10.01.2015 okénko marného.....

10. ledna 2015 v 4:54 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....

Aktualizováno pátek 09.01.2015 09:54:54

5-5) To, čeho EU chtěla docílit se perfektně.....

....podařilo. Veškeré přivandrovalecké proudy do EU se vymkly absolutně kontrole všem EU státům. Peníze, které musejí vlády na utečence vynaložit nemají, a proto se krize stále prohlubuje. Nikdo nezná systém jak zamezit přivandrovaní do EU.

tm: Mimo jiné se zde s uprchlíky dostávají vycvičení vojáci, kteří v daný moment mají s určitou armádou udělat v Evropě revoluce vedoucí do III.....
Tak jak to kdysi naplánovál kardinál J.... Ano vše bylo naplánováno.
5) Včera v diskuzích se objevil.....

....zajímavý komentář, který zde uveřejním.....


18 MONTAGUE KEEN MONTAGUE KEEN | Dnes v 22:20 | Reagovat
Jak ve vašem světě jasněji svítí světlo pravdy, odhaluje temno a vše, co bylo před vámi skrýváno. To zapříčiňuje, že někteří z vás nechtějí vidět pravdu, protože se vám ten pohled nelíbí.Nechcete uvěřit, že jste ovládáni tak špatnými lidmi, kteří se tváří jako vaši ochránci. Je to pro vás nejtěžší doba, protože začínáte vidět mříže vězení, v němž žijete a které přijímáte jako součást normálního života na Zemi.
Neútočte na tyto posly. Je jejich posláním odhalovat pravdu. Byla zneužita energie pro tvoření života na Zemi. Je používána proti lidstvu. Pedofilie je používána Temnými, je to pro ně kyslík života. Podívejte se kolem sebe; podívejte se na bašty moci a zjistíte, že pedofilii potřebují, aby získali sílu. Potřebují krev a maso lidí, aby si udrželi svoji formu na Zemi. Není to hezký obrázek, ale je takový, na jaký se musíte podívat a naložit s tím. Závisí na tom vaše přežití. Když budete před tím zavírat oči, nezmizí to, ale když je budete zavírat, vyjadřujete tím souhlas, aby to pokračovalo.
Lidstvo trpí, protože dovolujete těm, kdo se pokoušejí převzít vaši planetu, aby dělali, co se jim zlíbí. Neuvědomujete si, že oni nechtějí vás, ale Planetu Zemi. Říkají vám zcela otevřeně, že vytvářejí Nový Světový Řád. Nic nemohou udělat, aniž by vám o tom nejdřív neřekli, co chtějí udělat. Takže když to řeknou a vy nic neuděláte, dáváte jim tím svolení k tomu, aby v tom pokračovali a ničili život lidí na Zemi. Tohle chcete?
Máte schopnost spojovat se a odstranit vše, co je temné a zkorumpované, a tak obnovit život na Zemi do podoby, jak to kdysi bylo. To si vyžaduje oddanost a to, abyste odmítli být součástí mas s ovládanou myslí, abyste jim mohli pomoct pochopit, proč jsou tak apatické a ovladatelné.
Lidé potřebují, aby jím byla ukázána cesta vpřed, protože bitva o to, udržet je v temnotě ztrácí půdu pod nohami. Aby mohli převzít váš svět, oni (temní) potřebují, abyste byli lhostejní k tomu, co se děje, protože to nemohou udělat bez vašeho souhlasu. Prosím, vážně o tom přemýšlejte. Temní prohráli bitvu, která se odehrála mimo vaši planetu, takže se zoufale snaží udržet si holý život na Planetě Zemi. Výsledek bitvy, která proběhla ve vesmíru nepředpokládali, proto v případě, že by také prohráli boj o Zemi, se připravují opustit Zemi přes Ukrajinu. Jsou proto VELMI NAZLOBENI. Takže útočí na každého, kdo se snaží odhalit jejich plány.
Mají zbraně jaké si vůbec ani nemůžete představit. Neposuzujte je svými vlastními standardy, protože to přispělo k vašemu pádu. Oni v žádném ohledu vůbec NEJSOU jako vy. Pouze vypadají jako vy, ale je to jenom vnější obal. Již nedělejte ty samé chyby, jaké jste dělali posledních 2000 let.
Dívají se na vás s pohrdáním, pro ně jste tady jenom pro to, abyste jim sloužili. To si myslí. Vytvořili pro vás STRES tím, že vytvořili peněžní systém. Otravují vaše těla vzduchem, vodou, potravou a léky, které vám dávají.
Doposud jste to přijímali bez reptání. Proč, proč, proč to přijímáte? Proč jste přijali to, že ty jiné rasy (které nemají žádné právo být na této planetě) vám škodí? Musíte o tom vážně přemýšlet. Dlužíte to sobě a těm, kdo jsou na vás závislí. Planeta Země závisí na tom, jak ji budete chránit. Nepředávejte svou sílu druhým, např. když volíte někoho, aby za vás rozhodoval. Proč věříte těm lidem, kteří vás soustavně zrazovali? Vytvářejí pro vás válečné situace, zas a znovu. Pokračují v tom, a žádají Třetí světovou válku. Ptejte se sami sebe, PROČ.
Protože je pro ně tak důležité ZABÍJET. Proč POTŘEBUJÍ ENERGII STRACHU a prolévání krve? Každý voják je KRVAVOU OBĚTÍ. Už jenom to o něčem vypovídá. Nemůžete si dovolit ten luxus, jenom sedět, uvažujte o tom tak, že jste ve válce, a že bojujete o své vlastní přežití. Temní použijí všechny prostředky které mají, lidské a jiné, aby vás udrželi v temnotě a nevědomosti. Závisí na tom jejich přežití. Oni mají výhodu, že mají finance, atd.
Vy máte jeden druhého. Je vás 99%. Stvořitel je na vaší straně, takže uspějete. Nemůžete převzít Zemi, když nebudete spolupracovat. Doufali jsme, že tato situace již bude v r. 2015 vyřešena, ale jezuité vytvořili v prosinci problém, což odložilo naše plány. Říkám odložilo, ne zničilo. Prosím, posílejte lásku a světlo do této situace. Pamatujte, že Temní plánovali toto převzetí po 2000 let. Vše připravili, nic nenechali náhodě (anebo si to mysleli). Nikdy ani na chvíli nepředpokládali, že se lidstvo probudí a jejich podrobně vypracované plány rozcupuje.
Vy, mí přátelé, jste je překvapili. Nyní nevědí, jak dál. I když se připravili na odchod, stále ještě doufají, že najdou způsob, jak zůstat. Je to na vás: jste připraveni spojit se, abyste navždy odstranili všechny ty, kteří chtěli odstranit lidstvo ze Země? Ve slovech a myšlenkách je síla, takže je použijte moudře, na odstranění všeho, co je pro lidstvo a Planetu Zemi negativní. Můžete to udělat. Moc je ve vašich rukou.
Má lásko, procházíš těžkým obdobím. Útoky jenom dokazují, jak je Kabala zoufalá. Byly ti ukázány konečné výsledky, mnohokrát. Jde pouze o to, dostat se tam. Lidé se každým dnem probouzejí a jejich světlo odhaluje korupci a temnotu, která ztrácí nad lidstvem vliv.
Jsem vždy po tvém boku.
Tvůj navždy oddaný Monty
Website: The Montague Keen Foundation
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
Rozbalit

4) Jak to vlastně bylo.....

....s operací v Paříži. Co se tam vlastně odehrálo?????

Zajímavá verze o tom, že pařížský útok byla inscenace teroristického útoku.
Podezření vzniklo poté, co se Hollande objevil na místě teroristického útoku hned po 10 minutách, aniž by se místo prohledalo a zabezpečilo. Vypadá, že schůzka čtyř hlav státu v Astaně, kde mělo proběhnout jednání o Ukrajině se zruší. Místo toho Hollande vyzval Rusko, aby se spojilo se Západem v boji proti islámskému terorismu.

3) Před devíti měsíci byl.....

....zveřejněn 25 minutový film, který poukazuje na možnost, jakou má Rusko při zasazení smrtící rány petrodolaru. Na film se můžete podívat s českými titulky.

2) Život, tak jak ho znáte.....

....je u konce. V roce 2001 po náletu letadel na dvojičky, poprvé vyslovil tehdejší americký prezident "křoví" větu, která se vryla určitě do mnoha mozků lidí po celém světě.
Už nic nebude takové, jaké to bývalo v minulosti.
Touto větou odstartoval celou řadu událostí. Samozřejmě byla na tuto dobu připravena. Byla řečena pro všechny, kteří čekali na dobu spuštění ohromného kolosu. Kolosu, který uvedli do života výkonné ruce Illuminátů v roce 2001 povyslovení "startovací" věty.

Stephen Quayle hovoří s Erikem Kingem (králem) králem World News zveřejněno 08.01.2015

Americká střední třída je systematicky likvidována.

tm dodává: nejen americká, ale taky kompletní evropská střední třída!!!!!

"Většina lidí" se zaměřují především na tři faktory: na akciový trh, zveřejnění PADĚLANÝCH ekonomických údajů a oznámení od Fedu. Ale střední třída byla varována v roce 1992 panem Ross Perotem. Už v tehdejší době, když varoval lidi o přesouvání pracovních míst do zahraničí, si o tom pozpěvovali vrabci na střeše. Od dob, kdy Perot vydal toto varování, je střední třída ve Spojených státech systematicky likvidována.

Eriku, kolikrát jsme slyšeli, že právě spotřebitelé drží ekonomiku v chodu? Lidé, kteří jsou na mizině, nemohou kupovat domy, neuživí své rodiny a nemohou jezdit na dovolenou.

Momentálně vidíme v Evropě, co způsobuje militantní islám. Svoboda projevu v Evropě dávno zemřela. Evropa se nachází uprostřed globální revoluce a povstání. To, co vidíme tady, je totální komunistický převrat.

Život, tak jak jsme ho znali končí.

Je také důležité zdůraznit, že Číňané se dostávají na všechny klíčové hodnoty, včetně nákupu nemovitostí, které mohou dostat do rukou ve Spojených státech. V pozdních 80 letech minulého století, Japonci udělali totéž. Velký rozdíl mezi Japonskem a Čínou je, že Čína má nyní větší kontrolu nad fyzickým zlatem, než kterákoli jiná země na světě.
Kolaps je nevyhnutelný. Nedá se najít žádná jiná úniková ulička.....

Všechny trhy na Západě, jsou mezitím manipulováni centrálními plánovači. Tyto manipulace v konečném důsledku vedou k šílenství a chaosu s mnoha mrtvými. Vše povede k rozsáhlé chudobě. Propast mezi super bohatými a chudými je nyní jednou z největších v lidské historii. Tato nevyváženost v konečném důsledku povede k anarchii a vážnému narušení kompletních systémů na Západě.

Lidé musejí pochopit, že když každý národ se sám rozhodl, velké množství nekrytých peněz přijat a rovněž neustále se zadlužovat, třeba neomezeným tiskem nepodložených peněz (ničím nekrytých), pak celosvětová populace je zadlužená do té míry, že kolaps je nevyhnutelný.
Rabování začalo za dob prezidenta Nixona.

Prezident Nixon založil EPA, kdy veškeré pozemky a nerostné bohatství má krýt dluhy USA. Tahle šílenost pokračuje až do dnešního dne.

Stephen Quayle: "Nevěděl jsem, že se to stalo v roce 1970. V posledních 20 letech byl výprodej amerických nemovitostí, technologií, duševních vlastnictví, výrobních kapacit a přírodních zdrojů v neuvěřitelném měřítku rabován. Čína skupovala veškeré dluhy USA a požadovala skutečné zajištění jejich plateb. Globalisté a jejich loutky vládnoucí Americe, "znásilnili" technologicé jmění, data, výrobu, národní parky a veškeré zdroje přírodního bohatství. Vše jmenované vykradli a vyplenili. Prezident Bill Clinton pokračoval v tomhle šílenství a během svého působení převedl veškeré rozhodující špičkové technologie do Číny.

Eric, to je důvod, proč zlato a stříbro, prošlo mnoha zkouškami v průběhu dob. Když národy a vlády selžou, spolu s jejich papírovými nehodnotnými peněžnímy systémy, pak se lidé nutně musí vrátit ke skutečnému výměnnému způsobu, a zlato a stříbro mají tuto funkci od počátku dějin lidstva. "

Dnes už není otázka jestli se krach odehraje, ale kdy to začne!!!!! Všechna opatření pro bankovní sektor, státní sektor, ekonomický sektor běží na maximilzování veškerých ztrát a tím maximalizovat úpadek Německa. Vyvlastnění jmění občanů v tomto případě je již dlouho připraven. Vládní dluhopisy, penzijní a životní pojištění lidí, veškerých bankovních účtů - to jsou poražení v případě krachu, lépe když přijde dříve, než později, protože potom jsou politici a ekonomové v podnikání něco radikálně změnit. Finanční stratégové už několik let vysvětlují lidem, aby své finance uložili do skutečných hodnot a nenechávali peníze někde na kontě či v cenných papírech.

Za posledních 100 let zkrachoval mezinárodní měnový systém třikrát po sobě. S drastickými následky, jako je válka, občanské nepokoje a masivní poškození světové ekonomiky. Ale další kolaps v historii lidstva nemá a nebude mít žádnou obdobu a přirovnání. Kotva globální ekonomiky, americký dolar je v krachu, je ve velkém nebezpečí, a proto se jeho pád nezadržitelně blíží. Strhne všechny ostatní měny v bezprecedentní katastrofu: měnových válek, deflace, hyperinflace, kolaps na trhu, chaos. USA už nikdy nedostane své dlouhodobé problémy pod kontrolou. Čína, Rusko a bohaté země na ropu na Blízkém východě usilují o konec nenáviděného hegemona SSA.

tm: K tomu se dá dodat jenom malá prosba: Konstruktivní sílo vesmíru, stůj prosím při skutečných lidských bytostech a pomož nám v neřešitelné situaci. Děkuji. Děkujeme.....


1) Něco moc pěkného hned na začátek.....

....dnešního dne. Miluji veverky. To zajisté víte nějakou dobu. Můžete se samozřejmě podívat na celý film, ale mně okouzlila část s veverkami od minuty 20:23. Úžasné.....

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ok ok | 10. ledna 2015 v 18:42 | Reagovat

Takovýhle žvásty nemám rád:
" na ležícím policistovi není vidět žádné dříve utržené zranění. Uklouzl?
- výstřel šel mimo;
- na ilustračním foto je vidět, co zůstane na asfaltu po výstřelu do hlavy z pistole. A tady byl použit kalašnikov ze vzdálenosti 40 cm;
"
A proč:
-co by mělo být vidět na ležícím policajtovi? vykostění? Samopal není granátomet. A navíc na nekvalitním videu.
-výstřel vůbec nemusel jít mimo
-jaký louže krve chce vidět, když záběr na policajta končí o 2s později? Někdo zas víc píše než myslí.
-zásah z kalacha byl od 80cm

Připomnělo mi to komedianta, co po atentátu v Bostonu na videu halucinoval, že šlo o divadelní představení s hercama...

"Okno redakce – výstřel z venku. Proč bylo potřeba střílet z ulice – varovali snad před návštěvou?" -na tohle autor přišel jak??
"Výjezd do města s granátometem pobavil." -eh? Zda měli granátomet nevím, ale není problém mít na kalachovi malý podvěsný granátomet 40mm. Tenhle expert by si ho ale stejně nevšiml.

Dál, doporučuji ten samý článek a diskusi pod ním na NWOO. Např. ten teplodeviant není nikdo z karikaturistů. Tenhle článek je blabla máčka.

2 ok ok | 10. ledna 2015 v 18:44 | Reagovat

"Strhne všechny ostatní měny v bezprecedentní katastrofu:" -ále hovinko. A pokud je někdo přesvědčen, že ano, ať mi to laskavě vysvětlí. Třeba nejsem odborník na makro-žido-ekonomiku.

3 David David | 10. ledna 2015 v 21:25 | Reagovat

až těd jsem jsi všiml, že články, jsou vždy v určitém času a vždy končí 54 nebo 45 minut a 54 nebo 45 sekund :)

Aktualizováno pátek 09.01.2015 09:54:54

jak vidím, tak to není jen tak na oko někdy plesknout článek, ale vždy v určitém času :)

ale zajímavé je že tento čas je o sobě zajímavý :D

9 -> 1+2+1+5 = 9 -> 9 -> 5+4 = 9 -> 5+4 = 9 = 5x9 = 45 -> 4+5 = 9 :D je toto možné :)

nějak se mi nezdá že by to byla náhoda :)

vím že i Alue to tak dělá :)

nějaké bližší informace by k tomu byly ? :)

4 sv. sv. | 10. ledna 2015 v 21:28 | Reagovat

toto je fakt dobrý:
Halíku, kde jsi? Na tohle nemáš koule? Bloger pátrá po mediální hvězdě, která se po útocích islamistů náhle odmlčela.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Haliku-kde-jsi-Na-tohle-nemas-koule-Bloger-patra-po-medialni-hvezde-ktera-se-po-utocich-islamistu-nahle-odmlcela-353618

5 sv. sv. | 10. ledna 2015 v 22:09 | Reagovat

Vrchní český muslim doporučoval z ČT zavést právo šaría. Advokátka Samková doufá, že neví, o čem mluví

wtf? ???

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vrchni-cesky-muslim-doporucoval-z-CT-zavest-pravo-saria-Advokatka-Samkova-doufa-ze-nevi-o-cem-mluvi-353605

6 tm tm | 11. ledna 2015 v 13:10 | Reagovat

[3]: Jedná se o symboliku, která má na planetě zemi velkou sílu. Nemluví se o ní, a proto ji málokdo zná. Měla by se vyučovat jako základ na každé základní devítileté škole. Pro lidi je velice důležitá..... tm

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.