09.01.2015 okénko marného.....

9. ledna 2015 v 4:54 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....

Aktualizováno pátek 09.01.2015 10:45:54


5) Tajná smlouva v textu.....

....pro ty, kteří chtějí tenhle dokument rozšířit.....

1793_Elite_Network.jpg
klikněte pro zvětšení
Tajná smlouva
Iluze, která nastane, bude tak obrovská, že unikne jejich vnímání.
Ti, kdož uvidí, budou považování za blázny.
Vytvoříme oddělená vzezření, aby zabránila možnosti vidět spojení mezi námi.
Budeme se chovat, jako kdybychom nebyli spojeni, abychom udržovali iluzi naživu.
Našim cílem bude vykonat jeden krok za čas, aby nikdy nepadlo na nás samotné podezření. To jim také zabrání vidět změny tak, jak budou nastávat.
Budeme vždy stát nad relativním polem jejich zkušeností, neboť my známe tajemství absolutna.
Vždy budeme pracovat společně a zůstaneme spojeni krví a utajením. Toho, kdo promluví, postihne smrt.
Ponecháme jim krátkou dobu života a jejich mysle slabé, i když budeme předstírat, že děláme opak.
Budeme využívat znalostí vědy a technologie lstivými způsoby, takže nikdy neuvidí, co se děje.
Budeme používat měkké kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v jídle a vodě a také ve vzduchu.
Budou pokryti jedy kamkoli se otočí.
Měkké kovy budou způsobovat, že budou ztrácet své mysle. Budeme slibovat z našich mnoha stran najít lék, přestože je budeme zahrnovat stále větším jedem.
Jedy budou absorbovány prostřednictvím pokožky a úst, budou ničit mysl a reprodukční systém.
Z toho všeho se budou rodit mrtvé děti, ale tuto informaci budeme skrývat.
Jedy budou schovány ve všem, co je obklopuje, v tom co pijí, jedí, dýchají a nosí.
Musíme být důmyslní v dávkování jedů, neboť mohou dohlédnout daleko.
Naučíme je, že jedy jsou dobré, s veselými obrázky a hudebními tóny.
To pomůže k vůli pomáhat. Získáme je, aby prosazovaly naše jedy.
Uvidí, jak se naše produkty používají ve filmu, postupně si na ně zvyknou a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek.
Když zplodí dítě, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a a předsvědčíme je, že to je pro jejich dobro.
Začneme s tím brzy, když bude jejich mysl mladá, zaměříme se na to, co děti milují nejvíce, na sladkosti.
Když budou mít zubní kazy, vyplníme jim zuby kovy, které usmrtí jejich mysl a ukradne jim budoucnost.
Až bude jejich schopnost učit se narušena, vytvoříme lékařství, které je učiní nemocnějšími a způsobí další nemoci, na které vytvoříme ještě další léky.
Uděláme z nich naší mocí poddajné a slabé před námi.
Budou vyrůstat deprimovaní, pomalí a otylí a když si k nám přijdou pro pomoc, zahrneme je ještě většími jedy.
Zaostříme jejich pozornost na peníze a materiální statky, takže se mnozí z nich nikdy nespojí s vnitřním já. Rozptýlíme je sexem, vnějšími lákadly a hrami, takže nikdy nebudou sami v souladu s všeobjímající jednotou.
Jejich mysli budou patři nám a oni udělají, co řekneme. Jestliže odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat mysl měnící technologie do jejich životů. Strach budeme využívat jako svou zbraň.
Ustanovíme jejich vlády a uvnitř nich založíme opozici. Budeme vlastnit obě strany.
Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale provedeme náš plán.
Naše rodiny se nikdy nebudou mísit s jejich. Naše krev musí zůstat vždy čistá, to je ta cesta.

Donutíme je zabíjet se navzájem, pokud nám to bude vyhovovat.

Budou nám poskytovat svou práci a my budeme prosperovat z jejich dřiny.

Budeme je prostřednictvím dogmat a náboženství držet oddělené od Jednoty.
Budeme kontrolovat každý aspekt jejich životů, říkat jim, co si mají myslet a jak.
Jemně a mírně je povedeme, ale necháme je si myslet, že se vedou sami.
Skrze naše frakce mezi nimi bude rozdmýchávat nepřátelství.
Když se mezi nimi rozsvítí světlo, uhasíme ho výsměchem, či smrtí, tím, co nám bude nejlépe vyhovovat.
Donutíme je vytrhávat si navzájem svá srdce a zabíjet své vlatní děti.
Toho dosáhneme využitím nenávisti jako svého spojence, hněvu jako svého přítele.
Nenávist je zcela zaslepí a nikdy neprohlédnou, že z jejich konfliktů se vynořujeme jako jejich vládci. Budou vytíženi zabíjením se mezi sebou.

Bodou zalití svou krví a budou zabíjet své sousedy, pokud nám to bude vyhovovat.
Budeme z toho obrovsky těžit, neboť nás neuvidí, neboť nás vidět nemohou.
Budeme prosperovat z jejich válek a umírání.
Budeme to opakovat stále znovu a znovu, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle.
Budeme pokračovat v nucení, aby žili ve strachu a zlosti, prostřednictvím obrazů a zvuků.
Použijeme všechny prostředky, abychom toho dosáhli.
Prostředky budou poskytovány díky jejich práci.
Donutíme je nenávidět sama sebe a své sousedy.
Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že všichni jsme jeden. To se nesmí nikdy dozvědět!
Nikdy nesmí poznat, že barva pleti je iluze, vždy si musí myslet, že si nejsou rovni.
Krok po kroku, krok po kroku se budeme blížit svému cíli.
Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi vykonali naprostou kontrolu.
Donutíme je akceptovat zákony, které jim ukradnou poslední zbytky svobody, které mají.
Postavíme finanční systém, který je navždy uvězní, bude udržovat je samotné i jejich děti zadlužené.
Když budou společně klít, nařkneme je ze zločinů a světu prezentujeme jinou verzi, neboť budeme vlastnit všechna média.
Budeme používat média ke kontrole toků informací a jejich vyznění v náš prospěch.
Když proti nám povstanou, rozmačkáme je jako hmyz, neboť nic jiného nejsou.
Budou bezbranní cokoli udělat, neboť nebudou mít žádné zbraně.
Rekrutujeme některé z nich, aby uskutečnili naše vlastní plány, slíbíme jim život věčný, ale žádný takový nebude, neboť nejsou jedni z nás.
Rekrutové budou nazýváni "zasvěcenci" a budou indoktrinováni věřit falešným obřadům prochodů do vyšších sfér. Členové těchto skupin, kteří se budou domnívat, že jsou s námi v jednom celku, nikdy nepoznají pravdu. Tu pravdu se nesmí nikdy dozvědět, neboť by ji obrátili proti nám.
Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a skvělými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelními a nepřipojí se k nám, nikdy nepřijmou světlo a nebudou cestova ke hvězdám.
Nikdy nedosáhnou vyšších realit, neboť zabíjení svého vlastního druhu bude blok k přechodu k osvícení. Tohle nikdy nepoznají.
Ach ano, iluze svobody bude tak obrovská, že nikdy nezjistí, že jsou našimi otroky.
Pravda bude ukryta v jejich tváři, tak blízko se nebudou schopni zaměřit, dokud nebude příliš pozdě.
Až bude vše hotovo, realitu, kterou jsme pro ně stvořili, je bude vlastnit. Tato realita bude jejich vězením. Budou žít v sebe-klamu.
Až bude náš cíl splněn, začne nové éra tyranie.
Jejich mysli boudou spountány jejich vírami, vírami, které jsme ustanovili za pradávných časů.
Ale pokud by někdy zjistili, že jsou rovnocenní, zahyneme. TOHLE SE NESMÍ DOZVĚDĚT.
Pokud někdy zjistí, že by nás společně mohli porazit, uskuteční akci.
Nesmí se nikdy dozvědět ani to, co jsme udělali, neboť pokud by se to dozvěděli, nebudeme mít prostor utíkat, neboť bude snadné vidět, kdo jsme, až závoj spadne. Naše akce odhalí, kým jsme a oni nás uloví a nikdo nám neposkytne úkryt.
Toto je tajná smlouva, kterou budeme žít zbytek svých současných a budoucích životů, neboť tato realita transcenduje mnoho generací a životních období.
Tato smlouva je zpečetěna krví, naší krví. Námi, těmi, kteří přišli z nebe na Zemi.
O této smlouvě se NIKDY NIKDO nesmí dozvědět, že existuje. Nesmí být NIKDY zapsána či řečena kýmkoli z nás, vědomí toho by bylo příčinou uvolnění hněvu PRVOTNÍHO STVOŘITELE nad námi a my bychom byli vrženi do hlubin, odkud jsme přišli a zůstali tam až do konce času nás samotných.

4) Kam vkročí SSA tam tráva neroste.....


....Konec Lotyšska aneb Potupná smrt baltského "tygra"

Darja Aslamova
7. 1. 2015 Levá-net

Pamatujete si na starý vtip o Ukrajině? - ptá se mne lotyšský ekonom Alexander Gaponěnko. - Putin přichází ke Kučmovi a ptá se, za kolik se může koupit celá? A Kučma odpovídá: "s lidmi nebo bez lidí? Bez lidí je levnější!" Putin popřemýšlí a řekne: "No tak bez lidí." Kučma na to: "Tak počkej tři roky." Smutná anekdota. Často na ni tady v Lotyšsku myslím. Moje země, kde jsem, mimochodem, "NE občan", se dá koupit za výhodnou cenu právě teď.

Lotyšsko je poušť. Stát bez lidí

Gaponěnko nepřehání. Dříve hlučná a dokonce i luxusní (podle sovětských norem) Riga je nyní nudná k uzívání, provinční město, na jehož čistých ulicích se tiše pohybuje několik kolemjdoucích. Pocit trvalé neděle, jako by se celá rodina přestěhovala na chatu. V restauracích ve Starém Městě starší dívky prodávají svojí krásu, vedou delikátní rozhovory o lásce v angličtině se seniory turisty ze západních zemí. V poloprázdných nočních klubech, kde i barmani mluví potichu, zapíjí žal Rižským balzámem dočasní "hosté města".

- Což o to! Riga, ve srovnání s krajem, dalo by se říci, "žije" - říká mi rusky mluvící taxikář. - Zajeďte do nějaké Liepaji - to jsou města jako hřbitovy! Město mrtvola. V noci dokonce i děsivé. Chce se mi křičet: "Lidi! Kde jste?" A všichni jsou tam na Západě - sbírají jahody kdesi v Irsku, chůvy pracující v Anglii, nebo dělníci v Německu. Naši lidé jsou pryč. Nedávno jsem šel na narozeniny kamarádovi - byly tam příbuzní, samé mladé slušné ženy s dětmi. Říkám, a kde jsou manželé? A odpovídají - na výdělku v Evropě. Máme tu jako v nějakém Tádžikistánu: ženy žijí bez manželů. Chlap se ožení, nadělá děti, a pak odchází jako migrující pracovník kamkoliv na Západ, například do Dublinu.

Dokonce druhá světová válka nezpůsobila takové demografické škody Lotyšsku jako členství v EU. Republika vyšla ze Sovětského svazu s populací 2,7 milionů lidí. Výsledky posledního sčítání lidu v březnu tohoto roku a prodlouženého (ze zoufalství!) až do června jsou žalostné. Ke zvýšení čísel (na nich závisí distribuce evropských dotaci a kvót) byla při sčítání lidu umožněna na internetu i konkrétní formulace "občan Lotyšska více než rok žijící v zahraničí". Ale přes všechny triky byly orgány schopné vytáhnout oficiální údaj pouze na 2,2 milionů lidí. I když demografové věří, že skutečné číslo je 1,8 milionu (jeden okres v Moskvě). A toto se stalo v zemi, kde je nadbytek nádherných míst s ideálním prostředím a mírným klimatem! (V Lotyšsku je až 10 krát více země než v Holandsku na jednoho člověka). Lotyšsko je země bez budoucnosti, topí se v naprostém tichu. Hořký vtip místních: "Poslední kdo budete odlétat! Nezapomeňte vypnout světla na letišti."

Livonie - Lotyšsko: život okraje říše

Město Rigu spolu s Livonií vykoupila Ruská říše od Švédska na "věčné časy" (!) v roce 1721 po velké Severní válce, což zcela změnilo rovnováhu sil v Baltském moři ve prospěch Ruska. I když naši (ruští) vojáci Rigu obsadili už v roce 1710, v rámci Nishtadtské smlouvy muselo Rusko zaplatit Švédům dva miliony stříbrných tolarů. Bláznivé peníze na tu dobu! Tenkrát se zdálo, že hra stojí za námahu. Pracovití klidní lidé, německý duch pragmatismu (šlechta byla z pobaltských Němců, Lotyši byli hlavně v zemědělství) a co je důležitější, přístup k moři do Evropy. A i když na to v Lotyšsku neradi vzpomínají, pravě Rusku by měl lotyšský národ být vděčný za národní asociaci a obnovu země (pozdější spojení s Latgalií, Kurlandií a Zemgalií).

V 19. století nastal v Baltiku rychlý vývoj průmyslu. Rusko nešetřilo na rozvoj příhraničních regionů. 1861 - první železnice mezi Rigou a Daugavpilsem. 1862 - otevření Rižské Polytechniky, první v zemi polytechnická univerzita, jejíž cílem bylo poskytnout technicky odborné specialisty pro rychle rostoucí výrobu. 1869 - vytvoření slavného "Russo-Baltu" (rusko-pobaltského závodu kolejových vozidel ), vyrábějícího vagóny, zemědělské stroje, motory, lodě. A co je nejdůležitější, první! ruský automobil "Russo-Balt", který patřil i carovi Nikolaji II. Dokonce i tehdy bylo Lotyšsko považováno za výkladní skříň úspěchů Ruské říše. A později se stalo symbolem prosperity Sovětského svazu.

V sovětských dobách v Lotyšsku padal zlatý déšť. Po rozsáhlé industrializaci malá republika získala třetí místo v zemi, po Moskvě a Leningradu, jako nejvíce průmyslový region. (A to navzdory tomu, že populace představovala pouze 1% populace SSSR. Tady se vyrábělo úplně všechno - autobusy, rádia, letadla, tramvaje, auta, vlaky, lodě, domácí spotřebiče, léky, textil, punčochové zboží, kosmetika a nábytek. A jaké to byly hezké fabriky, známe v celé zemi! Obří továrna "VEF", která měla 20 tisíc lidí - největší elektrotechnická firma v SSSR, export výrobků do 42 zemí světa! Riga rádio - závod s jménem Popova. Průkopník sovětského průmyslu polovodičů a mikroelektroniky - slavná továrna "Alfa", jejíž výrobky se používaly v letadlech a na tajných vesmírných projektech. "RAF" zabezpečil Sovětský svaz na tu dobu výbornými minibusy!

Když se Lotyšsku v roce 1991 podařilo získat nezávislost bez krveprolití, zdálo se, že bude všechno v pořádku. Ze Sovětského svazu mělo velkolepé dědictví - moderní průmysl, kvalifikované kádry a vysoký vědecký potenciálu s 15 výzkumnými ústavy. Pokud jde o HDP na obyvatele, Lotyšsko se zařadilo na důstojné 40. místo na světě (výše než Irsko).

Proč o 20 let později je malá hrdá republika v tak zoufalé ekonomické situace, a všechny plody se obrátily v prach? Nebo podle slov bývalého prezidenta republiky Guntisa Ulmanisa "Proč má naše Lotyšsko takovou díru v kalhotách?"

Jak přišli k takovému životu

Když se Lotyšsko stalo nezávislým, vláda opravdu nepochopila, co to je - říká předseda Svazu novinářů Pajders Juris. - Oni se tak dlouho a tvrdě připravovali na boj za svobodu, a najednou bác! - Nezávislost. Co s tím dělat? První "skvělý" nápad - ukrást, rozkouskovat sovětské dědictví.

Proč byl zničen průmysl, jeden z nejmodernějších v té době? Proč vláda záměrně pohřbila výrobu na světové úrovni? Co je to za hru? Vše je vysvětleno jednoduše - říká ekonom Einars Graudins. - V sovětských korporacích bylo obrovské množství vysoce kvalifikovaných pracovníků - převážně Rusové a návštěvníci z různých částí Sovětského svazu. Na fabrikách rostlo a sílilo hnutí za zachování Sovětského svazu, protože v roce 1991 lidé si byli dobře vědomi, co bude všechno zničeno a o co tu jde. Za účelem odstranění politického soupeře a zároveň získat na krádežích, bylo rozhodnuto zničit všechny fabriky. Připravit lidi o práci, vláda prokázala naprostou absenci politického myšlení.

Noví vládcové záměrně zavřeli všechny továrny, aby odstranili dělnickou třídu, aby nebyly žádné nepokoje, a co je nejdůležitější - aby odjeli Rusové, - řekl Ilja Gerčikov, prezident známé kosmetické společnosti "Dzintarse", jediné přeživší sovětské společnosti. - Nastal hromadný odchod obyvatelstva. Jen se sovětskou armádou odjelo 200-250 tisíc lidí. Hořce mluvit, ale zemi zničili a dovedli k žebrání laici bez lásky ke svému Lotyšsku. Měli jediný cíl - rozdělit, ukrást a plivat na své vlastní lidi. Jaké to byly továrny! V roce 1989 SSSR dle své sovětské pošetilosti rekonstruoval nejaktuálnější zařízení podniků Lotyšska. Investoval zde obrovské peníze, stovky milionů rublů!

Boj jen o strojové zařízení továrny "RAF" trval 10 let po jeho zničení - tvrdí ekonom Einars Graudins. - V důsledku toho stroje byly vyvezeny ze země. Ve vojenských továrnách stály velmi přesné přístroje, stroje, které mohly byt využívaný i sto let, prostě jen změnou software. Po privatizaci byly prodány do zahraničí. Tak zničili i duševní vlastnictví! V Lotyšsku se vyráběly dokonce i části kosmických raketoplánů "Buran". Jednalo se o nejvyšší technologické úspěchy, které stále nezastaraly! A co máme teď? V slavné továrně "Alfa" je supermarket, na "VEFe" - obchodní centrum. A co provedli s vysokou školou vyučující inženýry pro civilní letectví, světově proslulou vzdělávací instituci? V mnoha afrických, asijských a latinskoamerických zemích, předsedové národních leteckých společnosti a manažeři letišť jsou absolventy této VŠ. Vydělávala výukou zahraničních studentů. Ale univerzita byla ruskojazyčná, takže v roce 1999 jí jednoduše zlikvidovali!

V době trhaní a rozdělení sovětského majetku v Lotyšsko ze zahraničí vtrhla lotyšská diaspora, cítící vůni snadných peněz a moci. "Pátá kolona" byla masivní. Děti a vnuci těch, kteří opustili zemi s nacisty na konci druhé světové války, se domáhali vrácení majetku, náhrad a výhod. Tito lidé na genetické úrovni nenáviděli všechno ruské zvířecí nenávistí.

Vítězství "páté kolony"

V zahraničí žilo 300 000 Lotyšů - bývalí kolaboranti, intelektuálové a potomci nacistů - říká ekonom Alexander Gaponěnko.

Američané je krmili a dávali instrukce. Tady přijelo 30 000 bývalých elit, všem vrátili nemovitosti. Novou prezidentku Vairu Vike-Freberg přivezli z Kanady skoro jako Lenina v uzavřeném letadle. Ona ani neměla lotyšské občanství (udělili jí ho zpětně)… Západní Lotyši přinesli hlavní politický trend - antisovětismus a rusofobii. Normální sovětské Lotyše ideologicky zlomili - "co, vy jste proti vlasti?". Diaspora vypracovala koncept etnické hierarchie, zbavujíc Rusy všech práv. První, - oficiální jazyk je lotyšština a jeho neznalost okamžitě odřízla od vedení ruské úřednictvo a inteligenci. Druhým nástrojem se stalo občanství, které se vydává pouze vlastním. A za třetí, pojetí původu státu, který byl obsazeno Sovětským svazem, což znamená, že předchozích 70 let nemá z právního hlediska význam. Ti, kteří sem přišli během sovětské éry, byly prohlášeni za okupanty.

V roce 1991, kdy nezávislost Lotyšska podpořila celá země v referendu, zde tehdy nedělili lidi na Lotyše a Rusy, - řekl Ilja Gerčikov, doktor ekonomiky. - Všichni hlasovali "pro" v euforii, že jsme se zbavili, konečně, KGB a komunistů. Zároveň byly pro všechny slibována stejná práva. Ale za pár měsíců byl přijat soubor zákonů, jimž Rusové byli zbaveni státního občanství. Tento proces ř0ídila lotyšská diaspora ze zahraničí, která zcela nenáviděla vše, co navazovalo na sovětskou vládu. Ona hluboce ignorovala složení populace, apriori nenáviděla všechno ruské. Západní Lotyši přišli získat zpět svůj majetek, a řídit karneval.

Gang "navrátilců" jsou vesměs agenti - tajní a také ne moc tajní. Ve skutečnosti se za nic nestyděli. Lotyšsko se stalo soukromým bytem pro CIA a MI6. Až dosud přísně tajnou vyšetřovací agenturu Lotyšska (tzv. Úřad ochrany ústavy) řídí britský (!) občan Janis Kazhotsinsh. Když se postavil do čela nejdůležitějšího orgánu v Lotyšsku, neměl ani lotyšské občanství!

Úřad pro ochranu ústavy - to je neomezeně mocná struktura státu, která kontroluje parlament, Radu pro národní bezpečnost a ministry vlády - řekl ekonom Einar Komarovskis. - V podstatě řídí všechno. Je hlavním orgánem rozvědky a kontrarozvědky, stejně jako ochrany zájmů NATO a EU. Má právo na odposlech telefonních hovorů, nábor agentů. A takové místo bylo nabídnuto brigádnímu generálu Janisu Kazhotsinshu Británie! Nevím, s čím bych to porovnal. Je to stejné jako do čela FSB dosadit ředitele CIA.

- Možná, že pan Kazhotsinsh je mužem velmi vlasteneckým! - ironizuji já.

- Samozřejmě, oddaný, ale jiné zemi. No a co? Ten člověk je prostě na dlouhodobé služební cestě k uskutečnění odpovědného úkolu. Máme takové americké, kanadské a evropské "vyslance". Tyto lidi jsou velmi zapálení při práci. Spolu se zahraniční diasporou v Lotyšsku přistáli velmi drazí američtí ekonomičtí poradci.

Na začátku 90. let naši američtí poradci-experti navrhli, že bychom otestovali hypotézu, že soukromé podniky fungují efektivněji než veřejné, - říká předseda Svazu novinářů Pajders Juris.

"Neviditelná ruka" trhu sama, prý, dá věci do pořádku. A tedy, musíme všechno zprivatizovat. Lotyšsko se stalo pilotním územím. Dokud "privatizovali" a kradli, žili velmi bohatě. V závěru neměli co krást. A pak se rozhodli vstoupit do EU. Naše vláda, jako v "Operace Y a jiná dobrodružství Šurika" znala jen jednu možnost: "Všechno bylo vyrabováno, zachrání nás jen další krádež. Vstoupíme jsme do EU, naděláme dluh a necháme je odstranit nepořádek." Takový měli podnikatelský plán.

Nehledali jsme nezávislost na Sovětském svazu, když jsme odcházeli z SSSR, - říká vůdce parlamentní frakce "Centr soglasija" Janis Urbanowicz. - V nás je silné vnitřní otroctví a komplex malé uražené osoby. I po vstupu do EU naše vláda stále pokračuje ze setrvačností v opouštění Sovětského svazu. Mysleli jsme si, že Evropa - ta je sladká a cool, a že jsou tu peníze. A dá nám EU peníze "na cestu", a my je ukradneme a všechno bude v pořádku. To stejné s NATO - když jsme utekli ze Sovětského svazu, bylo nutné někde se schovat. Je jasné, že jsme nebyli připraveni na vstup do EU, do té egoistické společnosti. V SSSR byla idea přátelství mezi národy: "Ach, jak bychom mohli pomoci svým kamarádům?" Mysleli jsme si, že EU je stejná unie kolektivismu a vzájemné pomoci, jen bohatší. Odcházejíce ze Sovětského svazu, hledali jsme nový SSSR.

Éra karnevalu

Lotyšsko počátku nového tisíciletí bylo podobné panně, která se dostala do spárů starého zhýralce, finančníka, který ví, co dělá, ale oběť je vyloženě dětsky nevědomá. V malou naivní republiku přišli "dobří lidé", vyzbrojeni všemi tajemstvími bankovní civilizace, cinkali zlatem v kapsách, a během okamžiku ji připravili o nevinnost.

Na začátku byla nulami nahuštěná globální finanční bublina, banky se topily v penězích, které musely být někam ulity, - říká ekonomka Helena Breslau. - Peníze se poskytovaly na vše, na co jste si jen mohli vzpomenout. A v pobaltských zemích začalo čerpání úvěru...

Všechny volné peníze, a to zejména amerických penzijních fondů, byly nality do Evropy, - říká ekonom Ilja Gerchikov. - A Evropa, byla gramotná, hodila je sem. Banky dokonce volaly do bytů a ptaly se: "Ach, vy ještě nemáte kredit? A pročpak? " Každý nákup byl dostupný bez peněz - jen ukázat svůj pas.

Obyvatelé Lotyšska, neopatrní jako děti nebo divoši, se ničili nejpříjemnějším způsobem a brilantně ztráceli půdu pod nohama. Byl to trvalý piknik, každodenní slavnost, veselý karneval. Doba "Lexusů" a "Porsche", diamantů a nových vil, rekonstrukcí a zlatých WC. Lidé spěchali žít v přítomnosti. Peníze ztratily svou hodnotu a utekly mezi prsty. Hlasy opatrných ekonomů: "Chlapi! Je to všechno na dluh! " - zapadly v hluku obecného veselí. Co vědí o životě tito nudní kverulanti? Máme fantastický růst HDP, jaký je pro Německo jen sen! Celý svět mluví o "lotyšském hospodářském zázraku" a úspěchu pobaltského "tygra"! Nám závidí i nenáviděné Rusko!

Do Lotyšska vstoupily nikým neřízené finanční toky - říká novinář Juris Pajders. - to vždy vede k těžké inflaci. Ale pokud je lat (lotyšská měna, p.p.) zavěšen na euro, pak se inflace projeví jako růst HDP. Já jsem v roce 2006 napsal, že růst HDP se zvyšuje bez zvýšení spotřeby energie. To znamená, že neroste reálná ekonomika. Co bylo nazýváno HDP, byl jen utrácený kredit.

Spekulativní úvěrový kapitál byl vložen do nemovitostí , - řekl Alexander Gaponěnko. - Všichni moji přátelé zanechali podnikání a zapojili se do prodeje nemovitostí. Všichni měli zlaté hodinky. Řekl jsem jim: "No, nemůže být 500% zisk za rok! Nejste v obchodu s drogami."

V euforii z úvěrového ráje Lotyšsko přestalo vůbec cokoliv vyrábět. Reálná ekonomika prudce klesala, ale v celé zemi rostly jako houby po dešti západní hypermarkety, tyto vysavače na peníze. Schéma "vyčerpávání" bylo jednoduché a už pracovalo v celé východní Evropě. Lidé si z půjček v zahraničních bankách kupovaly zahraniční zboží v zahraničním obchodní sítí, a peníze vráceny do země výroby, zatímco kupujícím zůstával dluh v cizí bance.

To je nejčastější způsob finančního zotročení, - říká ekonomka Helena Breslau. - Úvěr se vydává na zakoupení vybavení, zboží nebo na objednávku výroby ve společnostech patřících zemi věřitele. Varianta ekonomické sebevraždy.

Slovo "průmysl" se stalo nemoderním, ale hodně se mluví o obchodech a bankovních službách, jako by Lotyšsko bylo nejméně Švýcarskem. Do roku 2007 celý finanční systém republiky převzaly pod kontrolu západní banky a gang "důvěrníků" jménem EU, WTO a Mezinárodní měnový fond, se postaral o odstranění reálné ekonomiky.

Byli jsme blázni. Ano, Evropané nám říkali, chcete-li, dáme vám peníze, za které vy zničíte svůj cukrovarnický průmysl a rozřežete rybářskou flotilu na železný šrot. A my jsme vzali peníze a udělali to, co nám bylo řečeno, ale bez hrozby pistolí! Nebyli jsme ohroženi, - řekl vůdce "centra souhlasu" Janis Urbanowicz. - Jsme sami na vině.
Regulací státní ekonomiky se v zemi nikdo nezabýval. K moci se dostali laici, kteří odborné znalosti v oblasti financí měli jako kůň v aritmetice. V roli prezidenta Lotyšské republiky v různých dobách byli ředitel prádelny, psycholog a ortoped, ministrem obrany byl veterinář, ministr hospodářství - strojní inženýr. Ministerstvo vnitra řídil reportér a ministrem školství byl chlapík, který neměl vysokoškolské vzdělání. Všichni tito milí lidé trpěli záchvaty megalománie a plánovali ambiciózní projekty jako je "Světelný hrad", Národní knihovna v hodnotě 250 milionů eur (lidé toto skleněné monstrum nazývají "Hradem tmy"), nebo jižní most v Rize (jehož hodnota je téměř miliarda eur, neboli čtyřikrát zlatá rezerva země). V zemi se výrazně zvýšila byrokracie (podíl úředníků je 7,65% ekonomicky aktivního obyvatelstva a jejich krmení stráví 20% rozpočtu).

Všechen tento svátek života skončil v roce 2008, s příchodem světové krize, a země se ponořila do tmy zoufalství.

Čas vystřízlivění
Nafoukaná narcistická velikost malé republiky se zhroutila na konci nul, když pominulo kouzlo neoliberální ekonomiky. Ukázalo se, že "neviditelná ruka trhu" vyprázdnila všechny kapsy "svobodného Lotyšska". Celkový dluh země činí asi 130% HDP. Nezaměstnanost prudce stoupla na 22%, zatímco HDP klesl až o čtvrtinu (nejvíce na světě). Baltský "tygr" se zmenšil do velikosti myši.

Ekonomové odhadují, že v Lotyšsku byl HDP v roce 1990 ve výší 6,8 miliard lat, - řekl Juris Pajders. - Po pádu Sovětského svazu jsme přišli o polovinu. Úroveň 90. let jsme dosáhli až v roce 2005. A teď jsme zpátky v roce 1990. Takže 20 let uteklo pro nic za nic! Bývalá hrdost a sláva sovětského průmyslu Lotyšsko stalo zemi kácení (aspoň že lesa v republice je ještě dost), zpracování kovů a šrotů, které jsou vykupovány zejména Ruskem a Ukrajinou. Přičemž 75% místního hospodářství vlastní cizinci.

3) Velice důležitý článek, který jsem kdysi.....

....dával na osud nemusíte číst a můžete si ho poslechnout níže. Pro dnešní lidsvo by to měla být povinná četba!!!!!

2) Na povrch vylézají další podvrhy na lidstvo.....

....Francouzské spolupachatelství při vyzbrojování militantů zvláště v Sýrii bylo předmětem sporů a obav kritiků, kteří už roky varovali před "výbuchem do tváře". Avšak je nepravděpodobné, že by i Francie nebo její partneři v celé té rozsáhlé síti států sponzorujících globální terorismus takovéto "výbuchy do tváře" nečekali, a že kdyby po tom fakt toužili, že by nejspíš nějak nebyli schopni takovýmto útokům zabránit. Jinými slovy to, čím se útoky v Paříži jeví být, je další NATO útok ve stylu "Operace Gladio" proti Evropskému lidu v rámci zlovolných snah o manipulaci veřejného mínění stejně jako regionálního politického prostředí.


Celý článek si můžete přečíst ZDE:

1) Jsou odhalena další lživá tvrzení.....

....a zločinecké spojení mezi určitými státy a organizacemi. Video níže Vám to Vážení čtenáři marného okénka, naprosto přesvědčivě ukáže.


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 9. ledna 2015 v 9:35 | Reagovat

O tom Lotyšsku jsem na Zvědavci četl a až mě z toho mrazilo.

No a co se děje ve Francii, by šlo směle přirovnat k emérice po 9/11, šílej tam naprosto podobně. Jen s tím rozdílem, že už se nás tolik nenechá oblbnout jako tehdá v roce 2001. Je fakt vtipný, že to udělaj žoldáci, kterejm je v podstatě islám úplně u prdele, nasaděj kukly, zařvou pár hesel, užijou si herecký představení a celá země je z toho v hajzlu.
Doporučuju si přečíst tenhle komentář:
http://www.nwoo.org/2015/01/08/to-francie-vyzbrojila-teroristy-kteri-uderili-v-parizi/#comment-57533

2 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 9. ledna 2015 v 9:55 | Reagovat

P.S. Blbci z USA se asi na něco připravujou:
http://czech.ruvr.ru/news/2015_01_08/Pentagon-snizi-pocet-vojenskych-zakladen-v-Evrope-5853/

A ještě cituju z posledního článku na Energii u Pramene (autor Iv):

"Zjistili jsme, že v těchto dnech američané zahájili aktivitu stěhováním techniky, zdravotního materiálu a potravin ve velkých konvojích v nočních hodinách do podzemních bunkrů. Může se jednat třeba o výměnu materiálů v podzemních prostorech s prošlou lhůtou - uvidíme.
NASA oznámilo v těchto dnech, že se k Zemi řítí velké množství obrovských asteroidů, které by mohly ohrozit Zemi v průběhu konce ledna a  února 2015. Vše nasvědčuje tomu, že v možném okamžiku střetu by zrovna měl se nacházet americký kontinent, který by eventuelně mohl zasáhnout tento roj velkých asteroidů. Tak uvidíme, jak se situace vyvine."

3 LDV LDV | 9. ledna 2015 v 11:15 | Reagovat

[2]: k tomu bych ještě doplnil tyto dva články ( uvedeno, že největší FEMA kemp pojme 10 mil. lidí - to je teda docela hodně ) http://illuminatskeumeni.blogspot.cz/2015/01/koncentraky-fema-madonna.html a http://aeronet.cz/news/americka-vlada-ocekava-nuklearni-uder-na-usa-nakupuje-miliony-podivnych-plastovych-rakvi/

4 LDV LDV | 9. ledna 2015 v 11:18 | Reagovat

[2]: Nešlo to odeslat, tak ještě jednou, http://aeronet.cz/news/americka-vlada-ocekava-nuklearni-uder-na-usa-nakupuje-miliony-podivnych-plastovych-rakvi/

5 LDV LDV | 9. ledna 2015 v 11:19 | Reagovat

Ještě jeden článek k FEMA kempům http://illuminatskeumeni.blogspot.cz/2015/01/koncentraky-fema-madonna.html

6 esterka esterka | 9. ledna 2015 v 11:49 | Reagovat

Tá tajná zmluva reptiliánskej elity asi nie je až taká tajná, čo? Otázka znie, čo majú ľudia a oni nemajú? Čo nám tak hrozne závidia a nenávidia nás preto, že im stojí za to udržiavať v chode túto absurdnú mašinériu? Veď predsa rasa bytostí, ktorí môžu vykonať oveľa viacej než ľudia uväznení v telách, môžu ísť kamkoľvek a robiť čokoľvek, čo ich tu tak drží? Vie to niekto?

7 FL FL | 9. ledna 2015 v 15:32 | Reagovat

Koncentráky - FEMA a Madonna http://illuminatskeumeni.blogspot.cz/2015/01/koncentraky-fema-madonna.html

8 FL FL | 9. ledna 2015 v 15:59 | Reagovat

[5]: OPRAVDU DOBRÝ ODKAZ,DAL JSEM HO SEM JĚŠTĚ JEDNOU ABYCH HO TAKÉ PODPOŘIL,UKAZUJE NA TO ŽE SE V AMERICE NĚCO CHYSTÁ NA OBYČEJNÉ LIDI.BOHUŽEL SE TOMU NEVĚNUJE POZORNOST JAKÁ BY SE MĚLA.

9 LDV LDV | 9. ledna 2015 v 16:54 | Reagovat

[8]: Tam mě teda překvapuje jeden údaj, a to že největší kemp je pro 10 mil. lidí, to je docala hustý.

10 sv. sv. | 9. ledna 2015 v 17:51 | Reagovat

[9]: o milionech plastovejch rakví v emerice se píše už min. 2-3 roky možná i 5, stejně jako fema kempech. Zatím nejsou zprávy že by je někdo "aktivně využíval", ale nebudme naivní - pokud se zprovozní, to se dozvíme zdá se až s nějakým zpožděním...
Podle mě tyhle kempy slouží jako JEDNA z variant, možná nebudou použitý vůbec.

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1990-jsme-svedky-ve-francii-reprizy-falesneho-predstaveni-z-11-zari

11 sv. sv. | 9. ledna 2015 v 18:02 | Reagovat

Autor satirického deníku prý předpověděl teroristický útok v poslední kresbě...
No kdoví jak to je...

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1989-teror-ve-francii-autor-satirickeho-deniku-predpovedel-teroristicky-utok-v-posledni-kresbe

12 sv. sv. | 9. ledna 2015 v 18:51 | Reagovat

pobavení je možné:
Ten ukrajinskej jacehňup je fakt kkt. Jeho včerejší výrok v berlíně:
" ...všetci si veľmi dobre pamätajú na sovietsky vpád na Ukrajinu a do Nemecka“ počas Druhej svetovej vojny."
O_O  :-D

http://slovak.ruvr.ru/news/2015_01_09/Ukrajinsky-premier-ospravedlnuje-hitlerizmus-4323/

13 sv. sv. | 9. ledna 2015 v 19:03 | Reagovat

Dopis Pana Zemana ukrajinistům:

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1433-nacisticky-hrdina-soucasneho-kyjeva-zabij-kazdeho-polaka-mezi-sestnacti-a-sedesati-lety-na-prezidenta-zemana-utoci-ukrajinska-ambasada-i-havliste-jacenuk-mezitim-jedna-s-merkelovou.htm

14 sv. sv. | 9. ledna 2015 v 19:06 | Reagovat

pokud by si někdo chtěl oživit stále ŽIVÁ data o 9/11

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1217-trinact-let-od-11-zari-utoky-na-wtc-nesou-stejny-rukopis-jako-zmizeni-letu-mh-370-a-sestreleni-mh17-nad-doneckem-nova-fakta-o-podvodu-s-dvojcaty-na-rade-je-irak.htm

15 Jana B. Jana B. | 9. ledna 2015 v 20:35 | Reagovat

Jsem totálně otrávená a zhnusená co jsem se dneska od svýho synovce dozvěděla. Pracuje u jedný šikmooký firmy a dneska jim v práci na prezentaci výsledků hospodaření za uplynulý rok 2014 řekli manažeři že Česká Národní Banka včele se Singerem jim pomohla paradoxně zvýšit kapitálový zisk o 30 %.  Protože jak kurz koruny klesl vůči dolaru, vlastně vůči Euru tak oni mohli prodávat dráž, nemuseli ani zlevňovat ani zdražovat, ale díky slabé koruně na tom o 30 % vydělali.

A teď čtu další sdělení na facebooku od jednoho zdroje, že ČNB se chystá opět zdevalvovat českou korunu a kurz má být už na hranici 30,- Kč.  Aby právě pomohli takovým otrokářským firmám, které rýžují.

Jo Singer je napojen na PPFáky a pana Kellnera. Jsem fakt naštvaná.Pozadí těchto francouzských událostí oslabuje euro i naše koruna. A navíc straší Řecko svými volbami. Spojitost čistě náhodná? ???  :-(

16 ok ok | 9. ledna 2015 v 21:35 | Reagovat

Fakžejo, prvně se objevila zmínka, že jeden z atentátníků nechal občanku v autě a teď prej, že už všichni. 8-) Bezva, takže teď jsem hrozně zvědav na ty videa mrtvol zlých islamistů. Mám ale silný pocit, že to dopadne stejně jako se sejmutým Usámou - NIKDE NIC.

17 ok ok | 9. ledna 2015 v 21:52 | Reagovat

Tak nějaký chytrák s videm na Vimeo, se snaží ukázat, že atentátníci střílí slepíma. Na kalachu žádný velký "recoil" vidět nikdy nebude, protože se dá na polautomat držet klidně u pasu. Náboj má pořád decentních 2300J. Něco jinýho by byla kulovnice (>4000J). Na videu nevidím nic dalšího podezřelýho.

Ale jsem samozřejmě přesvědčen, že náboje jim dodal Putíííííííííín!

18 sv. sv. | 9. ledna 2015 v 22:01 | Reagovat

[16]: :-)  :-)  :-)
...podle mě nyní ukážou ta mrtvá těla "útočníků" ehmmm těla "nějakejch lidí",
. Záleží asi i na tom, jak "poladěj" lidi-vovce v médiích...

19 MONTAGUE KEEN MONTAGUE KEEN | 9. ledna 2015 v 22:20 | Reagovat

Jak ve vašem světě jasněji svítí světlo pravdy, odhaluje temno a vše, co bylo před vámi skrýváno. To zapříčiňuje, že někteří z vás nechtějí vidět pravdu, protože se vám ten pohled nelíbí.Nechcete uvěřit, že jste ovládáni tak špatnými lidmi, kteří se tváří jako vaši ochránci. Je to pro vás nejtěžší doba, protože začínáte vidět mříže vězení, v němž žijete a které přijímáte jako součást normálního života na Zemi.
Neútočte na tyto posly. Je jejich posláním odhalovat pravdu. Byla zneužita energie pro tvoření života na Zemi. Je používána proti lidstvu. Pedofilie je používána Temnými, je to pro ně kyslík života. Podívejte se kolem sebe; podívejte se na bašty moci a zjistíte, že pedofilii potřebují, aby získali sílu. Potřebují krev a maso lidí, aby si udrželi svoji formu na Zemi. Není to hezký obrázek, ale je takový, na jaký se musíte podívat a naložit s tím. Závisí na tom vaše přežití. Když budete před tím zavírat oči, nezmizí to, ale když je budete zavírat, vyjadřujete tím souhlas, aby to pokračovalo.

Lidstvo trpí, protože dovolujete těm, kdo se pokoušejí převzít vaši planetu, aby dělali, co se jim zlíbí. Neuvědomujete si, že oni nechtějí vás, ale Planetu Zemi. Říkají vám zcela otevřeně, že vytvářejí Nový Světový Řád. Nic nemohou udělat, aniž by vám o tom nejdřív neřekli, co chtějí udělat. Takže když to řeknou a vy nic neuděláte, dáváte jim tím svolení k tomu, aby v tom pokračovali a ničili život lidí na Zemi. Tohle chcete?

Máte schopnost spojovat se a odstranit vše, co je temné a zkorumpované, a tak obnovit život na Zemi do podoby, jak to kdysi bylo. To si vyžaduje oddanost a to, abyste odmítli být součástí mas s ovládanou myslí, abyste jim mohli pomoct pochopit, proč jsou tak apatické a ovladatelné.

Lidé potřebují, aby jím byla ukázána cesta vpřed, protože bitva o to, udržet je v temnotě  ztrácí půdu pod nohami. Aby mohli převzít váš svět, oni (temní) potřebují, abyste byli lhostejní k tomu, co se děje, protože to nemohou udělat bez vašeho souhlasu. Prosím, vážně o tom přemýšlejte. Temní prohráli bitvu, která se odehrála mimo  vaši planetu, takže se zoufale snaží  udržet si holý život na Planetě Zemi. Výsledek bitvy, která proběhla ve vesmíru nepředpokládali, proto v případě, že by také prohráli boj o Zemi, se připravují opustit Zemi přes Ukrajinu. Jsou proto VELMI NAZLOBENI. Takže útočí na každého, kdo se snaží odhalit jejich plány.

Mají zbraně jaké si vůbec ani nemůžete představit. Neposuzujte je svými vlastními standardy, protože to přispělo k vašemu pádu. Oni v žádném ohledu vůbec NEJSOU jako vy. Pouze vypadají jako vy, ale je to jenom vnější obal. Již nedělejte ty samé chyby, jaké jste dělali posledních 2000 let.

Dívají se na vás s pohrdáním, pro ně jste tady jenom pro to, abyste jim sloužili. To si myslí. Vytvořili pro vás STRES tím, že  vytvořili peněžní systém. Otravují vaše těla vzduchem, vodou, potravou a léky, které vám dávají.

Doposud jste to přijímali bez reptání. Proč, proč, proč to přijímáte? Proč jste přijali to, že ty jiné rasy (které nemají žádné právo být na této planetě) vám škodí? Musíte o tom vážně přemýšlet. Dlužíte to sobě a těm, kdo jsou na vás závislí. Planeta Země závisí na tom, jak ji budete chránit. Nepředávejte svou sílu druhým, např. když volíte někoho,  aby za vás rozhodoval. Proč věříte těm lidem, kteří vás soustavně zrazovali? Vytvářejí pro vás válečné situace, zas a znovu. Pokračují v tom, a žádají Třetí světovou válku. Ptejte se sami sebe, PROČ.

Protože je pro ně tak důležité ZABÍJET. Proč POTŘEBUJÍ ENERGII STRACHU a prolévání krve? Každý voják je KRVAVOU OBĚTÍ. Už jenom to o něčem vypovídá. Nemůžete si dovolit ten luxus, jenom sedět, uvažujte o tom tak, že jste ve válce, a že bojujete o své vlastní přežití. Temní použijí všechny prostředky které mají, lidské a jiné, aby vás udrželi v temnotě a nevědomosti. Závisí na tom jejich přežití. Oni mají výhodu, že mají finance, atd.

Vy máte jeden druhého. Je vás 99%. Stvořitel je na vaší straně, takže uspějete. Nemůžete převzít Zemi, když nebudete  spolupracovat. Doufali jsme, že tato situace již bude v r. 2015 vyřešena, ale jezuité vytvořili v prosinci problém, což odložilo naše plány. Říkám odložilo, ne zničilo. Prosím, posílejte lásku a světlo do této situace. Pamatujte, že Temní plánovali toto převzetí po 2000 let. Vše připravili, nic nenechali náhodě (anebo si to mysleli). Nikdy ani na chvíli nepředpokládali, že se lidstvo probudí a jejich podrobně vypracované plány rozcupuje.

Vy, mí přátelé, jste je překvapili. Nyní  nevědí, jak dál. I když se připravili na odchod, stále ještě doufají, že najdou způsob, jak zůstat. Je to na vás: jste připraveni spojit se, abyste navždy odstranili všechny ty, kteří chtěli odstranit lidstvo ze Země? Ve slovech a myšlenkách je síla, takže je použijte moudře, na odstranění všeho, co je pro lidstvo a Planetu Zemi  negativní. Můžete to udělat. Moc je ve vašich rukou.

Má lásko, procházíš těžkým obdobím. Útoky jenom dokazují, jak je Kabala zoufalá. Byly ti ukázány konečné výsledky, mnohokrát. Jde pouze o to, dostat se tam. Lidé se každým dnem probouzejí a jejich světlo odhaluje korupci a temnotu, která ztrácí nad lidstvem vliv.

Jsem vždy po tvém boku.

Tvůj navždy oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.