zítra pro nás neexistuje.
Obr. 1 . Trojrozměrný model podzemní dutiny Yellowstonského supervulkánu. Hnědá barva - horní komora, červená barva - dolní komora. (Zdroj - http://russian.rt.com/article/87577)
Co udělali zástupci, tak říkajíc, oficiální "vědy"? Jak to obvykle v takových případech bývá, veškeré informace utajili, uzavřeli k nim veřejnosti přístup a potom jen seděli a čekali, zatím jen pozorovali, co se děje. Ale dnes, o 13 let později, se ukázalo, že vědci za poslední dobu "provedli rozsáhlé studie s využitím pokročilých technologií" a "objevili tajemství": dutina pod Yellowstonskou Kalderou má dvě komory! (http://russian.rt.com/article/87577) No, a jako vždy jejich oblíbené vymlouvání, "nemáme se čeho bát…", "ještě nepřišel čas erupce…", "neposlouchejte panikáře…" a tak dále. A kde jste byli celých těch 13 let?! Během této doby bylo možné tolik toho udělat. Teď i hluchý, slepý a němý blázen je "v obraze"! Odvrátit se od tak důležitých otázek? Koneckonců, jde o životy téměř miliardy lidí, kteří žijí na dvou kontinentech na západní polokouli! A teď máte v plánu udělat co? Zachránit svoji kůži?!
Mám dojem, že americká vláda žije v jakémsi světě fantazie, obývaném superhrdiny. Tolik se dívali na ty své hrdinské ságy a nyní čekají, že na poslední chvíli přispěchá Santa a zachrání je před hrozící katastrofou. A v pozadí vlaje americká vlajka a hraje hymna. Nesmysl…
Od začátku roku 2014 jsme se kolektivně rozhodli poskytovat informace o blížících se zemětřeseních. Tak jsme se snažili upozornit vládu na nutnost okamžitého zásahu, naivně jsme věřili, že nás vyslechnou, že bude zpětná vazba. Nebo alespoň nebudou překážet. Ale oni nás pořád ignorovali. Každý otřes, o němž jsme varovali předem, poskytnul všechna výchozí data: epicentrum blížícího se zemětřesení, hloubku, rozsah - proběhl přesně podle naší stanovené prognózy. Rok jsme posílali své výsledky. Rok jsme zadržovali procesy, aby se kaldera nemohla projevit "v celé své kráse". Jako odpověď jsme dostávali jen ticho. Ale v lednu tohoto roku se stal "zábavný" příběh. Opět jsme informovali o nadcházejícím poměrně silném zemětřesení, upozorňovali na žalostnou situaci v regionu. Zároveň jsme uvedli, že prozatím svými sílami situaci zdržujeme a není nutné panikařit, ale je čas se zamyslet nad budoucností. Zpočátku šlo všechno jako obvykle: naše zpráva byla ignorována. Ale po prvním otřesu z prognózované série, byli všichni úředníci administrace Obamy se svými rodinami naléhavě evakuováni z kontinentu. A svou Zemi nechali na pospas. Utíkali tak, že ani nevarovali armádní důstojníky, za to byli velmi rozčilení na svého prezidenta. Uprchlíci se nicméně brzy vrátili, ale tato nehezká zkušenost uvízla v paměti.
Hmm, to by bylo legrační, kdyby to nebylo tak smutné. Nyní ve světě existuje vážná konfrontace mezi USA a Ruskem srovnatelná s obdobím studené války. Studium informací z různých zdrojů jasně ukazuje, že Yellowstonská Kaldera se stala trumfem při konfrontaci dvou civilizací - západní a slovanské. Dokonce se otevřeně debatuje o možnosti jaderného úderu Ruskem na národní park. Uvádí se dokonce i přesné výpočty požadované síly úderu.
"Věř mi, to již nemá žádný smysl. V této situaci, střílet po Americe se rovná palbě na mrtvolu - plýtvaní municí.
"To znamená, že Spojené Státy Americké přestanou existovat?"
"Především teritoriálně. Je to nevyhnutelné. Alespoň na západní polokouli. A mimochodem, zbav se starého zvyku dělit lidi podle národnosti a planetu na státy. Země je náš společný domov. A nadcházející pohroma ohrožuje všechny osoby žijící v tomto domě, bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženství nebo jakékoli jiné odlišnosti vymyšlené lidmi. Bude to katastrofa v planetárním měřítku, která se dotkne každého. Rozumíš? Nezapomeň, že v Severní Americe je 23 států a dalších12 - v Jižní Americe. To je miliarda lidí, kteří pocítí na vlastní kůži hrůzostrašný dopad erupce."
"Jaká je situace v samotných Spojených státech? Co se děje v informačním prostoru? Je nemožné skrýt tak zjevná fakta. Celý kontinent je v horečce, to je jasné."
Obr. 2 Mapa zemětřesení v Severní a Střední Americe v druhé polovině dubna - první polovině května 2015. (Zdroj http://earthquake.usgs.gov)

 

22 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 nunvy nunvy | E-mail | 7. června 2015 v 8:47 | Reagovat

Zdravím pane T.M. co by to znamenalo pro Evropu?Českou republiku? Pokud vím, tak kdyby to tam prdlo, celá zeměkoule by byla zamořená prachem, slunce bychom neviděli minimálně 2roky. Nejlépe se schovat někam do krytu. Jsou vůbec v ČR na toto někde připraveni? Co byste dělal vy?

2 proud proud | 7. června 2015 v 10:31 | Reagovat

Zajimavy,musim se smat i kdyz jde v principu o vaznou vec.Obevila se Amerika v Yellowstone:-).O ty veci vim hodne uz asi 16-17 let,Yellowstone mel bejt spravne casove uz davno ve vzducu,je to poprve v jeho historii co jeste porad "drzi" a uz tenkrat me nepadlo ze neni potreba vic,nez mu vojensky pomoct.Ale ptam se: "za jakou cenu"??? A rozhodne tou cenou nemyslim ani penize,ani materialni statky!

3 Kamil Kamil | E-mail | 7. června 2015 v 11:26 | Reagovat

Ale ironií je, že celkový počet lidí, kteří se mohou umístit ve všech těch vestavěných podzemních městech, rozptýlených po celém světě, je 144 000 osob.
Z článku, že by náhoda ?

4 soto soto | 7. června 2015 v 11:51 | Reagovat

Jakalá je šance přežit v případe zničení pouhého Japonska erupcí,  když by to vyhodilo do vzduchu a do vody všechny jaderné elektrárny ?
Supervulkan v usa je to samé v ještě větším měřítku.  
Vzhledem k uvedené radě od vědce zavčas si koupit japonské auto bych řek, že vědci ví jak nebezpečí zabránit. Take bylo zmíněno, že tam operují a pořád něco  zachraňují.  A nakonec snad přiletí ,ne Santa,  ale ufo a všechno urovnají.

5 CZK CZK | 7. června 2015 v 12:03 | Reagovat

Napadla mě možná souvislost s "vylidňováním" Afriky a ev. výbuchem Žlutého kamene. Konec-konců i v katastrofickém filmu 2012 uplrchlíci nakonec dorazili do Afriky, která zůstala ušetřena.

6 Dit Dit | 8. června 2015 v 7:02 | Reagovat

Tak to je opravdové žluté nebezpečí.

7 proud proud | 8. června 2015 v 7:54 | Reagovat

[4]: Soto,vidim onu chybu jako na taliri a bohuzel je to jako infekce a kdekdo se naucil na to spolehat at uz to rika nahlas,nebo jen pro sebe.Ta chyba je tady: "A nakonec snad přiletí ,ne Santa,  ale ufo a všechno urovnají."...vidim scientisty,nebo podobny sekty jako vysity! Uvedom si jednu zakladni vec,NIKDO neprileti,NIKDO cizi nas nebude zachranovat,musime SAMI,nikdo za nas nase horky kastany z ohne tahat nebude!!! Je zajimavy jak kdekdo pouziva ony "UFA a mimozemstany" ,deli je na dobry a zly(podle ceho??),polidstuje je,stejnej pruser je mimochodem i s panbickem.Nechape ze i kdyby nakrasne kolem nas mimozemstani byli(zrejme i jsou),pak uz tim dokazujou jak jsou oproti nam daleko ve vyoji a tedy ze znaji velice dobre zakony Universa a nebudou se vmesovat,jelikoz by je tim porusili a pachali vedomou sebevrazdu.Zijte v realite a premejslejte,pouzivejte vlastni hlavy k ziskani vedomosti a hledani pravd,tim i k hledani pricin a jejich reseni!!!Cekanim na "zazraky" jdete jen jako ovce na porazku tem,kdo necekaji,ale aktivne jednaji,bohuzel proti vam,skoda,kdyby jednali pro vsechny,davno jsme zili v takzvanym raji.

8 salem salem | 8. června 2015 v 8:10 | Reagovat

Ja som zasa niekde cital ze ak vybuchne Yellowstone tak sa zacnu prebudzat aj ine sopky na celej Zemi tak neviem ci ma zmysel niekam utekat. Ako spomenul hore kolega radiacia z elektrarni zamori celu Zem vdaka tryskovemu prudeniu a co nedokonci radiacia dokonci sopecny popol v atmosfere a bude dlhe roky zima. Len tak mimochodom Yellowstone mal vybuchnut uz pred 40 000 rokmi a stale drzi ten ma tuhy korienok :)

9 Krysar Krysar | E-mail | 8. června 2015 v 10:43 | Reagovat

Vulkanologie je bohužel na tak nízké úrovni, že dokáže říci cykly erupcí předmětné sopečné aktivity, ale ne na roky, či desetiletí, ale spíše století a více. Nicméně je faktem, že mnoho dat ukazuje, že Yellowstone je již i za touto prognozou a tudíž by k erupci mělo dojít, ale není žádných nástrojů, byť těch nejmodernějších, kteří by jeho erupci, nebo erupci jiných vulkánů, dokázali předpovědět byť jen na desetiletí. Jediné co "dokážeme" je říci - "erupce je tu" v rozmezí několika dnů, kdy je již na vše hodně pozdě. Proto tyto zprávy o "probouzejícím" vulkánu bych bral s velkou rezervou. Ano je to problém a v budoucnu to bude velký problém, ale spíše se naší generace a generace nastupující týkat vůbec nebude. Ze stejného důvodu bych byl opatrný i s prohlášením o zničení japonských ostrovů, ano dojde k tomu, ale kdy? To naše společnost zatím nedokáže přesně říci a definovaných 10 - 18let je spíše snem, než skutečností. Jsou to jen dohady, nezakládající se na praxi.

10 Manicka Manicka | 10. června 2015 v 17:52 | Reagovat

[8]:
Kdyz se podivame na seismickou mapu sveta, tak tam je videt, ze v podstate jedine misto, ktere je klidne (kdyz pomineme vychod Sibire) je Rusko. Je to nahoda? Nemyslim si.

11 Manicka Manicka | 10. června 2015 v 17:59 | Reagovat

[7]: Souhlasim s vami. Ale doplnim to tak jak situaci vnimam ja. MZ jsou a samozrejme ze se ridi onou direktivou nevmesovani (ti co jsou nam nakloneni). Jde o to, ze Zeme prechazi do noveho veku (o tom se mluvi vsude) a lide museji dokazat, ze jsou toho hodni. Nikdo je nebude vodit za rucicku, lide museji vyspet sami. To je obecne pointa te direktivy. Nicmene vsak nase planeta je prilis cenna na to, aby ji nechali nami jen tak znicit. To znamena, ze v pripade opravdu totalni globalni katastrofy, ktera by znamenala zkazu planety (at uz jaderna vojna, nebo supervulkan nicici vsechen zivot na planete) by oni zasahli. Byla by to pomoc podobna humanitarni pomoci co zname, v kazdem pripade by vsak odmitli jakekoliv politicke intervence.

12 Klaudia Klaudia | E-mail | 10. listopadu 2015 v 13:44 | Reagovat

Zdravím,veľmi ma zaujal váš článok, pretože o sopky a špeciálne o Yellowstone sa zaujímam už dlhšiu dobu. Momentálne som na bilingválnom gymnáziu a píšem SOČ( stredoškolská odborná činnosť)o vulkanológii a dosť dlhý článok aj o Yellowstone a chcela som sa spýtať, či nemáte ešte nejaké informácie o jeho aktuálnej situácii, ktoré nie sú v článku. Samozrejme ak áno tak by som to použila len do mojej školskej práce. Ďakujem

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.