21.01.2015 okénko marného.....

21. ledna 2015 v 1:54 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....

Aktualizováno středa 21.01.2015 01:54:54


3) Na četné dotazy a prosby.....

....zveřejním zítra nebo pozítří rozbor obrázku, který najdete níže a jiný rozbor ze zámoří najdete ZDE.
Dnes jsem celý den v Rakousku, a proto nebudu mít na další věci čas.

2) Nová říše císaře.....

....jak neustále varuji, dříve či později přijde kolabs EURA a jiných měn. V níže otištěném článku se můžete dozvědět co lze očekávat a jaká situace pravděpodobně vznikne. Děkuji mnohokráte kocourkumourkovi za překlad.


Nová říše císaře
V německy mluvícím prostoru

Autor: Walter K. Eichelburg, 14. leden 2015

Po nadcházejícím zhroucení vzniknou v Evropě znovu monarchie. V tomto článku popisuji, co mi moje zdroje informací dlící blízko "těch, co dělají krále (Königsmacher)" v posledních 1,5 letech řekly proto, abych to rozšířil mezi čtenáře internetové stránky www.Hartgeld.com. Dosud byly tyto předpovědi, pokud se nevztahovaly na budoucnost, která ještě nezačala, v podstatě přesné. Už nějakou dobu mi tyto zdroje informací prozrazují, že v německy mluvícím prostoru má vzniknout nový císařský stát s Karlem Habsburským jako císařem. Tento článek do této nové říše nahlíží.

Rozhodný odvrat od dnešního socialismu

V několika svých článcích jsem doložil, proč dnešní státy nemohou dál takto existovat. Peněžní systém, který je za nimi, založený na papírových penězích, se hroutí a voliči přišli na to, že peníze si mohou volit do vlastní kapsy.
Zde malý výběr z mých článků: "2015 - das Jahr der Wende (Rok 2015 - rok převratu)", "Wenn die Banken schliessen (Až banky zavřou)", "2014 - das letzte Jahr im Sozialismus (2014 - poslední rok socialismu)", "Ein böses Weihnachtsgeschenk (Zlý vánoční dárek)". Ve svém posledním článku jsem citoval slova jednoho příslušníka rodu Habsburků, který asi před 20 lety v úzkém kruhu posluchačů prohlásil:
"Republikánské státy dobročinnosti budou mít rok od roku větší problém usnášet se na svých rozpočtech. Až už nebude dál možné získávat peníze, bude to pro masy závislých lidí velmi trpké. Budou se bouřit, mřít hladem a tentokrát nebudou stínat hlavy nám, ale těm socialistickým ničitelům hodnot, kteří jsou za to odpovědní. Když je nouze veliká, čert i mouchy lapá, a budou si snažně přát silné autority. My jsme připraveni kdykoli. Nenecháme se ale stínat znovu, nýbrž převezmeme ty úřady jen, pokud bude existovat solidní systém měny. Tuhle lekci jsme si hořce odpykali a zaplatili jsme ji krví."
Přesně to se po zhroucení nyní odehraje. Protože zhroucením zbankrotují státy a nynější stát dobročinnosti už nebude možné financovat. Tento plán je tedy starý. "Silná autorita" znamená absolutistickou monarchii bez parlamentu. Vše socialistické, co přineslo posledních 100 roků, bude odstraněno. Že se tento scénář už začal realizovat, je zřejmé nejen z toho, jak je diskreditována politika, nýbrž také z toho, že už začala vlna teroru. Mělo by se to odehrát v nejbližších měsících a měli by být nastoleni noví samovládci. Že u nás to budou právě Habsburkové, asi plyne z představ, které o tom mají "ti, co dělají krále". Řekněme to tak, že po celém tom socialismu, který po celém světě rozšířily především nadace klanu Rockefellerů, budou od nynějška první housle světa peněžnictví hrát asi tradičnější Rothschildové. Udělá se čistý stůl.

Zde je pravděpodobná mapa té nové Habsburské říše.Nová Habsburská císařská říše

Podle informací, které jsou k dispozici, do ní patří: celé Německo, Rakousko, severní Itálie, německy a italsky mluvící části Švýcarska. Severní Itálie by měla k této říši připadnout z historických důvodů, protože už dříve byla součástí Habsburské monarchie. Nastolení této říše by mělo přijít několik měsíců po zhroucení. Budoucím sídlem císaře by mohly být Cáchy (Aachen), to ale není jisté. Jméno této říše je už jistě také stanoveno, ale já ho neznám. Také by mohla pod Jiřím Habsburským vzniknout Východní habsburská císařská říše z Maďarska a některých slovanských států, o tom vím ale jen málo.

Vnitřní struktury

Pod tímto habsburským císařem mají vládnout místní knížata. To by ovšem mohly být i dřívější královské rody německy mluvícího prostoru. Císař má být hlavně reprezentační figura a mravní autorita. Vládnout mají rady odborníků se skutečnými odborníky svého oboru. Dnešní úřednický systém bude naprosto odstraněn, také různé sněmovny od obce až po úroveň spolku (Bund). Z dnešního státu bude převzato jen to, co je nezbytné, například části policie a vojska a také obecné správy. Zbytek státního vlastnictví bude rozprodán. Zůstane stát jako ponocný, jak býval obvyklý dříve. Velmi mnoho se bude vykonávat jako čestný, neplacený úřad, nositelé vysokých funkcí budou muset mít svůj vlastní majetek. Pokud už nejsou šlechtici, budou prý na šlechtice pasováni.

Personální záloha této monarchie

Zde výňatky z dopisu jednoho čtenáře z Rakouska, který se v těchto kruzích vyzná:
"Vaši čtenáři ty "aristokraty" podceňují. Stále se zde objevuje otázka, jak by se prakticky mohl nynější politický systém změnit v monarchii. To si většina zdejších čtenářů neumí představit. Přitom to není příliš obtížné.
K tomu následující: Habsburkové a jiné šlechtické rody mají VLÁDNUTÍ v krvi a naučené. To je to jediné, co umějí. V "občanských povoláních" naprosto selhávají. Ale "vládnout" dovedou, to je nutné bez závisti přiznat. Každý šlechtický přírůstek se to učí od malička. Myslíte si, že nejsou připraveni? Celá desetiletí nedělali nic jiného, než že "se připravovali"! "My jsme připraveni", řekl Karel už před 20 lety. Mnozí jiní příslušníci šlechtických rodů jsou dnes úředníci, generálové a na jiných státních a polostátních postech. Jsou to částečně typy, které si dvouhlavého orla dají na nárazník auta, natolik jsou věrni císaři. Většina z nich se ale navenek neprojevuje. Co tím chci říct: oni jsou VZÁJEMNĚ PROPOJENI. Panevropsky. Důležité posty ve strukturách už jsou obsazeny. Existují stovky "pěveckých sdružení", prakticky v každém evropském univerzitním městě, v nichž se monarchové druží s "občany", aby ty občany postavili do správných pozic. Bylo vybudováno věrné spřeženectví až do klíčových pozic. Jen si prohlédněte jména generálů a velitelů brigád Rakouského spolkového vojska: uvidíte tam některé až mnohé z nich. Nechci jmenovat, ale budete překvapeni. Za kým tihle "věrní" půjdou? Ten, kdo se naučil VLÁDNOUT, má taky plán, aby jej podle potřeby vytáhl z klobouku. Také to by vaši čtenáři pomalu měli pochopit. Podle mého odhadu je vše připraveno, někdo jen musí stisknout knoflík Start. "Demokraticky" ten převrat, jak si to mnozí pošuci stále představují, uskutečnit nelze. Řešením je krach. Existují desítky sdružení, které chtějí socialismus odstranit (kvůli svobodě), ale jsou i tací, co na císaře (nebo na nějakou monokratickou podobu státu) přísahají odjakživa."
Personální záloha by tedy už měla existovat. Ti z dnešního systému, co obrátí kabát, si ale nelíznou, protože jsou zde banky s údaji o smýšlení, v nichž jsou zaznamenány jejich dnešní politické postoje a funkce. Kromě toho budou krajně surově zasaženi šokem ze ztráty svého zaměstnání a platu.

Hospodářsky nejsilnější mocnost Evropy

Tato říše jednoznačně obsahuje hospodářsky nejsilnější části Evropy. Němci a Rakušané v ní pak už nebudou muset doplácet na jižní Evropu, Italové na bezedný sud jménem jižní Itálie. Evropská unie už žádná nebude, ani žádná Organizace spojených národů, NATO nebo podobné organizace.

Hospodářský program

Ten si lze nejspíš přečíst v knize AKIFa PIRINCCIho "Deutschland von Sinnen": "Každý zaplatí státu ze svého příjmu pět procent. To platí i o zisku firem. Veškeré další daně, dávky, poplatky, zvýhodnění, odpisy, především ale daňová progrese budou odstraněny. Ten, kdo za rok vydělá milion, odvede státu 50.000, a ten, kdo to dotáhne na 20.000, 1.000. Dokonce i ten, který to dotáhne jen na 5.000 za rok, vycáluje těch svých 250. Proč ten, kdo vydělává hodně, má platit procentuálně větší daně než někdo s nízkým příjmem, mi dosud nikdo nedokázal vysvětlit. Máme třeba hezké lidi amputovat na ošklivé, protože díky své kráse mají v životě ve srovnání s průměrem lepší šance a víc příležitostí si zašukat? Je to nesmysl - pryč s tím! Touhle radikální změnou státu zůstane jen asi 40 miliard ročně, tedy částka, která by dnes nestačila ani na obsluhu úroků z jeho úvěrů. Ty proto budou zlikvidovány jako první. Stát prohlásí svoje dluhy za anulované, stát si to může dovolit. Smůlička! Následkem toho se zhroutí spousta bank, budou zničeny existence, proběhnou finanční zemětřesení, přijde ožebračení. Kašlete na to! Nejpozději za dva roky se všichni otřepou a přizpůsobí se nové situaci. A to znamená: stát už neudělá ani za jedno jediné euro dluhu. Ve skutečnosti stát ovšem má trochu víc, protože disponuje vlastními podniky a vlastním jměním, to ale z hubené husy tučnou svini neudělá. Veškeré výdaje na sociální účely budou bez jakékoli náhrady škrtnuty. Pohodové požitky pro rodiny (nyní 250 miliard), sociální výpomoc, výpomoc pro děti a mládež, příspěvky na bydlení, příspěvky na mateřskou dovolenou, výchovné, zbožňování samoživitelů a samoživitelek, všechny sociální projekty a příživnické instituce, jako jsou chudinské spolky, upřednostňování žen a migrantů a podobně, alimenty od dobročinných organizací (s dech beroucím počtem zaměstnanců 4 miliony lidí), platby ve prospěch uchazečů o azyl, to všechno a vše ostatní, o čem ani netušíme, že to vůbec existuje, už nebude. Veškeré dotace budou bez náhrady škrtnuty, ze všeho nejdřív dotace do zemědělství. Nejbohatší v této zemi nejsou ani podnikatelé, ani bankéři, ani manažeři, ani fotbalisti, ale rolníci. Veškeré zákony týkající se životního prostředí, které byly do zákoníku připsány po roce 1975, budou bez náhrady škrtnuty. Vše, co pak v této věci přišlo jako změny a doplňky, spočívá na tom, že se za hotové považovala, nebo bylo pod tlakem levicových hromadných sdělovacích prostředků nutné za hotové považovat, paniku šířící propaganda, především nehorázné lži jedné jediné a velmi malé politické strany, jmenovitě Zelených. Odpojené jaderné elektrárny budou opět připojeny, k nim přibude ještě šest až osm nových, takže cena elektřiny bude jen desetinou ceny dnešní (daně z ní už také nebudou existovat). Úřednictvo bude kompletně odstraněno. Úředníci a veřejnoprávní zaměstnanci už nebudou třeba, protože všechny úkoly státu až na policii a soudnictví budou zprivatizovány a předány do rukou obchodníků. Dokonce i průkazy a cestovní pasy pak budou vydávat soukromé firmy podle zákonných předpisů. Problematika cizinců se vyřeší sama sebou. Protože už nebude existovat kouzelný aparát na rozdávání peněz, osoby k nám přišedší (Ein- und Zugewanderte, doslova: přivandrovalci, pozn. překl.) budou buď pracovat společně s námi a stanou se přitom blaženými na svůj vlastní způsob, nebo se poohlédnou, kam se odeberou. Já si myslím, že domů. Veřejnoprávní rozhlas a televize, veškerá podpora kultury a umění, dohromady každopádně 21 miliard, budou odstraněny. Dobré umění a zábava se prosadí samy sebou."
Tento program v žádném případě nevynalezl on sám, protože se v mnoha částech kryje s informacemi od insiderů, které dostávám. Mnohé dávají mezi lidi přes knihy. K tomu přijde ještě vydání plnohodnotných zlatých a stříbrných peněz. Nemají být už žádné papírové peníze, ale elektronické metody placení budou zase existovat. Zlato budou peníze vrchnosti, stříbro budou peníze pro masu. Dlouho nebudou žádné úvěry, ale stávající úvěry prý bude nutné splatit. Zlato a stříbro pro ražbu těch mincí prý už je připraveno, ražba těch mincí možná už začala. Jméno té nové měny bohužel neznám.
Zde ještě několik citací z mých informačních zdrojů o hodnotě zlata a stříbra:
"Lidé budou prohledávat skládky odpadků kvůli stopovým množstvím zlata a stříbra v elektronickém šrotu. Tak cenné budou měnové kovy. Nikdo si prý není schopen představit, jaké rozměry to bude mít. Má to být nesnesitelné, lidé prý budou volat: noví vládcové, prosíme, vyveďte nás z toho. Lidská masa se octne tváří v tvář naprosté nicotě. Veškeré jmění bude pryč. Měřítkem budou zlato a stříbro, jinak bude téměř vše bezcenné.
Po zhroucení by se lidé měli vyhýbat městům, protože tam pak nebudou potraviny, nebo jen za zlato a stříbro."
Pak přijde nový císař (to platí i o těch dalších samovládcích) s novými, plnohodnotnými penězi. Jen kvůli tomu a za to, že se zase postará o pořádek a bezpečnost, bude oslavován jako "spasitel". K tomu opět moje zdroje:
"Monarchové přijdou s koncepcí, která vnitřně ladí a má všechny strhnout k součinnosti. Po určité době má přijít enormní růst hospodářství, úplně financovaný z vlastního kapitálu, bez úvěru."
Touto cestou mi bylo také oznámeno, že na trh prý přijdou nové technologie, jež jsou nyní různými koncerny potlačovány. Prý nastane zlatá éra míru jako po roce 1815.

Konec starého systému 

Teď očekáváme už jen to, že starý systém peněžnictví se zhroutí spolu se starým systémem politiky. Diskreditace staré politické třídy už mezitím nabyla gigantických rozměrů. Také vlna teroru už začala. Chybějí už jen předem ohlášený velký teror a krach. Že to všechno nejsou náhody, je jasné. Byly vestavěny mnohočetné redundance proto, aby dnešní politická třída byla určitě odstraněna a už se nikdy nemohla vrátit. Ta politická třída o tom neví, to mi opět bylo potvrzeno. Kdo nerozumí systému peněz, neví také nic o tom, že tento systém musí společně s dnešními státy umřít. Každopádně by k tomu mělo dojít v nejbližších měsících. Zde dopis čtenáře pro internetovou stránku www.Hartgeld.com o tom, jak by to mohlo proběhnout:
"Scénář patrně po teroru a zhroucení bank předpokládá mohutnou diskreditaci. Přičemž diskreditace je příliš stručně řečeno, zahrnuje to úplný repertoár počínaje vyzrazenými skandály přes otázku papírových jmění až po udělování Řádu lucerny (oběšení nebo snad ukřižování na nejbližším kandelábru, pozn. překl.) ve válce občanů. V tu dobu starý režim ještě bude existovat, elektřina a internet budou ještě fungovat. Proč ještě budou fungovat? Protože se každý tohle všechno musí dozvědět! Jen tak se to vpálí do mozků: přes televizi, rozhlas, internet. Ano, dokonce i papírové noviny, jako jsou Frankfurter Allgemeine Zeitung a Die Welt. Osobně se domnívám, že tohle období potrvá déle než jeden den, ale výrazně méně než jeden měsíc. Až potom zažijeme zhroucení sítí elektřiny a komunikace spolu se zbývajícími strukturami."
Zde zmiňovaná odhalení, například prznění dětí ze strany politiků, už začala, i když zatím ještě bez následků pro tyto pachatele. Pravděpodobně musí ještě přijít nějaká velká událost jako je zhroucení, aby to nastalo. Velký výpadek elektřiny také jistě přijde, to mi bylo oznámeno. Blackout v délce několika týdnů zaviněný "ekologickou energií" zaručeně vzbudí totální nenávist vůči ideologii Zelených a celé politice. Až se elektřina vrátí, hromadné sdělovací prostředky, které to přežijí, patrně začnou propagovat monarchii.

Přeložil kocourekmourek z následujícího textu:

1) Otevřený dopis knížeti.....

....vzhledm k tomu, že nešel dopis normálně zkopírovat, musel jsem ho pomocí fotografie obrazovky následně vložit.....
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Vojta Vojta | 21. ledna 2015 v 8:26 | Reagovat

Jaké bude postavení v rámci nové Habsburské říše nynější České a Slovenské republiky? Do roku 1918 bylo území nynější České a Slovenské republiky součástí Habsburské monarchie.

2 proud proud | 21. ledna 2015 v 10:56 | Reagovat

Tim bych se ani moc nezabejval,protoze tahle sci-fi se opravdu konat nebude a kdyby se castecne konala,dopadla by uplne jinak nez jak si to pani "monarchove" predstavujou :-)))

3 Jan Jan | 21. ledna 2015 v 12:47 | Reagovat

...většina monarchů se křížila mezi sebou,tak z toho vypadne,myslím tím z mozku takovej text...

4 sv. sv. | 21. ledna 2015 v 13:42 | Reagovat

[3]: ..asi máte na mysli, že monarchové  maj v hlavách nas-ráno?
Je to klidně možný, už děda to o nich taky říkával a měl to zas od svýho dědy.. :-)

5 sv. sv. | 21. ledna 2015 v 14:33 | Reagovat

Aerosolizovaný vakcíny od de-bila gejtse, kousek citace:
"...Že vakcíny jsou shazovány ze vzduchu nad velkým počtem obyvatel není nic nového na světě"

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/6-staemme-aerosolierter-bewusstseinsveraendernder-impfstoffe-bereits-an-menschen-getestet.html%3Bjsessionid%3DE42680189CD0B77DB227A18FAED57CE6&usg=ALkJrhi378oKeUFomx0jyjiMzHCgL6QoIQ

6 sv. sv. | 21. ledna 2015 v 14:38 | Reagovat

článek z 12/2012 - možná jste četli:
"Vědci z Floridy chtějí pustit stovky tisíc geneticky modifikovaných komárů na člověka"

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/wissenschaftler-aus-florida-wollen-hunderttausende-gentechnisch-veraenderter-stechmuecken-auf-die-me.html&usg=ALkJrhjm6tYOAmB199gMclTVG_74Gr_3Hw

7 sv. sv. | 21. ledna 2015 v 15:24 | Reagovat

monsanto jde po půdě na ukrajině, jak bylo psáno už před pár lety..

http://orgo-net.blogspot.cz/2015/01/ukrajina-odevzda-svou-pudu-monsantu.html

8 sv. sv. | 21. ledna 2015 v 20:45 | Reagovat

Trochu ze základky, pamatujete?
Ať je vždycky slunce, to si přeju.
:-)

https://www.youtube.com/watch?v=TTqV5cUVD0Q

9 Bix Bix | 21. ledna 2015 v 22:35 | Reagovat

K Economist
Dívala jsem se na odkaz, který byl ke shlédnutí a hledala jsem ještě něco navíc. Například symbolické budou určitě ty ryby, kterým se myslím říká Klauni. No a když je obrázek přiblížený, jde vidět, že Merkelová troří prsty trojuhelník, který jí "náhodou se sakem" tvoří očko. :)

10 sv. sv. | 22. ledna 2015 v 0:23 | Reagovat

Minister zahraničných vecí Poľska vyhlásil, že koncentračný tábor v Osvienčime oslobodili Ukrajinci
Zdá se že je kkt.

http://slovak.ruvr.ru/news/2015_01_21/Minister-zahranicnych-veci-Polska-vyhlasil-ze-koncentracny-tabor-v-Osviencime-oslobodili-Ukrajinci-6500/

11 FL FL | 22. ledna 2015 v 12:20 | Reagovat

REŽISÉR PROTIVLÁDNÍHO FILMU NALEZEN MRTVÝ SE SVOU ŽENOU A DCEROU http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5406-reziser-protivladniho-filmu-nalezen-mrtvy-se-svou-zenou-a-dcerou

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.