09.03.2015 okénko marného.....

9. března 2015 v 1:54 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....

Aktualizováno pondělí 09.03.2015 13:54:54


2) Vzdělanost američanů je opravdu "hóóóódně vysoká".....

....proto ve školách v Česku dali naši politici nové osnovy na výuku, abychom se jim brzy vyrovnali.....


1) PUTIN: JADERNÉ VAROVÁNÍ, DOJDE-LI K ÚTOKU NA RUSKO.....

....(složeno z 5 krátkých videí)

překlad mluveného je níže, neumím titulkovat film. Kdyby se někdo našel, byl bych rád.....


(- SOROS: EU VE VÁLCE PROTI RUSKU! Miliardář Soros doporučuje EU zbrojit proti Rusku. Rusko se má de facto nacházet ve válce s Moskvou a musí tak údajně také jednat. Měl by to prý být i dobrý konjunkturní program! (ĎÁBELSKÁ RADA!) ODHALTE VŠECHNY VÁLEČNÉ ŠTVÁČE A PROTESTUJTE!!!! -)

Putin varuje: Státy NATO dostanou jadernou odpověď (Video 1)

Dobrý den, Jevgeniji Alexejeviči, děkuji Vám za ochotu odpovídat na naše otázky.

Zdravím vás!

Rád bych Vás poprosil, abyste něco okomentoval. Přede dvěma dny jste řekl, že nám Putinovo označení ukrajinské armády jakožto cizinecké legie NATO dává právo použít proti agresorským státům dokonce i jaderné zbraně. Co jste tím myslel?

Podívejte, on se vyjádřil dost srozumitelně, když řekl, že se tu jedná o agresi států NATO vůči Ukrajině. Varoval, že až dojde k agresi ze strany těchto oblastí vůči Rusku, nebude to chápáno jen jako agrese vůči Rusku ze strany Ukrajiny, ale agrese vůči Rusku ze strany NATO. Tím stanovil cíle ruským jaderným raketám, které jsou součástí ruské obranné doktríny. Nebyl by to tedy žádný útok na Kyjev. Ty atomové rakety by nemusely být vypáleny ve směru Kyjev - jako obranný prostředek proti vpádu - ale na jakékoli země, jež by se dopustily agrese. A to jsou státy NATO. On varoval státy NATO, že když dojde k útoku na Rusko z ukrajinského teritoria, bude uplatněna ruská doktrína jaderné bezpečnosti, která eventuálně umožňuje i použití jaderných zbraní proti vám. A nejen proti Kyjevu, jak si myslíte, nebo proti Charkovu. Vždyť oni chtějí, aby se tu všichni Rusové vzájemně zničili. Bylo by to pro ně báječné. Oblast by pak byla volná a bylo by ji možno obsadit kolonisty. Tohle nevyjde. Washington a Berlín budou spáleny na popel.
Rusko by se tedy nechovalo jako hloupý pejsek a nekousalo do klacku, kterým ho tlučou, ale do ruky, která ten klacek drží.
Ano, přesně to měl Putin na mysli.

Rusko varuje NATO (Video 2)

z projevu Vladimira Putina před oběma komorami parlamentu na téma budoucnosti Krymu: (mohutný potlesk poté, co prezident pozdravil proruské zástupce Krymu; Putin ještě jednou zdůvodňuje jednání Ruska ve věci Krymu, zdůrazňuje historický význam této oblasti pro Moskvu; pak se jeho projev stáčí ke zúčtování se Západem) "Rozšiřování NATO na východ, Libye, konflikt v bývalé Jugoslávii. Západ vždycky stavěl Rusko před hotovou věc, USA jednaly podle práva silnějšího a pokoušely se Rusko tlačit ke zdi. S tímto dlouhodobým ponižováním Ruska je teď konec."
"V případě Ukrajiny překročili naši západní partneři červenou čáru. Na tomto území má Rusko legitimní zájmy, které musejí být uznány." (Putin chválí ukrajinské vojáky na Krymu, kteří nepoužili své zbraně; novou kyjevskou vládu neuznává, ale vztahy Ruska a Ukrajiny
jsou podle něj významné a tak to také zůstane.) "My nechceme žádné dělení Ukrajiny, ale Krym zůstane ruský. Krym je pro Rusko strategický, nejdůležitější faktor v regionu. Krym dnes může být jedině ruský." (ovace ve stoje; prezident své vystoupení zakončuje podpisem smlouvy. Tento dokument připravuje cestu, jak z Krymu učinit součást Ruska.)

Putin: Rusko se může jako jediná země postavit USA (interview z r. 2011 / Video 3)

Ano, teoreticky si člověk může velmi dobře představit, že by mohlo vzniknout nebezpečí raketového útoku na Evropu zvnějšku. Ale dnes momentálně žádné takové nebezpečí neexistuje a to, co nám vykládají (USA) není pravda - dnes neexistuje žádné hrozící nebezpečí ani ze strany Íránu ani ze strany Severní Koreje. To jsme už mnohokrát dokázali. V současné době je stav věcí takový, že je evropský raketový štít USA bez jakýchkoli pochyb nastaven tak, aby neutralizoval ruský atomový potenciál. Proč [se domníváme, že] je americký raketový štít v Evropě natočen proti Rusku?? No proto, že radary a raketové systémy, které USA umístily podél našich hranic, svým dosahem pokrývají ruské teritorium až k Uralu. To znamená, že ruský raketový štít v Evropě kryje všechny naše jaderné síly rozmístěné až po Ukrajinu. A oni (USA) nám přitom říkají: "Nemějte strach, my proti vám raketový štít v Evropě nepoužijeme!" Ale fakticky a technicky tento americký raketový štít proti Rusku použít lze a USA nám nechtějí poskytnout žádné písemné smluvní záruky. Nezapomínejme, že jsou USA jediná země na světě, která už jaderné zbraně použila, a to vůči nejadernému státu, vůči Japonsku (…) My jsme vedle USA jediná země na světě, která má k dispozici celou atomovou triádu: na souši, ve vzduchu a v oceánu. Počet bojových hlavic, jejich jaderná síla, možnosti našich nosných raket při transportu hlavic k cíli - to všechno je víceméně srovnatelné a jadernými možnostmi USA. A přesně tyto (jaderné) záležitosti jsou u kořene mnoha činů USA, jež jsou zaměřeny na blokování vlivu Ruska. A když nám USA v Bezpečnostní radě OSN ukážou nějakou sklenici obsahující nějakou chemikálii, co se prý našla v Bagdádu nebo někde jinde v Iráku, a pod záminkou, že se údajně jednalo o zbraně hromadného ničení, v té zemi vojensky intervenují, eliminují bojové síly a pověsí hlavu státu (…) a pak se náhle ukáže, že tam (v Iráku) vůbec žádné zbraně hromadného ničení nalezeny být nemohly, vznikají ve mně pochybnosti, zda jsou naši partneři tak upřímní a čestní! Zdá se mi, že naši partneři nechtějí žádné spojence, chtějí jen vazaly! Chtějí jen vládnout. Ale takhle Rusko nefunguje! (…Putin hovoří o nutnosti modernizace určitých zbraňových systémů, aby se ruské vybavení vyrovnalo tomu americkému…). Vznikají nová, resp. novodobá nebezpečí, nová centra sil (=Čína) a toto všechno musí člověk vzít v úvahu. A když tyto změny vezmeme v úvahu, když na ně budeme reagovat, budeme mír bezpečný, stabilní svět. Pokud ale na změny reagovat nebudeme, bude stále znovu docházet ke konfliktům. (mapka US vojenských základen, čas 7:47)

Putin o rusko-německých vztazích (Video 4)

Váš projev v Německém Bundestagu v Německu a v němčině na mě velmi zapůsobil.
(závěr slavného Putinova projevu z r. 2001): "Přirozeně jsme teprve na počátku budování demokratické společnosti a tržního hospodářství. Na této cestě budeme muset překonat mnoho překážek a nesnází. Ale nehledě k objektivním problémům a navzdory nejedné - zcela
upřímně a čestně řečeno - nešikovnosti bije pod tím vším silné a živoucí srdce Ruska, které je otevřeno plnohodnotné spolupráci a partnerství. Děkuji vám."
interview:
(Putin na otázku, zda jeho otec bojoval ve 2. sv. v.): Nejen že bojoval - a já jsem na to hrdý - můj otec bojoval na leningradské frontě, byl vážně zraněn a stal se válečným invalidou.
(otázka) Máme zde tedy dosud celkem dost lidí, kteří ještě znají německý národ z této stránky… Vy se ale ve své řeči odkazujete na Lessinga, Goetha a myslím, že i na Wagnera… ale u nás lidé neznají tuto řeč jen jako jazyk Lessinga, Goetha a Wagnera, ale také jako jazyk války! Takže jak jste se pro to rozhodl a byl tento váš krok vůbec pochopen?

Putin: Nejprve musím říci, že žádná evropská řeč nemůže být jen jazykem války. Válka přece není v jazyku, ale v hlavě. Válka se nachází ve vědomí a je jedno, jakou řečí přitom člověk mluví. A co se týče evropských dějin, lze říct, že prakticky každý evropský stát mohl být v určité době označen za agresora. Ale společné dějiny Německa a Ruska - to vím jistě, jsem o tom pevně přesvědčen - tyto společné dějiny obě naše země spojují, resp. sjednocují. V žádném případě na to nesmíme zapomínat - o to víc, že přichází doba, která nám to má připomenout. A nejen proto, že je Německo náš největší obchodní partner. A ani proto, že je Německo jednou z vůdčích sil sjednocené Evropy. Je to především proto, že my sami, Rusové, na sebe nahlížíme jako na evropský národ a také se tak cítíme. Proto chceme žít podle společných evropských pravidel a hodnot, chceme svoji budoucnost utvářet spolu s Evropou a světovým společenstvím. A nebudu zatajovat, že jsem svým projevem v němčině chtěl dosáhnout následujícího: naši partneři v Evropě a v Německu měli vidět, že se dokážeme domluvit jednou řečí. V doslovném i v přeneseném významu. Mým cílem nebylo udělat dojem na média/tisk nebo něco podobného. Můj cíl byl jiný: chtěl jsem přesvědčit široké publikum, diváky v Německu, o tom, že je Rusko spřátelená, přátelská země. Země, která je připravena kooperovat s Německem, budou-li zohledněny i ruské národní zájmy. Takže ve stejné výšce očí (rovnocenným způsobem). A myslím si, že se mi podařilo o tom Němce přesvědčit.

Putin: Poslouchejte mě dobře! (Video 5)

Vladimir Putin: Poslouchejte mě… poslouchejte mě velmi důkladně. Chci, abyste mi úplně přesně a jednoznačně rozuměli. Pokud k takovému rozhodnutí dojdeme, pak jen proto, abychom chránili občany Ukrajiny. A nechají-li své vojenské jednotky střílet na své vlastní lidi, za kterými budeme stát. Ne před nimi, ale za nimi. Jen je nechte, ať zkouší střílet na ženy a děti. A nikdo, kdo k tomu na Ukrajině dá rozkaz, mi neunikne.

 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Robo Robo | E-mail | 9. března 2015 v 2:48 | Reagovat

Myslím, že sa SAKRA VYPLATÍ sledovať Putinove prejavy.
Takto sa chová človek, ktorý je Vedomý a presne vie, jak má svoje Vedomie používať!
Žiadne zmierenie sa so zlou realitou, či pritváranie preď nou očami. Nie! Aktívna cesta ku svetlu, priatelia!
Aktívna cesta pre potláčanie zla/tmy!
Až budeme veľkí, budeme takíto všetci... :-D

2 BE BE | 9. března 2015 v 8:50 | Reagovat

Reč hodna veľmajstra...

3 ok ok | 9. března 2015 v 13:21 | Reagovat

Povinný 35m dokument pro všechny, co se i v malým nalívají lihem nebo plánují děcka. Mimo jiné to vypadá, že chazaři chtěli Rusko zlikvidovat i jejich zlihovatěním. Do padesátých let byli docela abstinenti(!). http://leva-net.webnode.cz/products/technologia-spijania-2012/

je to pravda? nevím. http://www.g-vision.sk/behind/alkohol-vs-marihuana/

4 ok ok | 9. března 2015 v 13:26 | Reagovat

schválit spam.

A ještě co se týče likvidace US flotily FR ponorkou, před pár rokama frčela zpráva, že uvnitř perimetru kolem US letadlovky se vynořila cizí ponorka, poplach jak sviň, a čínský kapitán jen popřál brý den a zase odplavali. Demonstrace čínské technologie. Takže tihle US mantáci chtějí ovládat planetu.

5 ok ok | 9. března 2015 v 17:32 | Reagovat

http://leva-net.webnode.cz/news/bundestag-at-rusove-prijdou-/

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.