02.01.2015 Okénko marného

2. ledna 2015 v 14:22 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....

Aktualizováno pátek 02.01.2015 13:54:54

2) Vzkaz mimozemšťanů, konec se blíží.....

....Ruské vědkyně údajně rozluštily kód kruhů v obilí. Mimozemšťané nám v nich oznamují: globální katastrofa se blíží.....


Po delší době se objevila na českém internetu zpráva předpovídající velké přírodní katastrofy, které zničí civilizaci a možná i vyhubí celé lidstvo. Takových zpráv už bylo zveřejněno mnoho v posledních letech. Nové je, že pohromy věští vědci.


Jen pro silné povahy

Předpovídané události jsou natolik děsivé, že by tento článek měly číst jenom silnější nátury, i když naději na konci najdete. Závěr ruských vědkyň se shoduje s jedním proudem proroctví, která očekávají v roce 2012 nějaké katastrofické události. Náhodou jsem navštívil nedávno na esoterickém veletrhu přednášku italského teosofa Silvana Paolucciho a ten mimo jiné řekl, že se blíží Nový Jeruzalém (vyšší dimenze žití), kam se dostanou asi čtyři miliardy lidí. Také mnoho dalších lidí prognózuje, že stará planeta zanikne a přijde nová, lepší v jiné dimenze i s částí lidstva. Není to určitě nová myšlenka, vrací se v nové úpravě. Americký esoterik Drunvalo Melchizedek píše o přepólování Země ve své knize Prastaré tajemství života.

Jak se lidstvo může zachránit
Podle "skupiny vědců", píše autor článku Kód kruhů v obilí prolomen: Blíží se posun pólů Gregg Prescott, jsou piktogramy v obilí projevem mimozemských civilizací, které předpovídají tři obrovské přírodní katastrofy, které budou předcházet závěrečnému globálnímu kataklyzmatu, jaké si lidská paměť nepamatuje. Mezi dvěma prvními katastrofami má uplynout jen krátký čas. V článku je jedna důležitá věc: lidstvo se může zachránit, může uskutečnit cosi, co se nazývá Přechod. Ten ale bude možný jenom tehdy, když dostatečný počet lidí bude o katastrofě vědět a spojí se na úrovni vědomí, a tak projde do vyšší dimenze.

První katastrofa
První katastrofa bude spojena s přerušením globálního systému komunikace - telefonem a internetem. Bude-li civilizace varována, vyhne se šoku a chaosu a má šanci včas uskutečnit Přechod. Katastrofy jsou důsledek přirozeného planetárního cyklu. Součástí tohoto procesu je vývoj lidského vědomí do bodu, kdy lidstvo získá možnost projít do "vyšší úrovně existence". Nikdo nemůže být zachráněn individuálně, k Přechodu může dojít pouze při synchronním sjednocení lidského vědomí. Čas, který bude mít lidstvo k dispozici, aby uniklo pomocí sjednocení vědomí, nastane po první katastrofě, a bude jen krátký, není určeno, jak krátký.

Slábnutí magnetického pole
Po druhé katastrofě už nebude naživu dostatečný počet lidí, který by mohl nastartovat proces Přechodu. Po uskutečnění Přechodu pomocí spojeného vědomí se lidstvo připojí ke galaktickému společenství pokročilých civilizací. Specifickým mechanismem, který má spustit zničující kataklyzma, bude slábnutí magnetického pole Země.

"První z úvodních katastrof už hrozí - jde o událost, která překoná všechny přírodní síly, které lidstvo zná," varují Rusky. Katastrofické zemětřesení má začít na západním pobřeží Peru v oblasti Brazilské magnetické anomálie. Obrovská tsunami poté zaplaví oblast USA od Mexického zálivu až po Velké jezera. Podle proroctví Edgara Cayceho se vody Mexického zálivu a velkých jezer během několika minut spojí. To je skutečně nepředstavitelná rychlost. První katastrofa má mít zničující dopad na celý střední a jižní část Pacifiku, i když může uškodit také ve východní části Nového Zélandu a Austrálie a může zasáhnout severozápadní pobřeží Afriky a břehy západní Evropy, nicméně nejvíce utrpí východní pobřeží USA. Druhá a třetí katastrofa budou ještě silnější.

Přechod do vyšší dimenze
"Proces přechodu vědomí do vyšší dimenze je podobný procesu "vzestupu", jak jej popisuje např. bulharský vědec dr. Georgi Stankov, který tvrdí, že dimenzionální vzestup v roce 2012 bude jedinou cestou, jak uniknout kataklyzmatickému "peklu" na Zemi." G. Stankov (1951) podle svých slov prožil v roce 1972 hlubokou spirituální katarzi, v roce 1995 dokázal, že všechny fyzikální zákony se mohou odvodit ze Zákona Jednoho a od roku 1997 se věnuje obecné teorii univerzálního zákona.

Podle Drunvalo Melchizdeka stojí za rozluštěním kódu piktogramů v obilí tři Rusky: bývalá kosmonautka dr. Marina Popovich, dr. Victoria Popova a Ph.D. Lidia Andrianova. "Tyto tři ženy kód před několika lety rozluštily a čtou si v něm jako v novinách. Podle Rusek kruhy tvoří velmi mnoho mimozemských ras a ty nám opakují stále stejnou zprávu, která je zcela jasná," řekl Melchizedek. První katastrofa souvisí se slunečními skvrnami, které se budou zvětšovat až do bodu, kdy "koncem tohoto nebo začátek příštího roku sestřelí Zemi." I NASA očekává, že zásah ze slunce vymaže všechny počítačové disky na Zemi.

Naděje žije
Zmíněné vědkyně vydaly knihu Letters of Extraterrestrial Civilizations: The Last Warning, kde publikovaly informace o varování od mimozemšťanů před slábnutím geomagnetického pole. Rusky oznámily, že když uvidíte tuto změnu, musíte opustit tuto úroveň existence a "musíte zvednout své vědomí do 4. dimenze, protože když to neuděláte, nepřežijete změny, které budou následovat".

Podle Drunvalo Melchizedeka 22.12.2012 převáží energie planety z mužské na ženskou a ženy mnohem snáze přejdou do 4. dimenze. "Mužský aspekt se chýlí ke konci a ženský začíná. Ženy umí vstoupit do svého srdce. Budou to ony, kdo osvítí svět." Jediný způsob, jak přežít katastrofy, vede přes nitro člověka, znamená to doslova přejít na další úroveň vědomí. Melchizedek zakládá globální televizní stanici na své stránce www.drunvalo.net, aby umožnil co největšímu počtu lidí pochopit, "kdo skutečně jsou".

Jaké jsou naše možnosti
Podle Melchizedeka má každý tři volby: smrt, vzkříšení a vzestup. Podle něj v tom ale není žádný rozdíl. Tyto tři skupiny sice půjdou jinou cestou, ale nakonec se spojí na jedné úrovni. "Tato planeta je o přechodu z 3. do 4. dimenze. Třetí dimenze už prostě velmi brzy nebude existovat. A my půjdeme na vyšší úroveň. Moje intuice mi však říká, že příští rok ani v jiné blízké budoucnosti k posunu pólů nedojde. Není co ztratit. Všichni teď musíme relaxovat," radí americký šaman.tm dodává: je třeba mít neustále na zřeteli, co už bylo dávno řečeno.....

1) Pomalu se svět řítí do konců.....

....které si málokdo přeje!!!!!

Ratko Mladić: Svět se řítí do katastrofy, USA chtějí ovládout celou planetu

19. 10. 2014 16:50
Dopis generála Ratka Mladiće, toho času souzeného v Haagu, který obdržel jeho dlouholetý přítel profesor Rajko Doleček a poskytl ho exkluzivně redakci ParlamentníchListů.cz.
Ratko Mladić: Svět se řítí do katastrofy, USA chtějí ovládout celou planetu
Foto: youtube.com
Popisek: Generál Ratko Mladić před haagským tribunálem.Vážení přátelé z celého světa!

Dostal jsem mnoho dopisů podpory a přání k narozeninám, k náboženským a jiným svátkům, ve kterých mi dodáváte odvahy bojovat proti nespravedlnosti i tohoto "soudního NATO galimatyáše", který je pravou rukou toho PAKTU a slouží mu k tomu, aby se volně šířil po světě, aby silou zbraní vnucoval spravedlnost podle svých měřítek a aby boural, pálil a ničil země a státy, kdy a kde se mu to zamane! Když se podívám na to, co se děje po světě, rozhodl jsem se, že Vám všem napíši společný dopis, který pošlu na adresu svých přátel po celém světě.

K tomu mě zavazuje právě teď stávající chaos a válečné násilí, které probíhá a stále se více šíří a zachvacuje mnohé státy, teritoria, regiony. Tážu se, kam to všechno vede? Toto Vám píši z jednoduché příčiny, protože si svět oddechl v 1988 od hromadění zbraní, protože Michail Gorbačov podepsal Perestrojku, čímž byl spáchán neodpustitelný omyl, protože uvěřil lžím Reaganovy vlády, že se NATO nebude šířit na východ! A zdalipak se rozšířilo? A kde teď je?!

Proběhla Berlínská zeď, válka v Zálivu a Iráku, v Afghánistánu, Somálsku, Čadu v Libyi, proběhlo "Arabské jaro", události v Sýrii, Ukrajině a zase v Iráku - a tak se ptám, kam to všechno povede? Zdá se mi, že do úplného neštěstí - a v sázce je přežití této civilizace. Od roku 1988 dosud proběhlo brutální zničení řady států, proběhly secese menších státečků a teď je celý svět na pokraji zkázy! Světový mír je nebezpečně rozbouřený, došlo k řadě krutých válek, veliký počet obyvatel je v uprchlických táborech bez potravy, vody, proudu a bez základních podmínek pro život, protože jim byly zpustošeny jejich vesnice a města, byl zničen veškerý jejich majetek, který získali během staletí. Ničení měst dosáhlo obrovských rozměrů, bylo zničeno veškeré hospodářství a infrastruktura mnoha zemí. Ztráty životů lidí jsou nedozírné. Už nikdo nepočítá zahynulé, zraněné, vyhnané, vystěhované, zubožené, hladové a přivedené do neštěstí! Řinčí se zbraněmi na Ukrajině, Sýrii, Gaze, Iráku, hrozí se Severní Koreji, Íránu, zavádějí se sankce proti Rusku, které obkličují a izolují, takže se ptám, kam kráčí tento svět!? Podle mne jde do úplného chaosu, nepořádků, bezvládí.

Podle mého přesvědčení se Západ vydal proti Východu, v čele s USA. Tj. globalisté se dali cestami Napoleona a Hitlera a zase směrem Paříž - Berlín - Varšava - Kyjev - Moskva s tím rozdílem, že se západní satrapové nedali na pochod, aby se dostali na čáru A - A (Archangelsk - Astrachán), kterou Hitler uvedl ve svém Mein Kampf. On se dostal ke Stalingradu a rozbořil ho. Jak to s ním dopadlo, to se už ví. On v té době vyhlásil válku proti SSSR a velikým mocnostem Západu Francii a Anglii a menším státečkům, které si podrobil. A tito globalisté chtějí ještě dál za čáru A - A. Oni chtějí vládnout prostorem Ruské federace, celé Asie, chtějí si podrobit svobodné země světa, aby pak oni vládli jejich majetky. To znamená, aby s nimi nakládali jako se svými koloniemi. Kvůli tomu obkličují Rusko a snaží se, aby do válečného dění zatáhli Severní Koreu, Írán i Čínu, aby oni vládli světem, jak se jim to hodí. Globalisté se rozhodli jít rovnou centrálně evropským bojištěm, protože jim nevyšel nápad, aby pravým křídlem NATO paktu, přes Islámské republiky bývalého SSSR, vpadli do ruských prostorů, což byl typický příklad války v Čečensku a pak v Gruzii, kde měli v úmyslu, aby přes Kavkaz vpadli do sibiřských prostorů nafty a plynu a ostatních hospodářských zdrojů. Tato válka na Ukrajině byla dlouho držena v tajnosti. Nezákonitým způsobem byla svržena legální vláda Ukrajiny, aby se Západ a NATO šířily přes Ukrajinu a aby šel Západ přímo na Východ, tj. na Rusko.

Podle mého přesvědčení je i tato válka, jako i všechny války, kontraproduktivní, proti míru a škodí světovému míru a lidstvu. Dnešní situace na Blízkém a Středním Východě i na Ukrajině a v některých afrických zemích jasně ukazuje úmysl globalistů vládnout celou planetou Zemí, všemi jejími zdroji na zemi, pod zemí, ve vzduchu. Oni zdokonalili své zbraně - predátory, neviditelná letadla, bezpilotní družice, raketové systémy Tomahawk veliké ničivé síly, obrovského doletu a veliké přesnosti - a s jejich pomocí ničí po světě města, která byla městy i tisíce let před Kristem. Tážu se, co udělali s Tripolisem, Damaškem, Kandahárem, Bagdádem a dalšími městy a státy, kterým přivedli "svou demokracii". Tážu se, kolik bylo zabito obyvatel v těch prostorech, kolik zraněno a vystěhováno nebo vyhnáno do pouštních krajů pod stany, aby po nich žebrali o svou kůrku chleba. Kdo a jak vyzbrojil Al-Káidu, to se ví, kdo v tom čase podporoval muslimské extremisty "mudžahedíny", i to se ví. Jak to, že jim v době ničení Jugoslávie byli dobří secesionisté i extremisté všech barev od Slovinska přes Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo. Oni je vyzbrojují, pomáhají jim, dávají jim své generály, aby jim organizovali armádu. Podporují je politicky, diplomaticky, finančně i jinými způsoby. Dokonce se účastní ozbrojených ofenzív těch extremistů na Republiku Srbskou Krajinu, Republiku Srbskou a později i na Svazovou Republiku Jugoslávii.

Copak v muslimských ofenzívách z hor Igman a Bjelašnica zbraněmi nepomáhali Armádě Bosny a Hercegoviny deblokovat Sarajevo a Goražde, aby Alijovi (Izetbegovićovi) pomohli utvořit celistvou Bosnu a Hercegovinu v duchu jeho Islámské deklarace (tj. pod vládou Muslimů)? Letadla NATO paktu bombardovala Republiku Srbskou, jako ten Sea Harrier sestřelený u Goražde, nebo F-16 u Drvaru, podobně i jako dvou pilotní Mirage, sestřelený nad Pale. Copak je to poslání OSN, aby její síly bombardovaly jednu válčící stranu ve prospěch té druhé strany, tj. muslimské a chorvatské? Rezolucí OSN bylo naše letectvo nuceno zůstat na zemi a nesmělo se účastnit v obraně svého státu, lidu a armády. A v (chorvatské) operaci "Bouře" americký diplomat (velvyslanec v Chorvatsku) Galbraith na tanku velel s americkými generály, kudy a až kam mají být napadány Republika Srbská Krajina a Republika Srbská.

Do Daytona (Daytonská dohoda - pozn. red.) měla Republika Srbská (srbská část Bosny a Hercegoviny) kolem 68 procent bývalé Bosny a Hercegoviny, takže nám Dayton odebral 10 "opštin" (obcí na úrovni okresu) v Sarajevu (Nové Sarajevo, Hadžići, Blažuj, Ilidža, Rajilovac, Vogošća, Ilijaš, Koševo, Grbavica, Staré Sarajevo) a 13 "opštin" (často s většinovým srbským obyvatelstvem) v západní části Republiky Srbské (Glamoč, Drvar, Grahovo, Kupres, Petrovac, Ključ, Mrkonjić Grad, Jajce, Sanski Most, Srbská obec Krupa, Srbská obec Bihać a Donji Vakuf). Tak byla Republika Srbská zredukována na 49% teritoria bývalé Bosny a Hercegoviny, a to podle vůle americké vlády - Billa Clintona a jeho úředních osob. Muslimům byl dán koridor ze Sarajeva přes vesnici Delijaš do Goražde tak, aby měli své svobodné teritorium.

Daytonskou mírovou dohodou byl zajištěn mír v prostoru bývalé Jugoslávie. On se dosud dodržuje a to je dobré. Věřím ale i v lepší časy. Když se ohlédnu na události od roku 1988 a "Berlínské zdi" a dále, přihodila se řada nepokojů, rozdělování a byl "rozbouřen" i světový mír. Proběhly mnohé kruté války na Balkáně, v Africe, na Blízkém, Středním i Dálném Východě, kde se i teď řinčí zbraněmi a hrozí se Severní Koreji, potenciálně i Taiwanu, Indočíně a dalším regionům jako "Africké jaro" - Sýrie, Irák, Libye, Gáza, Somálsko, Čad, Eritrea atd. Ptám se, kam to vede, v kterém směru?

Proč já vám toto vše píšu? Z jednoduché příčiny, protože jsem pln starostí kvůli událostem a snaze Západu, v čele s USA (NATO koalice, globalisté), který se šíří silou zbraní po světě, vnucuje jednopolární svět a své standardy, jak to jemu vyhovuje.

Děsím se úmyslů NATO aliance (globalismu), která se dala do pohybu cestami Bonaparta a Hitlera do Ukrajiny, čímž se otočila přímo centrálním NATO směrem: Berlín, Varšava, Kyjev, Moskva a dál! Kam půjde dál? Chce přes Moskvu a Ural zotročit Ruskou federaci, aby se zmocnila euro-asijského prostoru, aby ovládla planetu a celý vesmír? Pokládají se za mocné a rozhodné, aby to uskutečnili za jakoukoli cenu? A to se už projevuje různými způsoby. Každodenně jejich média špiní Rusko a jeho vedení. Vymýšlí a vnucují různé sankce a podmínky Rusku, které chtějí izolovat od celého světa, a všemožně se snaží podnítit válku mezi Ukrajinou a Ruskem. Za štvaní různých zemí, států proti Rusku. Hlavním válečným štváčem je vláda (administrace) USA a její zpravodajsko-bezpečnostní služby, na prvním místě CIA. Toto bylo vše vidět od osmdesátých let dvacátého století dodnes a všechno to bylo dobře vyzkoušeno kolem rozpadu Jugoslávie, války v Zálivu atd. Toto je známo, to viděl a pochopil každý, kdo alespoň trochu sleduje jejich TV stanice. Jejich média ve dne v noci vyzařují notorické lži proti pravoslaví a Rusku. S jakým cílem to dělají? Jejich propaganda je ničivá, dobře kamuflovaná a připravená s cílem válečného ničení po světě. Tyto své špinavé úmysly zabalili do "demokratického hávu" a já se tážu, komu oni přinesli dobro a demokracii? Jejich šíření vyvolalo pustošení, vypalování a ničení vesnic i měst ve světě, které byly přeměněny na zříceniny, nepořádek, terorismus, kolony uprchlíků a vysídlenců, kteří jsou vměstnáni do pouštních kempů, kde žijí bez jakékoli důstojnosti. Globalističtí predátoři rozsévají smrt v mnoha zemích a oběti jejich násilí se ani nepočítají. Proč?

Chci vás všechny upozornit, že je nutno rozhodně klást odpor západnímu zlu, terorismu a globalismu! Tento dopis rozesílám na všechny čtyři strany světa, vám, moudrým osobám, protože je světový mír na pokraji propasti. Je nutno co nejdříve zastavit násilí a války a všechny otázky řešit mírovými prostředky a pod ochranou OSN, pokud už není pozdě.

Všem, kteří toto obdrželi a přečetli, přeji svobodu, zdraví, mír a pokrok ve směru k míru a prosperitě.

Váš přítel a ctitel

Ratko Mladić

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ok ok | 2. ledna 2015 v 17:17 | Reagovat

na co recyklovat články z roku 12?? http://eclipsis12.webnode.cz/news/vzkaz-mimozemstanu-konec-se-blizi-/

2 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 2. ledna 2015 v 17:46 | Reagovat

S bodem 2) v hodně aspektech souhlas:
- ty čtyři miliardy by mohly být reálný počet, ale osobně se můj odhad blíží spíš miliardě jedné (žeby s tím měla něco společného tzv. "zlatá" miliarda? nevím)
- Země tu tak jako tak není natrvalo a jednou stejně bude zničená - "zemře" a narodí se znova (jako se to už třikrát stalo), a s ní i ti, co dovedou svoje vědomí pozvednout... ale taky si nemyslím, že by se to stalo v nejbližších letech (možné je ale všechno..)
- ty katastrofy by mohly sedět, ale jak konkrétně se manifestují, to se moc předpovídat nedá... a dění ve fyzičnu bude pak lidstvo už pramálo zajímat. Je potřeba brát a chápat tyhle fyz. projevy z duchovního hlediska.
- ano, nakonec na nové Zemi budou žít všichni, ale v rozdílných stupních vědomí; víme, jak to dopadlo s těmi, kdo v minulé epoše ve vývoji zaostali (zvířata, opice..) :-)
- nějakým slábnutím geomag. pole se vůbec nevzrušuju; ani Země, ani Slunce nás nemají v plánu brutálně povraždit... :-)

[1]: Třeba proto, aby si to přečetli lidé, kterým to v roce 2012 uniklo?

3 sv. sv. | 2. ledna 2015 v 20:58 | Reagovat

NASA chce kolonizovat Venuši s pomocí vzducholodí 8-O

http://www.novinky.cz/veda-skoly/357702-nasa-chce-kolonizovat-venusi-s-pomoci-vzducholodi.html

4 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 2. ledna 2015 v 22:34 | Reagovat

[3]: Co jako chtějí kolonizovat, když na VŠECH planetách i hvězdách žijí bytosti na různých stupních vývoje... ? To je k smíchu, stejně jako šaráda s Marsem a "hledáním" života na jiných planetách. Zase vymývání mozků lidem, aby se náhodou nezaměřili na skutečnost.

5 sv. sv. | 2. ledna 2015 v 23:08 | Reagovat

jasně, asi bude novej film typu "přistání na Měsíci"

mimochodem článek s totožným obrázkem se objevil 24.12. na jinym servru. hovinky.cz maj 9dni zpožděni

http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/neue-wissenschaften/andreas-von-r-tyi/venus-statt-mars-luftschiffe-und-wolkenstaedte.html%3Bjsessionid%3D207BCB6802612C36B652D1B5DB3FEB4C&usg=ALkJrhgkikvcIW9TxlCZzin4gkw5dsbgvQ

6 sv. sv. | 2. ledna 2015 v 23:10 | Reagovat

jasně, koment mi skočil do spamu.
Je to cílený podsouvání myšlenek , blbin široké veřejnosti,aby se ... jak píše Spídy ku koncu

[4]:

7 esterka esterka | 3. ledna 2015 v 4:07 | Reagovat

Povedala som si, že ak sa v roku 2012 nič nestane, tak prestanem tieto katastrofické predpovede sledovať, pretože je to celé blbosť. Najviac ma dostali hlášky typu, ono sa to stalo, len my o tom nevieme, alebo posunulo sa to na neskôr. Čistý bulšit. Už nevedia ako udržovať túto výnosnú trapošinu pri živote. Áno, svet sa mení, ale stále sme tu, žijeme, ideme ďalej. Karavána nezastavuje.

8 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 3. ledna 2015 v 11:00 | Reagovat

[7]: Přesně tak, a nikdy nezastaví, na vývoji je krásná jedna věc - nikdy nekončí :) a to platí i pro člověka.

9 sp sp | 3. ledna 2015 v 14:35 | Reagovat

[8]:V případě člověka žádný vývoj neexistuje - spíšejde o regulérní devoluci.

Stačí se podívat na děcka v tělocvicně - většina jich nezvládne udělat ani blbý kotrmelec a o tom, že by měli běžet na čas třeba 3 km, to si učitel netroufne, protože by někteří skončili v nemocnici.

To jsou zase hlouposti. Mimozemšťané ti mají lidi u prdele a budou jen rádi, když se sami zničí, protože potom bude země jejich.
Jen si tipněte, kdo dodal všem těm pitomcům v uniformách nové technologie a proč.

10 sv. sv. | 3. ledna 2015 v 14:44 | Reagovat

[7]: Ano, jasně že čistej bulšit, co jinýho taky když to tak sype :)

11 sv. sv. | 3. ledna 2015 v 17:22 | Reagovat

Tomio Okamurta je výbornej, moc mu fandím. Jen aby vydržel.

http://www.novinky.cz/domaci/357737-okamura-cesi-chodte-s-prasetem-k-mesitam.html

12 wolf.gang wolf.gang | 4. ledna 2015 v 11:32 | Reagovat

[7]: Esterko, ono se to 2012 stalo. Bylo to kolem rana 22.12...ja stala na zahrade a vsechno to videla. Dimenze se jakoby propojily a sledovala jsem, jak se prolinaji tyto svety a videla jsem plno bytosti, ktere se pohybovaly mnohem vyssi rychlosti, jako by se i cas zmenil...nebo mozna prestal existovat, jak ho zname. Vedle mne se objevil svitici predmet nepodobny nicemu, co jsem drive kdy videla. Vse trvalo pouze par sekund a pak se vse zase uzavrelo. No nema cenu si nad tim lamat hlavu, ci se nejak znepokojovat. Staci se pokusit zit, tak abychom byli stastni a skrze nas pak toto stesti a laska bude proudit mezi ostatni. Pokud se neco ma stat, tak se to stane. Verim  v konstruktivni silu vesmiru a vim, ze nas vsechny miluje a je spravedliva.

13 esterka esterka | 4. ledna 2015 v 15:16 | Reagovat

[12]: Uznávam, že pre niekoho, kto je na takéto veci citlivý, naladený sa niečo mohlo stať, zmeniť. Uznávam aj, že je možné prelínanie dimenzií, ľahšie prechody medzi nimi a to z oboch strán, od nich k nám a naopak. Mňa len zdvíha zo stoličky to neustále opakovanie a privolávanie konca sveta, katastrofy, ktorá zahubí viac ako polovicu ľudí a podobne. Je toho plný internet a mnoho, veľmi mnoho ľudí si želá koniec sveta a privolávajú to stavom svojich myslí. Toto je to, čo mi dvíha tlak, to rozsievanie strachu a recyklácia "vyčichnutej" témy 2012. Pomaly sa musím vrátiť od čítania alternatívnych stránok k čítaniu módneho pekla a pikošiek, tam mi nikto koncom sveta nemáva pred nosom, je to smutné...

14 wolf.gang wolf.gang | 4. ledna 2015 v 16:51 | Reagovat

[13]: Taky mi je z toho vseho nekdy smutno. A proto nad takovymi vecmi radsi nepremyslim. Pokud si je nekde prectu, nenechavam temito daty ovlivnovat svuj kazdodenni zivot. Co vnimam pravdive, uvedomim si to a hotovo. Pokusme se radsi radovat z toho, co mame ted. Pokusme se byt stastni za to, ze jsme. Za to, ze jste vy a oni a vsichni dohromady jsme my-krasna jednota. Neni dulezite soudit, zda to nebo tamto je tak nebo jinak, pravda ci lez. Svou vlastni pravdu si kazdy z nas tvori po svem. Dle svych zivotnich zkusenosti, dat, ktere se k nemu dostaly, a jak se s nimi ten dotycny popral. Naprosto souhlasim s nazorem, ze lide stavem svych mysli dokazi privolat mnohe. Podle mne tu ale rozhodne nejde o rozsevani jakehokoli strachu. Strach je pouze stavem mysli, ktera se dovede projevit az na uroven fyzickou, pokud strach dale zivime. Ja si proste sem tam taky nejaky ten clanek prectu a strach z toho nemam. A takovych nas je jiste vic. A musim se priznat, ze pokud by nejaky clanek ci clanky urcite osoby ve mne mely vyvolavat pocity strachu, tak je proste uz davno cist nebudu a radsi si prectu nejakou hezkou knizku a jeste se u ni treba zasmeji. Ale jak jsem napsala...neni clanku, ktery by rozseval strach mezi lidi, jsou pouze lide, kteri se zdesi veci, co si prectou.

15 Mued Mued | 4. ledna 2015 v 17:29 | Reagovat

Vaše názory na transformaci mi připadají jako upravená mediální verze. Média o roku 2012 předpokládala totální konec světa. Kdežto vy sice o konci světa nemluvíte, předpokládáte transformaci, vzestup do vyšší dimenze. Ale pro změnu zas věříte, že budou katastrofy a že v podstatě katastrofy umožní vzestup. Není to tak, že bych si něco malovala na růžovo, jenom už nevěřím na žádné konce světa a ani na ty katastrofy ne. Nikoho už nenapadne, že by to mohlo jít i jinak.

A není pravda, že se rok 2012 nepovedl. Povedl, ale protože byl změněn plán, tak to teď probíhá jinak, než mělo původně.

16 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 4. ledna 2015 v 21:52 | Reagovat

[15]: Zeptám se tě - a ty věříš, že tu Země bude napořád? jednou to tu tak jako tak skončit musí :) ne sice v nejbližší době, jak předpovídají strašáci, ale jednou to nastane určitě. Přeformování veškerý hmoty na "prahmotu", konec Země jak ji známe a její narození do nové podoby. Kdo ví, jestli to v nějaké další inkarnaci třeba neprožijeme...

A k těm katastrofám... ne, katastrofy samotné vzestup neumožní... můžou ale sloužit jako jakési nakopnutí k rychlejšímu vývoji a k tomu, aby vzestup prodělalo víc bytostí. Proč by se těch katastrof jinak teď tolik dělo? Klimateroristi dělají dohromady velké prd, počasí a tektoniku Zemi nemůžou ovlivnit ani z 1%, dělá to téměř všechno sama. A určitě ne proto, že by nás neměla ráda ;-)

17 Mued Mued | 4. ledna 2015 v 23:02 | Reagovat

[16]:Tak o tom, jestli tu Země bude, nebo nebude napořád jsem neřekla ani slovo. Napořád tu nebude a je klidně možné, že jednou vyvstane nová podobně jako fénix z popela, to jo. O tomhle já nic nevím, jak se to děje doopravdy.
Já reagovala jenom na ty katastrofy. Na to mám zkrátka jiný názor.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.