14.02.2015 okénko marného

14. února 2015 v 1:54 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....

Aktualizováno sobota 14.02.2015 11:54:54

5) Bylo by dobré si opět přečíst předpovědi Irlmayera.....

....data jsem zkopíroval z marného okénka viz datum níže.

1.1. 2012 19:54 Bylo by dobré vědět následující data.....
Již několikráte jsem upozorňoval na důležitá proroctví z minulosti. Bylo by dobré se podívat na následující řádky, které mně poslal jeden ze čtenářů a poprosil o zveřejnění v marného okénku.....
Činím tak a podotýkám, že Alois Irlmaier měl vždy dost dobré trefy. Byl bych rád, kdyby se tato prorovtví nevyplnila.....
....až na zlatý věk.....

Zlatý věk nastane až poté, co bude zcela zničena Praha (proroctví Slepého
pastýře)
Vypukne jedna nová vojna, ktorá bude najkratšia ( "Vypukne", znamená
neočakávane rýchlý začiatok, pričom "nová" môže znamenať nový druh vedenia
vojny, ale to už hovoríme o tej velmi obávanej III. ). Český národ bude
touto vojnou zničený a všetko v krajine bude zasypané (Táto predpoveď sa
celkom zhoduje s predpoveďou Aloisa Irlmaiera a nieto čo dodať).
*4./ SLEPÝ PASTIER Z PRAHY (1320-1356)*
Ako jedno z najdôležitejších proroctiev platí aj proroctvo mladého
českého pastiera, ktoré kolujú už takmer 650 rokov v priestoroch čiech a
moravy. Vety, s ktorými si nikto dlho nevedel poradiť a nájsť pravý zmysel,
zrazu dostali v roku 1914 nejakú jasnejšiu podobu, pretože okolnosti, ktoré
viedli k I. Svetovej vojne, tento pražský jasnovidec celkom presne popísal
a vyznievali zarážajúco. O pôvode a osobnosti tohoto jasnovidca vieme len
velmi málo. V roku 1922 sa pokúsil farár Emanuel Jungmann predpovede tohoto
slepého mladíka z Prahy zverejniť, ale narazil na odpor českej "cenzúry". V
roku 1924 sa objavilo už 2. Vydanie, ale tie pasáže, ktoré sa cenzurantom
nepáčili, vynechali. Farár Jungmann snoril a študoval v českých
bibliotékach pričom došiel k presvedčeniu, že proroctvá slepého mladíka
boli po česky sádzané do tlače už v roku 1559. V roku 1602 sa dal nájsť
ešte jeden exemplár vo Wiedenskej dvornej bibliotéke. V roku 1678 bolo
rozširovanie týchto videní zakázané cirkevnou pospolitosťou. Už za svojho
života tento pražský mladík predpovedal pre rok 1347 velké zomierania. V
čechách skutočné zúril v tom roku mor. Vtedajšiemu českému panovníkovi
Václavovi, synovi Jána Lucemburského, pozdejšiemu královi Karolovi IV.,
napokon cisárovi Karolovi IV. predpovedal korunováciu na nemeckého cisára
samotným pápežom. V roku 1356 doviedli slepéhpastiera, či slepého madíka
pred cisára, ktorí bol týmito proroctvami velmi ovplyvnený a hlboko dojatý.
Proroctvá jednotlivo.:
1./ Jeden čas a ešte jeden čas a ešte pol času, bude nad čechami panovať
cudzí panovník.
2./ V jednej dobe, keď panovník nad čechmi bude dlhšie panovať ako 60
rokov, bude zavraždené knieža a vznikne velká vojna (Tu sa jedná o cisára
Františka Jozefa, ktorý vládol 68 rokov a 28.7.1914 bol rakúsky nástupca
trónu Ferdinand zavraždený, čo vyústilo do Prvej svetovej vojny. Toto bol
medzník zistenia významov týchto predpovedí, pretože až teraz "sadlo" jedno
proroctiev, ktoré mohlo mať rozhodujúci význam výrokov tohoto mladíka).
3./ Potom padnú korunovaný pohlavári ako zrelé jablká zo stromu (Éra
Habsburgovcov sa skončila).
4./ Český lev už nebude nikdy poddaným ( Od 28.10.1918 panovali už len
českí panovníci).
5./ Dva národy budú žiť v čechách ( Nemecký usadlíci a češi).
6./ Časť vládnucého národa bude bažiť po živote toho druhého a nedožičí mu
žiadnu slobodu ( vládnucim národom sa rozumie národ český).
7./ Pokial nepríde velký mocnár ( Adolf Hitler - 1938, ktorému šlo o moc).
8./ Potom pražský páni vyhodia druhému národu slobodu von oknom, ale bude
príliš pozde (Prezident Hodža ponúkol sudetským nemcom autonómiu, ale to už
bolo velmi neskoro).
9./ Príde opäť k velkej vojne medzi všetkými národmi zeme ( prišla druhá
svetová vojna).
10./ Nemecko bude jedna velká hromada zrúcanín a ušetrené zostanú len
oblasti modrých kameňov ( 2. Svetová vojna nás stála 25 miliónov obetí, z
toho 7 miliónov len židov).
11./ Táto velká vojna sa bude končiť, keď budú kvitnúť čerešne (V Máji 1945
práve kvitli čerešne).
12./ Pokial dozrievajú čerešne, nechcel by som byť žiadny nemec ( Symbol
dozrievajúcich čerešní poukazuje na rýchlí spád udalostí ako skutočne v
1945 došlo k ukončeniu vojny, tak 1946 na vyhnanie sudetských nemcov, keď
počas dozrievania čeršní došlo k hromadným odsunom).
13./ Keď sa čeršne oberú, nechcel by som byť žiadnym čechom ( tu sa
zdôrazňuje moment obdobia - konca čerešní, ktoré je nielen prekrásnym
ročným obdobím, ale aj koncom určitých dianí v dejinách. Tu slepí pražský
mladík vypovedal túžbu nebyť čechom práve vtedy, keď sú čerešne činné. K
velkému prekvapeniu prídu tie čerešne ešte raz v prorockej vízii k slovu).
14./ Dvakrát bude Česká zem preosievaná.: prvý krát sa zvýši len tolko
nemcov, kolko sa vzmestí pod jeden košatý dub (Odsunutím boli sudetský
nemci velmi decimovaný).
15./ Opäť bude panovať český lev v Čechách, ale jeho lesk je na konci.
16./ V Čechách bude žiť už iba jeden národ (...národ slovanský).
17./ Vypukne jedna nová vojna, ktorá bude najkratšia ( "Vypukne", znamená
neočakávane rýchlý začiatok, pričom "nová" môže znamenať nový druh vedenia
vojny, ale to už hovoríme o tej velmi obávanej III. ).
18./ Český národ bude touto vojnou zničený a všetko v krajine bude zasypané
(Táto predpoveď sa celkom zhoduje s predpoveďou Aloisa Irlmaiera a nieto čo
dodať).
19./ Dvakrát bude Česká zem preosievaná.: druhý krát sa zvýši len tolko
čechov, kolko sa vzmestí len na jednu dlaň ruky.
20./ Ale nebude mier skôr v Európe, pokial z Prahy nezostanú len zrúcaniny.
21./ Zasa bude Praha zničená počas kvetu čerešní (Čerešne do tretice, ale
dokonca aj nejaká "inotaj" - alegória, že nikto s tým nepočíta, pretože
vonkajšie symptomy, znamenia a predzvesti, tak nečakaný vstup tejto
udalosti nedajú pripustiť, nieto ešte predpokladať).
22./ Spadne na zem slnko a zem sa bude triasť ( ...Tým mal prorok na mysli
iné slnko ako my poznáme).
23./ Tá pomsta prišla sponad velkej vody ( ...To neznamená že je to z
Ameriky).
24./ Keď čerešne budú dozrievať nasledujúci krát (teda o presrok), vrátia
sa vyhnanci z Čiech smutný znovu ku svojmu Pánovi, ku svojim krosnám
(tkalcovská stolica) a ku svojim poliam (znovu nás prorok upozorňuje na čas
dozrievania čerešní, ako keby to mal byť pre český národ nejaký fenomenálny
čas. Ku "krosnám", teda k tkalcovskému stolu - k ručnej práci, vráti sa
stredovek).
25./ Ale bude ich len velmi málo
26./ A títo "málo" sa budú vzájomne opytovať.: Kde si bol zastrčený? A kde
ty?
27./ Sedliaci budú za pluhom práskať bičom a pritom budú hovoriť.: tu stála
Praha.
28./ Na svet príde nový vek, budú ho volať "ZLATÝ" ( To tvrdí aj Alois
Irlmaier).
*5. / ALOIS IRLMEIER (1894-1959)*
Z povolania hľadač vody a studniar, bol jednoduchý a prostý muž z
Freilassingu, nie práve svätuškár, ale správneho kresťanského zmýšľania,
domnievali, že nebol až tak nadaný, aby svoje vízie a videnia mohol len tak
vymyslieť. Jeho fantázia bola skutočne obmedzená a bol vždy všetko iné ako
prefíkaný a lišiacky trhnutý. Ale mal veľký dar : bol hľadač vodných
prameňov a našiel každý podzemný tok spodnej vody.
Už v jeho období chlapčenskej mladosti zistil skúsenosťou, že mohol
vystopovať spodnú vodu. Keď sa ocitol v blízkosti zdroja prameňa alebo
podzemnému toku, tak mu začali vybrovať prsty. Na rukách mu vystúpili tučné
žily a prútik v rukách sa začal vzpierať na znak existencie podzamnej žily
vody, že ani cudzia ruka by nemohla zabrániť pohybu prútika. K tejto
mimoriadnej schopnosti potom dostal ešte ďalšiu : Predvídať udalosti.

Aj čo sa budúcnosťi týka mal Irlmaier mnoho vízií. Videl tretiu
svetovú vojnu a ešte mnoho iných vecí vopred:
"Všetci volajú MIER, Schalom! A tu a vtedy sa to stane. Zrazu vzplanie nové
ohnisko vojny na blízkom východe, velké flotyly bytevných lodí stoja v
stredozemnom mori proti sebe a situácia je velmi napnutá.
Ale táto plamenná iskierka je vlastne vhodená do sudu s pušným prachom na
Balkáne. : Vidím "Veľkého" padať, krvavá dýka je položená vedľa. - Potom
to ide jedna rana za druhou. Mohutné vojská pochodujú do Belehradu od
východu a posunú sa až po Taliansko. Hneď na to vyrazia tri pancierové šíky
severne od Dunaja bleskovým prepadom do západného Nemecka v smere Rýn -
bez akejkoľvek výstrahy. Stane sa to tak nečakane, že obyvateľstvo bude v
divej panike utekať smerom na západ.
Mnoho áut upchá ulice, keď obyvatelia predsa len zostali doma, alebo
zutekali polnými cestami! Čo na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách
prekážka rýchlopostupujúcim pancierovým jednotkám je prevalcované tankami.
Povyše Regensburgu nevidím už žiadny most cez Dunaj. Z velkého Frankfurtu
nezostalo takmer nič. Porýnie bude spustošené, ale viac zo vzduchu.
Bleskovo prichádza pomsta cez velkú vodu. Hneď nato, prepadá žltý drak
Aljašku a Kanadu. Ale nedostane sa ďaleko.
Dvaja muži zavraždia jedného vyššie postaveného. Sú podplatený
inými ľuďmi. Jeden z vrahov je černoch menšej postavy, ten druhý je vyšší
svetlejších vlasov.Myslím, že je to na Balkáne, neviem to presne povedať. A
stala sa tretie vražda. Potom je VOJNA. Na inom mieste povedal Irlmeier.:
Východom slnka prichádza vojna a ide to strašne rýchlo.
Vidím prichádzať tri útočné línie.:
Ten spodný "červ" sa ťahá od Čiech cez les. Pater Norbert Backmund doplnil
predpoveď, - ich ciel je Porýnie, po ústne sprostredkovanej výpovedi
Irlmeiera.unaj nepriatel neprekročí, ale uhýba smerom na severozápad, v
údolí Naab (Naabtal) v Oberpfalzi vidí Irlmeier ich hlavný stan. Mesto
Landau an der Isar ťažko trpí jednou "zablúdenou Bombou".
Ten druhý "červ" tiahne direkt cez Sachsen na západ, ten tretí "červ" sa
tiahne od severovýchodu k juhovýchodu. Rusi tiahnu deň a noc, ich cielom je
Porýnie, kde sa nachádza tak vela vysokých pecí a stojí vela komínov.
Ale potom vidím našu Zem ako guľu, na ktorej predomnou lietajú biele
holuby, množstva ako piesku. A potom prší žltý prach v jednej línii. Zlaté
mesto (Praha) bude zničené a tu sa to začne. Ako žltá čiara - línia sa
tiahne hore až k mestu v zátoke. Bude jasná noc, keď ju začnú vrhať.
Pancierové vozidlá ešte stále idú, ale tí, čo v nich sedia, celkom
očerneli. Tam, kde to spadne nežije vôbec nič, žiadny strom,, žiadny krík,
žiadna tráva a žiaden dobytok. Všetko zvädne a sčerná. Domy ešte stoja. Čo
to je, neviem a neviem o tom nič povedať. Je to velmi dlhá línia a kto sa
snaží cez ňu prejsť, zomrie. Všetci, čo sú tam, nad líniou, nemôžu ísť sem,
a všetci, čo chcú ísť tam, nemôžu. Potom tam vo vedení armády niečo zlyhalo
a všetci musia utekať na sever. Všetko čo mali pri sebe odhadzovali. Žiadny
z nich sa nevráti späť už nikdy.

Vo verzii podla Athura Huebschera povedal Irlmeier.: Ide to velmi rýchlo.
Od Dunaja až k morskému pobrežiu panuje hrôza a zdesenie. Dvom velkým
sprievodom uprchlíkov sa ešte podarilo prekročiť rieku. Tretí sprievod je
stratený a je nepriateľom obklúčený, potom prišli tie biele holuby a zrazu
začal padať z neba žltý dážď. Je to jedna velmi dlhá línia. Od Zlatého
mesta (Praha) až hore k velkej vode k jednej zátoke. V tomto pásme línie
pošlo všetko. Tam, v tejto línii je jedno mesto len kopou kamenia. Meno
mesta nesmiem povedať.
V ďalšej výpovedi Irlmeiera.: Roj holubov vzlieta z piesku. Dve svorky
dosiahli priestor bojov zo západu na juhozápad... Eskadra sa obracia na
sever a odrezala tretiemu "červu" postup. Od východu sa to hemží pásakmi
(tankami). Ale v pásakoch sú už všetci mŕtvy, aj napriek tomu pásaky rolujú
ďalej a po čase sa sami zastavujú a ostávajú stáť. Aj tu zvrhli letci svoje
čierne skrinky. Explodovali skôr ako sa dotkli zeme a rozprskli žltý, alebo
zelený dym, či prach. Čo bolo pod tým, všetko pošlo, či človek, zviera,
alebo rastlina. Jeden rok nesmie nikto do tohoto priestoru vstúpiť,
beztoho, aby sa nevystavoval životnému nebezpečiu. Na Rýne bol útok
bezpodmienečne odrazený. Z tých troch vojnových ťahov, sa už nevráti žiaden
vojak domov.
Ďalej Irlmeier hovorí.: Na hlavný vojenský stan zhodili niečo dole, vidím
na nejakom kopci kostol, ktorého oltár pozerá na sever a ten kostol horí.
Juhovýchodné Bavorsko bude chránené pod rúškom ochrankine Frau Altoetting.
Tu sa nedostane žiadny. Mešťania utekajú na vidiek k usadlíkom, aby si
vzali kravku z maštale od tých, čo nie sú žiadny polnohospodári a nemajú
žiadne pracovné sily k hospodáreniu.
Vidím zánik troch miest. Jedno na juhu kleslo do bahna, iné na severe pošlo
dolu pod vodu a tretie je nad vodou. Mesto so železnou vežou (Paríž), je
zničené, vlastný obyvatelia ho zapálili. V krajine čižmy (Taliansko)
vypukla revolúcia. Myslím, že je to náboženská vojna, lebo povraždili vela
duchovných. Za pápežom vidím jeden zakrvavený nôž. Len velmi málo zostane z
tých, čo nestihnú utiecť. Pápež im ale unikne a utečie preoblečený za vodu.
Po krátkom čase sa ale navráti, keď sa obnoví pokoj. Pásmo Álp bude zo
severu a z juho čiastočne zatiahnuté do konfliktu, ale východná časť je v
pokoji. Kraje na severnom pobreží až po Belgiu sú ťažko skúšané vodnými
príbojmi. More je velmi nepokojné a vlny sú až do výšky domu, vzniká pena,
ako keby voda vrela. Ostrovy pred pobrežím zmiznú z povrchu a klíma sa
zmení. Časť Anglie zmizne, keď spadne tá vec do mora, ktorú tam zhodí ten
letec. Čo to je, ja neviem. Počas, alebo na konci tejto vojny vidím na nebi
znamenie, ukrižovaného s ranami a všetci to budú vidieť. Ja som to videl už
tri krát, príde to, určite.
Na jar 1959 vypovedal Irlmeier toto.: Tma bude jedného dňa počas vojny.
Potom sa spustí krupobitie ľadovca s hromami a bleskami a zemetrasenie bude
lomcovať Zemou. Vtedy nechoďte von z domu! Svetlá nebudú svietiť okrem
sviečok, elektrický prúd prestane fungovať. Kto sa nadýcha toho prachu,
dostane kŕč a zomrie. Neotvárejte okná a zastrite ich čiernym papierom.
Všetká voda vystavená tomuto prachu bude otrávená a všetká nezabezpečená
strava, ktorá nie je v uzavretých konzervách. Žiadna potrava v pohároch a
flašiach, nevydržia to. Nepite žiadne mlieko. Kúpte si pár konzeriev, ryžu
a strukoviny.Chlieb a múka vydržia, vlhké splesnie, ako mäso - okrem
zabaleného v plechovkách. Vonku zúri smrtelný prach a zomiera velmi veľa
ľudí. Rieky a toky budú mať tak málo vody, že sa bude dať ľahko prejsť na
druhú stranu. Domáce zvieratá kapú, tráva zožlkne a vyschne, mŕtvy ľudia
celkom ožlknú a sčernajú. Po troch dňoch je po všetkom. Vietor odoženie
tieto oblaky smrti smerom na východ. Ale hovorím ešte raz.: Nechoďte von,
nepozerajte von oknom, nechajte horieť posvätené sviečky, alebo voskovice.
A modlite sa. Počas tejto tmy (noci) zomrie viac ľudí, ako v oboch
svetových vojnách dohromady.
V Rusku vypukne revolúcia a občianska vojna. Mŕtvol je tak veľa, že už sa
nedajú odpratávať z ulíc. Kríž sa bude znovu ctiť. Ruský národ znovu verí v
Boha. Tí najvyšší medzi politickými stranami spáchajú sebevraždy a krvou
bude zmytá vina. Vidím červenú masu, zmiešanú so žltými tvárami, to je
všeobecná vzbura a hrozné vraždenie.
Ďalšia Irlmeierova výpoveď.: Tá trojdňová tma je stále bližšie. Vidím tri
deviatky, no neviem povedať čo to znamená. Tretia deviatka prinesie mier.
Potom sa bude Kríž znovu ctiť. Keď sa to všetko skončí, príde mier a dobré
časy. Tie zákony, ktoré prinášajú deťom smrť (prerušenie tehotenstva)
prestanú platiť po ich zrušení. Vidím chudého vyciveného starého dedka ako
nášho kráľa. Na lúkach kvitnú kvety, keď sa vráti pápež z vyhnanstva
(exilu).
Keď sa zjesenieva, schádzajú sa ľudia v pokoji. Najprv trpia hladom, ale
potom sa im dostane tolko poživne, že budú všetci najedený. Ľudia bez
pozemkov sa sťahujú znovu do prírody na vidiek, kde vznikla vyprahlá púšť a
každý môže sídliť kde sa mu krajina zapáči, kolko stačí obrobiť. Ľudí je
málo, a Kramár (obchodník) stojí predo dvermi a hovorí.: Kúp si niečo, bo
zahyniem.
Vplyvom zmeny klímy budú u nás sadené vinice a budú rásť južné ovocia, je
ovela teplejšie ako teraz. Po tej velkej katastrofe, príde jedno dlhé a
šťastné obdobie. Kto to zažil, tomu sa vodí dobre.
Prostredníctvom katastrofy, alebo niečoho podobného tiahnu tí Rusi zrazu na
sever.
Okolo Kolína sa rozohní posledný boj. Po víťazstve bude korunovaný cisár
prchajúcim Pápežom.
Ako dlho to všetko trvá? Vidím tri čiarky, ale či sú to tri dni, tri týždne
či tri mesiace - neviem.
Vidím tri deviatky, tá tretia deviatka prináša MIER.
Ľudia musia znovu začínať tam, kde začínali ich starý otcovia.
Dokonalá bouře - Perfect storm
dokonce už i někteří Američané pochopili, co se děje ... tohle popisuje
například profesor na Universitě v Berkeley Robert Reich ... z fatální
chyby jejich systému se stává fatální chyba celé tzv. západní demokracie

Dokonalá bouře nastává, když se spojí 3 podmínky, jejichž setkání je téměř
nemožné ...nicméně my všichni to máme tady okolo nás i v Čechách... pro
jistotu je kritických podmínek ještě více - 4 :
1/Bezprecedentní koncentrace kapitálu a bohatství v několika málo rodinách nahoře
2/Rekordní množství kapitálu přelévajícící se v šedé zoně spekulací a
globálních finančních machinací
3/Neustále narůstající nasranost široké veřejnosti
4/Cynismus vlády zvyšující daně a likvidující veřejné a sociální služby pro
občany
http://readersupportednews.org/opinion2/279-82/3651-the-perfect-storm
***********
Takže se dostáváme do stejné / ale mnohem fantasmagoričtější /situace jako
koncem 80-tých let minulého století před pádem tehdejšího režimu ... tehdy
to byli Ruští politikové, ekonomové a novináři, kteří hlásali
neudržitelnost komunistického systému zatímco v Čechách byla kritika režimu
do poslední chvíle hrdelní zločin ...V říjnu 2010 nás moudře poučují
Američané Fareed Zacharija, Celente aj. hvězdy Fora 2000 zatímco česká
média, politikové zleva i zprava a ekonomové např. v NERVu budou
vychvalovat hroutící se systém do horoucích pekel ...

4) Zajímavý dokument v české televizi.....

....Rusko už má zase plán, jak obsadit Prahu. Unikl do televize.....

Je to předpověď a scenário Irlmayera z minulého století.....
Nejen Pahu ale celou Evropu dodává tm. Lepší než aby zde byl NWO a fašismus.


Poděkování: děkuji nicku stenly919 a nicku LDV za data. tm

A zde ještě další dodatek.....

3) Nejvyšší drzost proti lidskosti.....


....právě v Poslanecké sněmovně projednávají přitvrzení sankcí a povinností v očkování. Už je to opravdu všechno postavené na hlavu. Zločinecký farmaceutický průmysl má zájem poškozovat co nevíce lidí v Česku a na Slovensku.Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě. Petice bude uzavřena dne 1. 5. 2015 a předána Poslanecké sněmovně.V České republice jsou nařizována očkování proti 9 nemocem. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila rodičům pokuta a dítě nesmělo do mateřské školy. Nedávno se zákaz rozšířil i na dětské skupiny a podle předkládaného návrhu se má vztahovat už i na služby jako je hlídací koutek, mateřské centrum nebo dokonce péče soukromé chůvy. Pokud mateřská škola nebo provozovatel dětského koutku přijme byť jen částečně neočkované dítě, bude jim přímo za toto jednání hrozit pokuta až do výše 500.000 Kč.
Represemi se snaží stát působit i na lékaře. Pokuta až do výše 3.000.000 Kč bude hrozit dětskému lékaři, který neprovede povinné očkování. Zákon nebere do úvahy, že lékař může očkování pouze nabízet, ale nikoliv provádět bez souhlasu rodičů.


Ve většině zemí Evropské unie (např. v Německu, Rakousku a Velké Brtitánii) není očkování povinné. Děti v těchto zemích jsou přitom stejně zdravé jako děti v České republice. Čeští pediatři se tak místo pečujících odborníků stávají nástrojem moci na vynucování očkování. Zákonná povinnost očkovat tak narušuje vztah důvěry mezi rodiči a lékařem, ale hlavně nedává prostor pro zohlednění specifických potřeb dítěte.
Pokuty hrozí i provozovatelům táborů či školám, které jezdí s dětmi na školy v přírodě. Tytéž děti, které spolu mohou chodit do školy a jezdit na kratší výlety, spolu nesmí jet na tábor či jinou zotavovací akci, pod hrozbou pokuty až 100.000 Kč.
Všechny výše zmíněné postihy se netýkají jen neočkovaných, ale všech dětí, jejichž rodiče zvolili i jen individuální očkovací kalendář.
V ČR je každý rok zaznamenáno několik set závažných nežádoucích účinků vakcín. Stát, který očkování nařizuje, se za ně přitom zříká jakékoli odpovědnosti.

2) Další otázky a odpovědi V.V.Pajkina.....

....zajímavá témata.
V.V. Pjakin, Otázky a odpovědi 3.2. - 9.2.2015

Překlad a titulky: Irena
Obsah:
00:21 Měnící se svět. Návštěva Merkel a Hollanda v Moskvě. Krach Pax Americana.
19:05 Azarov se objevil na veřejnosti. Otázka formátu moci na Ukrajině.
22:41 Vyšetřovací komise RF sbírá informace o válečných zločinech v Jižní Osetii a na Ukrajině.
26:37 Příměstská vlaková doprava. Patriotické klany proti Putinovi.
28:24 Premiér Japonska chce oživit rozhovory o Kurilských ostrovech. NATO, Turecko a Rusko.
32:50 Víra Bohu. Jazyk životních okolností.
34:35 KOB se šíří výhradně na základě společenských iniciativ. Těžkosti v osvojení KOB.

1) Ve vlastní věci.....

....včera jsem byl v zahraničí a dnes až do večera naprosto vytížen. Nemohl jsem se věnovat blogu. Píši ve svém volném čase.....
 

18 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 stenly919 stenly919 | 14. února 2015 v 7:38 | Reagovat

Náhodně jsem dneska ráno sledoval opakování včerejších zpráv(ale nevím kterých, bylo to okolo šesté ráno) na čt a byla tam i reportáž se zaběry ruské tv, ve které mluvili o nadcházející invazi ruských vojsk do některých evropských měst, konkrétně, do rigy, talinu, waršavy a prahy a tvrdili, že je to spíše sranda. No vzhledem k tomu, co tu bylo napsáno mi to až tak srandovní nepřišlo. Jen bych se chtěl zeptat, viděl ten report i někdo další ? A případně byli by jste schopni nalézt ten ruský zdroj , pokud to teda není jen nějaká lež v režii čt..

2 LDV LDV | 14. února 2015 v 9:11 | Reagovat

[1]: Myslíš asi toto http://tn.nova.cz/clanek/rusko-uz-ma-zase-plan-jak-obsadit-prahu-unikl-do-televize.html

3 stenly919 stenly919 | 14. února 2015 v 10:32 | Reagovat

Mno, mohla by to být ta reportáž, viděl jsem jen útržky. No uvidíme, jak by to mohlo dopadnout. Osbně bych byl raději, kdyby k žádné invazi k nám nedošlo, jedna tu už byla. I když, pokud by ruové vyházeli z oekn naše mafiánské politiky, tak by mi to asi nevadilo.

4 tm tm | 14. února 2015 v 10:42 | Reagovat

[3]: Ahoj Stenly, nemusíš mít obavu. K tomu tak jak tak dojde.....
tm

5 ok ok | 14. února 2015 v 11:29 | Reagovat

4)
kdo to ještě nečet: http://www.protiprudu.org/stare-zelezo-striela-dobre/

A v nějakým ruským TV pořadu, propagačním o nových BVPéčkách, taky jeden z konstruktérů zmiňoval, že bez problémů během dvou dnů přijedou k Lamanči. Docela jsem valil bulvy, nad čím že špekulují:) Je to pár let zpátky.

TV Nova je americkožidovská televize.

6 mariankosnac mariankosnac | 14. února 2015 v 11:37 | Reagovat

Že rusko obsadí európske mestá neni pravda. Len konšpirácia. To sa dalo kedysi. Dnes už sa v európe spôsobom, že vyšleš vojská a obsadíš mesto, nedá bojovať. Takto by nič nevyhrali.

7 stenly919 stenly919 | 14. února 2015 v 13:56 | Reagovat

[4]:Ahoj strýcu, doufám, že k tomu nedojde, nicméně, když to píšeš, tak určitě víš proč k tomu nedojde. A přitom jistě rusové mají důvod k tomu, aby sem vpadli, už jen kvůli těm sviňáckým xbr radarům. Můžeš prosím říct nebo napsat, proč k tomu nedojde ?

Mimochodem co se ráno dělo u tebe s prvopodstatou? Když jsem odeslal dneska ráno svůj první příspěvek do diskuze v čase 7:38, tak se mi okamžitě zobrazil a navíc jsem v tu chvíli nikde neviděl to modré okénko upozorňující na moderovanou diskuzi. Přišlo mi to hodně divné, chvíli jsem si myslel, že jsi přestal moderovat diskuze..

8 sv. sv. | 14. února 2015 v 16:50 | Reagovat

ad 4/ a 5/ to jsou blbiny, nesouhlas
Všechny proroctví jsou pouze jedna z možnejch variant (co se nemusí ale muže stat), často se hlavně jedná o ZÁMĚRNÝ ovlivnování myšlení lidí-čtenářů (!)
kdoví proč tu tím strašíte :-p

3/ genocida lidstva pomocí vakcín, dlouho přetřásané tema, ale jde a vždy to půjde obejít, jen se z toho člověk nesmí posr.t hned v předsíni.
Je dobrý si uvědomit že v tech pár základních "povinných" vakcínách Vaše dítě dostane mmj celkem  1250 mg HLINÍKU, vzhledem k tomu že nemá vyvinutý ledviny tak to ani nemuže vylučovat, tudíž to obv. stopro proleze až do míchy a mozku, nervovyho systemu a JE HOTOVO
...ty příznaky jsou někdy zprvu i mírný, nenápadný, ale VŽDY POZNATELNÝ

9 V+V V+V | 14. února 2015 v 20:46 | Reagovat

Každý prorok měl pravdu i když se to nestalo.Viděli v daný čas danou cestu stromu života.Vždy může dojít k nečekánému zvratu,který nebyl v plánu.Pak se ukáže centa další.I Anděl řekne cestu a ta se nečekaně může změnit.Vím co se odehraje,ale musím mlčet.Ještě to není uplně jisté,záleží na několika okolnostech.Je zde někdo daleko nebezpečnější,okom se vůbec nemluví a vklidu jej přehlížíme.Pokud on potáhne na svět,otec stvořitel zasáhne.Pocítí to každý na této Zemi a dobré to rozhodně nebude.Pořád lepší,než vypleněná Země do základu.

10 sv. sv. | 15. února 2015 v 10:59 | Reagovat

[9]: Nesmysly. Mlčte, když nemáte co říct a plácáte kktiny místo faktů a podnětných slov. Jste (pro mě) nevěrohodný.
Mluvíte často "záhadně", a takovejch tu je co se vejde aj 12 do tuctu .-)))

Ale hlavně - nevíte o čem píšete a nemáte k Němu Úctu :-p

11 ok ok | 15. února 2015 v 12:27 | Reagovat

[10]: Mlčte, když nemáte co říct a plácáte kktiny místo faktů a podnětných slov.

12 sv. sv. | 15. února 2015 v 17:19 | Reagovat

[11]: podnětný slova jsou to, že článek 4/ a 5/ jsou kktiny,jak jsem psal výše, nečekám že se budete snažit to pochopit. Spíš tu jen štěkáte když pán tj tm zavelí
takovej mám z vás pocit.

nick V+V dává "váhu" slovům proroků v [9]:, a já tvrdím, že tito "proroci" a že jich všude je slouží hlavně pro následné ovlivňování lidí tím, že to následně čtou, vzniklej strach či vzniklý emoce slouží pak k tomu (resp mohou sloužit pokud chcete jemněji), aby se stalo to, co ten "prorok" napsal. Kdyby to nikdo nečetl, nereagoval svou emocí, v podstatě jsou předpovědi nevýznamný informace.
A nikdo už nezkoumá fakt, zda jsou "slova proroka" vážně psaná např lp 1300 ANEBO TO NEKDO NAPSAL např PŘED 3MA ROKAMA, nechal "zestárnou papír" atd... To je ta pointa

13 Jana B. Jana B. | 15. února 2015 v 21:05 | Reagovat

[1]:Stáníku to si buď jistý, že Prahu obsadí Rusko. Uff, konečně to mohu říci nahlas, když jsem byla totiž loni v té paralelní Praze, viděla jsem kdo ovládá a řídi Prahu, ta fotka na tom tzv. Václaváku jak jsem ji nehezky komentovala byl totiž někdo z rodiny Vladimíra Putina. Každopádně to říkal i Jiří Mašek, že Praha se rozdělí na americký a ruský sektor a hraniční čára bude Vltava.
Máte málo času abyste si koupili ten správný pozemek popřípadě nemovitost ( byt) na té straně Vltavy, které bude řízeno Moskvou.  Karel Schwarznberg bude podpírat téměř disbalanční karlův most tím jak ruský vojín nešťastnou náhodou trefil kulkou přímo do opěrného sloupu karlova mostu. Takže Schwarznbergové buď skončí ve Vltavě nebo na druhé straně protiruského sektoru. Fakta a data jsou jasná. Teď je otázka za jak dlouho se to v naší materii zmanifestuje. Ale čím víc lidí si bude přát, aby Rusko zabralo Prahu, a čím více se bude o tom hovořit byť i v žertu, tak konstruktivní síly vesmíru tomu dají nosný náboj aby se tohle manifestovalo. To mu se jinak říká zákon přitažlivosti. :-)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.