JEMEN - zcela skrytá data pro veřejnost Díl 3 - dokončení ze včerejška..........

2. května 2015 v 9:55 | prvopodstata tm |  Symbolika
Jak jsem slíbil, máte zde výňatek z rohovoru s Nerudem. Kdo nemá čas, který neexistuje, stačí si přečíst spodní výseče z rozhovoru. Všem ale doporučuji, pro správné pochopení, si přečíst rozhovor číslo 3 celý. Zde máte na něho odkaz.

Sarah:

"Ale vy jste neodpověděl na mou otázku... budeme úspěšní v jejím vývoji?"

Dr. Neruda:

"Trochu pochybuji o tom, že bude Labyrinth Group úspěšná ve vývoji BST (tm: BST je zařízení, které má teleportovat androidy zpět do vesmíru). Zůstává otázka, jestli je z dlouhodobého hlediska pro lidstvo prospěšná. Než jsem utekl, v Labyrinth Group byli mnoho týdnů před započetím prvotních zkoušek ze široké škály testů. Na ředitelské úrovni byl rozšířen názor, že BST je věcí čtyř až šesti měsíců zkoušek, než by se dosáhli první úspěšné výsledky."

Sarah:

"Takže, co je největší překážkou úspěchu?"

Dr. Neruda:

"Jednoduše řečeno, je to schopnost Labyrinth Group definovat a zpřístupnit intervenční body, předepsané Fifteenem, (tm komentuje: opět člověk pojmenovaný 15, který má bojovat proti planetě M51) které by měli nejmenší dopad na vztažné události v horizontálním čase. Je to subtilnější, přesto ale nejdůležitější složka v celém tomto řetězci technologií."

Sarah:

"Můžete mi to vysvětlit jasněji?"

Dr. Neruda:

"Je velice obtížné vyvinout technologii pro definování optimálního intervenčního bodu, jeho navštívení, a návrat z tohoto bodu bez toho, aby vás někdo odhalil. Spočívá to ve spojování času na příčinné úrovni s minimem přerušení. Dá se to přirovnat vhození valounu do rybníku, bez toho, aby to způsobilo vlnění."

Sarah:

"Proč tolik zájmu o minimalizování přerušení? Myslím, v případě Anima, nezkoušejí oni úplně vyhladit lidstvo? Proč bychom se měli tolik starat o přerušení jejich způsobu života?"

Dr. Neruda:

"Především, Animus nepřichází vyhladit lidstvo. Přichází ovládnout genetickou knihovnu, známou jako Země. Jejich záměry nejsou zcela pochopeny, ale není to zničení naší zvířecí populace, nebo lidského druhu. Má to co do činění s genetickým inženýrstvím, a s tím, jak může být jejich druh modifikován k tomu, aby mohl hostit duchovní vědomí. Chtějí nekontrolovaný přístup k naší DNA, aby mohli provádět svoje pokusy. Mimo toho, chtějí kolonizovat Zemi, ale kvůli jakému konečnému cíli, to nevíme.
K vaší otázce, zájem o minimalizaci dopadů z intervencí pomocí BST, má co do činění jednak se sobeckými zájmy, jako i se zájmy altruistickými. Když se změní události, mohou mít nezamýšlené a velice nepředvídatelné následky. Například,mohli bychom úspěšně odvést rasu Animus z naší galaxie, ale v tomto procesu je neúmyslně poslat na jinou planetu. Tento skutek může mít pro naši planetu takové důsledky, které se nedají předpovědět."

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Sarah:

"Moment. Říkáte, že Lucifer vedl tuto vzpouru aby vytvořil nosič duše, který by hostil ducha anděla, a výsledkem je rasa Animus?"

Dr. Neruda:

"Je to trochu složitější. Lucifer, nebo to, co jsme si zvykli nazývat Luciferem, byl velice oddaným služebníkem Centrální rasy. Byl jedním z předchůdců andělských druhů, vládnoucí silami, jenž pak byly v dalších prototypech tohoto druhu Centrální rasou omezeny."

Sarah:

"Říkáte, že andělé jsou tvořeni... že se nemůžou rozmnožovat jako lidé?"

Dr. Neruda:

"Správně. Luciferova osobnost obsahovala silný smysl pro nezávislost od svých stvořitelů a dokonce silnější, než měli jeho stvořitelé, kvůli jejich trvání na tom, že humanoidní nosič duše by měl být výlučně domem beztvarého vědomí, a ne andělské formy. Luciferovi se to zdálo nepromyšlené, protože andělská forma měla větší schopnosti a mohla výt velkou pomocí fyzickým životním formám na zemi, a jiných planetách, vhodných k životu.
Z Luciferovy perspektivy lidé a bytosti vyššího řádu by nebyly schopny přetvářet se kvůli přísným omezením jejich nosičů duše, čili tělesné formy. Lucifer spolehlivě cítil, že bez spolupráce andělů humanoidní bytosti v celém vesmíru se postupně stále více oddělí od svého účelu být duchovními bytostmi, a uvrhnou vesmír do zmatku, jenž by pak v důsledku způsobil zánik jak samotného vesmíru, života v něm a také andělů samých."

Sarah:

"Takže myslíte, že Luciferova vzpoura byla prostě nesouhlasem kvůli této jediné věci?"

Dr. Neruda:

"Lucifer chtěl inkarnovat do této realitní membrány stejnou cestou, jako lidé. Chtěl se stát spolupracovníkem lidstva, aby zajistil jeho vzestup. I když Centrální rasa považovala jeho záměr za šlechetný, obávali se, že by andělské inkarnace lidé považovali za bohy, a spíše, než by působili jako spolutvůrci žebříku do božského stavu, neúmyslně by lidi svedli z této cesty.
Tato záležitost způsobila ohromný spor, který nakonec vedl k oddělení andělské sféry od Centrální rasy. Andělé, jenž zůstali věrni Centrální rase argumentovali, že Lucifer a jeho přívrženci by měli být vyhoštěni za své radikální názory, které by mohly způsobit trvalé oddělení jejich realitní membrány, a způsobit jim hrozný zmatek. V rozsáhlých diskusích s Centrální rasou Lucifer vyjednal kompromis, který umožňoval jemu a jeho přívržencům dokázat hodnotu svého plánu na osamocené planetě."

Sarah:

"Říkáte, že Luciferovi bylo povoleno experimentovat na jedné planetě?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

"Dobrá, předtím, než budeme pokračovat, mluvíte o těchto věcech v kontextu mýtů, které v podstatě představují názory Cortea?"

Dr. Neruda:

"ACIO vlastní tři staré rukopisy, které popisují tento příběh v alegorické formě, ale názor Cortea - jak jste řekla - je omnoho více popisný a definitivní, jako záznam této kosmické události."

Sarah:

"Takže, Lucifer vedl tento... pokus. Kde a s jakým výsledkem?"

Dr. Neruda:

"Bylo to na planetě v galaxii, která je známá naší vědě, jako M51."

Sarah:

"Je to ta samá galaxie, odkud pochází rasa Animus?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

"Takže skutečně tvrdíte, že Lucifer a jeho skupina vytvořila Anima, aby byl nosičem duše andělů?"

Dr. Neruda:

"Je to trochu složitější."

Sarah:

"To doufám, protože těžko můžu věřit této historii."

Dr. Neruda:

"Buďte trpělivá. Směřujeme do oblasti, jenž je nepříjemná mnohým lidem. Takže se zhluboka nadechněte a sledujte moje vyprávění.
Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci."

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
A zde další část rozhovoru.....

Dr. Neruda:

"Buďte trpělivá. Směřujeme do oblasti, jenž je nepříjemná mnohým lidem. Takže se zhluboka nadechněte a sledujte moje vyprávění.
Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci."

Sarah:

"Proč? Co se stalo?"

Dr. Neruda:

Když beztvaré vědomí vstupuje do realitní membrány skrze strukturu nosiče duše, okamžitě se cítí být odpojeno od všech ostatních sil, mimo své vlastní. Je doslova vržena do odloučení. U lidí je tento pocit odloučení mnohem menší. Je to způsobeno tím, že člověku zůstává určité zbytkové vědomí propojení skrze sjednocující sílu. Toto vědomí propojení je vlastností DNA, jenž byla navržena tak, aby ho neustále podvědomě vyzařovala.
Nicméně, v případě nosiče duše, navrženého Luciferem a jeho následovníky, bylo pocit spojení oddělen vědomě i podvědomě, protože tato struktura nebyla založena na DNA, kterou striktně řídí Centrální rasa. Výsledkem bylo, že tyto experimentální druhy vyvíjely velice silný pud sebezáchovy, protože se hluboce obávaly svého zániku, což bylo důsledkem úplného oddělení od sjednocující síly. Tento pud sebezáchovy vytvářel druhy, které kompensovali svůj strach ze zániku tím, že vyvinuli velice silnou skupinovou mysl.
Skupinová mysl zas kompenzovala svou ztrátu spojení se sjednocující sílou vytvořením fyzického a mentálního důsledku. Bylo to vytvoření jednoty druhů ve hmotné realitní membráně jejich planetárního systému. Takže ti andělé, kteří vstoupili do tohoto systému ztráceli paměť své andělské povahy a začali se více zajímat o fungování jako jeden kolektiv, než jako jednotlivé bytosti.
Centrální rasa se začala o ně zajímat, a Lucifer byl vyzván, aby předložil výsledky svého experimentu. Nicméně, Lucifer se stal přivázán k druhům, které pomáhal vytvořit. Tyto andělské bytosti vyvinuli v průběhu generací velice dokonalé technologie, kulturu, a sociální řád. Byli v mnoha ohledech jako Luciferova další rodina. Takže on pak vyjednal úpravu svého stvoření tak, že ty bytosti dále nebudou mít andělskou frekvenci, či kvantovou strukturu, ale že by se mohly oživovat samy."

Sarah:

"Co myslíte pod pojmem "oživovat samy"?"

Dr. Neruda:

"Že by se staly bezduchými androidy."

Sarah:

"Takže z toho vznikla rasa Animus?"

Dr. Neruda:

"Ano."

Sarah:

"Nedává to smysl. Proč by tedy Bůh, nebo Centrální rasa dovolili Luciferovi vytvořit rasu androidů? Nevěděli, že tyto bytosti se postupně stanou bičem vesmíru?"

Dr. Neruda:

"Ano, ovšem že to věděli. Nicméně, Bůh nenavrhne něco tak složitého, jako vesmír proto, aby pak všechno kontroloval, jak to funguje."

Sarah:

"Ale dříve jste řekl, že Bůh řídí vše, co se stane skrze svou jednotící sílu."

Dr. Neruda:

"Bůh řídí způsob, jakým se vesmírná dynamika sbíhá do formy a srozumitelného toku dat, který může informovat postup dalšího vývoje vesmíru. Většina lidí by si myslela, že všemocný Bůh vyžene druhy, jako je Animus, ale to takto nefunguje, protože temná stránka dravosti, jako třeba v případě Anima, jiskří vynalézavostí a inovací ve své zamýšlené kořisti."

Sarah:

"A tou kořistí jsme my."

Dr. Neruda:

"Ne jenom my, ale lidské druhy, jako celek."

Sarah:

"Zlo plodí dobro. To chcete říct, že?"

Dr. Neruda:

"Říkám opět, není zlo proti dobru. Animus se nepovažuje za činitele zla, když vpadnou na planetu. Podle jejich názoru pouze provádí svůj plán, aby se znovu napojili na svůj smysl pro individualitu a stali se tak duchovnějšími."

Sarah:

"Ale když jsem se vás dříve ptala na jejich záměry, řekl jste, že je neznáte."

Dr. Neruda:

"To ne. Nicméně, vím něco o jejich záměrech předělat jejich nosiče duší aby byly poddajnější k DNA. Chtějí zavést DNA do svých nosičů duše, aby dosáhli transformaci svého druhu. To je přesně ono, co by udělala jakákoliv jiná rasa za stejných okolností. Dalo by se to dokonce nazvat šlechetností."

Sarah:

"Šlechetností? Nevidím nic šlechetného v tom, jak se někdo pokouší zabavit naši planetu a podrobit obyvatelstvo genetickým pokusům a tyranii."

Dr. Neruda:

"Nám se to určitě nebude zdát šlechetné. Ale ze zcela objektivního hlediska by někdo mohl ocenit, že Animus zkouší přetvořit svůj druh k lepšímu. Nemají prostě jinou možnost, protože bez DNA nejsou prostě schopni napojit se na sjednocující sílu."


.....pokračování. Díl 4 je poslední.

Zde najdete 4. díl.

ZÍTRA V NEDĚLI BUDE DOKONČENÍ A VYSVĚTLENÍ CELÉ SITUACE.

 

34 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Dozaj Dozaj | 2. května 2015 v 10:12 | Reagovat

Androidi neexistují-NEVĚDOMOST-TO jsou androídci.-)
Vaší duši nemůže nic ublížit-nebojte se.
Protože strach je satánek.-)
až se probudíte,přijde Království nebeské
  Znovu musím připomenout Duška a jeho představení -Čtyři dohody.-)

2 sibolet sibolet | E-mail | 2. května 2015 v 11:05 | Reagovat

Leccos se dělo a děje a to chce klídek http://uloz.to/xw9e8e87/leden-1985-mp3

3 Jan Jan | 2. května 2015 v 11:27 | Reagovat

...a zde odkaz,jak vypadá ten 15-fifteen...
a-deane-guardian-alliance-fifteen-dr-neruda-blank-slate-technology-wingmakers-mahu-nahi-of-the-corteum-project-camelot-kerry-cassidy-wes-penre/
jinak stále čekáme na odpověd od p.TM ohledně těch 144000 světlých-jak vypadají,s kým jsou v kontaktu a o jakou pomoc se bude jednat? Děkuji

4 sv. sv. | 2. května 2015 v 11:54 | Reagovat

[2]: ano, jsme v klidu když je KLIDNO :-)

5 taktak taktak | 2. května 2015 v 18:18 | Reagovat

uniká mi zmysel s Jemenom a prvou a druhou časťou.???????????????
Začalo to dobre v Jemene, dávalo to zmysel a sme pri lucifáškovi?
Nejaký záver???????????????

6 sv. sv. | 2. května 2015 v 19:09 | Reagovat

[2]: výborný komentář, to sedlo :-)

7 varachamichara varachamichara | E-mail | 2. května 2015 v 19:38 | Reagovat

Nepřipomínejte Duška, on jen propaguje knihu , máte snad svůj rozum? Tuto knihu mám také doma , ale na každé pravdě je kapka lži, v poměru 95 procent pravdy a 5 procent lži , až do poměru 99/1. Věřte sobě a svému rozumu , jistě , zvídavost musí být , ale vlastní rozum a vlastní intuice je váš nejlepší přítel.Ahoj. VARACHAMICHARA

8 ôk ôk | 2. května 2015 v 20:48 | Reagovat

Bohužel jsem se nedočkal pointy, proč Saudi jančí a o co tam teda jde, páč souvislost s tímhle jaksi nevidím. Ale třeba jsem blbej a někdo hodný, kdo to pochopil, mi to vysvětlí. Dík.

9 sibolet sibolet | E-mail | 2. května 2015 v 20:48 | Reagovat

ČERPEJTE ze SEBE...rezonátoři jsou lidé,kteří oslovují ostatní na NĚJAKÉM stupni vývoje...Tohle jsem registroval někdy kolem roku 1995,čili žhavá fosilie...

10 V+V V+V | 2. května 2015 v 21:00 | Reagovat

Jednou jsem si přál poznat a přiblížit jak fungují ruzné světy a dimenze.Jak to tatka stvořitel vůbec řídí a tak.Jelikož by mi to mozek v tak krátkém čase nepobral,bylo mi to jaksi ukázáno jako díděti.Viděl či cítil jsem obraz jako včelí pláto,kde některé komory byly plné a některé již prázdné.Ty prázdné byly bud již vymřelé a další se teprve rodily.Ty plné o sobě nic nevěděli,jelikož byli oddělené komorou a každá byla různého stáří.Takto mi bylo jako dítěti velice dobře vysvětleno laicky fungování či tvoření světů.Ty plástve byly tuším dokonce galaxie,již si nevzpomínám.Ale bylo jich opravdu mnoho.Čas od času mi příjde něco na pár vteřín,nejde to slovy popsat,ale máte to na celý život.

11 tm tm | 2. května 2015 v 21:01 | Reagovat

[8]: Omlouvám se ale ukládání do blogu je nějak narušeno. Neobjevilo se tam:

.....pokračování. Díl 4 je poslední.

ZÍTRA BUDE DOKONČENÍ A VYSVĚTLENÍ CELÉ SITUACE.

A doposud to nejde vložit?????

12 CZK CZK | 3. května 2015 v 0:07 | Reagovat

Napadlo mě - a co třeba Area 51 ?

13 Dozaj Dozaj | 3. května 2015 v 9:17 | Reagovat

Samozřejmě,že Ti kteři již žijí v 6 čakře-intuicí,si z mých názorů vyberou už jen TO,co potřebují.-) (To SVĚTLO na konci tunelu.-))
Nejsou dnes vidět nějaké "blesky" nad Prahou? Běží se TET´ maraton.-)

14 Dozaj Dozaj | 3. května 2015 v 9:19 | Reagovat

[7]: Rozum je na dvě věci.-) Otevři si Adžnu.-)

15 Dozaj Dozaj | 3. května 2015 v 9:39 | Reagovat

[11]: Tak to tam vkládej intuitivně a ne x.54-alespon´si někteří spočítají o co TU tu go.-)

16 ôk ôk | 3. května 2015 v 11:16 | Reagovat

Dozaj - další spammer.

17 Dozaj Dozaj | 3. května 2015 v 11:45 | Reagovat

[16]: Jsi mě odhalil-agente.-)
Jsem agent sie, malej
nebezpečnej a někdy i ZLEJ haha.-)

18 Liběna Liběna | 3. května 2015 v 13:22 | Reagovat

jak jste se tu bavili o tech 15tkách...Po dobu dvou měsíců (15. červenec – 15. září). http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1649-amerika-v-plamenech-cerna-sedlina-spolecnosti-rabuje-baltimore-za-podpory-starostky-generalni-zkouska-na-nastoleni-totality-trenuji-americke-ozbrojene-sily-utok-na-rusko-nebo-cinu.htm

19 Michaela Michaela | 8. května 2015 v 21:56 | Reagovat

Mohl by mi někdo osvětlit jak je to s "pravostí" tvůrců křídel? První dva rozhovory (s Dr. Andersonem a Annou) mi přijdou konzistentní, pak ale další jsou s Dr. Nerudou a Sarah a styl jakým jsou psány mi přijde jiný.. I obsah si dost protiřečí oproti prvním dvou rozhovorům. Někde jsem se dočetla, že původní obsah Tvůrců byl infiltrován jakýmsi Jamesem, který na tom začal vydělávat a ne vše co se nyní nachází na webu okolo Tvůrců je pravda... Jak to tedy prosím je? I intuitivně mi ty rozhovory 3,4 a 5 přijdou jakési jiné.. Mluví se tam znovu o stejných věcech co v předchozích dvou ale odpovědi jsou jiné..

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.