Svět ovládá světovláda.....

5. května 2015 v 9:55 | prvopodstata tm převzato od orgonet |  Články

Svět ovládá světovláda

Díky čtenáři za zaslaný článek. Výborně shrnuto. = Orgonet =
Jak ovládnout svět!
Oldřich Lukáš
Svět ovládá Světovláda! Pouhá konspirační teorie, nebo realita mnohem reálnější než tušíme? Z nezávislých informačních zdrojů k nám občas doputují informace o tom, že v pozadí světových událostí stojí neznámý režisér s neomezenou mocí a kapitálem, avšak s nepatrným sociálním cítěním, neřku-li soucitem a ohleduplností. Tedy kdosi s velkým mozkem, zatvrzelým srdcem a zcela zakrnělou duší. Indicií, ba i důkazů, že i "na tomto šprochu může být pravdy trochu", přibývá. Velmi signifikantním rozměrem této problematiky se stává naprostá informační blokáda tohoto tématu ze strany oficiálních médií; po hořkých zkušenostech s těmito ideologickými velkovýkrmnami plnými nestoudných lhářů chrlících zvrácené sugesce si můžeme být téměř jisti, že co uvrhnou do informační klatby, to obsahuje pravdu náramně nebezpečnou našim morálně nemocným mocným. A právě Světovláda je pro naše presstituty stejným tabu jako Area 51 pro občany USA. Zdá se, že v pozadí většiny megalumpáren skutečně stojí bezohlední jedinci, kteří si už dávno zodpověděli existenční otázku "Být či nebýt?" způsobem jim vlastním.
Přeskočme však temnou historii (Chazary, Rockefellery, Rothschildy, Morgany a další) jakož i tajné organizace nejmocnějších lidí světa (zednáře, Bilderberg, Trilaterární komisi, Římský klub apod.), dokonce i Vatikán, americkou Federální banku, Mezinárodní měnový fond a nadnárodní zločinecké organizace! Ignorujme i jejich věrné poskoky u nás (kolaboranty, vlastizrádce a nenasytné chamtivce v naší politice), neztrácejme čas popisováním "zásluh" Vondry, Schwarzenberga, Bělobrádka, Teličky, Dienstbiera, Kalouska, Bendy, Duky, Němcové a dalších našich elitářů! Pro tentokrát se zaměřme jen na zničující strategii samotnou, na cíle šílených vládců světa, na jejich projevy v současném dění a v našem každodenním životě!
Abychom ji však pochopili, musíme opustit náš pohled na život, naše hodnotové priority, na etické pilíře naší civilizace. A tak si zkusme představit, že už máme všechno. Absolutně všechno! K tomu navíc gigantické bohatství v bankách, které už ani nedokážeme proinvestovat, abychom měli ještě víc. Začínáme věřit, že svět je jen náš,že my jsme jeho vlastníky a máme právo rozhodovat o tom, co se s ním bude dít. Jenomže je tu 7,5 mld lidí, kteří konzumují "naše" přírodní a potravinové zdroje, ničí "náš" vzduch a "naše" oceány, zabírají nám "náš" životní prostor, ohřívají "naši" planetu, stěžují si na platy v "našich" továrnách atd. Co s tím? Právě proto musíme s hrstkou podobně smýšlejících samozvanců dát hlavy dohromady a vymyslet, jak to zařídit, aby se vše vyvíjelo, jak potřebujeme, aniž by tupí občané (podlidé) všech zemí vytušili, co se to vlastně děje.
Nejprve musíme nastartovat přísně utajenou a dobře maskovanou genocidu, jejímž výsledkem bude zredukování celosvětové populace ze současných 7,5 mld na 0,5 až 1 mld lidí; toto množství plně postačí k zajištění naší existence, více otroků netřeba, byla by to zbytečná zátěž. Otroky se však stanou jen ti, kteří nám budou vděčni za to, že jim umožníme otrocky pracovat a necháme je přežívat (ovšem jen do důchodového věku, jako penzisti jsou nám k ničemu); ponecháme jim ovšem iluzi svobody (cestování, nákupy, řečičky, sňatky, výběr škol a zaměstnání apod.), aby je náhodou nenapadly nepěkné věci.
K redukci populace skvěle poslouží řada nástrojů:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< • války - nejlépe občanské, neboť na nich, jak už máme vyzkoušeno, vyděláme financováním obou stran konfliktu a pak navíc i na rekonstrukci zadlužené zdevastované země (půjčky, které nedokáže splácet jinak než tím, že do našich rukou předá své surovinové zdroje a levnou pracovní sílu)
 • genetika - v laboratořích vyvinuté či modifikované nakažlivé smrtelné nemoci, modifikované plodiny vyvolávající sterilitu a potraty, biologické zbraně různého typu;
 • očkování a léčiva - potlačí projevy vybrané nemoci, ale současně díky jiným látkám zadělají na problémy mnohem horší; skvělé možnosti nabízejí i nanočipy v očkovacích látkách; k tomu je nutno uvolnit národní normy pro uvádění léčiv na trh a jejich testování, padělat výzkumy a statistiky;
 • infikovat vzduch - z letadel rozprašovat látky napadající imunitní systém (barium, nanohliník, viry aj.) a spouštějící epidemie; je nezbytné zajistit si "bianko šek" na povolení průletů, vše maskovat ochranou ovzduší proti oteplování apod.;
 • kontaminovat pitnou vodu - vysoké dávky fluoru či chloru, nitráty, hormony a různé další jedy; k tomu je nutno rozvolnit národní normy a ze zbylých limitů udělovat co nejvíce výjimek;
 • otrávit potraviny - umělé nebezpečné látky vyvolávající stovky nemocí vč. rakoviny; vhodná jsou různá "éčka", vysoké dávky soli, cukru a přepáleného oleje, ztužené tuky, GMO sója, těžké kovy, plísně, nestravitelný odpad aj.; proto je zcela nezbytné zlikvidovat národní potravinářské normy;
 • elektromagnetický smog - maximálně rozvíjet bezdrátovou komunikaci (TV, rozhlas, mobily, vysílačky záchranných sborů, policie, taxi, MHD,, wifiny na pracovištích i v domácnostech …); toto neustále přítomné záření narušuje elektromagnetická pole v buňkách a vede k jejich degeneraci; nepřipustit výzkum dlouhodobého vlivu kumulovaného energetického smogu na zdraví;
 • zbídačovat obyvatelstvo a odebírat mu možnost živit se poctivou prací; výsledkem jsou abnormální stresy, psychické poruchy a nemoci, konflikty v rodinách, sebevraždy, kriminalita, drogy, prostituce, nízká porodnost a další "přednosti"; zakázat zveřejňování těchto souvislostí;
Současně však musíme občanům nalévat do hlav, že všechny naše kroky jsou správné, že je chrání, že právě tak to má být. K tomu ovšem musíme ovládnout média a agentury, které nám budou na zakázku vytvářet mediální prefabrikáty, jejichž posláním je provádět neuvěřitelné manipulace s vědomím lidí. V rozvojových zemích je to "brnkačka", horkým hlavám stačí pár lží a hesel jištěných uplacenými vlastizrádci, a už se to pere! Největším problémem je však Evropa s její kulturní historií, zkušeností a duchovní vyspělostí. Evropan, který zná historii, má pouto ke své zemi a svou identitu, svědomí a nezávislé myšlení, je opravdu tvrdým oříškem. Má rodinu a nějaký ten majetek, ví o válkách své a vůbec se mu nechce zopakovat si válečnou apokalypsu - navíc kvůli zájmům někoho, kdo je mu ukradený, nebo koho dokonce považuje za zosobnění zla.
Proto boj o vědomí Evropana musí zahrnovat několik zásadních kroků:
 • vygumovat identitu národů i občanů (musí zapomenout na to, čím a kým opravdu jsou, přestat si vážit sami sebe, svých bližních, vytvořených hodnot a odkazů generací předků);
 • zdevastovat duchovní rozměr společnosti, aby občan přestal věřit ve vyšší spravedlnost a ztratil jakoukoliv duchovní oporu (církev - "kázat vodu a pít víno", rozvinout hrabivost a mocenské ambice; média - místo skutečných hodnot servírovat povrchní šílenosti, bezcenné škváry, pomluvy, lži, negativní informace, vyvolávat závist a nenávist; umění - totéž, dekadence všeho má zelenou …);
 • rozvrátit výchovný systém a školství (zlikvidovat hodnotovou výchovu, pošlapat kulturní a duchovní dědictví, zničit vztah k vlastní zemi a přepsat historii; dát všechna práva žákům, sebrat všechna práva učitelům, zadupat do země úctu, pokoru, šlechetnost a cit, relativizovat základní hodnoty jako dobro, pravda, láska, spravedlnost, ohleduplnost apod.; do učebnic dostat chaos a úchylnosti);
 • rozbít společnost, postavit každého proti každému (adorace chamtivosti, totální politizace společnosti, likvidace spravedlnosti, sociální vyloučení, maximální protěžování parazitujících menšin, ochrana ekonomickým mafií na všech úrovních uplacením justice a policie, vsugerovat občanům iluzi, že o vše se musí bojovat, že účel světí prostředky, že všude je nepřítel, že jiný znamená hodný likvidace …);
 • zničit rodinu (ekonomicky, eticky, psychicky i fyzicky); rodičům znemožnit výchovu zlobivých ratolestí za pomoci tradičních trestů; skvělé k tomu poslouží "juvenilní výchova a justice", která eliminuje odvěký princip, že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší, devalvuje civilizační hodnoty a vnáší do života dítěte chaos. Tento systém učí děti, že mají veškerá práva a žádné povinnosti; a také udávat vlastní rodiče a podávat žaloby na ně. Cíl: stále více dětí násilně odebraných rodičům, které zmizí v zahraničí a skončí v homosexuálních rodinách, pornobyznysu, případně jako zdroje orgánů. Produkuje se tak armáda bezcitných vykořeněných psychopatů a zločinců s naprosto zpřeházeným hodnotovým žebříčkem, kteří se dají dokonale ovládat. Juvenilní byznys už přináší skvělé výsledky v Anglii a Norsku, ale to je málo. Pro odebrání dítěte musí stačit, nechá-li ho rodič mýt nádobí (pracovní násilí), nedává mu požadované kapesné (ekonomické násilí), nepustí li je na feťáckou diskotéku (omezování svobody), brání-li synovi koukat na porno (omezování práva na informace), odmítá-li dítěti učit se ze "slabikáře" s úchylnými pedofilními perverznostmi (narušení výchovy). Ale měl by stačit i prach v pokoji, rozházené hračky, málo pomerančů v ledničce, zkrátka cokoliv, co juvenilní úředník shledá jako závadné;
 • rozložit právní systém, vymazat z něj etiku, zdravý rozum, cit a spravedlnost; postačí vše předat právníkům (tvorbu zákonů, jejich výklad i uplatňování), ti už to zničí sami. Zahltit společnost tolika zákony a předpisy (nejlépe zmetky plné zbytečných nesmyslů), že se v nich nevyznají ani sami právníci, natož pak podnikatelé či obyčejní lidé. Díky tomu bude možné kdykoliv kohokoliv za asistence justiční mafie zlikvidovat. Spravedlnost se stane služkou moci, právo otrokem peněz;
 • fungující řád nahradit destruktivním neřádem, který celou společnost a lidskou pospolitost rozbije na kusy; do všeho vnést chaos, zničit tradiční zvyklosti a pravidla hry;
 • eliminovat úctu k životu a člověku vůbec (TV seriály a filmy, kde "hrdina" prolije co nejvíce krve nebo alespoň zkope do hlavy každého, koho potká; tichá podpora sadistů uřezávajících hlavy, upalujících bezbranné, kamenujících ženy apod.).
Cílem toho všeho je zničit vnitřní etos obyvatelstva, jakésivyšší principy mravnícelých národů, které člověku brání jít za hranice svědomí, soucitu a spravedlnosti, čímž se stává obtížně manipulovatelným. Znehodnotí-li se etický, duchovní a národní základ společnosti, odeberou-li se jí tradiční hodnoty a stmelující řád, ztratí národ svou identitu a z plnohodnotných občanů se stanou tupí snadno ovladatelní ovčané.
Aby byly završeny i ekonomické podmínky k redukci populace a kolonizaci vybraných zemí, je nutno provést i ekonomické "reformy", jejichž posláním je:
 • zničit ekonomiku státu (nedaří-li se rozpoutat občanskou válku, ve které si svou zemi rozmlátí občané sami) cestou privatizace klenotů ekonomiky (vč. jedinečných know-how, značek a patentů), likvidací tradiční výroby, zemědělství a zpracovatelského průmyslu (v důsledku toho i živnostníků a místních podnikatelů - nezávislé střední vrstvy);
 • zmocnit se klíčových oborů, energetických a surovinových zdrojů (vstup "strategických" investorů, odliv většiny zisků do zahraničí přes nadnárodní finanční instituce a akciové společnosti); začít s bankami a energetikou, pokračovat se surovinami, vodou, lesy a půdou a skončit ve zdravotnictví a přirozených monopolech;
 • deklasovat odborníky, profesionály a tvůrčí mozky na úroveň výrobní síly u pásů, nebo je přetáhnout do zahraničí, rozprášit kreativní týmy, rozbít učňovské školství (aby se znemožnilo případné "zmrtvýchvstání" špičkových oborů);
 • trvale vyčerpávat ekonomiku státu odsáváním financí místními parazity ("neziskové" organizace zabývající se menšinami a naprosto bezvýznamnými nesmysly; bobtnání byrokracie, zejménaveřejné správy a justice;zahlcení života zbytečnými předpisy a nařízeními EU; neetické přeplácení manažerů, soudců a parlamentních politických stran; exekutorský byznys; "ošetřené" mezinárodní arbitráže; vynucená imigrace (kvóty na povinné přijímání muslimů) …
 • zatáhnout zemi do imperiálních válek, aby skuteční původci zůstali v pozadí a nic neriskovali; postačí, že budou financovat vývoz různobarevných revolucí (násilné převraty povýšené na všelidová hnutí) a mediální propagandu, která zamění agresory a napadené, povýší žoldáky na poradce, vrahy na ochránce a jejich zločiny svede na jejich oběti. Zkrátka - vytvoří mediální matrix, iluzi, že lež je pravdou, totalita demokracií, bezpráví spravedlností, bezohlednost normou úspěchu, otroctví svobodou. Za naše zájmy pak budou ve jménu zákona pokládat životy neznámí lidé jiných zemí; jejich vlády to budou tvrdě vymáhat a také financovat.
Svět stále rychleji odhaluje, že náš milovaný dolar má nulovou hodnotu, nepodmaněné země dokonce připravují vlastní měnu nezávislou na dolaru a mezinárodním měnovém fondu. Podmaněná část světa nám dodává stále méně surovin a snižuje odběr našeho zboží. Někteří Evropané začínají nezávisle myslet víc, než je zdrávo, takže místní kolaboranti a korupce už nestíhají. Nepodmaněné mozky dokonce drze parafrázují naše postoje a činy v tomto duchu: "My, z boží vůle vyvolení politici a hlavy pomazané, přísaháme na vaše svědomí, že to s vámi myslíme lépe než s našimi konty, že všemu rozumíme lépe než Bůh, že všechno děláme dokonaleji než dokonale, že jsme čestní a poctiví - a to i když krademe (neb tak činíme výhradně ve vašem zájmu), že naše příjmy a majetky jsou synonymem naší skromnosti, zatímco námi stanovené existenční minimum pro vás je symbolem vašeho bohatství; že vůbec netušíme, co je to egoismus, lež a podvod ..."
Světovláda, tedy my - sami sebou vyvolení, vnímáme tento vývoj jako bezprostředně ohrožující naše zájmy. Proto je nutno celý proces urychlit, a to za jakoukoliv cenu (umělé krize, pandemie, násilné převraty, napadení nezávislých zemí pod záminkou, že ony napadly nás …). Jakmile si lidé opravdu naplno uvědomí, že války jim seberou všechno, co mají (majetky, střechu nad hlavou, domov, pitnou vodu, energii, potraviny, léky, bezpečí, blízké lidi, veškeré jistoty a nakonec i život), už je do války nedostaneme! Tím méně, až se provalí, že bojují za zájmy někoho, kdo je léta okrádá a zotročuje, podvádí je a bere jim právo na důstojný život, kdo si chce jen podmanit další země, kde žijí obyčejní lidé, se kterými by si za normálních okolností porozuměli a vzájemně si i pomáhali.
Celé této strategii je nutno přiřadit nevyšší stupeň utajení, nikdo nám nesmí vidět do karet!
Otevřený závěr:
Že je to vše opsáno z Top Secret manuálu "Jak ovládnout svět"? Že přesně tak strategie Světovlády a její vize blízké budoucnosti světa opravdu vypadají? Pak je dozajista vhodné prohlásit, že se nejspíš jedná o podobnost čistě náhodnou! Že přesto cosi z uvedeného jasně pozorujete i v současném životě české společnosti i celé Evropy? Nejspíš jen náhoda! Nebo na tom přeci jen něco bude? Anebo je to vše jen Orwellovskou utopií?
Pokud si kladete tyto otázky, pak jste důkazem, že lidský mozek byl stvořen pro jiné programy, než vymývání a mediální masáž. A že právě Vy jste těmi nezávisle uvažujícími Evropany, o jejichž vědomí (a svědomí) spustila Světovláda největší bitvu v historii. Tuším, že se o výsledku tohoto kolosálního střetu rozhodne již brzy; jak vše skončí, záleží na každém z nás, na každé naší myšlence, slově, emoci a činu, na našem svědomí, neboť ony napájejí lagunu národního vědomí, co říkáte?
Anebo je to všechno úplně, ale opravdu úplně jinak? Toť klíčová otázka, kterou bychom si měli pokládat co nejčastěji a zejména vždy, když si vyslechneme zpravodajské relace ČT, nebo si přečteme nějaký článek bruselských posluhovačů, našich kolaborantů a vybraných "expertů". A pak se zamyslet, zda nám někdo nezakrývá pravdu úplně, ale opravdu úplně jinou.

Oldřich Lukáš
 

16 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Anidea Anidea | E-mail | Web | 5. května 2015 v 19:13 | Reagovat

Většina bodů vedoucí k dosažení cíle mocných už je splněna a může se začít s genocidou. Ale jedna věc je fakt - je nás tolik, že už brzy nás Zeměkoule neuživí... Třeba ty cíle mocných pomůžou k zachování člověka jako živočišného druhu. Příroda stejně nikdy jiné cíle než zachování druhu neměla :-)

2 Anidea Anidea | E-mail | Web | 5. května 2015 v 22:43 | Reagovat

Díky za velmi fundovaný komentář na mém blogu i za ten doplněk :-) Ale nechce se mi to tam zobrazit! Nevím co s tím... Jako spam to vyhodnocené není.

3 tm tm | Web | 5. května 2015 v 23:01 | Reagovat

[2]:Dobrý večer,
mohu se zeptat, co se na Vašem webu nezobrazilo?????
Já vidím oba komentáře na Vašem webu zobrazené?????
tm

4 Anidea Anidea | E-mail | Web | 5. května 2015 v 23:14 | Reagovat

Dobrý večer, nevidím je ani na PC ani na mobilu. Je mi líto, že Vám tam nemůžu odpovědět... Ale nekažmě zde diskuzi pod Vaším zajímavým článkem řešením problémů mého blogu :-)

5 tm tm | Web | 5. května 2015 v 23:32 | Reagovat

[4]: Rozhodně dikuzi nekazíme, dovolil jsem si Vám napat mejlíka.....
tm

6 sv. sv. | 6. května 2015 v 0:35 | Reagovat

[1]: milá Země dovede "uživit"=jak říkáte, i více jak 20miliard lidí...
ne tímto způsobem jak žijí, ale v souladu s přírodou

7 Dozaj Dozaj | 6. května 2015 v 9:35 | Reagovat

Zdravím. Co kdybychom vytvořily politickou stranu(když může Okamura.-)) nebo začaly agitovat za nějakou-třeba A.Baudiš je v Pirátské staně http://baudysjr.blog.respekt.ihned.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Baudy%C5%A1_mlad%C5%A1%C3%AD
třeba bychom mohli něco skutečně změnit.-) Weby jako tento a podobné vpodstat´e mlátí prázdnou slámu. Dozaj

8 Cirda Cirda | E-mail | 6. května 2015 v 10:12 | Reagovat

Musím reagovat na text je nás tolik že nás svět neuživí.
V prvním příspěvku.
To není pravda svět byl stvořen úplně dokonalým. To znamená, že byl navržen takovým způsobem aby dokázal uživit obrovské množství tvorů včetně člověka.
To, že je bída za to si lidé můžou sami svým jednáním svým postojem a odmítáním jednoduché pravdy a dokud se nenaplní různá proroctví bída bude na světě pořád. Zdrojů bylo do světa zasazeno dostatečné množství takovým způsobem, aby člověkovi vystačily, po určitou dobu než by se jeho rozum, vědomosti dostatečně vyvinul, aby se člověk o sebe dokázal postarat, aby pokud bude dodržovat jednoduchou zásadu milovat druhého víc než samého sebe měl všeho nadbytečný dostatek. Pokud by se toto jednoduché pravidlo dodržovalo války by neexistovaly, bída by neexistovala, hladomory, nemoci by neexistovaly. Neboť v dnešním světě je vše podřízeno lžím a falešným bohům (peníze, moc, egoismus, bohatství, lenosti, sexuální zvrácenost, zabíjení, manipulací s přírodou,  a mnoha dalšími )
Neboť ten kdo miluje bližního víc než sebe nemůže říct mi se nechce ti pomáhat, ale ochotně půjde a pomůže bratru či sestře postavit dům, zorat pole, pomoct slabšímu, když něco neví a nedaří semu, nebo pomoct v nouzi dokud nebude ten druhý šťastný.

Chápete tu zrůdnost jaká teď bují ve světě. Myslím, že NE!!! Článek výše potvrzuje vše co je předpovězeno. Nicméně dokud se vše nenaplní tak to nepřestane a my budeme odsouzeni žít v tomto světě plném falešných slibů, obrovských lží, bídy, krutosti, nemocí, smrti, falešných choutek. A tak všichni kdo vidí a mají oči a slyší a mají uši a chápou události takové jaké skutečně jsou budou předávat jednoduchou pravdu a svědčit o ní, ale pouze do určitého času. Neboť události, které jsou předpovězeny jsou naplánované takovým způsobem, že člověk pochopí vše pro své vlastní dobro a dobro svých bližních. Pak se vše změní a všichni konečně pochopí, že láska je důležitější než bezcitnost, že sobecké hromadění statků jsou ničím před službou druhému a pomáhání člověku.
Vše se změní, ale dříve se musí naplnit možná i to co bylo výše popsáno. Přesné události dopředu nezná nikdo víme pouze střípky.
Jenom kdybyste tušili co čeká na lidi, když se tyto události začnou odvíjet radši byste žili ve středověku či byli otroky ve starověkých dobách. Tak budou drastické a tak ovlivní všechny.
Ale nebojte se tento čas bude krátký a ten kdo za tímto zlem těmito ukrutnosti stojí bude sedět na trůně a vládnout všem zde na zemi, ale jenom krátce. Potom bude zničen a lidstvo bude konečně svobodné.

Pak pochopíme, že vše co bylo stvořeno pro člověka bylo dokonalé a je všeho dostatek a že ten plán byl dokonalý tak jak byl dokonalý stvořitel to znamená úplně, totálně bez chyby.

Pouze svobodná vůle dána člověku jako jeden z velkých darů může tuto dokonalost ohrozit, ale nevyvede ji z míry neboť to není možné, protoře stvořitel počítá i se svobodnou vůli a že mnozí budou zlí a zlo se jim bude líbit víc než dobro.

Všimněte si jak je těžké v dnešní době být dobrým člověkem, spravedlivým, kolik zákonů, televizních programů, ostatních lidí ohrožuje tuto skutečnost. Číhá to úplně všude.
Zlo se tak zakořenilo, že se jeví jako dobro a to byl jeho hlavní plán.

9 Linda Linda | 13. května 2015 v 18:00 | Reagovat

dieta je majetok statu???

http://www.topky.sk/cl/10/1473969/Skandalozne-odobratie-dvojmesacneho-slovenskeho-babatka--Bezcitna-zamienka-norskej-socialky-

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.