Děti a mládež jsou trvale poškozeny smártfouny.....

24. února 2015 v 1:54 | Benjamin Seiler, překlad kocourekmourek |  Články


23. září 2014 Autor: Benjamin Seiler

....vysílání pro mobilní radiová zařízení způsobuje dětem a mládeži nemoci těla a duše a navíc je dělá neplodnými. Nejnovější poznatky vědců volají na poplach.

Děti a mládež surfují nejen u počítače v "sociálních" sítích a na internetové stránce Youtube, ale stále víc také přes smártfoun nebo přes počítačový tablet, řečeno jinak: pomocí radiového vysílání. Přes wi-fi-routery v bytě lze nyní už i z domácího počítače stále častěji "jít na světovou síť" bez kabelu. Jak ničivé je ozařování mikrovlnami především pro tělesné a duševní zdraví mladých lidí, už nelze popírat. Co se tudy na lidstvo valí, je v dohledném důsledku horší než ničivost obou světových válek dohromady. A to je ještě podhodnoceno. Naštěstí se stále víc vědců odvažuje promluvit. V září 2003 se v USA sešli vůdčí odborníci špičkových univerzit, aby promluvili o nebezpečích, která dětem přináší bezdrátová komunikace mobilními telefony a systémy wi-fi

Změny chování prokázány

Mluvilo se tam nejen o škodách na těle, ale především také o tom, jak toto dnes všudypřítomné radiové ozařování ovlivňuje mozkové proudy a trvale mění vývoj mozku. Profesor Hugh Taylor z Univerzity Yale shrnul jeden pokus na krysách těmito slovy: "Je to první důkaz získaný pokusem, že ozáření mobilními telefony už v těle matky skutečně mění chování v dospělosti." Podle Taylora vstřebané ozáření mikrovlnami a rozsah blokády nervových buněk spolu vzájemně souvisejí. Pokud se elektrický tok neuronů v mozku přeruší, vede to k trvalým změnám stavby mozkových struktur. Neboť přesně tyto elektrické proudy v mozku jsou pro vývoj mozku důležité a směrodatně spoluurčují naši bytost v jejím dospělém věku - "to, jak myslíme a jak se chováme", tvrdí tento badatel.
Také mláďata lidí už před svým narozením obdrží slušnou dávku mikrovlnného ozáření - a ne až v kočárku, když jejich matky žvastají přes mobil. Následkem toho se jim hippokampu tvoří méně buněk. Je to ta oblast mozku, kterou potřebujeme pro logické myšlení a pro schopnost usuzovat. Spolu s dalšími výzkumníky profesor Taylor výslovně upozorňuje, že poškození vyvolaná mikrovlnným ozářením před porodem mají následky nejen tělesné, nýbrž především také citové. Je tedy na čase, aby si rodiče, lékaři a také politici (!) vážně položili otázku, zda neustálé mobilní surfování, chatování a posílání textů přes internet z našich dětí už na základě záření, které se tím šíří, dělá citově zaostalé mrzáky s narušeným chováním.
Dospělé krysy, které byly při tomto pokusu jako plod ozařovány mobilními telefony, měly jasné příznaky poruchy chování ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), tedy hyperaktivity a poruchy pozornosti. Nemyslí za roh ten, kdo si přitom hned vzpomene na dnešní děti. Protože, podle jednoznačného varování vědců, kteří se zúčastnili tohoto sympózia, děti mají tenčí kosti lebky, menší mozek a měkčí hmotu mozku než dospělí, jsou tedy vůči mikrovlnnému záření mnohem citlivější.
Profesorka Harvardské univerzity Martha Herbert dokonce považuje za možnou spojitost s autismem: "Záření z routerů pro bezdrátové připojení (wireless-router) a z vysílacích věží pro mobilní telefony může rozbíjet schopnost učit se a vzpomínat si a navíc může rozkolísávat fungování obranyschopnosti těla a výměny látek. Mnohé děti se proto budou obtížněji učit." Řečeno prostě: paprsky pro mobil oslabují látkovou výměnu našich buněk a likvidují naši imunologickou obranu. A k tomu navíc jsme hloupější a hloupější. Ale o tom nás prosím pěkně hromadné sdělovací prostředky zpravovat nemají. "Mocné průmyslové firmy chtějí k svému užitku svádět veřejnost k mylné víře, že takovéto ozařování vlnami o vysokém kmitočtu, jež přece ani nevidíme, ani nechutnáme, ani necítíme, je neškodné", varuje Martha Herbert, "ale není to pravda!"
Nová porucha chování se už vyskytuje tak často, že ji věda pojmenovala: digitální demence. Všude na světě stále víc dětí vykazuje zřetelné zhoršení pohybových a poznávacích schopností, protože tráví příliš mnoho času na internetu. To samo o sobě, jak se domnívají psychiatři a badatelé zkoumající mozek, vede k už zmíněnému disharmonickému vývoji mozku - přičemž ještě ani nezapočítali výše popsané následky, které při ozařování mikrovlnami při používání mobilního internetu navíc přistupují. Toto poškození mozku se tedy při bezdrátovém surfování v kyberprostoru víceúrovňově umocňuje.
Rakovina a neplodnost způsobené wi-fi a radiovým zářením pro mobilní zařízení poškozuje nejen duševní vývoj dětí, nýbrž způsobuje jim i nemoci těla.
Jejich diagnózou je pak často rakovina. Je to tak proto, že buňky těl dětí se kvůli růstu jejich těla dělí mnohem rychleji než buňky těl dospělých. Genetická poškození, která mohou mikrovlny prokazatelně vyvolat v dědičné substanci DNA, se následně rychle zdvojnásobují a rakovina se v takovém těle snadno šíří. Není proto divu, že od roku 2011 je s používáním mobilních telefonů zcela oficiálně spojováno devět druhů rakoviny: nádor mozku, rakovina slinivky břišní, leukémie, nádor na sluchovém nervu, rakovina oka, rakovina štítné žlázy, meningeom (nádor na pleně mozkové), rakovina varlat a rakovina prsu. Úřad International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), který je poradcem Světové zdravotnické organizace, musel záření pro přenosná radiová zařízení na základě stávajících skutečností chtě nechtě označit za "potenciální karcinogen" třídy 2B - což znamená stejný stupeň ohrožení jako téměř celosvětově zakázaný pesticid DDT.
A to navzdory tomu, že lhůta mezi použitím mobilního rozhlasového zařízení a nádorem mozku činí dvacet až třicet roků - domněle, protože výsledky tohoto globálního pokusu na živých bytostech pomalu vycházejí najevo až teď. Jisté ale je, že riziko nádoru mozku je pro uživatele mobilních radiových zařízení mladší dvaceti roků věku pětkrát větší než pro lidi starší padesáti roků.
Trpí také plodnost. Především mužů. Vědečtí účastníci zmíněného sympózia konstatují: "Časový rozsah používání mobilního telefonu a pokles počtu spermií spolu přímo souvisejí. U mužů, kteří svůj mobilní telefon nosí v kapse u kalhot čtyři hodiny denně, se počet jejich spermií sníží na polovinu. Je také záporně ovlivněna hemživost jejich spermií. Kromě toho je DNA v mitochondriích, když jsou spermie vystaveny mikrovlnnému radiovému ozáření, poškozována třikrát víc. A také se ukazuje souvislost s psychickými poruchami: tyto změny genů se ve spermiích totiž vyskytují tím častěji, čím starší takový otec je - přesně tak, jako později autismus a schizofrenie u jeho dětí.
Spolu s Frankem Cleggem, někdejším výkonným ředitelem podniku Microsoft Canada, pranýřuje lékařka Dr. Devra Davisová miliardový průmysl mobilního radiového vysílání a nezodpovědnou politiku, jež tato zjevná nebezpečí ignorují. Prezidentka sdružení Environmental Health Trust prohlašuje: "Dnes obvyklé standardy mobilního radiového vysílání pro 6,5 miliardy mobilních telefonů po celém světě byly stanoveny před sedmnácti roky a od té doby nikdy nebyly aktualizovány přes to, že se mohutně změnili jak jejich dnešní uživatelé, tak i způsob, jak svoje mobilní telefony používají. Rozsah zátěže tímto ozařováním v posledních letech dramaticky rostl. Ale nikdo nikdy neprověřil, zda jsou mobilní telefony vůči dětem bezpečné. Naše děti a vnuci jsou zneužíváni jako laboratorní krysy při zcela nekontrolovaném pokusu."
Pro pojištění nejvyšší stupeň rizika
Aspoň pojišťovny tato znamení doby už pochopily. Pojišťovna SwissRe, jeden z největších pojišťovacích koncernů světa, v červnu 2013 oznámila, že radiové vysílání pro mobily bylo nyní zařazeno mezi rizika nejvyššího stupně. V pozadí ale nejsou úvahy směřující k ochraně obyvatelstva: "Pokud lze přímo dovodit souvislost mezi elektromagnetickými poli a zdravotními obtížemi člověka, pak by to dokořán otevřelo dveře pro nové nároky na náhradu škody", píše tento zajišťovatel (zajišťovatel, Rückversicherer, je pojišťovatel pojišťovatelů, poznámka překladatele) ve svém Sešitu pro zákazníky Swiss-Re-SONAR. "To by v konečném důsledku způsobovalo velké ztráty v oblasti povinného ručení za výrobek."
Zatímco tedy obchodní podnik, který po celém světě pojišťuje pojišťovny proti jejich finančním ztrátám, považuje mobilní radiová zařízení za "možné vysoké riziko", uvažují politici, kteří řídí vzdělávání v této zemi, stále ještě o tom, zda každému dítěti chtějí zajistit volný a mobilní přístup na internet - jak se stalo, když špičkoví představitelé německých politických stran CDU/CSU a SPD sjednali Smlouvu o velké koalici, jež má nyní vládnout Německu. Ta svými hesly, jako je "digitální učení", i nadále staví na bezdrátových sítích ve školách a dokonce v zařízeních pro celodenní péči o děti (jesle, mateřské školy, školní družiny…), přestože Rada Evropy už doporučuje vysílací rozhraní (wi-fi) a mobilní telefony ze školy vyobcovat (verbannen: rituálně zlořečit a vyhnat z obce do pustiny, němčina nemá důraznější slovo pro tento význam, poznámka překladatele). Ke stejnému závěru dospělo také ministerstvo zdravotnictví Izraele. Náměstek izraelského ministra zdravotnictví a chasidský rabín Jakov Litzman ve svém dopisu ministrovi školství uvádí: "Skutečně se obávám, že přijde den, kdy všichni budeme lkát nad nenávratnou škodou, kterou vlastníma rukama děláme budoucí generaci." Tento článek byl v plném rozsahu převzat z tiskové podoby bulletinu ZeitenSchrift Tiskové vydání č. 78.
Děti a mládež vstřebávají tolik mikrovlnného ozáření proto, že jsou chorobně závislé na mobilních radiových zařízeních. To není jen vina "společenských" sítí jako je Facebook. "Sociální média" nejen vytvářejí drogovou závislost na sobě samých, nýbrž také v člověku podněcují jeho nízké pudy. Navíc otevírají zcela nové rozměry pro mobbing (pronásledování a utlačování), jež stále víc mladých lidí žene k sebevraždě. Příslušná čísla, o nichž se oficiálně nehodlá mluvit, jsou otřesná. Víc k tomuto tématu najdete zde: Soziale Netzwerke: Wie Facebook & Co. unseren Nachwuchs zerstören Psychoterapeut, který denně pracuje s dětmi poškozenými Facebookem a chorobně závislými na mobilních zařízeních, dává bezmocným lidem jednoduché a cenné rady: Frank Maßmann: Jugend in Not Zdroj: http://www.zeitenschrift.com/artikel/kinder-jugendliche-bleibende-hirnschaeden-dank-smartphones#.VB78dxb_wTw
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 mariankosnac mariankosnac | 24. února 2015 v 10:26 | Reagovat

Neexistuje nejaká ochrana čo by aspoň trochu neutralizovala pôsobenie toho wifi a gsm žiarenia, ňáky orgonit alebo čo?

Ja mám v smartfóne nainštalovaný Waveharmonizer https://sites.google.com/site/schulzeharmonics/

ale pochybujem že by to mohlo nejak skutočne pomáhať a harmonizovať vyžarovanie.

2 tm tm | 24. února 2015 v 11:05 | Reagovat

[1]:Žel konstruktivní síle vesmíru neexistuje žádná ochrana na zmiňované záření. Žádná ochrana, která se připevňuje, lepí nebo jakkoliv instaluje do mobilu, je nefunkční. Ta nejlepší ochrana pro každého člověka byla kdysi ŠTÍTNÁ ŽLÁZA. Neustálým přikládáním mobilu k hlavě se dokonale ničí. Proti mikrovlnému záření, radiačnímu záření pomáhá právě jak má sama v názvu (štít ná žláza). Věděli, jak nám ji zničit a proto dnes ji má skoro každý defektní. Dá se obnovit její funkce? Ano dá, ale to je na hodně dlouhý článek nebo na přednášku.
Dětem tyhle zločinecké technologie vůbec nekupujte. To je nejlepší obrana.....
....tm

3 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 24. února 2015 v 11:17 | Reagovat

[1]: Takže...

...máš smartphone, víš o něm, jaké účinky má na člověka, máš v něm nějaké udělátko, o kterém stejně pochybuješ, že pomáhá od jeho škodlivosti...

... a stejně ho používáš?!

Já tomu nějak nerozumím. Pak se už není co divit, že jsme tam, kde jsme. Sami si za to můžeme.

4 ok ok | 24. února 2015 v 13:55 | Reagovat

Prej dobře fungují Tachyony. Pak dvojitá spirála (dvouramenná). Orgonitové pecky na mobil jsou neúčinné. On jinak funguje dobře, ale až tak v objemu 300ml. Nejlepší je handsfree a lidi co furt chtějí volat a blekotat blbosti, poslat někam. A nevolat kvůli blbostem. Ročně provolám tak 400 Kč.

Ad článek: většina lidí jsou ignoranti a nezajímá je to. Já sám už nemám komu bych to mohl poslat. Plno lidí se už ukázalo jako polodementních. Jediný co je zajímá je:
1 žrát
2 šukat
3 bavit se

Vtip je v tom, že je to to samý, co zajímá i tu nevypatlanější opici v pralese.

5 marcela marcela | 24. února 2015 v 15:32 | Reagovat

máte někdo zkušenost s tímto? http://www.milanhein.cz/odkazy.php

6 hannah hannah | E-mail | 24. února 2015 v 15:45 | Reagovat

Souhlasím s ok,pracuji s lidmi,jsou nemocní, mají vymyté mozky a NIC JIM NEVYSVĚTLÍTE..Stále slyším stejnou písničku- to bych nesměl nic a co bych z toho života měl?Hrůza..

7 Jan Jan | 24. února 2015 v 17:06 | Reagovat

Ad.2:obnova funkce štítné žlázy-to jsou ty články,které bychom měli číst-pane Marný klidně napište,jsou tady všichni pro a děkujeme

8 FL FL | 24. února 2015 v 17:37 | Reagovat

Orgonity žijte v čistém zdravém a energeticky nabitém prostředí. https://www.youtube.com/watch?v=I-64r3HgBSk

9 Robo Robo | E-mail | 24. února 2015 v 17:45 | Reagovat

[1]: V knihe "Thovt - projekt lidstvo" Thovt ponúka akúsi meditáciu (asi nie meditácia v "komerčnom/bežnom" zmysle toho slova), ktorú treba obnovovať raz týždenne a ktorá chráni Teba a Tvoje deti pred elektromagnetizmom.
Podstatné je pri tom Tvoje vedomie.
A tiež je veľmi dôležité sa postupne odpojovať zo systému (zahodiť mikrovlnku napríklad - keď už vieš, že škodí). Postupne, (kľudne) pomaly, a hlavne neustále.

Thovtovi v týchto 2 knihách verím (druhá je "Thovt - Brány Atlantidy"), ale každý máme vlastnú, jedinečnú cestu...

10 mariankosnac mariankosnac | 24. února 2015 v 17:59 | Reagovat

[3]: Smartfony sa dajú prepnúť do režimu lietadlo, vtedy je vypnutá gsm sieť a nedá sa telefonovať, ja neznášam telefonovanie takže väčšinov to mám takto a podľa potreby zapínam wifi, prípadne gps ked som vonku a potrebujem navigovať. I toto píšem cez smartfon.

Je to tak, ľudia majú vymyté mozgy. Systém ľudí programuje na deštruktivitu a potom to tak vyzerá..

11 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 24. února 2015 v 18:02 | Reagovat

[4]: Co přesně myslíš tím, že na tohle fungují tachyony? Celkem by mě to zajímalo... díky.

12 Eda Eda | 24. února 2015 v 18:33 | Reagovat

[6]: Souhlasím s Ondrou i paní Hanou. Já už se snažím ovlivnit jen rodinné příslušníky. Marně. Volají si prý (nekonečné kecání o ničem) skoro zadarmo. A že je to jedno, když wifi mají sousedi. Tak jsem alespoň instaloval orgonity a různé pyramidy. Tahle doba není pro mě, ale když jsem se na to dal, už to musím vydržet.

13 ok ok | 24. února 2015 v 19:03 | Reagovat

vlákno o UKR konfliktu pokračuje jinde: http://www.aktualnikonflikty.eu/viewtopic.php?id=2

[11]: hledej "tachyongate", nevím jak je přesně ta adresa. Neříkám že fungují, říkám "prej fungují".

14 ok ok | 24. února 2015 v 19:12 | Reagovat

Ad biologický jód: jedna cesta je zjistit si, který jedlý rostliny mají co největší obsah jódu a pěstovat je. Přihnojit stopově jodidem nebo sehnat nějaký jodový minerál do hlíny.

15 Jana B. Jana B. | 24. února 2015 v 21:02 | Reagovat

Já bych se tolik toho nebála, každopádně bych doporučila všem se podívat na video s Jiřím Lojkem, jasnovidcem, kartářem a energetikem ( nepracuje v ČEZU :-)), ikdyž maluje energetické obrázky ) a ten hovoří o zlomové roce 2015.
Hovořil o tom, že všechno půjde do pr** a že pokud má nastat nějaký vzestup do vyšších vibrací je třeba strmý pád, takže to o čem neustále hovoří Tomáš Marný jako o Tobogánu tak to se právě teď v roce 2015 bude dít. Teď musí na planetě Zemi nastat obrovský chaos a míra destrukce, aby mohlo příjít něco lepšího. Láska bude teď pálit temnou energií.
Jak je na tom v současnosti temnota a proč spousta lidí příjde o život o tom více se dozvíte zde
http://cestyksobe.cz/jiri-lojek-transformace-a-transmutace-roku-2015/7730

16 Robo Robo | E-mail | 24. února 2015 v 22:12 | Reagovat

Jana, ďakujem za odkaz na krásny rozhovor![15]:

17 Petrklíč Petrklíč | 24. února 2015 v 23:18 | Reagovat

A kdy budou přidávat očipování zdarma? :-D

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/2100-texasky-mcdonald-s-dava-k-happy-mealu-ockovani-zdarma

18 Liběna Liběna | 24. února 2015 v 23:34 | Reagovat

https://www.youtube.com/watch?v=m4NCribDx4U
ovladani lidi pomoci SIM karet. Ve filmu receno mnoho. Predzvest budouciho cipovani a ovladani lidi...Mozna uz nekteri videli...

19 veriteos veriteos | Web | 25. února 2015 v 12:24 | Reagovat

Toto vše je součastí budoucí čipové totality, která se zde nenápadně buduje a právě tyto mikrovlny budou použity.. více na http://albafos.blog.cz

20 JJJ JJJ | 25. února 2015 v 16:52 | Reagovat

Videli jste nekdo film ABSURDISTAN-idiocracie,tak mi to tu na celem svete uz pomalu pripada,ze tam mirime sedmimilovymi boty.Ja bydlim v Rakousku,tak nevim,jestli v cz je to taky tak,ze tady se bezne parkuje na travniku pred domem,po desti to tam vypada,jako kdyz se tam hrabala divoka svine a nikdo nic nerekne,jak extremne se vsechno nici,krovi tu neostrihali,ale vylozene zmrzacili,ze potrva nekolik let,nez to zase doroste a bude nest plody,nektere kere jsou totiz lecivy cerny bez.Tady snad vladne smrt a destrukce,nejradeji bych se odtud vyparil,uz se na to nemuzu ani divat.

21 Přemek Přemek | 9. března 2015 v 21:25 | Reagovat

Lidi, hlavu vzhuru, je to výzva, neutíkejme. Jsme tu právě proto,že jsme schopni to zvládnout.Hodně nás to naučí - o nás samých, o lidech, o přírodě, o životě.

22 Cico Ciciak Cico Ciciak | E-mail | 10. března 2015 v 22:11 | Reagovat

ELEKTROSMOG OKOLO NÁS - Slobodný vysielač 1.časť
------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=bODdUh8tp5A

ELEKTROSMOG OKOLO NÁS - Slobodný vysielač 2.časť
------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=y_qd2LJG3ek

23 Marta Marta | Web | 18. března 2015 v 16:14 | Reagovat

I když je moderní technika užitečná - zrychluje práci a usnadnuje kontakt s okolím, jsem možná pro někoho prehistorik - ale sama chytrý telefon nemám ani nechci. A už vůbec si nemyslím že je nutné aby jej měly mé děti. Žijeme čím dál víc virtuálně a to není dobré.. filmy jako "Za trnkovým keřem" na nás časem budou působit čím dál více exoticky.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.