Z mnoha varování jsem vybral pro Vás následující vzkaz.....

18. března 2015 v 14:38 | tm |  Články
tm by rád zdůraznil: připravovaný pravděpodobný blackout způsobený elitami na likvidaci všech měn bude asi svedeno na slunce. Nevěřím že v dnešní době elektronického řízení rozvodných sítí, by mohlo způsobit katastrofu tohoto ražení. Spíše se elity na to dobře připravily a krach měn mohou nyní svést na slunce. Osobně nevěřím výpadku sítí díky slunci.....
Blackout a zhroucení

Možný scénář

Autor: Walter K. Eichelburg

Datum: 17. březen 2015

Takže teď to s tím zhroucením začíná být vážné. Mohlo by být ve velké části Evropy způsobeno výpadkem dodávky elektřiny kvůli nadměrnému množství ekologicky vyráběné energie. Tento článek popisuje proč a uvádí možný scénář.


Zatmění Slunce

Dopoledne 20. března 2015 dojde v celé Evropě k částečnému zatmění Slunce. Slunce má být Měsícem zakryto z 65 až 80 procent.


Už několik týdnů vycházejí články jako tenhle v deníku Deutsche Wirtschaftsnachrichten: "Evropská unie považuje blackout způsobený zatměním Slunce za možný":


provozovatelé rozvodných sítí v Evropě se už několik měsíců připravují na zatmění Slunce v polovině března. Hlavně v Německu, Itálii a Francii se kvůli tamnímu vysokému podílu elektřiny vyráběné ze slunečního záření mohou vyskytnout problémy.


Naposledy bylo tak výrazné zatmění Slunce v letech 1999 a 2003. Rozdíl vůči předchozím událostem tohoto druhu je v tom, že například v roce 1999 byl v celé Evropě podíl obnovitelné elektřiny vyráběné ze slunečního záření jen 0,1 procenta. Nyní je to 10,5 procenta.


Hlavně návrat Slunce v poledne údajně způsobí problémy, jak oznamuje tento článek týdeníku Der Spiegel: "Nadcházející zatmění Slunce: nad Evropou se zatmí":

budou dvě napínavé chvíle. Na počátku toho zatmění Slunce provozovatelé sítí počítají s poklesem příkonu ze Slunce až o 12.000 megawattů. Po skončení té kosmické činohry očekávají - to je mnohem ožehavější - náhle se vrátivší příkon o síle 19.000 megawattů z více než jednoho milionu zařízení na výrobu elektřiny ze slunečního záření pracujících v Německu. Důvod pro ten zřetelný rozdíl: Slunce je v poledne výš, to výrobu elektřiny v solárních elektrárnách zvyšuje.

19.000 megawattů se rovná výkonu zhruba čtrnácti velkých jaderných elektráren. Jestliže se do rozvodných sítí naráz začne přicházet tolik elektřiny, jako protitah je nutné neprodleně ztlumit konvenční elektrárny - což pro provozovatele rozvodných sítí znamená zátěž.


Dodavatelé energií se budou pokoušet dodávky elektřiny přesto zachovat. Zda se jim to podaří, je jiná věc. Neboť v posledních letech se v síti rozvodu elektřiny kupí kritické situace, jako ukazuje tato studie rakouského spolkového vojska: "Blackout - stále ještě aktuální?":

Možné příčiny výpadku dodávek energií byly popsány v sešitu č. 1/2012. Bylo přitom upozorněno na rostoucí nestálost evropského systému pro dodávky elektřiny kvůli jednostranným tržně politickým zásahům. Od té doby byly předloženy dvě zprávy německého regulačního úřadu (deutsche Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur), podle nichž v Německu od Silvestra 2011 došlo celkem ke čtyřem velmi kritickým situacím, při nichž by vývaly malé poruchy byly schopny vyvolat dalekosáhlé dominové účinky. Jednou na Silvestra roku 2011, dvakrát v období chladu v únoru 2012 a zatím naposled koncem března 2013. Navíc německý provozovatel přenosových sítí Tennet oznámil, že počet kritických zásahů do sítě údajně mohutně vzrostl. Podle něj byly takové zásahy do sítí nutné v roce 2003 dva, v roce 2010 už 290 a v roce 2011 už skoro 1.000. V roce 2012 bylo rovněž nezbytných zhruba 1.000 takových zásahů do sítí, jež ale byly nákladnější a dražší než v roce 2011. Jde přitom nejen o tato konkrétní čísla, nýbrž o jejich záporný vývoj. Jsou známy takové zprávy i z jiných zemí. Zvláště v Polsku a v České republice se obávají zhroucení sítě, protože kvůli sítím, které v Německu chybějí, přebytečná elektřina a velkých větrných farem na severu této země z fyzikálních důvodů teče oklikou přes tyto země. Také v Rakousku se nyní mluví o několika nezbytných kritických zásazích do sítě denně.

Už asi dva roky se prostřednictvím hromadných prostředků sdělování před velkoplošnými výpadky elektřiny varuje. Zároveň s tím se hned říká, že příčinou takových výpadků bude velkoplošné přivádění fotovoltaické a větrné energie do veřejných sítí. Protože tento dnes mimořádně velký příkon přichází a odchází tak, jak to chce příroda. Nezbytné řízení sítě je stále obtížnější. Jednou selže a přijdou ty velkoplošné výpadky elektřiny.


Blackout


Rakouské spolkové vojsko má celou sérii článků, která je sloučena sem: "Truppendienst Blackout" (pozor, velký soubor ve formátu PDF). Je k tomu i internetová stránka: http://www.ploetzlichblackout.at/. Zde jedna studie z Německa: "Scénář velkoplošného a dlouho trvajícího výpadku elektřiny v Berlínu".

Řečeno stručně, během několika málo dnů se ocitneme zpět ve středověku. Nic už nebude fungovat, ve velkoměstech často ani zásobování vodou. Supermarkety zůstanou zavřené nebo budou vyrabovány. Banky budou taky zavřené a z bankomatů už nepůjde taky nic.

A kdo si myslí, že má stroj na nouzovou výrobu elektřiny, který mu ten výpadek elektřiny přemostí, bude pravděpodobně zklamán. Jakmile dojde jeho zásoba nafty, nebude žádný další její přísun, protože čerpací stanice pohonných hmot kvůli tomu, že nemají nouzový zdroj elektřiny, nebudou moci čerpat. V Berlínu tak jsou údajně jen tři čerpací stanice, jež lze připojit na nouzový zdroj elektřiny, nemají ale žádný vlastní agregát, jak píše tento článek: "Při výpadku elektřiny vypukne v tomto městě chaos". Jen vojsko má snad ve svých vlastních skladech pohonných látek lepší vybavení.

Dokonce i nynější obsah nádrží v generátorech pro nouzovou výrobu elektřiny je už asi nepoužitelný, jak ukazuje tato studie německého Spolkového úřadu pro bezpečnost informační techniky (BSI): "Nové poznatky o skladovatelnosti paliv pro zařízení nahrazující sítě". Byly odebrány vzorky z nádrží velkých generátorů a prověřeny, většina těchto náplní těchto nádrží už byla nepoužitelná. Problémem je do normální nafty přimíchaná bionafta. Ta zkracuje její životnost. Agregáty pro nouzovou výrobu elektřiny jsou třeba právě jen v případě nouze, v normálním případě se pouze někdy udělá zkouška jejich chodu. Obsah nádrže je proto většinou už starý. Řešením je použít ryzí naftu bez přídavku bionafty nebo použít topný olej.

Zároveň s tím se zvlášť ve velkých městech výbušným způsobem rozmůže kriminální chování, jak ukázaly dřívější případy výpadků elektřiny v USA. Hladovějící se vrhnou na všechny potraviny, k nimž se budou moci dostat, jedno jak. Viz můj článek: "Příval azylantů, Der Asylantenstrom".

Také ta spousta buněk teroristů, co jsou ve velkoměstech, by v době výpadku mohla udeřit. Možná těm teroristům řekli, že při výpadku elektřiny je nikdo nebude moci pronásledovat.

Velká města by lidé raději měli opustit a stáhnout se na venkov. Automobilového provozu rychle ubude, protože nebude možné dotankovat, a firmy zavřou, protože nebudou moci pracovat. Tím vznikne další problém: zaměstnanci organizací, které mají nouzovou dodávku elektřiny, už nepřijdou do práce.

Odhaduju, že během několika dnů až několika týdnů bude veřejné zásobování elektřinou znovu vybudováno. Pak budou moci hromadné sdělovací prostředky lidi opět informovat. Pak nám řeknou příčiny: jako hlavní důvod bude uvedena nestálost sítě kvůli vysokému podílu svévolně se chovající ekologické energie. Zatmění Slunce pak údajně s rozvodnou sítí zametlo. Tato ekologická energie a politika, která ji prosadila, budou zatraceny. Byla ona mohutná ekologická energie, kterou spotřebitelé elektřiny musejí svými platbami podporovat, vybudována přesně k tomuto účelu?

Další příčiny blackoutu

Pokud bude tento blackout dne 20.3. záměrně vyvolán pro změnu systému, pak bude zajištěno, že k němu taky dojde. Jistě k tomu přispějí i hackeři, kteří v řídících systémech dodavatelů energií udělají svou paseku. Také před hackery se už léta varuje, také před hacknutím takových systémů. Opakovaně nám předvádějí spektakulární hacky.

Nyní ještě jedna informace, kterou nyní ještě musím klasifikovat stupněm "fámy". V době tohoto zatmění Slunce má nad Švýcarskem údajně vybuchnout jaderná puma, která vyšle silný elektromagnetický puls (EMP), který poškodí nebo zničí elektroniku. Navíc bylo v hromadných sdělovacích prostředcích právě znovu ohřáto téma MH370, toho zmizelého letounu. Co kdyby se toto letadlo v průběhu tohoto zatmění Slunce objevilo někde v Evropě s (pákistánskou) jadernou náloží na palubě a co kdyby tato nálož vybuchla nad důležitými velíny rozvodných sítí? Pokud k výbuchu dojde ve výšce 10 kilometrů, pak by škody na zemi neměly být příliš velké, ale v širokém okruhu by byla poškozena nebo zničena všechna elektronika. Zvlášť elektronika, která visí na dlouhých vedeních. Tento přídavný stres by takový blackout určitě způsobil. Je to moje spekulace, mohlo by to tak ale nastat. Pak by na tom měli vinu i "ti zlí islámští teroristé".

Včas se vypařit

Dostal jsem upozornění (množné číslo, pozn. překl.), že ti, co o tom vědí, už většinou odešli do svých úkrytů na venkově a už nejsou ve městech. Bylo mi také řečeno, že je bezpodmínečně nutné se před takovou událostí ukrýt, pokud člověk zjistí, že se něco takového blíží. Lidé si mají vzít s sebou vše, co v úkrytu potřebují, a do měst se pokud možno vůbec nevracet, dokud bezpečnostní situace nebude opět v pořádku. To je rozhodující upozornění na to, že tento blackout přijde se zhroucením.

Zhroucení

Podle nejnovějších informací od mých informačních zdrojů nyní přijde kaskáda výrazných událostí. Výpadek dodávky energií při zatmění Slunce asi bude bodem startu. Viz také můj článek: "Přípravy na zhroucení jdou do cílové rovinky, Die Crash-Vorbereitungen gehen in die Zielgerade".

Že toto zhroucení musí přijít brzy je zřejmé nejen z absurdních manipulací na (finančních, pozn. překl.) trzích s účelem zvýšit "výšku, z níž to spadne", a také z událostí v oblasti peněžnictví, kde nyní konečně směla umřít Heta, odkladiště pro špatné obchody banky Hypo Alpe Adria. Rakouský stát jí už žádnými dalšími penězi nepřispívá. Náhoda? Určitě ne. Nikoli, není to náhoda, nýbrž už tak křehký systém peněžnictví se má stát ještě křehčím.

Zde aktuální článek v bulletinu Börse-Express (Burzovní expres): "Heta: veřejnoprávní ruce se příliš mnoho důvěřovalo" - bondy za 1,3 bilionu na zkušební stolici":

"Rozhodnutí Rakouska, vložit na bedra věřitelů dluhopisů část ztrát jisté zbankrotované státní banky, dělá velké vlny. Jeho následkem je, že pro evropské dluhopisy v objemu téměř 1,3 bilionu euro, jež byly dosud považovány za bezrizikové, bylo nyní nutné vydat varování před nebezpečím."

Nyní se to rozjíždí: nákaza jiných, státem podporovaných bank začala. Trhy tyto cenné papíry nyní mohutně odvrhnou. Jen to samo o sobě může vyvolat celosvětové zhroucení.

Jak zhroucení asi proběhne

Pokud tento výpadek nastane, s čímž už nyní počítám, tak ten by systém peněžnictví dorazil. Burzy zůstanou zavřené buď hned, nebo se, až se vrátí elektřina, kurzy akcií a dluhopisů zřítí do bezedna. Přinejmenším v Evropě.

Očekávám, že vlády se pak všemi prostředky nudou pokoušet banky znovu otevřít. Protože bez bank a elektronického platebního styku jsou všechny státy neschopny obchodně jednat a z toho důvodu jsou bankrot (pleite). Je možné, že se pomocí zákonů pokusí zavést stav nouze. Omezení opět se navrátivšího internetu a osobních svobod vládami jednajícími v panice je pravděpodobné.

Určitou dobu se to snad bude dařit, ale ne věčně. Pak také banky na dlouho zavřou, burzy také.

V tomto období také má dojít k odhalení trestných činů politiků.

V tomto období pak očekávám i delší výpadky elektřiny. V této "temné době" patrně budou instalovány ty nové monarchie. Až se zase "rozjasní", bude císař. Ale o tom mám méně informací.

Zároveň s tím pravděpodobným výpadkem elektřiny pak asi procitnou i ignoranti. Všichni by nyní měkli být připraveni, protože jinak budou lidé z hladu muset jíst ornici a dřevěné piliny. Good Luck! (Ať se daří!)

Disclaimer/Výhrada:

Konstatujeme, že nejsme peněžní poradci. Tento článek je proto třeba považovat za naprosto nezávaznou informaci, a ne za doporučení pro investování nebo jiné financování - jako článek v novinách. Neprodáváme také žádné peněžní investice ani úvěry. Jakékoli ručení jakéhokoli druhu za obsah nebo za z něj odvozené kroky čtenářů se výslovně a naprosto vylučuje. To platí i o všech odkazech v tomto článku, za jejichž obsah se rovněž jakékoli ručení vylučuje. Pro právně závazná doporučení se prosím obraťte na peněžního poradce, nebo na banku.© 2015 by Walter K. Eichelburg, reprodukování/publikování jen se souhlasem autora.

Citace z tohoto článku pouze s uvedením jejich autora a zdroje: www.hartgeld.com

OdkazyHTML na tento článek nepotřebují souhlas.

O autorovi: Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg je ve Vídni přes svoji obchodní společnost Hartgeld GmbH provozovatelem internetové stránky, zabývající se peněžnictvím a zlatem www.hartgeld.com. Několik roků se intenzivně zabývá otázkami investování a peněz. Je autorem četných článků v oblasti peněžnictví a informačních technologií. Lze se na něj obracet na adresu: walter.eichelburg@hartgeld.com.
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 oskar oskar | 18. března 2015 v 17:52 | Reagovat

Tak nevím, když se o tom tak ví a píše, copak nelze preventivně odpojit solární elektrárny na bezpečnou dobu?

2 ok ok | 18. března 2015 v 18:24 | Reagovat

Rychle, než bude EMP a kones cvěta, tuná http://www.mixcrate.com/synovia jest k poslechu zpravidla žánr elektronika na 432 Hz. (stahuju aTube catcherem)

3 Jana B. Jana B. | 18. března 2015 v 19:43 | Reagovat

Dnes jsem se dozvěděla, že údajně do dvou let si budeme muset povinně pořídit dotykový telefon. Vláda Andreje Babiše oznámila, že uvolní ruce mobilním operátorům aby mohli zrušit provozování mobilní sítě 2.generace, to by znamenalo, že lidé by museli přestat používat tlačítkové telefony.

O tomto nápadu už dříve avizoval evropský komisariát pro telekomunikační služby a samotní výrobci telefonů rozhodli, že se zaměří na 3G a 4G  tedy dotykové telefony.

Vláda Andreje Babiše navíc avizovala, že chce aby lidé komunikovali se státem a státními úřady pomocí dotykových telefonů, například chce aby některé formality se vyřizovali skrze Androidní aplikace místo toho aby lidé stáli fronty na úřadech. Za pár let bude běžné, že si lidé občanku sami vytvoří díky těm chytrým kamerkám a foťákům v těch chytrých telefonech a zařízení. No a možná až se za pár let dočkáme i toho, že občanka bude v každém tabletu, phabletu, chytrém telefonu, takže nemusíme ji mít ani jako plastovou kartičku, zkrátka bez tohoto chytrého svinstva se neobejdeme.

Hudbou budoucnosti je to otázka 2 až 5 let že se mají nezaměstnaní s úřadami práce kontaktovat výhradně elektronicky skrze Android a dotykové telefony. Stát chce ušetřit peníze.
Omlouvám se za ironickou poznámku, ale ráda bych tomu dodala ještě jeden vhled. To by pak znamenalo, že podle Andreje Babiše bychom se klidně mohli v justici a soudech přemísťovat do tabletů a mobilních telefonů a místo skutečných soudců by nás soudil Android, protože cílem je ušetřit peníze ve státním rozpočtu.
Už vidím, jak manželka při rozvodu si ráno zapne tablet a spustí si aplikaci JusticeYard, a začne se rozvádět manželem v rámci Androidu. A pak elektronický soudce řekne, jste rozvedeni, a místo aby oba dostali písemné dokumenty, obdrží QR kód, který si pak přečtou v PDFku avšak tento dokument nepůjde z Tabletu vymazat, protože se to zapíše do ROM paměti.  

Jojo, nová doba se blíží, Androidi budou vládnout světu, žádní Ilumináti :-)

4 Robo Robo | E-mail | 18. března 2015 v 19:47 | Reagovat

http://energieupramene.blogspot.cz/2015/03/slunovrat-2015.html#comment-form

Všetko ide, jak po masle.. :-)

5 ok ok | 18. března 2015 v 20:25 | Reagovat

Byla jednou jedna hospodyňka a ta měla na kostni (nízká skříň s šuplikama) v chodbě velkou zdobenou okrasnou mísu. Drahou. Jednoho dne se ozvala řacha a mísa byla na zemi a na kaši. Jak je to možný, když jen dekorativně stála uprostřed plochy jak malý stůl a nikdo jiný v domě nebyl???
A tu hospodyni ztuhla krev v žilách a začal jí běhat mráz po zádech. Její matka nebo babička jí kdysi řekla, jak se jí stalo v podstatě to samé a během krátké doby přišla velká válka...

Tohle se stalo v domě, kde jsem vyrůstal a ta hospodyně byla moje prabába. Psal se rok 1939 - těsně před druhou světovou.

Skříň jsme tam ještě měli a před barákem stál pomník padlým. Několik desítek jmen na malou vesnici.

6 iv iv | 18. března 2015 v 20:35 | Reagovat

Ak niekto vo svete vyvoláva paniku z dôvodu zatmenia slnka a následného vzniku blackout-u, tak je to len zámer ako sa zviditeľniť. Ale ak niekto plánuje blackout, tak je to dobrá výhovorka pre ovce.
Ak si porovnáme príchod a prechod oblačnej fronty z Atlantiku ponad celú Európu, tak nám to modeluje situáciu podobnú ako pri zatmení a mnohokrát s oveľa väčším plošným záberom. To sa už stalo nespočetnekrát a ....bez následkov.
Ak si k tomu pripočítame, že pásmo totálneho zatmenia prechádza cez neobývané územia Atlantiku a veľkosť mesačného tieňa je ohraničená, deficit slnečného svetla je neporovnateľne menší ako pri prechode oblačej fronty. Takto zasiahnuté územie a znížená sveteľnosť sa dá len s úsmevom porovnať s prechodom oblačnej fronty, ktorá častokrát zahalí celú Európu. Nehovoriac o tom, že celý cirkus bude trvať len pár minút a to na ohraničenom území. Keď bude nastupovať tieň, tak na ohraničenom konci zas bude tiež miznúť a nevypne sa celé územie naraz ako vypínačom. Zároveň tieň neskončí naraz ako zapnutie vypínača. Okrem toho tu bude stále zbytkové svetlo (s najväčším úbytkom na severe a menej smerom na juh - na severe nehľadajte veľa solárnych elektrární :))) 20-60 % pôvodného svetla a solárne elektrárne budú vyrábať kontinuálne ďalej, len s čiastočne zníženým výkonom.
A ak sa nám "pošťastí" zamračené počasie, tak to ani nespozorujeme :) na zníženom výkone solárnych elektrární.

V úplne najhoršom prípade je v sieti možné automaticky vypínať ohraničené územia čím sa odľahčí sieti a postupne ich zapínať pri zvýšenej dodávke. Celý výpadok by sa rátal len na minúty a to len pre relatívne malé ohraničené územia (ako postupuje tieň po zemskom povrchu), ktoré je aj v rámci tohto výpadku možné prevádzkovať v "ostrovnom" systéme, čo by vzhľadom na trvanie javu bola úplne zbytočná komplikácia. Len technický analfabet a úplný debil by nechal sieť bez regulácie, čo sa nedeje ani teraz. Veľkoodberatelia vedia presne na minútu kedy jav nastane a sú už na to pripravení a maloodber je možné na pár minút diaľkovo vypnúť, aby nedošlo ku škodám u veľkoodberateľov. Takže zase raz dobrá téma na šírenie paniky.

Poprípade si zaželajme zamračené počasie nad Európou dňa 20.3.2015 a žiadna solárna elektráreň nič nepocíti :)))

7 mariankosnac mariankosnac | 18. března 2015 v 21:03 | Reagovat

Teoreticky ak by boli použité zbrane EMP, nezničilo by to všetku elektroniku, teda smartfóny, pamäťové karty, disky? Ako ochrániť data pred EMP, to sa máme vrátiť k vypaľovaniu DVD?

8 Ceneon Ceneon | 18. března 2015 v 23:49 | Reagovat

[3]: Byla i spousta bezdotykových mobilů s 3G. Poznají se tak, že vpředu mají kamerku pro videohovory.

[7]: Kromě optických disků by také mohlo jít zabalit zařízení s paměťovými čipy do alobalu. Každopádně já sám jsem pro optické disky, asi budu zítra po několika letech vypalovat :-).

Jinak nevím, zda s plánovaným blackoutem souvisí včerejší polární záře: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/barevne-nebe-prekvapilo-nad-ceskem-byla-videt-polarni-zare_336670.html

9 kocourmourek kocourmourek | 19. března 2015 v 17:36 | Reagovat

Internetová stránka www.Hartgeld.com vydala ve čtvrtek 19. března 2015 v 16.15 hodin ve výrazné
barevné úpravě tuto výzvu svým čtenářům:
http://www.hartgeld.com/krisenvorbereitung.html

19. březen 2015, 16.15 hodin (tučným červeným písmem): Poslední výzva k
přípravě na krizi:
Obyvatelé měst, prchněte na venkov do svých úkrytů (pokud nějaký máte), ve
městech to bude strašné.

Kupte ještě potraviny, generátory (pokud je to ještě možné), natankujte plné
nádrže svých vozidel. Je na to čas přibližně do pátku, 09.00 hodin.

Hodně štěstí! Walter Eichelburg.

10 levican levican | 20. března 2015 v 13:04 | Reagovat

po vojne je sice kazdy general .... ale aj z tohoto falosneho (mozno aj skutocneho ale zmareneho) poplachu plynie ponaucenie =)

11 KarlTlumex KarlTlumex | E-mail | 21. března 2015 v 2:17 | Reagovat

Tak co, zas vám to nevyšlo co? :)

12 tm tm | 21. března 2015 v 10:29 | Reagovat

[11]: Bylo by dobré pane Tlumex se naučit pořádně číst. Vytrháváte věci z kontextu. Kdyby Vám uniklo to nejpodstatnější, tak Vám to ještě jednou zkopíruji:

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Napsáno dokonce červeně v hlavě článku!!!!!

tm by rád zdůraznil: připravovaný pravděpodobný blackout způsobený elitami na likvidaci všech měn bude asi svedeno na slunce. Nevěřím že v dnešní době elektronického řízení rozvodných sítí, by mohlo způsobit katastrofu tohoto ražení. Spíše se elity na to dobře připravily a krach měn mohou nyní svést na slunce. Osobně nevěřím výpadku sítí díky slunci.....

To bych zde nesměl psát už o ničem. Je vidět jak mnozí lidé jsou škodolibí, aspoň mnozí ukáží svůj charakter..... tm

13 kocourmourek kocourmourek | 21. března 2015 v 12:14 | Reagovat

Upřesnění pana Eichelburga zveřejněné v sobotu, 21. 03.2015: moje poslední výzva před blackoutem nebo něčím obdobným stále platí, využijte prosím lhůtu milosti (Gnadenfrist), která nám byla ještě dopřána. Jako drobné doporučení pro dobu krize: dobře ukryjte svoje vozidla, protože akumulátory v nich se stanou pro leckoho krajně žádaných zdrojem elektrické energie, která odjinud nebude k dispozici, nebo jen omezeně, a budou se proto do vozidel kvůli tomu vlamovat a baterie z nich řetězově vykrádat.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.