Číslo 1.

7. prosince 2014 v 15:25 | Jirka Woodman |  Symbolika

Číslo jednaGenesis:
"Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
Bůh řekl: "Ať je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.
Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první."

Symbolizuje jednotu, kde jedno je vším a všechno jedním. Je symbolem jedinečnosti každé podstaty. Latinsky psáno Unum od toho odvozené unikátní, též univerzální, univerzum. Je prvotním tónem vesmírné harmonie. Tónem, který ještě nemá k sobě další tón, se kterým by tvořil harmonii, přesto je vším a zároveň jedním.

Struny:

Jak jsem již psal v úvodu symboliky čísel, budu se zde opírat o zjevné a zásadní, tedy o vesmírnou harmonii. Jak vidíte na obrázku s číslem jedna, při rozkmitání struny tvoří jedničku a nulu.


Matematicky nemá dělitele, ale lze jím dělit každé přirozené číslo. Ve vesmíru a v jeho ekvivalentu přírodě je též symbolem pro tvoření. Jak taková tvorba vypadá, vám představím Fibonacciho sekvencí.
Dalším názvem pro jedničku je prima - primární. Jak jsem už psal, v hudbě jednička s osmičkou tvoří oktávu. Vesmír komunikuje v oktávách, dvě struny se rozezní spontáně, pokud jsou nalazeny v oktávě. Aby k tomu mohlo dojít, musí někdo zahrát primární tón. Zákon akce a reakce tedy startuje následný zákon rezonance. Názvy: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva nejsou pouze hudebními názvy, objevují se ve školství, nebo třeba sportech. Nyní vysvětlím vztahy těchto tónů na stupnici C dur. Tutu stupnici vybírám proto, že nemá křížek, čili nepoužívá půltóny - černé klapky, hovoříme tedy o absolutní harmonii. C - D - E - F - G - A - H - C. Většina světa používá místo označení tónu H, písmeno B. Stupnice tedy vypadá takto C - D - E - F - G - A - B - C. Všimněte si frázování v souvztahu s abecedou, který není náhodný. Písmeno A je šestým tónem a od něj začíná začátek abecedy dál a dál ve smyčce. Tento šestý tón je označován jako komorní A, laděné na 440 Hz a podle něj se ladí ostatní nástroje, aby spolu souzněly. Pokud 440 Hz není tím pravým ořechovým, (nekoresponduje se srdečním tepem planety) tak výsledný efekt takového souzvuku nemusí být zrovna léčivý, byť byl k tomu stvořen. Jednička - tedy prima rozeznívá harmonii, v akordu komunikuje s trojkou, pětkou a osmičkou. Jsou vám ta čísla povědomá? Na příkladu ukazuji nástroj určený k tvorbě.
Zpět ale k jedničce symbolu primárního, jediného, jedinečného, unikátního, univerzálního a prvotního tvořícího. První čakra se ne náhodou jmenuje kořenová Základní princip: tělesná vůle být. Umístění: mezi řitním otvorem a pohlavními orgány. Otvírá se směrem dolů. Spojuje nás s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému energií. Tudy máme kontakt s "duchem Matky Země", zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Nachází se zde kundalini, neboli hadí síla, symbolizující trest vyhnání z ráje po PRVOTNÍM hříchu.
Jedničku máme tedy za sebou, již pomalu chystám dvojku, abychom mohli pokračovat. Doufám, že jsem nezklamal vaši zvědavost a abych vám dal srovnání, připojuji symboliku z jiných zdrojů. Můžete tedy porovnat, v čem se shodují či rozcházejí jednotlivé výklady.

S Láskou j.w.Jedna
Základním a také nejtajemnějším číslem bylo vždy číslo 1. Nemá dělitele, ale lze jím dělit každé přirozené číslo. Při násobení jedničkou se žádné číslo nezmění a každé číslo s výjimkou nuly vydělené samo sebou dává číslo 1. Řekové věřili, že číslo 1 označuje podstatu, z níž byl stvořen celý viditelný svět. Jednička zahrnuje mužský i ženský princip, harmonii i chaos. V bibli vždy označuje výslovně jediného Boha, v numerologii reprezentuje jednička Slunce.


Symbolika čísel v Bibli.
Na počátku číselné řady stojí jednička. Lze vést rozhovor o tom, zdali i jednička je už číslo. V každém případě však má svou symboliku. Je znamením nerozdělenosti, jednoty, sjednocení, a tak i Boha, ať už osobního jediného Boha v křesťanství či v islámu, nebo jediné všeobjímající božské prapodstaty v některých systémech panteistických. "Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest" (Dt 6,4) bylo základní vyznání Božího lidu staré smlouvy a ozývá se znovu v řadě míst Starého (Mal 2,10) i Nového zákona (M 12,32). Jediný Bůh pak znamenal i jediný chrám a jediný oltář (2Pa 32,12), jak se to prosadilo v Ezechiášově a zvláště pak v Joziášově reformě (2Kr 23). V Novém zákoně pak proti jednomu Otci (Mt 23,9) stojí jeden mistr a jeden vůdce - Kristus (Mt 23,8.10), a proto i jedna víra a jeden křest (Ef 4,4-6) a tedy i jediná církev, i když se projevuje v mnohosti mnoha sborů. Boží jedinost v bibli je ovšem výrazem pro Boží jedinečnost a je tedy spíše záležitostí úrovně nežli počtu, kvality nežli kvantity. - Poněkud jiného druhu je vše pronikající jedinost božství, o které se mluví v mystice. V indické i novoplatónské, řecké mystice je ústředním pojmem "to Jedno" - řecky to hen, latinsky unum, jediný božský princip, který je základem všeho jsoucna. Pro to mají mystikové - od Valentina Weigela (1533 - 1588) po Angela Silesia (1624 - 1677) - názorný obraz, převzatý z počtů: Jako je jednička obsažena a skryta ve všech vyšších číslech, tak je Bůh skrytě obsažen a přítomen ve všem stvoření, ve všem jsoucnu.


1 - Symbol Jedinečného, Univerzálního a Transcendentního, prvotního principu a tvořivé síly.

Symbol esence, v křesťanské symbolice představuje v rámci Nejsvětější trojice postavu Boha-Otce. Je také symbolem dokonalé Jednoty Svaté trojice.
Symbol Jedinečného, Univerzálního a Transcendentního, prvního principu a tvořivé síly.
Podle Aggripy "číslo 1 odkazuje k nejvyššímu Bohu, která je jediný a nespočetný, který však tvoří spočitatelné věci a obsahuje je sám v sobě." Svatý Augustin tvrdí podobné, když říká, že Jednotka označuje "nejvyššího, Boha, Princip všech věcí."
Symbol Celku vyjádřený v jeho jednotce, tvořící základ, dokonalost.
Symbol vzpřímeného člověka: jediná živá bytost, která má tuto schopnost.
Vyjadřuje představu náčelníka, prvního v hierarchii autority či moci.
Pro kmen Bambarů postava Pána Slova a Slovo samotné.
Jednotka je výchozí bod, počátek, symbol absolutního původu a výsledku. Číslo 1 je proto předchůdce, průkopník, iniciátor, to nové, původní, nejvyšší soud, zárodek a zároveň kořen, zrod všeho, co žije. Je to bytostná spontánnost.
Matematicky ji symbolizuje bod.
Obecně
· Člověka podle křesťanství tvoří jediná duše.
· Podle vizí Marie Valtorty věk Ježíše v době návštěvy tří králů a útěku svaté rodiny do Egypta.
· Prapůvodní jednotka, ve které bude androgyn neboli Adam muž-žena obnoven na konci časů.
· "Mnozí první budou posledními a stanou se jedním jediným," říká Tomášovo evangelium.
· Podle Pascala "je celý vesmír obsažen v Jednotce." Starověcí řečtí alchymisté říkali, že "Vesmír je Jedno".
· Malebranche říká, "že nic není velké samo o sobě a bez porovnání s jinou věcí, kromě Nekonečna a Jednoty."
· Podle Etchegoyena jsou vlastnosti Jednotky: nekonečné absolutno, rovnost, věčnost, neměnnost a univerzálnost. Těmito vlastnostmi se Jednotka liší od mnohosti, která má opačné atributy.
· Herakleitos řekl, že "mnohost věcí přichází v jednom a z jednoho pochází mnohost."
· V hebrejštině se slovo, které znamená Jednotka, překládá "bod, vrchol, zabránit rozdělení" Toto číslo se píše písmenem Alef, představuje "člověka zvedajícího ruku k nebesům a druhou rukou mířícího k zemi, zosobnění jednotky v univerzu," tvrdí Charrot.
· Jehova je Jeden, říká Kabala a jeho jméno je Jeden. Svatý Atanáš tvrdí podobné, když říká, že "Bůh křesťanů je Jediný."
· Hieroglyf slunce je bod uprostřed kruhu a H. P. Blavatska vidí v etymologickém kořenu slova slunce výrazu pro Jednotku (Deus solus).
· Číslo 1 je jediná číslice, která se píše stejným způsobem ve všech jazycích a má symbol čárky.
· Číslo 1 je atomické číslo vodíku, nejrozšířenějšího prvku ve vesmíru, jedné ze složek vody, zdroje všeho života.
· V matematice se nula násobená nekonečnem rovná 1.
· Výročí sňatku: papírová svatba (p.p. v USA původní výraz pro první výročí)

Gematrie
· Číslo 1 se v hebrejštině píše písmenem alef, tet, dalet a jeho numerická hodnota je 13: 1+8+4=13.

Výskyt
· Číslo 1 se v Bibli objevuje 1.292 krát.

· 175 čísel je v Bibli použito jenom jedenkrát.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 tm tm | 7. prosince 2014 v 19:24 | Reagovat

Jsem nesmírně rád, že mně někdo ze symbolikou pomůže uvést mezi lidi důležitá data. tm

2 sv. sv. | 7. prosince 2014 v 19:36 | Reagovat

Super velmi se těším na chvilku volna abych se začetl, mám ted jedno překvapení za druhým.
Děkuju že JSTE, však Vy všichni víte.

3 marcela marcela | 7. prosince 2014 v 19:44 | Reagovat

Dnes jsem přemítala kdyže bude pokráčování v symbolice čísel a hle dnes je tady číslo 1. Těším se, až si v klidu počtu, leč úvod symboliky čísel mně velmi zaujal. Děkuji.

4 Jan Jan | 8. prosince 2014 v 8:44 | Reagovat

...aneb kdo ovlivnil Fibonachio,rozložte si FiB OF NO CHI-neboli malá lež bez energie čchi.A proč?
předešlá čísla se v jeho sekvenci se stávají konečným kvantem..život pokračuje na ukor předešlých...

5 spiiiidy spiiiidy | 8. prosince 2014 v 14:48 | Reagovat

[4]: Mohl bys to trochu rozvést? Díky

6 Jan Jan | 9. prosince 2014 v 10:52 | Reagovat

[5]: Fibonacciho sekvence znázornuje numerickou expanzi.ve které je následné číslo dosaženo součtem neboli pohlcením dvou čísel předešlých.Pokud však uvažujeme o každém číslujako o svébytném energetickém kvantu,pak jsou dvě předešlá čísla tímto sečtením spotřebována,aby se stala dalším číslem,přičemž na jejichpůvodních místech nezůstává nic než prázdnota-představuje vzorec expanze či růstu pro konečný život,nikoli proorganický život věčný.Měli bychom asi vědět že temní ovlivnili i přírodu,aby náhodou někdo na něco nepřišel a když přišel no tak ho odstranili,ale to asi všichni vědí.Museli zavest tzv. vědu smrti a bránit celkové evoluci lidtsva.A ktomu jim pomáhali třeba i nevědomě různi vědci hudebníci a politici.Tak nenápadně implementovali pokřivení všeho na zemi,přírody nvyjímaje.
PS:Správná expanze čísel je pomocí znásobení předešlých čísel,tak aby se vytvořila další generace,která ale nechá předešlá čísla nedotčená žít dál-není to růst prostřednictvím recyklace konečné energie.

7 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 9. prosince 2014 v 13:57 | Reagovat

[6]: Aha, tak se potvrdil můj pocit z tvého komentáře [4]:.

Víš vůbec, jakej je vztah mezi sčítáním a násobením? S takovou interpretací dvou typů expanze (pomocí sčítání a násobení) nemůžu souhlasit. Ani při sčítání se totiž nikde nic nespotřebovává; a prázdnota jako taková neexistuje vůbec ...
Ještě k tomu všemu Fibonacciho posloupnost není znázorněním expanze, ale něčeho ouplně jinýho. Jde jen o úhel pohledu. Napiš sem prvních 16 členů té posloupnosti, kterou popisuješ ty.

Navíc, všechno, co operuje s desítkovou číselnou soustavou, nejde brát tak úplně vážně, protože ta je jen umělej konstrukt Temných. Dobrý je používat osmičkovou (viz. nápověda v seriálu Stargate, kdy ukazovali vědomosti "Antiků" ... 10 = 8 napsané na tabuli, a dokonce o tom i mluvili, že používali osmičkovou soustavu) nebo šestnáctkovou (staří Slované).

Temní sice přírodu ovlivnili a zasahovali do ní,ale ne tak moc, jak se domníváš. Zdroj neboli podstata její existence a života samotného je nezměnitelná, do toho vrtat díky jistým vesmírným pravidlům prostě nemůžou. Vrtají jen do některých projevů, ne do podstaty.

Věděl jsi, že i geneticky upravené odrůdy se po čase navrátí do přirozeného, původního stavu? Jaká síla to způsobuje, ten návrat k prapůvodní harmonii?

8 sv. sv. | 19. prosince 2014 v 15:35 | Reagovat

[7]: Síla. Anebo Prasíla pokud chcete.
A taky možme hovořit o RODové paměti a tak, funguje to v celé přiRODě.

9 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 20. prosince 2014 v 21:12 | Reagovat

[8]: Jo, přesně tak, trefa. A vycházíme-li od slovanských starověrců (jakože Ty se v jejich světonázoru asi dost vyznáš), tak má obraz síly nejbližší a nejvěrnější interpretaci slabikou RA. Odkudpak toho boha "slunce" asi převzali Egypťané...
... a též jako symbolické vyjádření "prasíly" záměrně zdémonizovaná svastika jakožto znázornění ohně a nekonečného kruhového pohybu - ale ne toho pozemského... :-)

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.