12.03.2015 okénko marného.....

12. března 2015 v 1:54 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....

Aktualizováno čtvrtek 12.03.2015 11:54:543) Možná mobilizace v České republice.....

....dostal jsem dnes mejlíka s následujícím textem. Nenechte ze sebe dělat výkonnou ruku amíků poslanou na porážku či na jatka. Nechť tam jdou politici, kteří si všechno odsouhlasili.Než ho budete číst, je nutné si uvědomit, že mnoho z Vás má "náboženství" které Vám to nedovoluje, jste psychicky labilní, máte silné deprese, když dostanete samopal do ruky, všechny okamžitě kolem sebe postřílíte a úplné výpadky paměti, takže po chvilce nevíte, jestli máte střílet dopředu či dozadu atd. Hodně nás zdecimovali.....

Záložáci třeste se!

Z důvodové zprávy: "Současný stav branného zákona aktuálně vytváří faktické překážky pro plnění povinností uložených České republice .... "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za ČR je potřeba připravit a dát dohromady pevně stanovené množství vojáků (KONTINGENT), kterým však armáda momentálně nedisponuje. A tak se to dnes (4.3.2015 v 8 hod. a 40 minut) konečně dalo do pohybu i po právní stránce. Na 145. zasedání legislativní rady vlády dne 12. března 2015 bude na programu projednána a doporučena ke schválení i podstatná změna branného zákona a s tím související i změna o službě vojáků v záloze. (č.j. 1117/14 a č.j. 1118/14).Pokud někdo sledujete vývoj v oblast branné povinnosti, tak jste určitě zaregistrovali, že prvním činem pana Stropnického když nastoupil do vlády, bylo stažení právě projednávaného zákona číslo
585/2004 Sb. o branné povinnosti (zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=50) z projednávání v parlamentu, protože projednávaná změna v zásadě zachovávala "status quo" a s ohledem na novou situaci by nebylo možné včas sestavit přesně stanovené množství vojáků. Proto od února 2014 právníci s ostře nabroušenými tužkami až do dneška pečlivě pilovali každé slovíčko zákona a to i s přihlédnutím k situaci na Slovensku, kdy 12000 záložáků odmítlo vojenskou službu (slovenský zákon je odlišný od toho v ČR) a své úsilí vtělili do návrhu úpravy zákona 585/2004 Sb., jehož smysl a cíl popsali v titulním listě jako: Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění jejich úkolů rozšířením povinného výkonu branné povinnosti před vyhlášením stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. ( zde: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9LMBEYY4 ).
Povšimněte si prosím klíčových slov: ... rozšířením povinného výkonu branné povinnosti před vyhlášením ....
Přeloženo do polopatistické češtiny:
- první na řadě jsou všichni záložáci (vojáci) bez rozdílu ročníku (1 400 000 osob) a to kdykoliv podle potřeb armády i před vyhlášením ohrožení státu nebo válečného stavu.

Pokud se začtete do navržených úprav v zákoně, tak zjistíte:
- voják v záloze se předurčí pro doplnění ozbrojených sil kdykoliv podle potřeb ozbrojených sil
- stávající neaktivní záložák se stává aktivní zálohou na základě rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství na dobu až 3 let a to kdykoliv
- o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu rozhoduje krajské vojenské velitelství
- možnost opakovaného vysílání vojáků v aktivní záloze do operačního nasazení v zahraničí až na 7 měsíců podle potřeb ozbrojených sil (rotace).
- první vojenské cvičení (pro záložáky) v délce 12 týdnů
- branná povinnost i pro osoby starší 60 let
- první odvody občanů (muži/ženy) od 1.1.2018 dosažením 18 let (ročník 2000)
- z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání může voják v záloze odmítnout vykonávat pouze mimořádnou službu (tj stav, který je pouze po vyhlášení ohrožení státu nebo válečného stavu - netýká se to jiných druhů vojenských služeb, kterými jsou: příprava vojáka k plnění úkolů ozbrojených sil (cvičení záložek) nebo služba vojáka v operačním nasazení; rovněž příprava záložáka může plynule přejít v operační nasazení bez možnosti odmítnutí)
- nenahlášení ztráty nebo poškození (nikoliv samotná ztráta) vojenské knížky nebo kovovové známky je přestupkem s jednorázovou pokutou 10.000,- Kč (důvodem je donutit záložáky ke kontrole starých voj. knížek)
- a samozřejmě - mění se trestní zákoník, který přitvrdí - obcházení branné povinnosti = 6 měsíců až 5 let; nesplnění uložené služební povinnosti (rozkaz) = 8 až 20 let

Změn je samozřejmě více, ale to co bude zřejmě některé záložáky zajímat je, zda-li se mohou od 1.1.2016 dát na modlení, vyjádřit tak své náboženské přesvědčení a případě o tom informovat své krajské vojenské velitelství. Na první pohled je zřejmé, že si právnici dali námahu, aby to co nejvíce znemožnili, zkomplikovali a to i s vědomím, že v některých momentech schválně návrh zákona manipulují do šedé zóny neřešení, či vyloženě jej formulují protiprávně. Heslem však je - komu se to nelíbí, ať se pak soudí (za své peníze). Nicméně, tato úprava je zatím jen návrhem a v průběhu cesty parlamentem se může stát ještě ledacos.
Takže zatím materiál nastudujte a kdo má trpělivost tak jej porovnejte se stávajícím platným zákonem. Srovnáním totiž dospějete k poznání o co vlastně jde a proč je něco napsáno tak jak napsáno je .... "Výživným" doplňkovým čtením je taktéž důvodová zpráva.
Pokud to čas a okolnosti dovolí, tak se ještě rozepíšu jak to vlastně s tím "vyznáním" je a pokusím se zformulovat vlastní "právní názor" (s odkazy na nálezy ústavního soudu).

S pozdravem
vojín xy

2) Mnozí lidé po celém světě se probouzejí ze spánku.....

....hlubokého spánku, těsně před možnou celoplanetární katastrofou a ptají se, co udělali špatně.
Máte-li zájem slyšet, co nás může potkat, přečtěte si překlad od německého komentátora, který naprosto po pravdě nastínil situaci, která se v krajní mezi může odehrát.

Holger Strohm:

překlad: kočka koule

To chcete totální válku!?….je tu nebezpečí, že na Ukrajině - tam teď posílají jednotky Britové, Američané divizi, dodávky zbraní přece probíhají celou dobu; tisíce tanků, obrněných vozidel, pásových vozidel, samé těžké zbraně, to všechno se na Ukrajinu dodává, přes Polsko, Lotyšsko a tak dál, a Putin na to přirozeně nahlíží jako na vyhlášení války. NATO ho systematicky obkličuje; vždyť oni také například řekli, že musejí vytvořit raketový štít proti Íránu, až vyšle rakety na Izrael. Taková blbost! Jak by asi Írán posílal rakety na Izrael takovým obloukem, přes Ukrajinu a Rusko? To je přece úplný nesmysl. Tady jde výhradně a jedině o to, aby, když Američané a NATO odstartují jadernou válku, byly rakety zastaveny nad Evropou, než se dostanou nad Ameriku.

Protože Amerika si myslí, že vzhledem k tomu, že má z jedné strany Atlantik a z druhé Pacifik - je to prakticky ostrov - nijak [zpětným útokem Ruska] neutrpí a dokáže rakety zastavit včas. Ale jakmile tato válka začne, tak se protáhne. Nikdo přece nedokáže čistě vojensky zastavit Rusy - mohli by napochodovat až do Německa. A to první, co se během války zničí, jsou elektrické rozvodné sítě: aby neměl nepřítel elektřinu, kterou potřebuje pro výrobu zbraní a pro průmyslovou výrobu. Viděli jsme, jak Izraelci v Íránu a Iráku bombardovali jaderné elektrárny (a navíc i v Sýrii) a Američané dělali totéž.

Když zde tedy bude bombardován jaderný reaktor a pak se uvolní záření, bude to mít závažné důsledky. Vezměme si například atomovou elektrárnu Krümmel. Ten je sice odstavený, ale pořád jsou v něm palivové články a radioaktivita cirka srovnatelná s desetitisícem vybuchnuvších hirošimských bomb; ta navíc extrémně dlouho přetrvává. To tedy znamená, že bombardováním a zničením jediného reaktoru by bylo Německo tak zamořené, že by se tu už nedalo bydlet. A pokud jich bude zasaženo ještě víc, pak to samozřejmě bude velmi vážné. K tomu je ještě nutné přičíst, že se v Německu nacházejí americké jaderné rakety. A pak nebude pro Rusko existovat už žádná jiná volba, než tyto rakety zničit jediným, prvním úderem, neboť mají krátkou dobu doletu a jakmile se dostanou do vzduchu, nebude na to Rusko moci včas reagovat a sestřelit je, protože jsou velmi blízko. Proto se Amerika pokouší posunovat své zbraně a rakety stále blíž k ruským hranicím.


A když dojde k jaderné válce, bude Německo válečným územím, budeme totálně zničeni. Jak jsem řekl: když bude zničena jedna jaderná elektrárna, postačí to. Ale když budou zničeny všechny - a známe plány, ty jsou přece známé - Amerika měla vždy v úmyslu zlikvidovat Rusko hned prvním úderem… když k tomu tedy dojde a Rusko odpoví, například když Rusko svrhne vodíkovou bombu na Hamburk, budou lidé v Mnichově umírat na ozáření. Ale ať to bude vodíková bomba, atomová elektrárna Krümmel nebo Stade, objeví se nejprve magnetický blesk (jinak taky řečeno EMP, poznámka překladatele), který zničí všechna elektronická zařízení. To znamená, že už nebude možné řídit žádný reaktor. Žádný počítač už nebude fungovat. Žádné moderní auto už nebude fungovat. Nic už nebude fungovat (…) Až explodují všechna jaderná zařízení, bude to mít nedozírné následky a nepřežije to ani Amerika.

Jsou politici, kteří se domnívají, že na rok půjdou do protiatomového krytu, celé to tam prosedí a pak vylezou ven - ale pak bude Země vyřízená. Ozonová vrstva bude pryč, bude vládnout jaderná doba ledová, protože atmosféra bude plná pevných částic, a záření bude tak silné, že si jen přeju, abych byl mezi prvními, kdo se vypaří v jaderném blesku, protože umírat na ozáření je to nejbolestivější a nejzoufalejší, co si lze představit. Celé tělo se při tom začíná rozpadat. Ústa, střeva, celé tělo začíná hnisat, nastupuje buněčná smrt, všude po těle jsou záněty; šílená bolest a nikdo nepomůže, protože ani lékařům se nepovede lépe. Nemocnice už nebudou existovat. Je to to nejhroznější, co si člověk může představit. Pokud si to tedy dokáže představit.

A co mě na tom tak děsí, je to, že naši politici hrají vabank, tisknou Rusku pistoli na hruď; a Amerika to dělá na celém tom území - Čína je pozvolna obkličována, 60% celé Navy se účastní obkličování Číny, všude vznikají nové základny pro odpal vzdušných zbraní. A nejen Čína - i Rusko je obkličováno. Jde o nový světový pořádek, Američané, mafie, oligarchie, ti chtějí ovládnout celý svět a domnívají se, že toho můžou dosáhnout jen vojensky. Jsou připraveni riskovat tuto válku, aby se stali ještě mocnějšími a bohatšími. Ale veškerý rozum to popírá, oni ztratí všechno! I jejich vlastní potomci budou vystaveni hrůznému utrpení a trpět budou až do smrti - jenže nám vládnou šílenci.

Není to ale nic nového: Piero Roccini, bývalý šéfanalytik římského parlamentu a senátu, ten to vylíčil zcela jasně. Po svém penzionování napsal knihu Neuróza moci; zjistil, že přes 50% politiků je těžce duševně nemocných. Nejsou vhodní k tomu, aby rozhodovali o osudu národa. A 90% politiků je zkorumpovaných.

Vládnou nám tedy duševně choří zločinci, kteří jsou připraveni podstoupit jakékoli riziko, aby získali ještě víc moci.


Pro srovnání - mnoho hlav západních států nově srovnává Putina s Hitlerem, ale já mám pocit, že se Třetí říše znovu probudila v Americe. Takové jsou přinejmenším mé obavy. A my se musíme dosud stydět za Hitlera - jenže jsou tu jiní, co si na něj začínají hrát a jsou připraveni rozpoutat světovou válku, provokují a nezdá se, že by někdo přicházel k rozumu. To, co tam teď provádí pí Merkelová, to jsou šarvátky. Vždyť to i sama přiznala, že tu vůbec nejde o Putina.

Jak bylo řečeno, Američané posílají na Ukrajinu divizi, Britové posílají instruktory, co nevidět budou následovat Němci… to znamená, že pak budou na Ukrajině americké jednotky. Ty tam sice byly už dříve, ale to byli žoldnéři, soukromí žoldnéři náležející k nějakému uskupení. V USA je přes tucet různých organizací (Kongres, vláda, ministerstvo zahraničí…), které financují tato povstání všude po světě. A když tam teď budou oficiální jednotky a ty budou napadeny, dojde k casus foederis (situace, kdy se uplatní smluvní závazek pomoci spojenci, pozn. překl.) a všechny členské země NATO automaticky vstoupí do války. A Rusko má velmi moderní rakety a jaderné zbraně. Vojensky jsou také pořádně silní, ale kdyby mělo Rusko takovou válku prohrát, existuje velké nebezpečí, že dojde k jadernému konfliktu. Pak jen postačí, aby někdo zpanikařil a stiskl tlačítko. A je to. Mám takový hloupý pocit, že Západ dělá všechno pro to, aby tu válku vyprovokoval. Protože je celkem jasné, že jsme porušili všechny úmluvy, které byly sjednány, a Rusko se cítí stále ohroženější.

Když tedy teď budou na východní Ukrajině jednotky NATO, tak odtamtud je to do Moskvy, co by kamenem dohodil. Pak se Rusko už nebude moci řádně bránit. Existují zákony, jež jsou platné doteď: že je Německo do roku 2099 obsazená země, prakticky americká vojenská diktatura; Rusko už na Německu nemělo zájem, stáhlo se odtud, ale zbylí tři spojenci (Franci, Anglie a USA) jsou stále zde a určují všechno. Amerika má svrchovanost nad médii - to znamená, že všechna tištěná média, televizi, filmy až po divadelní představení a učební plány na školách, to všechno určuje Amerika. Obsah článků s válečnou tématikou přichází přímo z Pentagonu. Víme přece (Udo Ulfkotte to jasně říkal), že se ty články nepíší v německých redakcích, ale píší je Američané, a němečtí novináři se pod ně jen podepíšou a inkasují hromadu peněz.

V jistém slova smyslu jsme už dávno ve válečném stavu, řekl to i papež; nacházíme se ve třetí světové válce, jen je to prozatím válka propagand a válka hospodářská a válka měnová, ale v současnosti stále více sklouzáváme k ozbrojenému konfliktu. A riziko, že tam sklouzneme úplně, je veliké. Jak jsem řekl, my Němci nemůžeme volně nakládat se svou vlastní zemí. Máme loutkovou vládu, která musí poslouchat. Důsledek může být jen jeden: buď se konečně probudíme, nebo zničíme sami sebe. A zničíme své vlastní děti a děti našich dětí. Pak budeme ne-lidé, kteří si nezaslouží možnost žít. Jakkoli je to smutné, musí se to říci.


Pro všechny, kteří hovoří německy si mohou celý překlad poslechnout v originálu.


https://www.youtube.com/watch?v=qqCMdtjclo8&feature=youtu.be

tm: nemám co dodat.1) Prosím podívejte se a popřemýšlejte.....

....hra je u konce Bilderberg.


 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Robo Robo | E-mail | 12. března 2015 v 3:35 | Reagovat

Svetová vojna v obrazoch napisanych v druhom článku tu proste NEBUDE - nieje to v záujme Putina, potazmo v záujme Slovanov.
My Slovania rozhodneme, ako bude vyzerať náš svet!
Koniec koncov, i Germani sú Slovania, či už si to uvedomujú alebo nie.
Podobné články teda iba šíria strach a to tiež nieje v našom záujme.

Ale pozor....Čo sa väčšinou nikde nedozviete je, že my všetci, čo kráčame za svetlom, musíme aktívne používať našu Silu na potláčanie tmy tu na Zemi.
Silu máme všetci, či už si to uvedomujeme alebo nie.........

2 Petrklíč Petrklíč | 12. března 2015 v 8:21 | Reagovat

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/impfen-stillen-ia.html

Strucny preklad:
chytraci z SSA prisli na to,ze materske mleko obsahuje moc protilatek a ze vakcina proti rotavirum pak skoro nefunguje! Navrhuji tedy rychle skonceni kojeni,aby se nam vakcina dobre chytla!!!

3 Kadehea Kadehea | 12. března 2015 v 8:54 | Reagovat

Myslis, Tomasi, ze to video pochopi?
Ze si Bohove hraji na Bohy?
Ze to chteji pochopit, kdyz jim vezmes i tu posledni iluzi?
Nebo lide chteji jen kosmeticke upravy a na pravdu krici Hanba.
Otazka je, kdy prijde konec a co ma podle jejich scenare nasledovat - Transhumanismus a osviceni?
A kdyz jim rekneme ne, tak jako ja, nechaji nas zit?
Myslim, ze mnozi nepochopili aspon podle reakci a komentaru ani proc jsi tady dal to video o tech strojich, co se mohou navadet sami -

4 Kamil Kamil | E-mail | 12. března 2015 v 9:07 | Reagovat

Zdravím, toto video jsem viděl už před majdanem.
Tome, bylo by možne udělat analízu toho videa ?
Děkuji.

5 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 12. března 2015 v 10:41 | Reagovat

Proč se pořád zabýváte třetí světovou, když teď žádná zkrátka nebude?

6 tm tm | 12. března 2015 v 11:47 | Reagovat

[4]:Ahoj Kamile, nyní dělám po částech, bude to sériál na několik dní s vysvětlením první stránku z časopisu The EKONOMIST. Mám nyní skutečně málo času a dokonce články musím nechat překládat u jiných lidí. Jinak nestíhám, vše dělám ve svém volném čase, jak jsem už dříve psal.

Máte se ale na co těšit, protože se budu snažit dopodrobna  "skoro" všechny věci vysvětlit. K tomu je ale třeba taky nutné vědět určité zákonitosti, které budou už zítra v prvním článku uvedeny.
Děkuji za dotaz, určitě to v budoucnu udělám. Je to taky nesmírně zajímavé, co si tím mocní sdělili.
Mám ještě nějaké jiné resty ohledně zdraví, jak se tomu bránit a co dělat, PREVENTIVNĚ, abyste neonemocněli z chemtrailů.
tm

7 Robo Robo | E-mail | 12. března 2015 v 14:13 | Reagovat

http://www.nwoo.org/2015/03/12/bohati-bohatnu-zo-znizujuceho-sa-poctu-odborov-hovoria-studie/

s dnes tu napísaným to síce veľmi nesúvisí (relatívne, v skutočnosti všetko súvisí so všetkým), ale je to (medzi riadkami) jednoduchý návod, jak niečo konečne začať robiť!  :-)

8 tm tm | 12. března 2015 v 15:35 | Reagovat

[5]: A proč se neustále zajímáte o dívku, která stejně nikdy vaše nebude?????

9 Robo Robo | E-mail | 12. března 2015 v 15:54 | Reagovat

[8]: ...tm...dnes to vyzerá, že bojujem proti všetkým, asi sa musím nad sebou zamyslieť.. :-D
No každopádně, nedá mi... Dievka, ktorá nechce spiiidiho - u tej sa vyľaká maximálne tak jej otec při predstave, že by mu podľahla a Spiiidy, že mu nepodľahne. :-)
Pri planých článkoch o atómovej vojne ale možeme NEKONŠTRUKTíVNE vyľakať celý svet.
Vystrašený ovčan - to je presne to, čo ne-mocní potrebujú a z čoho sú živí...púredsa...

10 Robo Robo | E-mail | 12. března 2015 v 16:34 | Reagovat

http://www.anastasia.cz/kdo-vlastne-jsme-5-dil

naša Sila je neporovnatelne silnejšia, jak všetky atomovky i neatomovky sveta..

11 Kadehea Kadehea | 12. března 2015 v 16:38 | Reagovat

Protoze nezname dne ani hodiny tak jenom se nenechte zmylit zadnym Kristem a zadnym Svetlem.
Asi to jsem Vam jen jeste k tomu videu chtela napsat.
Jinak je to porad dokola Istar - Astar, Siva, Kali, Budha, Kristus, Treti oko, Mohamed, Jahve, Lotus,Cakralni system, Meditace, New Age, hadi sila, je to porad to stejne, je to od nich na ovladnuti a na snadne vysati nasi energie. Abych tak rekla na sucho.
Nezapomente, ze tento svet je vytesan uvnitr Dabla. Rikejte mu jak chcete, treba Annunaki - Enki.
Takze dalsi navrat Krista, dalsi hypnoza, dalsi svetlo nejlepe v tunelu a kdo si myslite, ze tam ceka.
Ano Enki a jeho spolupracovnici a sklizen a recyklace, tak jako cela tisicileti zde.  Jenom to jsem Vam tady jeste v naznacich chtela napsat nez se k tomu TM vyjadri.
Porad nam chce ukazat a odkryt jen ty 4%, ktere vidime a my prece chceme jit dal.....

12 Kadehea Kadehea | 12. března 2015 v 16:40 | Reagovat

Tedy nemyslim TM, ale Enkiho, ktery nas chce udrzet v tomto svete a jeho Univerzu.
Jinak si myslim, ze to video je dost zavazne a stoji za rozbor.

13 Iris Iris | 12. března 2015 v 17:01 | Reagovat

Skoro denně z pracovních důvodů se nacházím mezi lidmi. Všímám si o čem se baví a jak se cítí, ale vůbec neslyším  ,že by se bavili o "nějaké 3 světové válce" a nebo , že by mezi něma se šířil z něčeho strach.Ba naopak lidé se "probouzejí" a jako kdyby "automaticky " a beze slov šířili sílu světla.To jsme my slované přes nás nic negativního NEPROJDE.

14 ok ok | 12. března 2015 v 18:45 | Reagovat

Kočka koule zaslouží granulky.

***

Je pár historicky osvědčených nástrojů, jak se vypořádat s fašismem a jeho vymytýma nohsledama. Kteří případně přijdou verbovat mírumilovný lidi, například mě.

http://www.zelenysport.cz/pusky/ppsh-41-zs-7-62mm-samonabijeci-puska
http://www.lovecky-obchod.cz/puska-samonabijeci-svt-40/
Nó, je toho hodně... James Bond třeba doporučuje: http://www.zelenysport.cz/pusky/sa26-semi--samonabijeci-puska

15 CZK CZK | 12. března 2015 v 20:20 | Reagovat

Tak nějak si myslím, že jsem pochopil, o čem ten filmeček je. Mimochodem, udělal na mně velký dojem a musel jsem si ho pustit několikrát. Některé věci jsem musel dokonce i stopnout, abych postřehl různé detaily. Přiznám se ale, že jsem nepochopil, co znamená ta stařena v ledovém paláci skoro na konci toho videa. Může někdo vysvětli, oč jde v tomto případě?

16 tm tm | 12. března 2015 v 20:48 | Reagovat

[15]: Po rozboru první stránky Ekonomist. která bude nějako dobu trvat, bude to bod po bodu taky rozebráno.....
tm

17 Robo Robo | E-mail | 12. března 2015 v 21:16 | Reagovat

[16]: tm, mohol by si zatiaľ aspoň sem do komentára, čo značí ten "šíp v žule" 11.3., prosím?

18 tm tm | 12. března 2015 v 22:05 | Reagovat

[17]: Ahoj robo, děkuji za zájem. Právě o tom píši na stránkách, vyjde to zítra ráno v 01:54 v článku pod symbolikou. Prosím počkej ještě pár hodinek. Děkuji tm

19 Robo Robo | E-mail | 12. března 2015 v 22:47 | Reagovat

Som v práci v noci, tak sa na to teším.
Zaujalo ma, jak si napísal presný čas, kedy to vyjde - nejaká symbolika?   :-)

20 albafos albafos | Web | 13. března 2015 v 13:35 | Reagovat

Máme loutkovou vládu, která musí poslouchat.. svět řídí tzv. illuminati a Ti jsou zas loutkami tzv. pseudotvůrců (ale neví o tom, loutky si neuvědomují - že jsou loutky, je to prostě taková ovládací pyramida). Smrtí to nekončí a duše a duch žijí dále. To co se tady v současné době děje je ve stylu "svět se zbláznil" a souvisí to s nabíhající plností negativního stavu. Více na http://albafos.blog.cz

21 Jana B. Jana B. | 13. března 2015 v 22:57 | Reagovat

[20]:No já dneska poslouchala Ivanku a ta říkala, že každá planeta má osud přesně nastavený a nedá se to objejít, tedy z toho vyplývá, že osud nezmění ani světelní pracovníci 5.dimenze ani Ilumináti a už vůbec svět neřídí Ilumináti ale mnohem vyspělejší inteligence. Ilumináti jsou jen loutky, stejně jako otrok v montovně je loutka svého zaměstnavatele. Jak říkala Ivanka, měli bychom vše co přichází brát s pokorou, protože od velkého třesku je vše osudově dané a každá buňka i planeta má svůj osud, a my se rodíme sem do lineárního času a myslíme si, že rok 2015 je přítomnost, ale co když to tak není, co když je rok jiný ? Minulost i budoucnost jsou v přítomnosti, přítomném okamžiku. Co když je to tak, že jsme tady na Zemi , kteří známe dobře osud planety Země ale zapoměli jsme na to a naším úkolem je rozpomenout, tak hovořila Ivanka.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.