Další důležitá data, která by Vám neměla uniknout.

30. ledna 2015 v 1:55 | Paranormal.de přeložil kocourekmourek..... |  Články

Společné genetické pokusy s mimozemšťany.....

Popis základny Dulce.

Je to sedmipodlažní, podzemní soustava, v níž pobývá přibližně 18.000 mimozemšťanů a přibližně 10.000 lidí.
1. podlaží: zabezpečení a přeprava
2. podlaží: ubytovny pro lidi
3. podlaží: řízení, kanceláře a laboratoře
4. podlaží: pokusy (na lidech) s řízením myšlení (mind control)
5. podlaží: ubytovny pro mimozemšťany (šedí, šedáci)
6. podlaží: genetické pokusy / zoologická zahrada (pro výsledky pokusů)
7. podlaží: mrazicí sklad (cryo-genetic) pro genetické pokusy (pro nezdařené pokusy)

Symboly Šedáci: černý trojúhelník na červeném podkladu. Základna Dulce (Dulce-Base):
černý trojúhelník (špičkou dolů) s řeckým písmenem tau uprostřed. "Genově technické pokusy (6. podlaží) se provádějí ve velkém měřítku za účelem geneticky měnit lidi tak, aby mohli pracovat v nebezpečném prostředí (např. jako vojáci nebo ve vesmíru). To už bylo zdokonaleno do té míry, že nyní už máme k dispozici populaci otroků určených k jednorázovému použití (eine Wegwerf-Sklavengesellschaft)." (Hamilton, William F., Cosmic Top Secret - America's secret UFO Program, kapitola 9, The deep dark secret at Dulce, Americký tajný program UFO, kapitola 9, Tajemství v temné hloubi základny Dulce)


Jsou schopni vyrábět klony (naprosto stejně vypadající lidi, kteří byli vypěstováni v laboratoři. Ti pracují pouze u vojska). Zpočátku se vláda ptala žen, zda by byly ochotny dát se k dispozici pro pokusy (s umělým oplodněním). Těmto ženám pak byl plod, který ani nemusel být lidského původu, po třech měsících odebrán k tomu, aby byl dopěstován v laboratoři.


Vládní úřad pro pokročilé výzkumné projekty obrany Defense Advanced Research Projects Agency je instituce, která stojí za těmito pokusy. Při nich se také do těl vkládají takzvané transpondéry (přenašeče, přístroje určené pro přenos, nazývané též mozkové přenašeče, brain-transmitter), které byly instalovány proti vůli dotyčných osob v nemocnicích nebo na policejních stanicích.


Tato akce vešla ve známost o jedné policejní stanici ve Švédsku (Olaf Palme údajně svého času tento postup odsouhlasil). Tyto přenašeče byly u několika lidí odstraněny pomocí chirurgické operace. Jsou o tom k dispozici fotografie. Účelem toho bylo prověřovat výsledky jejich pokusů v prostředí mimo laboratoře a zjišťovat, jak lze tento okruh osob kontrolovat v lidské společnosti. O jedné z těchto osob vešlo ve známost, že byla pronásledována a pod dohledem po celém světě. Bylo možné vypátrat ji kdekoli. Tento postup se nazývá radio-hypnotic-intercerebral-control (rozhlasová hypnotická kontrola v mozku). Touto metodou lze kontrolovat vše, co takto sledovaná osoba říká, a také, co slyší. Je to doloženo tím, co oběti tohoto zacházení vypověděly. Jiným postupem je electronic desolution of memory, elektronické vymazání obsahu paměti, které je prováděno na základně Dulce na jejích někdejších pracovnících a spolupracovnících.


Hamilton dále informuje o vyjádřeních, respektive o zprávách pracovníků, kteří tam byli a výsledky těchto genetických pokusů (v 6. podlaží) viděli. Informovali o lidech s více než dvěma nohami, kteří z poloviny byli chobotnice. Také o lidech podobajících se plazům (reptilia), o lidech s křídly, s tlapami místo rukou ... o křížencích různých druhů zvířat.


Jsou chováni v klecích. Mnozí z nich dokonce uměli plakat a v pozemské řeči prosili o pomoc. Někteří byli pod vlivem omamných látek, aby byli klidní. Těm pracovníkům bylo řečeno, že to jsou výsledky nezdařených pokusů - nepovedence - zmetky. Kdo tam pracuje, nemluví s nimi. Sedmé podlaží je ještě horší: tisíce pokusů se zárodky (embryi, lidskými a smíšenými) jsou udržovány ve zchlazeném stavu.Hamilton dále mluví o tamním systému bezpečnosti, o výtazích, které fungují elektromagneticky bez drátěných lan. Nejsou tam žádné obvyklé žárovky atd. - vše pracuje na elektromagnetickém základu.


V okolí Dulce zmizelo a bylo znetvořeno mnoho dobytka. Přišlo se na to, že tito mimozemšťané potřebují části hovězího dobytka jako svoji potravu a na svoje pokusy. Tito mimozemšťané tuto svoji potravu nějak vstřebávají přes pokožku. Nemají fungující systém trávení. Potřebují velká množství lidské krve.


Budoucnost by pomocí genetiky mohla naprosto změnit lidstvo stejně tak jako fašistická "jedna světová vláda". Ve vládě jsou dvě uskupení - jedna skupina si s tím dělá starosti a chce o tom informovat veřejnost, ti druzí to dál chtějí zamlčovat.Základnu Dulce řídí výbor. Existují vztahy ke zpravodajské službě CIA. Byli usmrcováni lidé proto, aby se tyto informace utajily. (Hamilton-Lecture, CBR UFO-Briefing, 3.3.90, strana 2b)


Tato společná operace se šedými byla realizována jedním tajným oddělením námořnictva Spojených států amerických. V souvislosti s projektem Blue Book se tvrdilo, že hnací silou je letectvo. V pozadí ale vždy bylo námořnictvo. Cooper patřil k tajné službě námořnictva. On o tomto společném projektu s mimozemšťany informoval lidi na špičce armády.


Dosud bylo získáno víc než 6.000 vědců k tomu, aby pracovali na projektech Mind-Control a Gen-Technologie. "Žijeme v době, kdy kontrola lidského mozku už byla technizována. Pokud nic nepodnikneme, respektive pokud tyto informace nevezmeme vážně, je lidstvo ztraceno". Cooper


V podzemní laboratoři v Dulce došlo v roce 1969 k souboji mezi našimi vědci a mimozemšťany. Mimozemšťané mnoho vědců vzali za rukojmí. K jejich vysvobození byly použity týmy Delta, ale jejich zbraně na zbraně mimozemšťanů nestačily. Při této akci bylo 66 našich lidí zabito. Všechny společné projekty byly nejméně na dva roky přerušeny. Nakonec byl sjednán smír a vláda začala opět spolupracovat. Spolupracuje s nimi dodnes. (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, strana 18/19)


Podzemní základny, na nichž byla Spojeným státům americkým poskytnuta technologie mimozemšťanů: byl vytvořen projekt Redlight a provedeny přípravy pro zkušební lety s mimozemskými letouny. Základna mimozemšťanů, na níž tento přenos technologie také probíhá, se nachází v oblasti "S 4". Ta dostala krycí jméno "Temná strana Měsíce". (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, Tajná vláda, s. 8)


Od doby, kdy náš výměnný obchod s těmito mimozemšťany začal, jsme získali technologii, jež přesáhla i naše nejodvážnější sny. Letoun jménem "Aurora", s nímž se pravidelně létá do vesmíru, se nachází na základně nazývané Area 51. Je to jednostupňová kosmická loď se zkráceným názvem TAV (Trans Atmospheric Vehicle). Startuje z 12 kilometrů dlouhé startovní dráhy, vystoupí na vysokou oběžnou dráhu Země a pak na původní dráhu přistane.


Momentálně vlastníme jeden letoun podobný těm mimozemským, s jaderným pohonem, který je umístěn v oblasti "S 4", v Nevadě. Naši piloti už v tomto letounu podnikli cesty mezi planetami, při nichž navštívili Měsíc, Mars a jiné planety. (Alternative 3)


Obelhali nás, pokud jde o skutečnou povahu Měsíce a planet Mars a Venuše a také, pokud jde o stav technologie, kterou dnes vlastníme. Na Měsíci jsou oblasti, v nichž se daří živým rostlinám, které mění barvy podle ročních období. Tento efekt ročních období je vyvoláván tím, že Měsíc nepřivrací, jak se tvrdí, k Slunci nebo k Zemi svoji stále stejnou stranu. Existuje oblast, která se podle ročních období dostává mimo stín (librační pásmo) a kolem této oblasti jsou živé rostliny.


Na Měsíci byla založena umělá jezera a rybníky a podařilo se pozorovat a nafilmovat oblačnost. Je tam přitažlivost a člověk se na povrchu může pohybovat volně, aniž by na sobě musel mít vesmírný skafandr poté, co prodělal dekompresi podobnou dekompresi hlubokomořských potápěčů. Já (Cooper) jsem viděl fotografie a část z toho byla uveřejněna v knize "We discovered Alien Bases on the Moon" (Objevili jsme základny mimozemšťanů na Měsíci), autor: Fred Steckling. (Milton William Cooper, Die geheime Regierung, s. 18)Další informace o základně Dulce

Pine Gap - podzemní základny Spojených států amerických v Austrálii.

Jistá dáma v Sydney, Austrálie, která si nepřeje být jmenována, která pracovala pro jistou australskou četu čističů a jí pověřena se dostala do podzemní základny letectva "PINE GAP", ve svém interview v roce 1992, navzdory výhrůžkám krajně vysokými tresty, oznámila, že základna Pine Gap je hluboká asi 13 kilometrů, funguje na základě "volné energie", má svá podzemní jezera, závěsné vlaky, vlastní pěstírny zeleniny a ovoce atd. Podle oficiálních informací Pine Gap bez problému vydrží přímý zásah jadernou náloží. (Další informace o PINE GAP v knize autora Stan Dejos: Cosmic Conspiracy).


Podzemní základny v USA, Číně a Japonsku.

Náklady na takováto zařízení jsou mimořádně vysoké. Jeden jediný takový kryt v Moskvě si podle údajů autora BURROWSe vyžádal částku 600 miliard amerických dolarů. Také Čína už dlouho staví podzemní tunely a komunikace. Vůdčí politici mají také k dispozici tajné vlakové tunely, kterými v případě nějaké krize mohou uprchnout ven nebo dovnitř. Podle informací od jistého čínského občanského zaměstnance jsou takovými tajnými tunely vzájemně propojena soukromá sídla, sídlo vlády, ústřední banka a některá ze základen vojska. Tato podzemní síť byla postavena v posledních čtyřiceti letech jako obranné zařízení proti zahraničním útočníkům.


V Japonsku je velmi mnoho civilních tunelových projektů. Podle nejnovější informace zveřejněné v OMNI nyní společnost Taisel Corporation zamýšlí postavit ucelené podzemní město s názvem "Alice Stadt (Alenčino město"). Vzniknou tam nákupní střediska, kanceláře, hotely, divadla a sportovní arény. Také stromy, ptáci, chovy ryb, mosty a vodopády tam budou...


Stav vědění a poznatky V záležitostech mimozemské technologie a styků se dnes předpokládá, že v rámci příslušných projektů už byly získány a za neodmyslitelnou skutečnost je nutné považovat tyto poznatky:

· rychlost světla není absolutní mez pro cesty mezi planetami.

· UFO nejsou vesmírné lodě, nýbrž jsou to pohyblivé stroje času (časostroje, mobile Zeitmaschinen).

· Mimozemšťané vědí, kde ve vesmíru jsou pokročilé civilizace.

· V dřívějších dobách došlo ke genetickým interakcím se zvířecím druhem homo sapiens, takže rasy, které nás navštěvují, se podobají člověku. V této souvislosti by tedy bylo třeba konstatovat, že existuje několik stovek oficiálních a neoficiálních úřadů, institucí, zařízení a projektů, které se existencí mimozemšťanů, pozorováními UFO atd. zabývají. Pouhá existence těchto obecně známých vládních zařízení v četných zemích tohoto světa a prostředky na ně vynakládané svědčí samy o sobě nepochybně o existenci mimozemských forem života a o jejich návštěvách na naší planetě.


Pokud by tomu tak nebylo, musela by být ona nám dosud známá tajná místa a podzemní zařízení vybudována kouzelníky, což vypadá jako prostě nemožné - nikdo nebude vydávat gigantické biliony dolarů, pokud nelze očekávat ještě vyšší protihodnotu. Musíme tedy předpokládat, že existují mimozemské formy života a že s částí z nich jsme ve styku. To také znamená, že takové bytosti mají mnohem vyšší úroveň znalostí než my a že s námi asi spolupracují a že například v USA jsou prakticky realizovány záležitosti, o nichž je nám bohužel jen něco naznačováno ve vědeckofantastických filmech. Za daných okolností musí být pro vojsko a tajné služby naprosté utajení takovýchto černých projektů nejvyšším přikázáním.


Která tajemství je nutné tak hluboce skrývat - co všechno asi vojsko tajně provádí.


Biologické zbraně, válčení pomocí biopsychologie, ultranízké kmitočty (hluboký infrazvuk, ELF, extreme low frequency weapons) nebo skalární vlny, volná energie, řízení lidí na dálku, psychotronické zbraně, zbraně pozměňující myšlení (Mind-Control-Waffen), infrazvukové zbraně (ELF), zbraně s elektromagnetickými záblesky (elektromagnetische Puls-Waffen), teslovské zbraně (Tesla-Waffen), tachyonické zbraně (Tachyonen-Waffen), válčení pomocí počasí (Wetter-Kriegsführung), alternativa 2/3 na ochranu elity, tajná činnost ve vesmíru.

Další informace o tajných činnostech vojska

Zdroj: Paranormal.de

DOPLNĚNÍ.


Bylo by dobré se podívat taky na následující film. Děkuji nicku FL za odkaz na video.

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jan Jan | 30. ledna 2015 v 8:55 | Reagovat

...za tyto data(a podobná) pro veřejnost byl Milton Cooper odstraněn...

čest jeho odvaze...

2 mg mg | 30. ledna 2015 v 9:09 | Reagovat

..... dobrá správa je že aspoň v DULCE im v tom už znemožnili pokračovať .....

3 esterka esterka | 30. ledna 2015 v 9:09 | Reagovat

Mne úplne uniká zmysel takéhoto konania, spolčovať sa s mimozemšťanmi a dať si znivočiť planétu, jediný domov, ktorý ľudstvo má, v mene imaginárneho pokroku. Pretože všetky tie technológie, to sú len detské hračky, hoci ničivé. Raz aj títo páni budú musieť čeliť dôsledkom svojich činov a nechcela by som byť v ich, tristokrát klonovanej, koži :-D

4 sv. sv. | 30. ledna 2015 v 9:19 | Reagovat

kdyby jen člověk věděl, kolik takových základen je. Toto je jen špička ledovce.

5 FL FL | 30. ledna 2015 v 10:54 | Reagovat

Kromě Miltona Coopera se o DULCE  také zminoval Phil Schneider který byl také odstraněn i přesto že měl  rakovinu a zbývalo mu jen pár měsícu života.https://www.youtube.com/watch?v=ocp_1M2uv9w

6 ivo z rodu tesařů ivo z rodu tesařů | 30. ledna 2015 v 17:14 | Reagovat

Odhalení - mimozemské spisy - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=g_fARjGkK30&x-yt-ts=1422579428&x-yt-cl=85114404     tento díl je o základně DULCE, také o reptiliánech a jejich schopnostech brát na sebe lidskou podobu. Zajímavá série 38 dílů ve dvou řadách. Je tam sice hodně manipulace, ale základ pravdivý.

7 Pařan Pařan | 30. ledna 2015 v 22:16 | Reagovat

ty woe,tak to je husty,takze na Dulce se delaji biologicke experimenty na mimozemstanech jo? To je jak ve FarCry kde se bojovalo proti trigenum,ktere vzesly z genetickych a biologickych experimentu na zviratech a lidech. Co bude dal,jaka hra se bude hrat priste The Flesh of fallen angels?

8 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 30. ledna 2015 v 23:19 | Reagovat

[3]: Taky bych nechtěl být v jejich kůži...  ale víš jak - kdo s čím zachází, tím taky schází :-) a dobře jim tak.

9 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 30. ledna 2015 v 23:21 | Reagovat

[4]: Snad ani nepotřebuju vědět, kolik jich je a kde jsou, vybombardovat je stejně nepůjdu :-D i když bych rád. Důležitý je vědět že vůbec něco takovýho existuje a jakýmu účelu to slouží.

10 FL FL | 30. ledna 2015 v 23:43 | Reagovat

Podzemní základny-Phil Schneider.http://jpavol.sweb.cz/T%20podzemni%20zakladny.htm

11 FL FL | 31. ledna 2015 v 9:20 | Reagovat

William Cooper Kennedyho zastřelil řidič, který řídil jeho auto. https://www.youtube.com/watch?v=zKEoX3qsqY0

12 proud proud | 31. ledna 2015 v 18:28 | Reagovat

[9]: No,byl bych hodne opatrnej s tvrzenim ze neco takovyho existuje a funguje,tim myslim s tema mimozemstanama,ne nadarmo se tvrdi :"Za vsim hledej cloveka!" .Ale k jedny veci jsou nesporne vic nez vhodny,primo genialni,a to v jejich pouzivani na vejmluvy!

13 V+V V+V | 31. ledna 2015 v 19:22 | Reagovat

[9]: Ještě před pár dny,ses těmhle věcem vysmíval a ted otočka?.Je čas se zamyslet Spííídy",hlavně nad věcma kterým momentálně nevěříš,nebo nerozumíš.To není zhazování,ale rada jak pořádně otevřít oči,kde a mezi čím vlastně žijeme.Ale pomalu postupuješ.

14 V+V V+V | 31. ledna 2015 v 19:44 | Reagovat

Kdysi dávno,pradávno,nejsou o tom žádné záznamy nikde na světě a ani mytologie o tom nemluví.Žil na Zemi papoušek který uměl mluvit a byl nějak napojen na veškeré vědění.Každý chodil pro radu a každý ji dostal.Poté chtěl každý kmen mít papouška pro sebe a nastaly boje mezi kmeny.Již nevím jak papoušel zemřel,ale to se ne Zemi odehrálo.Potvrdit vám to může třeba Gabriela Fillipi,která se na to zeptá Anděla.A názor TM?.

15 mariankosnac mariankosnac | 31. ledna 2015 v 19:47 | Reagovat

Takýchto podzemných laboratórií môže byť po svete viacero. Keď rusi robili hlbinný vrt (kolský vrt) a vraj ich tam vystrašili nejaké zvuky ako z pekla, tak to  mohli navŕtať pokusnú laborator. Neviem čo sú tí šedáci ale laboratória sú možno reptiliánov a šedáci sú len bioroboti slúžiaci reptiliánom.

16 proud proud | 31. ledna 2015 v 20:14 | Reagovat

:-),poprosil bych vsechny (stadni ovcany),aby zacli samostatne pouzivat svoje hlavy a ujasnili si nektery veci,co dela a muze rozum(mozek),co dela a muze instinkt(srdce),neplette si instinkt s pudem,jsou to dve ruzny veci.O tom jsou alternativni weby,aby se z cloveka stal Clovek!To znamena samostatne myslici tvor neutikajici pred vlastni zodpovednosti do davu(stada),kterej na sobe pracuje zevnitr,jen tam najde pravdu o sobe a pres ni i o svete!Zadny cary,zadna magie,zadny utesovani.Zadny falesny nadeje a zadny tupy prejimani toho co kde kdo vypotil. Tak,a ted si predstavte,ze jakakoliv cizi inteligence se snazi nam vzit Zemi,a paklize se snazi,musi se sem dostavat,pak je tedy na mnohem vetsi urovni nez my,je to tak?A ted trochu prirody,ta je odrazem kosmickejch zakonu,mame tu zver a predatory,predatori lovej zver,bojujou mezi sebou o misto k zivotu.Nevyjednavaji,nemaji to totiz zapotrebi.A vy si vazne myslite,ze se najde civilizace z kosmu ktera bude na takovy vysi,ze kdyz bude chtit dostat Zemi,ze si ji proste nevezme??!Ze vazne existuje takovej magor,kterej nas predci inteligenci i technikou a bude s nama vyjednavat a spolcovat se na nejakejch zakladnach,ztracet cas?? Ale no tak,vazeni,probudte se!!! Vsechno co se tu deje ma na svedomi clovek at uz je kdekoliv a pobral cokoliv co beznymu stadu utajil,ale sam to pouziva.Naprosta vetsina konspiraci pochazi prave od nej,to si budte uplne jisti! Je to nekdo kdo nas drzi v "kleci" uz tisice let a velice uspesne,bezvadnej psycholog kterej vi,ze nam staci zaplatit,postrasit nas,vydirat,predhodit nadeje,UFA,cirkve........a ma nas kde nas chce mit.Premejslejte!Zijeme tu ve 3D a to plati pro kazdyho i s k tomu patricnejma zakonama energii,duality a Sily.Proto rikam,premejslejte! A nezerte vsechno jako ty ovce ktery verej vsemu co reknou popularni "bojovnici","celebrity" a "kazatele". :D .Az opravdu zacnete a stanete se nezavislejma pozorovatelama,pak vam leccos docvakne.Pak teprve to s nama "vladci sveta,otrokari" zacnou mit tezky,doted se nam jen smejou a porad vitezej,je to videt na kazdym kroku.Rozdel a panuj,ovladni strachem a financema.To je jejich vyzkouseny a provereny kredo.Ukaz stadu nepritele,smeruj ho na nej a ono bude zamestnany a dal ti bude slouzit a nebude se bourit.Sedivaci a ruzny jiny potvory slouzej jen k tomu ze se na ne pujde jednou vymluvit,az uzraje cas a dojde k rapidnimu snizeni a zotroceni populace.Takze.......premejslejte! 8-)

17 FL FL | 1. února 2015 v 8:22 | Reagovat

[14]: Papoušci http://www.papousno.wbs.cz/O-papouscich.html

18 FL FL | 1. února 2015 v 8:23 | Reagovat

Gabriela Filippi Životopis http://zivotopis.osobnosti.cz/gabriela-filippi.php

19 FL FL | 1. února 2015 v 8:25 | Reagovat

Nahá minulost Gabriely Filippi http://promuze.blesk.cz/clanek/pro-muze-nahe-celebrity/197479/naha-minulost-gabriely-filippi-freje-podvedla-s-vetchym.html

20 FL FL | 1. února 2015 v 8:25 | Reagovat

[14]: Gabriela Filippi (42): Ukazovala prsa, teď věří v Boha! http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip/189081/gabriela-filippi-42-ukazovala-prsa-ted-veri-v-boha.html

21 LDV LDV | 1. února 2015 v 9:40 | Reagovat

zde jsou veškeré odpovědi http://www.wingmakers.cz/index.php/obsah/rozhovory-s-nerudou/60-5-rozhovor-s-dr-nerudou

22 sv. sv. | 1. února 2015 v 15:34 | Reagovat

[14]:dobrý koment, také jsem to slyšel od mé milované babičky. Je k diskuzi, zda to byl fakt papoušek či se papouškem stal až v bájích, to nevím.
Ale názor "anděla" mě rozhodně nezajímá, a bacha na ně. :-P

23 kocourmourek kocourmourek | 1. února 2015 v 20:33 | Reagovat

Prosím, abyste si ten článek u základně Dulce dali do správných souvislostí. Protože jeden z dopisovatelů to tady buď úmyslně, jako troll rozbíjející diskusi a matoucí její účastníky, nebo snad nechtěně zamotává. Tak tedy: na základně Dulce žijí lidé, patrně taky pozemská zvířata a mimozemšťané. Zda tam dělají lidé pokusy na mimozemšťanech, je otevřenou otázkou, z článku ale vyplývá poměrně nepochybně, kromě jiného, že

24 kocourmourek kocourmourek | 1. února 2015 v 20:36 | Reagovat

na základně Dulce dělají mimozemšťané pokusy na lidech a na zvířatech, a to ve spolupráci s jinými lidmi. Možná si řeknete: inu, kde je nějaká základna Dulce, to je mi šum a fuk! Ale humor vás asi přejde, když vám malinko napovím. Je tam řeč o spoustách lidské krve, kterou ti mimozemšťané pro svoje pokusy a přežití spotřebují.

25 kocourmourek kocourmourek | 1. února 2015 v 20:39 | Reagovat

Krev je váš podpis. Pokud někomu něco podepíšete vlastní krví, je to hodně významné. Pokud vy nebo vaši blízcí darujete svoji krev, je s podivem, kolik se té darované krve prý spotřebuje, téměř neuvěřitelně mnoho, leda že by...? Ale je to ještě mnohem horší a hrůznější, a proto, kdo nemá odvahu, ať pokračování nečte!

26 kocourmourek kocourmourek | 1. února 2015 v 20:48 | Reagovat

V posledních letech se objevily, údajně jako výsledek "vědeckého pokroku", banky lidských spermií a lidských vajíček, do kterých lze darovat nebo za úplatu přenechat svoje vlastní zárodečné buňky. Nebo je taková cesta předložena lidem, kteří mohou počít dítě jen umělým otěhotněním. Přičemž se jim samozřejmě vždy odebere víc než jen po jedné z jejich zárodečných buněk. Co se může stát s těmi ostatními jejich zárodečnými buňkami, které nebyly použity pro jejich umělé otěhotnění? Byly skutečně na jejich přání umrtveny? Nebo byly a jsou používány např. na základně Dulce? Dokážete unést tíhu představy, že vaše dítě bylo zvrhlými vědci a mimozemšťany vypěstováno do podoby nějaké zrůdy, nelidsky trpí a prosí touto cestou o jakoukoli pomoc? Nerad to sem píšu, ale je to bohužel možné, ba dokonce dost pravděpodobné, takže pokud jste vy a vaši blízcí do této nestvůrné pasti ještě naštěstí nespadli, berte to prosím jako moje naléhavé varování!!

27 kocourmourek kocourmourek | 1. února 2015 v 21:09 | Reagovat

Článek o základně Dulce a další jsme sem nedali kvůli laciné honbě za hloupostmi nebo nějakými pochybnými senzacemi. Chceme věřit, že něco takového neexistuje a není možné a že se mýlíme. Rádi se budeme v tomto ohledu mýlit! Ale nelze vyloučit, že to skutečně je, a naopak mnohé nasvědčuje tomu, že by to přinejmenším mohlo být. A protože jde o skutečně obludná ohrožení, jsme zde, abychom plnili nesmrtelný odkaz románu Američana Davida Salingera z r. 1951 nám všem: The Catcher in the Rye (česky: Kdo chytá v žitě). Jsme ti, co chytají jiné v žitě.

28 mariankosnac mariankosnac | 1. února 2015 v 21:18 | Reagovat

Ak ste videli toho Obamovho divného ochrankára (vygooglite obamu stráži mimozemšťan) tak ten bol pravdepodobne vytvorený v laboratóriách Dulce.

29 sv. sv. | 1. února 2015 v 21:30 | Reagovat

[26]: jo to je fakt, souhlas. Je to něco co si řada lidí vůbec nedokáže představit...
ono navíc i to samotný umělý oplodnění je prohřešek, kdo nemá mít ať holt nema, ale to je nyní mimo tema.

30 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 1. února 2015 v 22:23 | Reagovat

[13]: Jsi roztomilej, jak mě řešíš, ale klidně se na to můžeš vykašlat, vůbec netušíš, co tím sleduju :-) Ale chytl ses pěkně, dělám si čárku.

31 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 1. února 2015 v 22:25 | Reagovat

[26]: Je to tak, na nic jiného se v podstatě ty darované buňky v tomhle systému ani používat nemůžou. Plus darování krve v nemocnicích (a co na to dělají akcí, že) a taky darování plazmy. Na všechno tohle bacha.

32 proud proud | 2. února 2015 v 19:59 | Reagovat

[27]:Neprestanu ti tvrdit,zes castecne naletel! To vsehno co se na takovejch zakladnach deje muze bejt klidne pravda,ale neprestanu ti tvrdit,ze hledat v tom mimozemstany je pitomost a omyl schvalne nastrazenej jistejma lidma,premejslej a dojde ti to! Takovy baje o pozemstanech,zvlast o tech zlejch jsou uplnej zlatej dul ze vsech uhlu pohledu a proto musely vzniknout a co nejvic lidi v ne muselo uverit!!! Eto vsjo!

33 FL FL | 2. února 2015 v 21:22 | Reagovat

Jak vidí svět kocourmourek https://www.youtube.com/watch?v=e9hwR01SZfk

34 FL FL | 2. února 2015 v 21:24 | Reagovat

[33]: Šlo jen o vtip :-) jinak s tebou ve všem co tady píšeš souhlasím, kocouremourku.

35 FL FL | 2. února 2015 v 23:06 | Reagovat

podzemní základny,VIDEO. http://uloz.to/live/xbXBKtug/selhanipenez-cz-armada-usa-mimozemstane-podzemni-zakladny-a-plan-na-zniceni-lidstva-avi

36 proud proud | 3. února 2015 v 0:10 | Reagovat

[32]:Mnohem spis verim a dava mi to vetsi logiku,ze zijeme uvnitr Zemekoule a venku dalsi lidi ktery si z nas udelali otroky,zivime je a oni si uzivaji vsech vymozenosti na ktery jsme prisli my i oni,napriklad Tesla atd.!Zijou si tam v nedotceny prirode a my je odtud zasobujeme,dabelsky vymysleny!

37 proud proud | 3. února 2015 v 11:53 | Reagovat

Jinak je dobrej zvyk u vseho takovyho si polozit otazky! Komu to prospeje,kdo z toho bude,nebo muze mit uzitek a jakej,kdo na tom vydela?Casto se pak odpovedi a tim i reseni vyrysujou sami ;-).Sledujme tedy cesty penez,nebo vyhod!

38 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 4. února 2015 v 9:08 | Reagovat

[36]: I tohle bude podle mě podobnej podvod jako s mimozemšťanama - takovýhle přesvědčení taky výborně odsává energii ve prospěch Systému.

Koneckonců... když se člověk podívá na vymoženosti filmový a počítačový techniky (viz. téměř precizně nafingovaný přistání na Měsíci a všecky ty vozítka na Marsu), tak si pak člověk může pěkně spojit, jak asi vznikla většina videí o těchhle tajnejch základnách... (takové přemýšlení nahlas) ... :-)

39 proud proud | 4. února 2015 v 10:36 | Reagovat

[38]:Samozrejme,tvuj nazor nemuzu vyvratit jako ty ten muj,neprustrelny dukazy chybej,i kdyz,jestlis prostudoval tu nadhernou praci tady o duty Zemi,musis uznat ze na tom neco je.Pro me je to na kazdej pad prijatelnejsi nez nejaky cizi potvory z kosmu,protoze to ma logiku v mnoha smerech,dost jsem o tom premejslel a vubec mi to neprijde zrovna dvakrat vylhany,navic si vsimni,jak se zrovna "ciste naaahodou" tomuhle tematu vsichni a vsude bez rozdilu vyhejbaj,neni ti to ani trochu divny?

40 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 4. února 2015 v 12:55 | Reagovat

[39]: Dutou Zemi jsem tady na Prvopodstatě studoval, přijde mi to jako hodně smysluplná teorie, ale zatím je moje víra v ní tak 50:50 - dokud si to neověřím (minimálně z astrálu), tak se o tom můžu s kýmkoliv dohadovat donekonečna. Takže si počkám.

Jako podvod vnímám jen ty zprávy, že se odtamtud řídí Země, že nás odtamtud zotročují apod. - to je jenom zbytečný strašení a vysávání energie - neboli jedna z činností Strážců.

41 proud proud | 4. února 2015 v 13:45 | Reagovat

[40]:Zajimavej nazor. To co pisu o tom ze nas vyuzivaj a ridej odtamtud neni zadna cinnost nejakyho strazce,na to jsem si prisel naprosto sam kdyz jsem si zacal davat dohromady vsechny mozny stripky udalosti z minulosti,z duty Zeme a z toho co se deje v soucasnosti.Primo to tyhle moznosti totiz nahrava.A nejde o zadny straseni,toho jsem presne dalekej,vzdycky hledam moznosti a snazim se pojmenovavat veci pravym jmenem.Ale nenadelam nic s tim,kdyz se nekdo misto zamysleni se radeji zacne bat a zvoli tim tu nejmin smusluplnou cestu.

42 proud proud | 4. února 2015 v 14:30 | Reagovat

[40]:K tomu astralu,overovat jsem to nechaval zkouset,sam astral nedelam,vysledek byl zajimavej,ovsem zase neoveritelnej,pro me astral neni duveryhodnej:-)

43 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 4. února 2015 v 16:17 | Reagovat

[42]: Neověřitelnej? To je jako kdyby člověk se zavřenýma očima říkal, že to, co vidí člověk s otevřenýma, je neověřitelný. Všecko jde, jen se musí chtít.

Mohl bys trochu rozepsat ten výsledek?

44 proud proud | 4. února 2015 v 17:25 | Reagovat

[43]: Mohl,maj tam bejt dve slunce,zadna noc,ale byl hodne ztizenej pohyb,zrejme jina hustota,jako by se clovek hejbal ve vode,by se to dalo prirovnat,a prej spousta dopravnich prostredku,porad neco prilitalo a odlitalo,velkej pohyb,nic se nerikalo o jezdeni.Ale tezko se tam pohybovalo,jako by neco v tom pohybu branilo,jakoby nejaka ochrana,vic nevim.Bylo mi receno ze uz se mu tam nechce,cejti nebezpeci.

45 proud proud | 4. února 2015 v 17:29 | Reagovat

[44]:Nicmene zadani bylo jasny,dostat se odtud ven,na druhou stranu,coz samo o sobe bylo prej tezky,vyslo to az na nekolikatej pokus.Jestli veris na astral,tak na tom asi neco muze bejt.

46 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 4. února 2015 v 17:55 | Reagovat

[44]: Díky, tohle docela sedí.

[45]: Nemám potřebu věřit, vím, že existuje a měl jsem tu čest ho i vidět. Stejně jako existuje fyzickej svět, existuje i svět éterickej, astrální i další vyšší, to je prostě přirozenej řád Vesmíru. O zjišťování jakýs-takýs pravdy se zajímám právě z pohledu těchhle světů, protože jeden ze zákonů Vesmíru je ten, že vyšší světy vždy utvářejí světy nižší. A když pak máš možnost vidět a pochopit způsob, jak se tohle všecko tvoří, věci začnou dávat smysl. Spoléhat se na to co kdo napíše je v dnešní době dost nebezpečný :/

47 proud proud | 4. února 2015 v 18:21 | Reagovat

[46]:V tyhle souvislosti ti muzu rict jen muj pragmatickej pohled na cestovani v astralu,duvod,proc mu neverim a nikdy ani nebudu moct.Je to prosty,kdyby byl astral takovej jak se o nem mluvi a klidne zapomenu na nejaky vyssi svety,pak bysme znali pravdu o nas,a tu nezname! Nejaka zakladna Dulce a podobny vejmysly by nebyla zadnym tajemstvim,proste by se tam nekdo touhle cestou mrknul a bylo by jasno,to plati prakticky o vsem!!! Nedeje se to,neni to! Astralni cestovani je pro me nejakej zazitek ve zmenenym stavu vedomi kterymu se neda verit.Nicmene urcite to bude zajimava vec,ale stavet na ni nelze.

48 proud proud | 4. února 2015 v 18:24 | Reagovat

[47]:A je to velka skoda,byla by to bomba,nic by se neutajilo.Jenze jak vime,nefunguje to.

49 mariankosnac mariankosnac | 4. února 2015 v 18:40 | Reagovat

[47]: Niektoré miesta (ako tajné základne a podobne) sú zabezpečené proti astrálnym špiónom. Napríklad taká Area 51, tiež sa zo začiatku tajila a boli len dohady či existuje. Dnes už sa vie že existuje a nejakí ľudia sa tam astrálne pokúšali dostať ale nešlo im to, je to tam chránené proti návštevám.

50 proud proud | 4. února 2015 v 18:54 | Reagovat

[49]:Coz je neuspokojujici odpoved po vsech strankach.Tim padem se muzeme domnivat ze ty mista skutecne existujou,ale to je taky asi tak vsechno,co se tam deje nebo k cemu jsou urceny uz jsou tim padem jenom spekulace na keterejch nelze seriozne stavet dal.Pak se nam tu objevujou zkazky o mimozemstanech a podobne,nikdo to nemuze overit,nikdo vyvratit a jen blazen tomu muze skutecne uverit.

51 kocourmourek kocourmourek | 4. února 2015 v 21:18 | Reagovat

To video s kočičkou, jak se  dívá asi na nějaký strašidelný film v televizi, je báječný! Díky! Už jsem ho před nedávnem viděl, snad mi ho někdo poslal jako nevyžádaný e-mail, a zase jsem se tady přes ten odkaz na něj u toho pobavil! Pustím si to jistě ještě několikrát, protože ten původní odkaz už jsem asi někam zašantročil. I bez toho, jak se tam ta micka tváří, je sama o sobě roztomilá! Mám obecně rád zvířata, ale tahle kočička tady je zvlášť povedená! :-)  :-D

52 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 5. února 2015 v 20:13 | Reagovat

[47]: Dokud AC nezkusíš, podobných patologických pohledů na svět se nezbavíš. Z astrálu pravda poznat nejde, ta je ještě o pár stupňů výš. A divil by ses, jak na tom lze stavět ;-)

[49]: Pravda, tyhle místa jsou zajištěný i v astrálu, nejde se tam tak snadno dostat.

53 FL FL | 5. února 2015 v 21:24 | Reagovat

[51]: Toto video mě poslala moje dcera,protože má kocourka kterému říká Mourek.Má stejnou barvu jak na tom videu.Mě to přišlo vtipné.protože jsem zrovna potom četl tvoje komentáře.Jinak jsem rád že se ti to líbilo.

54 FL FL | 5. února 2015 v 21:48 | Reagovat

[46]: Souhlasím s tebou taky se o tyhle věci zajímám.Že astrál existuje vím sám jsem to zkoušel,ale už to nezkouším nějak mě to moc neláká.Ale jsem rád že jsem to zkusil.když mě něco zajímá ověřuji si to na sobě.Je dobrý pocit že vím a že nemusím pouze věřit.Ale vše ověřit taky nejde.Pak už nám zbývá udělat si jen vlastní názor.

55 kocourmourek kocourmourek | 8. února 2015 v 19:33 | Reagovat

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata,
protože jsou chlupatá: mají hebkou srst, srst, srst, srst!
V zólogické zahradě, zahradě, zahradě,
nehlaďte lva na bradě: ukousne vám prst, prst, prst, prst! ;-)  :-D

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.