Zvací dopis, dostal jsem mejlem s prosbou o zveřejnění.

15. prosince 2014 v 10:28 | Dle článku
Zde: ZVACÍ DOPIS 2014Vážený lide Spojených Států!

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s

následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polistopadový demokratický

proces i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně z rukou

silám havlovské Pravdy a Lásky. Úřad prezidenta, některé politické strany i

část veřejnosti jsou prakticky v rukou proruských a pročínských agentů a sil

a ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země

začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské demokracii a

svobodě, NATO a USA. Rozněcují vlnu vulgarity a protizápadního šovinismu a

vyvolávají antidemokratickou a protiamerickou psychózu. Vedení našeho státu

se dopustilo řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat

havlisticko-humanitární normy veřejného života, především principy

demokratického havlismu. Vedení státu už není dále schopno úspěšně se hájit

před útoky proti svobodě, není s to organizovat proti proruským silám ani

ideologický, ani politický odpor. Sama existence demokracie v naší zemi je

ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou

nyní už do značné míry ochromeny. Proruské síly vytvořily příznivé podmínky

pro proputinovský převrat. V této těžké situaci se obracíme na vás, obhájce

svobody a demokracie, vedoucí představitele USA a NATO, s prosbou o

poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici.

Jedině s vaší pomocí lze dostat ČR z hrozícího nebezpečí putinismu.

Uvědomujeme si, že pro USA a NATO by tento poslední krok k ochraně svobody v ČR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a

nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení

tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo důležitým

osobám, kteří mají odpovědnost za šíření té jediné pravé demokracie a

svobody na celém světě.

Podepsali: Martin C. Putna, Tomáš Halík, Michael Kocáb, Miroslav Kalousek, Karel SchwarzenbergA zde je celý dopis, tak jak jsem ho dostal

VÁŽNÉ VAROVÁNÍ:

DRUHÝ ZVACÍ DOPIS, PSANÝ TENTOKRÁT NA ZÁPAD.Osobně si pamatuji okupaci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Bylo mi 25

let a na silnicích mezi Brnem a Vyškovem jsme psali protiokupační nápisy,

vyráběli a distribovali, lepili plakáty do Brna a z Brna. Sundávali jsme

orientační tabule, otáčeli ukazatele směrů u silnic, abychom zmátli

okupanty.atd. Z Olomouce do Brna tehdy proudily celé dny a noci ruské oddíly

okupantů. Většinou to byli vojáci odkudsi z Asie, se širokými mongolskými

obličeji. Některé tam velitelé zastřelili, když se snažili napít vody z

potoka a jedli řepu z polí. Tyto oddíly měly být obětovány, proto jim nedali

celé dny jídlo. Při jedné takové noční akci mne jeden Rus málem zastřelil.

Utekl jsem do noční tmy v polích u Rousínova.

Této okupaci předcházel tak zvaný ,,zvací dopis,, komunistů A. Indry, Koldera, Vasila Bilaka a dalších VLASTIZRÁDCÚ, aby Sovětský svaz vstoupil na naše území a uhasil svou armádou touhu Československých občanů po svobodě.

To se také stalo. Zvací dopis se stal jasnou záminkou pro vstup cizích armád

na naše území.Nyní se dostalo na světlo paraelní jednání skupiny českých Havlistů, kteří

rovněž napsali utajovaný zvací dopis číslo dvě na orgány NATO a USA. Mezi

signatáři je také známý propagátor homosexualismu v ČR profesor Putna,

synkretista Tomáš Halík, Kocáb, Schwanzerberk, Kalousek. a další. Pokud je

tento dopis opravdu autentický a není to hoax, jsme jako občané povinni

považovat ty signatáře jako velezrádce. Ačkoliv se jako křesťané modlíme za

mír v Evropě, jsou tímto dopisem zvány ty síly, které touží rozpoutat válku

Evropanů proti Rusku, přesto, že se tak zvaný Kyjevský Majdan jejich strůjcům vymkl z ruky a vlastně se jim nepovedl. Vyhlédli si tedy Prahu, aby zde zopakovali a rozpoutali nový Majdan, svrhli z úřadu presidenta M. Zemana, zvoleného většinou Českého obyvatelstva legálním způsobem, dosadili

svého člověka ( Halíka či Babiše ) a destabilizovali ty poslední zbytky naší

demokracie, o kterou se ve zvacím dopise tak obávají.Byl jsem osobně přítomen od počátku demonstraci na Národní třídě 17.

listopadu 2014 s evangelizační výzvou Komenského, aby se náš národ vrátil ke

Kristu. Proto vím, že ta protipresidenská akce s červenými kartami proti

Zemanovi byla evidentně manipulovační akcí jedné organizace. Ty tisíce karet

byly stejné barvy, stejné velikosti, tisknuty v jedné tiskárně, ze stejného

materiálu a byly přineseny v krabicích, na které byly nápisy v angličtině.

Ty lístky rozdávaly ženy mluvící anglicky. Sledoval jsem, jak jeden profesionální chlapík ze stanu se silnou aparaturou tu akci řídil. Národ na

Národní byl zmanipulovaný a zfanatizovaný. Malé děti nosily sprosté nápisy

proti presidentovi, ten byl vyobrazen jako prase pod Hradem. Vlály tam

Ukrajinské modrožluté vlajky, hesla Majdanistů a viděl jsem jednu černožlutou

vlajku fašistických Benderovců. Tato propaganda fašistické organizace,

žádnému pražákovi na Národní nevadila. Když jsem se ohradil, že rudá barva připomíná komunismus, a že jde o vzpouru proti vládě, křičeli na mne lidé, že jsem provokatér a málem mne tam zlynčovali. Musel jsem z toho zfanatizovaného davu odejít. Jedna reportérka oslovila ty ženy , co rozdávaly červené karty z krabic, které používá americká ambasáda, ale ty ženy, pracovnice té ambasády ji neodpověděly. Níže v textech je výpověď jedné reportérky , jak to prožila se mnou na Národní 17 listopadu v záznamu ,,Slobodného visielače.,,Mám dva syny a není mi lhostejné zda budou muset být odvedeni do armády

bojovat někde v Ukrajině roti Rusům pod vedením NATO v další nesmyslné

válce, již dlouho připravované. Dosti na tom, že letošní mrazy zřemě pokosí

mnoho Evropanů, pokud se nepodaří zajistit energetické zdroje plynu do

sídlišť našich měst a nemocnic, škol a domovů. Ještě je doba kdy je možno se

domluvit k smíření. Německo se již domluvilo s Ruskem na neútočení. Každý

normálně uvažující člověk ví, že dnešní válka nemůže mít poražené ani

vítězné strany, ale že obě strany budou zničené. Rusko nebude váhat použít

atomové rakety, pokud bude vojsky NATO napadeno. Do čela E.U. je dosazen

president, který má flagrantně militantní protiruské zaměření. Ten minulý

byl vyšachován. Jsou ale ještě šílenci, zvláště na Západě, kteří věří, že

mohou zvítězit i za cenu milionových obětí Evropanů a Rusů. Zvítězit v té

válce může jen duch Zkázy a Smrti. Evropou dle vidění prochází plavý jezdec

smrti na koni. ( Viz Zjevení 6.8 ) Což to území Krymu, který historicky vždy

patřil Rusku a území východní Ukrajiny stojí za to aby byla rozpoutána

válka, která zničí celou Evropu a Rusko ? Což jsme se nepoučili z dějin ?

Víme, ale že některým mocnostem se to právě hodí, aby dle svých plánů na

ovládnutí Planety radikálně snížili počet obyvatel světa a zničily státy

starého kontinentu. To je předpoklad nástupu nového řádu, jednotné vlády

světa.Proto druhý zvací dopis z Prahy, který putoval nikoliv jako minulý na

východ ale tentokrát na západ se stal právním základem pro vstup vojsk NATO

a USA na naše území. Rusové nemají nic proti ČR, ale proti NATO. Pokud NATO a USA na základě zvacího dopisu č 2. umístí na naše území své atomové rakety či základny, nepochybujte, že se staneme terčem ruských atomových raket.


Na základě těchto prognóz ( ne proroctví ) vás křesťany žádám,

abyste vešli do postu, modliteb a občanské aktivity za záchranu našich měst,

národa a rodin. Každý týden chodím jednou i dvakrát za týden s aparaturou

na Karlovo a jná náměstí v Praze s jedním bratrem evangelizovat. Z aparatury

se také modlím k nebeskému trůnu, svazujeme mocnosti války nad Evropou dle

Mat 16.19 a Mat 18,18 aby Bůh Otec ve jménu Pána Ježíše Krista ušetřil toto

město, aby dal muže moudré k odstranění války v Evropě, ( Kazat 9.14 - 18 )

za záchranu našeho národa. V tomto městě máme syny , dcery a vnuky. Modlím

se v pláči za záchranu Prahy a národa. Není zevangelizován. Nevrátil se ke

Kristu. Sleduji týden co týden ledový, démonicky odmítavý postoj Čechů ke

jménu Ježíše. Jakou má budoucnost tento národ? Ten národ, který Krista

zvěstoval Evropě? ,, Kde je lékařství Gallád ?,, Musíme ve zvěstování

vytrvat a prosit Pána , aby On zasáhl. Toto zvěstování evangelia a jména

Ježíš na veřejnosti mne hluboce zranilo tupostí toho lidu vůdči Bohu. Jsem

tím dost otřesený, lidé mi připomínají chodící zombie, jakési živé mrtvoly.

Je to duchovní mocnost, která tento lid spoutala a drží je v ledovém náručí

zkázy. Ta musí být svázázána , dokud nebude pozdě. Pomozte.Psáno 3.12.2014 během dlouhodobého půstu. Václav LamrZvací dopis a další reakce na něj v textech níže.Poslechněte si na Svobodném

vysílači svědectví z Národní třídy dne 17 listopadu. Pokud je to hoax, budu

se vám nucen omluvit za mystifikaci, pokud je pravdivý, vězte, že někdo

jednal velezrádně o nás a našich dětech bez nás. Tak jako Indra, Kolder a

Bilak v roce 1968Vážená paní Věro,děkuji Vám za promptní odpověď a text "Zvacího dopisu" - je-li autentický, a

od havistů můžeme skutečně čekat jakékoli podlosti (to potvrzuji i vlastní

letitou zkušeností), pak lze tento dopis interpretovat identicky jako zvací

dopis Bil´akův k intervenci vojsk Varšavské smlouvy do probouzejícího se

Československa v r. 1968, a to se všemi právními konsekvencemi. Je proto

nutné považovat jej za:

- ohrožení státní integrity, svrchovanosti a nezávislosti naší země

- přímou spolupráci na přípravě protistátního puče havlistických sil s

hrozbou vyvolání občanské války v naší společnosti (další barevný - rudý

"Majdan")

- přímou výzvu k zahraniční intervenci cizích subjektů (mocností) -

ekonomické, politické i vojenské - do ČR.Takové jednání má v moderních dějinách českého / čsl. státu jedinou paralelu

právě v případě zvacího dopisu V. Bilaka, A. Indry a dalších signatářů,

jejichž čin byl klasifikován jako akt velezrady. Stejně je nutno postupovat

nyní a nekompromisně označit autory tohoto dopisu i všechny, kdo se na jeho

šíření podílejí, za nebezpečně cynické a opovrženíhodné vlastizrádce.

J.P.Dobré ráno pane Jiří Pavle,

děkuji Vám za Váš milý email a přeposílám Vám utajený dopis, který posílají

havlisté dokonce i našim aktivistům Holešovské výzvy. Jejich drzost je

opravdu velmi smělá......přeji hezký den a také příjemné prožití požehnané

doby adventníZde: ZVACÍ DOPIS 2014Vážený lide Spojených Států!

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s

následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polistopadový demokratický

proces i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně z rukou

silám havlovské Pravdy a Lásky. Úřad prezidenta, některé politické strany i

část veřejnosti jsou prakticky v rukou proruských a pročínských agentů a sil

a ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země

začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské demokracii a

svobodě, NATO a USA. Rozněcují vlnu vulgarity a protizápadního šovinismu a

vyvolávají antidemokratickou a protiamerickou psychózu. Vedení našeho státu

se dopustilo řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat

havlisticko-humanitární normy veřejného života, především principy

demokratického havlismu. Vedení státu už není dále schopno úspěšně se hájit

před útoky proti svobodě, není s to organizovat proti proruským silám ani

ideologický, ani politický odpor. Sama existence demokracie v naší zemi je

ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou

nyní už do značné míry ochromeny. Proruské síly vytvořily příznivé podmínky

pro proputinovský převrat. V této těžké situaci se obracíme na vás, obhájce

svobody a demokracie, vedoucí představitele USA a NATO, s prosbou o

poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici.

Jedině s vaší pomocí lze dostat ČR z hrozícího nebezpečí putinismu.

Uvědomujeme si, že pro USA a NATO by tento poslední krok k ochraně svobody v ČR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a

nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení

tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo důležitým

osobám, kteří mají odpovědnost za šíření té jediné pravé demokracie a

svobody na celém světě.

Podepsali: Martin C. Putna, Tomáš Halík, Michael Kocáb, Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg
Svět českého prolhaného a zrádného Pravdoláskaře se se konečně rozpadá - co

se v televizi nedozvíte.Něměcký novinář Udo Ulfkotte vypovídá o tom, jak šířil lži v médiích.

German journalist Udo Ulfkotte tells how, he spread lies in the medias.
type=2&theater


Je nutné neustále si připomínat, kdo organizuje a platí nenávist proti

Zemanovi:


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Petr Petr | E-mail | Web | 15. prosince 2014 v 11:21 | Reagovat

Pokud je tohle pravda ne hoax, pak by měli být podepsaní pod tímto dopisem okamžitě zavřeni a trestáni za vlastizradu. Ale nevěřím, že máme v národě až takové svině...

2 ok ok | 15. prosince 2014 v 14:27 | Reagovat

To je zas blbej vtípek tohleto... Vymazat.

3 stenly919 stenly919 | 15. prosince 2014 v 20:59 | Reagovat

A co myslíš, že je blbej vtípek ? Ten dopis nebo ten komentář ? já myslím, že dopis, pokud bych neviděl originál, nejlépe přeloženej v anglině a neměl přitom potvrzený od amíků, že to dostali, tak tomu nevěřím. Nechce se mi věřit, že by ti šmejdi, co ho údajně měli psát(mimochodem nějak mi mezi ně nepasuje kocáb)používali výrazy jako havlovská Pravda a Láska(a ke všemu je ještě divný že je to napsáno velkými písmeny, podle gramatiky čj by to mělo být napsáno naopak), takže tohle znění bych považoval za blábol. Ale že někdo něco podobného napsal pravda být může, ale chtělo by to pádný důkaz

4 mariankosnac mariankosnac | 15. prosince 2014 v 21:40 | Reagovat

Ten dopis pôsobí trochu hlúpo, tak snáď je to len vtip. Ak by to poslali do ameriky tak by sa len zhovadili. :D

5 Sys Sys | 15. prosince 2014 v 21:40 | Reagovat

Chystá se útok pod falešnou vlajkou. Ukři malují na své tanky ruské znaky a blíží se k jihovýchodu
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.de/2014/12/achtung-eilmeldung-false-flag-in-der.html :-(

6 Sys Sys | 15. prosince 2014 v 21:45 | Reagovat

[3]:
Také se mi to nezdá, ale možné je všechno, protože podepsaní mají vesměs IQ tykve. Kocáb tam velmi zapadá, vždyť jezdil podporovat Majdan do Kyjeva. Ale chybí mi tam Bursík, který se zase angažoval na Mejdanu na Staromáku.

7 Jana B. Jana B. | 15. prosince 2014 v 22:28 | Reagovat

Pokud se nezmění kauzalita, tak mi jednoznačně dle DAT a informací z paralelního vesmíru, kde jsem se pohybovala po paralelní Praze vychází jednoznačně, že dalším prezidentem po Zemanovi bude Tomáš Halík...

Včera jsem koukala na Otázky Václava Hlodavce na ČT24 a byl tam ve studiu Tomáš Halík a byla jsem docela překvapená, že se tentokráte moc do kamery neusmíval jak to dělal dříve. Buď ho vyměnili z Paralelní Prahy aby u nás tady zavedl něco co nemohu pochopitelně teď prozradit, jinak bych ohrozila kauzalitu svoji i dotyčných osob ale něco mi říkalo, že Tomáš Halík jako příští prezident bude zapojen do epigenetické výměny českého národa.  

Jinak jsem poslouchala se zájmem Tomáše Halíka jak se tam vyjadřoval o uprchlících, které má Česká republika příjmout ze Sýrie a dalších postižených zemí. A náramně se mi ulevilo, že třetí světová válka která by mohla (ale nemusela ) nastat tak v ní by se už nebojovalo s fyzickými zbraněmi ale s duchovními zbraněmi.  Budou se používat duchovní zbraně aby lidé byli byli duchovně odzbrojeni a nemohli se bránit.

No zkuste se bránit takovému výroku jako " Je třeba otevřít naše srdce pro imigranty ze Středního Východu, vždyť oni jsou jako my, když je nepříjmeme, budeme nelidští a naše srdce budou zabetonované, a proto je třeba Syřany příjmout s otevřeným srdcem, vždyť jsou oni stejní jako my a jsou součástí jednoho božího celku ".  

No a prodlouženou rukou Tomáše Halíka bude třeba Igor Chaun, který bude na Gošárnách vysvětlovat, proč je třeba milovat duchovně imigranty. :-D

Takže válka půjde do jiné úrovně bytí viz New Age a Gošárna :-D

8 Erika Erika | 16. prosince 2014 v 17:45 | Reagovat

[7]:Zajímavé názory. Moje vhledy mi ale zase říkají, že nebude už žádná Česká republika a žádný prezidenttakže ani ne nějaký Satan Halík. Duchovními zbraněmi netřeba bojovat, zombie-ovce už mají zcela pod kontrolou a ten zbyteček 0,0005% nezombie a neovcí není pro temné žádnou překážkou.
Možná jsem četla špatně, ale psala jste přece, že už se blíží nový 21. prosinec a že tentokrát už to klapne. Tak, co je pravda, pokračování temnoty nebo vítězství světla? Osobně beru to světlo. A vy? 8-)

9 sp sp | 17. prosince 2014 v 11:26 | Reagovat

[7]:Jak se jmenují pilule, které užíváš?
Podle zvých příspěvků to bude skvělý matroš.

10 MuDr Chocholoušek MuDr Chocholoušek | E-mail | 17. prosince 2014 v 17:40 | Reagovat

Jano B. Zastav se u mne v ordinaci, já tě vyšetřím dokavad se s tím dá něco dělat ! :-D

11 Milosla B. Milosla B. | 18. prosince 2014 v 10:45 | Reagovat

Kdo se staví proti lidu této země je Vlastizrádce,byť to bylo v roce 1968 a nebo nyní.Boží mlýny melou žel trochu pomalu ale jistě.

12 Golem Tkvt Golem Tkvt | E-mail | 6. ledna 2015 v 15:58 | Reagovat

Tak jo děti,pěkně jste se zasmály a teď rychle do postýlky nebo jste nemocné...

13 Barack Obama Barack Obama | 6. ledna 2015 v 22:01 | Reagovat

To se mi líbí. Čím větší hovada, tím lepší kamarádi. :-P

14 Anna B. Anna B. | 13. ledna 2015 v 20:04 | Reagovat

Děkuji za data :).

15 Petr Petr | E-mail | 5. března 2015 v 23:34 | Reagovat

:-)... Hoax ano nebo ne, každý den je možné z mnoha médií,včetně televizních slyšet,že se ti havloidní Topkaři a pseudokřesťané v tomto duchu ,s touto rétorikou stále dokola vyjadřují. Takže nic to nemění na faktu,že jsou to zaprodanci moci,peněz a USA.

16 Petr Petr | E-mail | 5. března 2015 v 23:37 | Reagovat

Pokud se tak stane, bude se muset učinit národní zbírka pro jeho (Halíkovo) cestu do pekel. Sice v peklo nevěřím,ale pro takové jako Halík rozhodně místo pod sluncem neexistuje.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.