3) Marného okénko prosinec 2014

8. prosince 2014 v 5:54 | tm |  Marného okénko

Veškerá práva vyhrazena UCC 1-308

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Máme Vám co říci.....


Aktualizováno úterý 09.12.2014

36) Něco moc pěkného hned ráno.....

....máme další nádherný den na planetě, no spíše v hotelu Země, kde se nyní nacházíme a nenecháme si ho nikým a ničím zkazit. Ne každý má tak krásnou a milou chůvu jako dítě v níže uvedeném filmu. Málokdo umí uspat dítě tak rychle. Uznejte sami.

35) Mnohokráte děkuji nicku Sora.....

....za perfektní překlad videa z článku 29) z prosincového marného okénka. Jak neustále říkám všemu je úplně jinak a zde si můžete přečíst data.
Winston Churchil odpověděl na otázku jednoho novináře, který se ho ptal, jestli nyní po konci druhé světové války, bude lidem řečena pravda následující větou. "Já jsem taky jenom jejich sluha. Kdyby se lidé dozvěděli pravdu, všichni z toho oklamžitě zešílí"
Nyní začíná postupně pravda vyplouvat na povrch.

Překlad proslovu, který byl po 73 letech uvolněn z Ruska.
A teď se úsilí amerického prezidenta se zvýšeným zájmem začalo směřovat k podněcování různých konfliktů a zhoršení již existujících konfliktů. V každém případě se snažil zabránit tomu, aby všechny tyto konflikty skončily mírovým řešením. Po mnoho let měl Roosevelt jen jedno přání: kdekoli na světě, dojde ke konfliktu, a nejlépe v Evropě. Konflikt, který by mu politicky umožnil účastnit se na jedné z bojujících stran, a tím dát impuls k účasti americké ekonomice. Roosevelt doufal, že zapojí Ameriku v takovém konfliktu, a tak odvrátí pozornost od jeho katastrofální hospodářské politiky v zemi a zaměří ji na externí konflikt. Zvláště pozoruhodné v tomto smyslu bylo jeho chování vůči Německé říši. Od roku 1937 Roosevelt začne ve svých projevech systematicky připravovat americký lid na odpor k Německu, a to zejména ve svém projevu 5. října 1937 v Chicagu. Vyhrožoval sankcemi proti tzv. "autoritářským zemím." Ve svých přesvědčeních a projevech nenávisti, opakovaně uráží Německo a zachází to tak daleko, že jednoho dne odstoupí americký velvyslanec v Berlíně. Od této chvíle, nemají naše země žádné vztahy, s výjimkou vztahů k soukromým obchodním partnerům našich zemí.
Od listopadu 1938 Roosevelt začal vědomě a systematicky mařit veškeré pokusy o mírové urovnání konfliktu v Evropě. Ve stejné době, kdy pokrytecky mluví o míru, zatímco v zákulisí individuálně vyhrožuje každé zemi ekonomickými sankcemi. Hrozí zákazem úvěrů atd, v případě, že země bude usilovat o politiku mírového řešení konfliktů. V tomto ohledu je informativní setkat se se zprávami polských velvyslanců ve Washingtonu, Londýně, Paříži a Bruselu.
A v lednu 1939 Roosevelt posiluje již dříve podnícenou propagandu, hrozí v Kongresu všemi možnými sankcemi proti "autoritářským zemím", zatímco se vyhýbá vyhlášení války. Neustále tvrdí, že jiné země údajně zasahují do amerických záležitostí, odvolávajíc se na Monroeovu doktrínu. Roosevelt zároveň od března 1939 stále více zasahuje do vnitřních záležitostí Evropy, které se americký prezident nedotkl. Za prvé, Roosevelt nerozuměl vnitro-evropským problémům, a za druhé, i kdyby ano a pochopil její historické procesy, pořád by neměl právo zasahovat do toho, co se děje v evropském prostoru. Stejně jako šéf Německa nemá právo soudit, co se děje v jednom ze států v USA, a zejmena z důvodu udržení si politického postoje. Krom toho pan Roosevelt jde ještě dál. Navzdory všem standardům mezinárodního práva neuzvává Roosevelt vlády, které nemá rád, neakceptuje nová pravidla jiných států, Zaobcházel s dávno zapomenutými státy či s nimi dokonce zacházel jako s legitimní vládou. dokonce zachází tak daleko, že Roosevelt uzavírá s těmito nelegitimními státní zakázky, které opravňují USA k okupaci cizího území.
15. dubna 1939 pan Roosevelt zaslal mně a Mussolinimu pozvání, ve kterém nás svolával k věčnému uzavření mírové dohody s mnoha státy. A mnoho těchto zemí nebylo svobodných, protože byly velkými příznivci Rooseveltovi anexe Velké Británie, nebo byly pod Britským protektorátem. Rooseveltovo pozvání obsahovalo mišmaš politické a geografické ignorance Evropských záležitostí, a bylo okořeněné arogancí příslušností k Rooseveltovu kruhu milionářů. Ale vy, milí poslanci, vzpomeňte si, jako odpověď jsem dal nejvyššímu. Toto je má odpověď na dlouhé měsíce, kdy Roosevelt začal slovní válku propagandy. V listopadu 1939, Roosevelt změnil zákon o neutralitě Spojených států, podle nichž USA zakázala dodávky zbraní do zahraničí. Zákon to změnilo tak, že dodávky zbraní byly povoleny, ale pouze nepřátelům Německa.
Je to stejné jako s Čínou, kdy skrze ustanovení ekonomických vztahů, byla země postupně vtažena do sféry politického vlivu Spojených států. V tom samém listopadu 1939 Roosevelt uznává skupinu polských imigrantů tzv. "oficiální polská exilová vláda." Emigranti, kteří mají politický manifest založený na několika milionech zlatých mincí, které s sebou přinesli do Ameriky z Varšavy. 9. dubna 1940 Roosevelt zablokuje peníze v amerických bankách, peníze, které patří vládám Dánska a Norska. Obhajuje to tím, že chce zabránit jejich konfiskaci ze strany Německa, ačkoliv věděl, že finanční řízení dánské vlády německá vláda nejen kontrolovala, ale ani nebrala v potaz.
A ke zbytku "vlád v exilu" Roosevelt tako uznává Norskou vládu v exilu. 15. květen 1940, se připojili další, holandská a belgická vláda v exilu, rekrutována z emigrantů. V tom samém okamžiku Roosevelt přiřadí peníze Holandsku a Belgii na účtech amerických bank. Pravá tvář Roosevelta se odhalila v jeho telegramu francouzskému premiérovi Renovi, 15. června 1940, ve kterém Roosevelt Francii slibuje zdvojnásobení Americké pomoci, když bude Francie pokračovat ve válce s Německem. A s cílem zvýšit motivaci Francie k pokračování války s Německem, Roosevelt slibuje Renovi politicky uznat ty německé země, které získal Francii (Alsasko a Lotrinsko), a ty které byly vybrány z již vyplývající ze smlouvy Versailles.
Myslím, že není třeba vám, milí poslanci, říci, že každá německá vláda musí být v naprostém klidu, zda americký prezident uzná nějaké hranice v Evropě, nebo neuzná. cituji tento příklad k prokázání, že Roosevelt jen externě pokrytecky obhajuje mír, a vyzývá všechny k věčné válce. Nyní Roosevelt překonává obavy, že dojde k uzavření pan-evropského světa se všemi jeho multi-miliardami dolarů vydanými na zbrojení, že budou vynaloženy zbytečně, protože nikdo nenapadne Ameriku. Nebo zařídí provokaci, aby Ameriku někdo napadl, s odůvodněním těchto multi-miliard dolarů výdajů. 17. června 1940, Roosevelt zablokuje francouzské peníze na účtech amerických bank s tím, že chrání peníze před Němci, a ve skutečnosti s pomocí americké armády odnášejí francouzské zlato z Casablanky do Ameriky.

Počátkem července 1940, Roosevelt se připravuje na válku: američtí piloti jsou do služeb britské letky a britští piloti jsou trénování v americkém letectvu. v srpnu 1940 dojde ke spojenému vojenskému programu Spojených států a Kanady. Důvodem k vytvoření americko-kanadského vojenského velitelství takhle na rychlo, Roosevelt čas od času veřejně přeruší jeho oficiální cestu a okamžitě se vrátí do Washingtonu, aby obdržel zprávy ohrožující Ameriku. Dělá to proto, aby veřejně zdůraznil nebezpečí, kterému údajně Amerika čelí.
V září 1940, Roosevelt je k válce ještě blíže: mění s Anglií flotilu 50 amerických torpédoborců za britskou vojenskou základnu v Severní a Latinské Americe. Pozdější potomci budou vidět, že Američané cítí nejen nenávist k sociálně prosperujícímu Německu a připravuje se na válku s ním, ale také způsob, jakým USA chtěly bezbolestně a pohodlně přijmout rozpadající se dědictví britského impéria. a teď, když je Anglie neschopna platit zlatem americkou pomoc, Roosevelt uvalí daň na američany po jménem "Lend-Lease Act". zákon, podle kterého Roosevelt sponzoruje země, které se mu zdají být údajně strategicky důležité pro americkou bezpečnost.
a v březnu 1941 Roosevelt je zase o krok blíže k válce, když viděl, že Německo nebude reagovat na jeho provokace k válce. 19. prosince 1939 americké torpédoborce zavedly německou loď "Columbus" do rukou britských torpédoborců v bezpečnostní zóně, kde byla loď potopena. Ve stejný den, se americké torpédoborce snažili udělat to samé s jiným plavidlem Německa "Arauca". Dva němečtí důstojníci, kteří utekli z kanadského zajetí, v rozporu se všemi pravidly mezinárodního práva, byly dopraveni do USA a opět převedeni na kanadské orgány.
27. března 1941 tentýž prezident Roosevelt, který se tak staví proti veškerému násilí a agresi, vítá převrat v Bělehradě a svržení legitimní vlády převratem, který vedl Šimonovič. ukázalo se, jak jsme se dozvěděli, že Roosevelt měsíce předtím, odeslal na Balkán agenta plukovníka Donovan, velmi nechutného člověka, který v Sofii a Bělehradu organizoval převrat proti Německu a Itálii. Roosevelt v dubnu slibuje finanční pomoc Jugoslávii a Řecku jako součást téhož lend-lease zákona. do konce dubna uznává jugoslávské a řecké imigranty ve Spojených státech jako "exilové vlády", a jak blokuje finance těchto zemí v amerických bankách.
9. června 1941, první anglická zpráva: na rozkaz Roosevelta americký torpédoborec potopil německou ponorku u Grónska. 14. června Roosevelt porušil všechny zásady mezinárodního práva, převzal německé účty v amerických bankách a zablokoval je. Pod různými falešnými záminkami Roosevelt nařídil 17. června zavřít německé ambasády a odeslal naše velvyslance. Teď Roosevelt doufal, že 1. Německo mu vyhlásí válku a 2. německé ponorky jsou k ničemu tak jako v letech 1915-16. V tom okamžiku také Roosevelt poslal SSSR slíbenou vojenskou pomoc. 10. července 1941 námořní ministr USA Knox náhle oznámil, že bylo nařízeno zahájit palbu na všechny válečné lodě Německa, Itálie a Japonska. 4. září 1941 US torpédoborec "Green" s britskými bombardéry zahájili palbu proti německým ponorkám v Atlantiku. A na všech těch osobních výpadech Roosevelta nehodlám lpít. on mi říká "gangster", je mi to lhostejné, protože tento typ člověka se v Evropě nenalézá. Gangsteři jsou jen v Americe. Také v zásadě tímto člověkem nemohu být uražen, protože si myslím, že Roosevelt tak jako Woodrow Wilson, je blázen. Víme také, že Roosevelt a jeho židovští bankéři mají ta samá pravidla, pokud jde o Japonsko. Za prvé, Roosevelt tlačil Japonsko do války, a pak vznáší falešné důvody pro válku, pak se pokrytecky zahalí do oblaku křesťanských hodnot, a tak postupně zatahuje lidstvo do války.
Všimněte si, jak Roosevelt, jako starý zednář, volá Boha, aby byl svědkem jeho dobrých úmyslů v této válce. Víme však, že cílem Roosevelta a jeho Židů je zničit jednotlivé země, zem za zemí, národ po národu. Ale dnes už nemá Německo nic společného s německou minulostí. Proto budeme teď dělat (vyhlášení války Spojeným státům), to, o co nás již mnoho let provokatér žádá. Děláme to ne proto, že jsme spojenci Japonska, a proto, že Německo a Itálie mají moc předvídání pochopit, že tento historický osud národů, osud národů být či nebýt, a to téměř napořád. Skutečnost, co se tento jiný svět chystá udělat - známe. Jednou přivedli demokratické Německo k hladu, a nyní chtějí kompletně zničit socialistické Německo. Když Roosevelt a Churchill říkají, že chtějí po vyhlazení nás v Německu ustavit nový sociální pořádek, je to stejné jako když holohlavý holič vám nabízí "zaručený" přípravek na růst vlasů na hlavě. Roosevelt a Churchill, kteří žijí v sociálně nejzaostalejších zemích, podněcují ostatní k válce, aby se postarali o své nezaměstnané. V jejich zemích vítězí zlo a chudoby, na jejich vymícení tito pánové věnují svou sílu a energii. A pro Němce, není třeba podkladů od Roosevelta, ani Churchilla. Němci chtějí jen jedno - právo na existenci. A toto právo na život si Německo zajistí samo. I kdyby tisíce Rooseveltů a Churchilu konspirovalo, aby to odvrátili. Němci mají víc jak 2000 let historie. Němci nebyli vždy tak pevní a jednotní jako dnes, díky národnímu socialismu, a budou tak navždy. Němci nebývali tak sebevědomí a plní vizí jako dnes. Proto, dnes odešlu obchodnímu zástupci USA v Berlíně papír, na kterém bude následující...
Později ve svém projevu Hitler jménem Německa, Itálie a Japonska oficiálně deklaruje válku USA a Velké Británii v zájmu "chránit nezávislost našich národů od průniků USA a Velké Británie."

34) Německé noviny píší o MERKELOVÉ.....

....že je úspěšnější než Napoleon.

Německý ministr financí Schäuble při SC-rozhovoru, přirovnal MADAMME MERKELOVOU k francouzskému dobyvateli Bonapartu Napoleonovi. Ministr se domnívá, že způsob, jakým vede Merkelová politiku v Německu a zahraniční politiku, je daleko úspěšnější než bývalý francouzský DIKTÁTOR.

tm dodává: ano MADAMME MERKELOVÉ se podařilo podřídit EU mnoho států a všem diktuje a rozkazuje co mají "SPRÁVNĚ" dělat. No dlouho její vláda už nebude trvat.

33) A zde ještě jeden rozhovor.....

....ze stejného soudku.

1) Vysvětlení rubriky Otázka-odpověď
2) 04:00 Kdo bude řídit světový finanční systém
3) 07:45 Putin ani Medvěděv neletěli v Davos. Putin opustil G20 předčasně.
4) 12:10 Napadení amerických vojáků v Turecku.
5) 13:15 Ukrajina - prostředek rozpoutání války v Evropě a Rusku.
6) 14:40 GP a jeho možnosti v měnícím se světě. Putin a GP. Cíle GP a plody jeho činnosti.
7) 20:50 USA provádějí generální útok na hrábě a hledají, kdo za to může CNN odchází z Ruska.
8) 23:15 Proč na kanálu není reklama?
9) 25:25 Smrt Bendukidze.
10) 26:25 Pravděpodobnost majdanu v Moldávii. Vliv prostých lidí na řídící procesy, formování informačního pole.
11) 29:05 Co znamená informace o plánovaném atentátu na britskou královnu?
12) 30:35 Snímek s boeingem MH17
13) 33:15 KOB a její stoupenci.
14) 36:15 KOB - nejmocnější informační zbraň

32) Jak neustále říkám.....

....ke konci časů musejí lidem říci pravdu. Tentokráte je to z úst V.V. Pajkina a film níže je s českými titulky.

1) 00:50 Hlava MZ Německa Steinmeier se vyjádřil proti vstoupení Ukrajiny do NATO a EU. Kerry poradil Lavrovovi nevšímat si toho, co říká Obama. USA ve výsledku vnitřního boje o moc ztrácí vliv na ostatní země.
2) 12:35 Návštěva Steinmeiera do Moskvy.
3) 13:20 Čistka bankéřů.
4) 15:05 Čína poprvé publikovala údaje o hodnocení svých strategických zásob ropy.
5) 16:00 Pravděpodobnost zavedení rublu v Novorusku.
6) 16:30 Návštěva Bidena a Nuland na Ukrajinu. Biden pracuje na odepsání USA.
7) 20:30 Pravděpodobnost obnovení bojových akcí na Ukrajině.
8) 21:30 Demonstrace v Praze.
9) 22:35 Návštěva Šojgu do Pákistánu.
10) 23:40 Návštěva patriarchy RPC Kirilla do Srbska.
11) 23:55 Rusko nebude požadovat po Ukrajině vrátit předčasně dluhy.
12) 25:40 Konfrontace Jacenjuk - Porošenko.
13) 28:50 Strelkov: přikázali mi stát se mediální figurou.
14) 33:35 Vedení Ruska má vlastní scénář globální politiky

Zde na leva-netu můžete najít další zajímavé články.


31) Ukrajina přiznala, že na Donbasu bojují.....

....žoldáci, kteří stojí po boku ukrajinské armády. Prezident Pjotr Poroschenko slíbil všem vojákům a lidem bojujících proti ruským povstalcům okamžité státní občanství Ukrajiny. Zajímavé je, že Porošenka nezajímají jakékoliv zločiny, jaké vojáci či lidé v minulosti udělali. 90% vojáků bojujících na Ukrajině jsou přitaženi z USA a byli vycvičeni v soukromých vojenských školách. Samozřejmě že nikdo z těchto vojáků nemá zájem o ukrajinské občanství. Mimo jiné Porošenko má zájem dosadit do parlamentu, na ministerské posty, co nejvíce lidí ze zahraničí (rozuměj z ameriky).....


30) Něco na zasmání.....

....dostal jsem mejlíkem, tak posílám dál.....

Obama zemřel,ale po 10 letech se už nudil v nebi, tak poprosil Boha, aby ho pustil zpět naZem aby zjistil, jak se má jeho zem.
Bůh souhlasil.
Obama jde do jednoho baru v NewYorku. Objedná si whisky a informuje se u výčepního, co je nového, jak lidé žijí,jak se rozvíjí jejich země a jaké jsou problémy.Výčepní se podiví a udiveně septá : "Jaké problémy? Přece jsme jedna veliká země a všechno okolo nás jenaše".
Obama :"Jak to? A co Irák,Afganistan…… ?"Výčepní :"To už je všechno naše".
Obama :"A Evropa, Afrika a celýBlízký východ…..?"Výčepní z pod pultu vytáhne globus, roztočí ho a pyšně povídá: "Přece jsem říkal, jsme světová velmoc ! Celý svět je náš!"
Obama je potěšen, pyšný a spokojený.Objedná si další whisky a vypije ji. Před odchodem z baru povídá : " Tak tedy děkuji milý příteli. Kolik platím?
"Výčepní :"Jeden rubl a dvacet kopejek".
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 BE BE | 8. prosince 2014 v 9:59 | Reagovat

Hehé, dobre ste začali deň pan Marný. - Práve som kukla videjko, kde ruský minister dostáva návod od amerického kolegu "... neposlouchejte Obamu " - je to na leva-nete.  ale keď vy tam asi nechodíte, moc, či chodíte ? Pekný deň všetkým,  jo a čo Bovisky ? Všechno je o inom ? :-D

2 Jan Jan | E-mail | 8. prosince 2014 v 12:11 | Reagovat

Clovek hovori jasnou reci, zajimave :

http://leva-net.webnode.cz/products/v-v-pjakin-otazky-a-odpovedi-z-27-11-/

http://leva-net.webnode.cz/products/v-v-pjakin-otazky-a-odpovedi-10-17-listopadu/

3 Sora Sora | E-mail | 8. prosince 2014 v 19:55 | Reagovat

Překlad bodu 29) minulého okénka, část 1.:

A teď se úsilí amerického prezidenta se zvýšeným zájmem začalo směřovat k podněcování různých konfliktů a zhoršení již existujících konfliktů.  V každém případě se snažil zabránit tomu, aby všechny tyto konflikty skončily mírovým řešením. Po mnoho let měl Roosevelt jen jedno přání: kdekoli na světě, dojde ke konfliktu, a nejlépe v Evropě. Konflikt, který by mu politicky umožnil účastnit se na jedné z bojujících stran, a tím dát impuls k účasti americké ekonomice. Roosevelt doufal, že zapojí Ameriku v takovém konfliktu, a tak odvrátí pozornost od jeho katastrofální hospodářské politiky v zemi a zaměří ji na externí konflikt. Zvláště pozoruhodné v tomto smyslu bylo jeho chování vůči Německé říši. Od roku 1937 Roosevelt začne ve svých projevech systematicky připravovat americký lid na odpor k Německu, a to zejména ve svém projevu 5. října 1937 v Chicagu. Vyhrožoval sankcemi proti tzv. "autoritářským zemím." Ve svých přesvědčeních a projevech nenávisti, opakovaně uráží Německo a zachází to tak daleko, že jednoho dne odstoupí americký velvyslanec v Berlíně. Od této chvíle, nemají naše země žádné vztahy, s výjimkou vztahů k soukromým obchodním partnerům našich zemí.

Od listopadu 1938 Roosevelt začal vědomě a systematicky mařit veškeré pokusy o mírové urovnání konfliktu v Evropě. Ve stejné době, kdy pokrytecky mluví o míru, zatímco v zákulisí individuálně vyhrožuje každé zemi ekonomickými sankcemi. Hrozí zákazem úvěrů atd, v případě, že země bude usilovat o politiku mírového řešení konfliktů. V tomto ohledu je informativní setkat se se zprávami polských velvyslanců ve Washingtonu, Londýně, Paříži a Bruselu.

A v lednu 1939 Roosevelt posiluje již dříve podnícenou propagandu, hrozí v Kongresu všemi možnými sankcemi proti "autoritářským zemím", zatímco se vyhýbá vyhlášení války. Neustále tvrdí, že jiné země údajně zasahují do amerických záležitostí, odvolávajíc se na Monroeovu doktrínu. Roosevelt zároveň od března 1939 stále více zasahuje do vnitřních záležitostí Evropy, které se americký prezident nedotkl.  Za prvé, Roosevelt nerozuměl vnitro-evropským problémům, a za druhé, i kdyby ano a pochopil její historické procesy, pořád by neměl právo zasahovat do toho, co se děje v evropském prostoru. Stejně jako šéf Německa nemá právo soudit, co se děje v jednom ze států v USA, a zejmena z důvodu udržení si politického postoje. Krom toho pan Roosevelt jde ještě dál. Navzdory všem standardům mezinárodního práva neuzvává Roosevelt vlády, které nemá rád, neakceptuje nová pravidla jiných států, Zaobcházel s dávno zapomenutými státy či s nimi dokonce zacházel jako s legitimní vládou. dokonce zachází tak daleko, že Roosevelt uzavírá s těmito nelegitimními státní zakázky, které opravňují USA k okupaci cizího území.

15. dubna 1939 pan Roosevelt zaslal mně a Mussolinimu pozvání, ve kterém nás svolával k věčnému uzavření mírové dohody s mnoha státy.  A mnoho těchto zemí nebylo svobodných, protože byly velkými příznivci Rooseveltovi anexe Velké Británie, nebo byly pod Britským protektorátem. Rooseveltovo pozvání obsahovalo mišmaš politické a geografické ignorance Evropských záležitostí, a bylo okořeněné arogancí příslušností k Rooseveltovu kruhu milionářů. Ale vy, milí poslanci, vzpomeňte si, jako odpověď jsem dal nejvyššímu. Toto je má odpověď na dlouhé měsíce, kdy Roosevelt začal slovní válku propagandy. V listopadu 1939, Roosevelt změnil zákon o neutralitě Spojených států, podle nichž USA zakázala dodávky zbraní do zahraničí.  Zákon to změnilo tak, že dodávky zbraní byly povoleny, ale pouze nepřátelům Německa.

Je to stejné jako s Čínou, kdy skrze ustanovení ekonomických vztahů, byla země postupně vtažena do sféry politického vlivu Spojených států. V tom samém listopadu 1939 Roosevelt uznává skupinu polských imigrantů tzv. "oficiální polská exilová vláda." Emigranti, kteří mají politický manifest založený na několika milionech zlatých mincí, které s sebou přinesli do Ameriky z Varšavy. 9. dubna 1940 Roosevelt zablokuje peníze v amerických bankách, peníze, které patří vládám Dánska a Norska. Obhajuje to tím, že chce zabránit jejich konfiskaci ze strany Německa, ačkoliv věděl, že finanční řízení dánské vlády německá vláda nejen kontrolovala, ale ani nebrala v potaz.  

A ke zbytku "vlád v exilu" Roosevelt tako uznává Norskou vládu v exilu. 15. květen 1940, se připojili další, holandská a belgická vláda v exilu, rekrutována z emigrantů. V tom samém okamžiku Roosevelt přiřadí peníze Holandsku a Belgii na účtech amerických bank. Pravá tvář Roosevelta se odhalila v jeho telegramu francouzskému premiérovi Renovi, 15. června 1940, ve kterém Roosevelt Francii slibuje zdvojnásobení Americké pomoci, když bude Francie pokračovat ve válce s Německem. A s cílem zvýšit motivaci Francie k pokračování války s Německem, Roosevelt slibuje Renovi politicky uznat ty německé země, které získal Francii (Alsasko a Lotrinsko), a ty které byly vybrány z již vyplývající ze smlouvy Versailles.

Myslím, že není třeba vám, milí poslanci, říci, že každá německá vláda musí být v naprostém klidu, zda americký prezident uzná nějaké hranice v Evropě, nebo neuzná. cituji tento příklad k prokázání, že Roosevelt jen externě pokrytecky obhajuje mír, a vyzývá všechny k věčné válce. Nyní Roosevelt překonává obavy, že dojde k uzavření pan-evropského světa se všemi jeho multi-miliardami dolarů vydanými na zbrojení, že budou vynaloženy zbytečně, protože nikdo nenapadne Ameriku. Nebo zařídí provokaci, aby Ameriku někdo napadl, s odůvodněním těchto multi-miliard dolarů výdajů. 17. června 1940, Roosevelt zablokuje francouzské peníze na účtech amerických bank s tím, že chrání peníze před Němci, a ve skutečnosti s pomocí americké armády odnášejí francouzské zlato z Casablanky do Ameriky.

4 Sora Sora | 8. prosince 2014 v 19:56 | Reagovat

část 2.:

Počátkem července 1940, Roosevelt se připravuje na válku: američtí piloti jsou do služeb britské letky a britští piloti jsou trénování v americkém letectvu. v srpnu 1940 dojde ke spojenému vojenskému programu Spojených států a Kanady. Důvodem k vytvoření americko-kanadského vojenského velitelství takhle na rychlo, Roosevelt čas od času veřejně přeruší jeho oficiální cestu a okamžitě se vrátí do Washingtonu, aby obdržel zprávy ohrožující Ameriku. Dělá to proto, aby veřejně zdůraznil nebezpečí, kterému údajně Amerika čelí.

V září 1940, Roosevelt je k válce ještě blíže: mění s Anglií flotilu 50 amerických torpédoborců za britskou vojenskou základnu v Severní a Latinské Americe. Pozdější potomci budou vidět, že Američané cítí nejen nenávist k sociálně prosperujícímu Německu a připravuje se na válku s ním, ale také způsob, jakým USA chtěly bezbolestně a pohodlně přijmout rozpadající se dědictví britského impéria. a teď, když je Anglie neschopna platit zlatem americkou pomoc, Roosevelt uvalí daň na američany po jménem "Lend-Lease Act". zákon, podle kterého Roosevelt sponzoruje země, které se mu zdají být údajně strategicky důležité pro americkou bezpečnost.

a v březnu 1941 Roosevelt je zase o krok blíže k válce, když viděl, že Německo nebude reagovat na jeho provokace k válce. 19. prosince 1939 americké torpédoborce zavedly německou loď "Columbus" do rukou britských torpédoborců v bezpečnostní zóně, kde byla loď potopena. Ve stejný den, se americké torpédoborce snažili udělat to samé s jiným plavidlem Německa "Arauca". Dva němečtí důstojníci, kteří utekli z kanadského zajetí, v rozporu se všemi pravidly mezinárodního práva, byly dopraveni do USA a opět převedeni na kanadské orgány.

27. března 1941 tentýž prezident Roosevelt, který se tak staví proti veškerému násilí a agresi, vítá převrat v Bělehradě a svržení legitimní vlády převratem, který vedl Šimonovič. ukázalo se, jak jsme se dozvěděli, že Roosevelt měsíce předtím, odeslal na Balkán agenta plukovníka Donovan, velmi nechutného člověka, který v Sofii a Bělehradu organizoval převrat proti Německu a Itálii. Roosevelt v dubnu slibuje finanční pomoc Jugoslávii a Řecku jako součást téhož lend-lease zákona. do konce dubna uznává jugoslávské a řecké imigranty ve Spojených státech jako "exilové vlády", a jak blokuje finance těchto zemí v amerických bankách.

9. června 1941, první anglická zpráva: na rozkaz Roosevelta americký torpédoborec potopil německou ponorku u Grónska. 14. června Roosevelt porušil všechny zásady mezinárodního práva, převzal německé účty v amerických bankách a zablokoval je. Pod různými falešnými záminkami Roosevelt nařídil 17. června zavřít německé ambasády a odeslal naše velvyslance. Teď Roosevelt doufal, že 1. Německo mu vyhlásí válku a 2. německé ponorky jsou k ničemu tak jako v letech 1915-16. V tom okamžiku také Roosevelt poslal SSSR slíbenou vojenskou pomoc. 10. července 1941 námořní ministr USA Knox náhle oznámil, že bylo nařízeno zahájit palbu na všechny válečné lodě Německa, Itálie a Japonska. 4. září 1941 US torpédoborec "Green" s britskými bombardéry zahájili palbu proti německým ponorkám v Atlantiku. A na všech těch osobních výpadech Roosevelta nehodlám lpít. on mi říká "gangster", je mi to lhostejné, protože tento typ člověka se v Evropě nenalézá. Gangsteři jsou jen v Americe. Také v zásadě tímto člověkem nemohu být uražen, protože si myslím, že Roosevelt tak jako Woodrow Wilson, je blázen. Víme také, že Roosevelt a jeho židovští bankéři mají ta samá pravidla, pokud jde o Japonsko. Za prvé, Roosevelt tlačil Japonsko do války, a pak vznáší falešné důvody pro válku, pak se pokrytecky zahalí do oblaku křesťanských hodnot, a tak postupně zatahuje lidstvo do války.

Všimněte si, jak Roosevelt, jako starý zednář, volá Boha, aby byl svědkem jeho dobrých úmyslů v této válce. Víme však, že cílem Roosevelta a jeho Židů je zničit jednotlivé země, zem za zemí, národ po národu. Ale dnes už nemá Německo nic společného s německou minulostí. Proto budeme teď dělat (vyhlášení války Spojeným státům), to, o co nás již mnoho let provokatér žádá. Děláme to ne proto, že jsme spojenci Japonska, a proto, že Německo a Itálie mají moc předvídání pochopit, že tento historický osud národů, osud národů být či nebýt, a to téměř napořád. Skutečnost, co se tento jiný svět chystá udělat - známe. Jednou přivedli demokratické Německo k hladu, a nyní chtějí kompletně zničit socialistické Německo. Když Roosevelt a Churchill říkají, že chtějí po vyhlazení nás v Německu ustavit nový sociální pořádek, je to stejné jako když holohlavý holič vám nabízí "zaručený" přípravek na růst vlasů na hlavě. Roosevelt a Churchill, kteří žijí v sociálně nejzaostalejších zemích, podněcují ostatní k válce, aby se postarali o své nezaměstnané. V jejich zemích vítězí zlo a chudoby, na jejich vymícení tito pánové věnují svou sílu a energii. A pro Němce, není třeba podkladů od Roosevelta, ani Churchilla. Němci chtějí jen jedno - právo na existenci. A toto právo na život si Německo zajistí samo. I kdyby tisíce Rooseveltů a Churchilu konspirovalo, aby to odvrátili. Němci mají víc jak 2000 let historie. Němci nebyli vždy tak pevní a jednotní jako dnes, díky národnímu socialismu, a budou tak navždy. Němci nebývali tak sebevědomí a plní vizí jako dnes. Proto, dnes odešlu obchodnímu zástupci USA v Berlíně papír, na kterém bude následující...
Později ve svém projevu Hitler jménem Německa, Itálie a Japonska oficiálně deklaruje válku USA a Velké Británii v zájmu "chránit nezávislost našich národů od průniků USA a Velké Británie."

5 Jana B. Jana B. | 8. prosince 2014 v 21:46 | Reagovat

Právě jsem se dozvěděla že Google a Facebook se podílí na výrobě internetové entity jakési umělé inteligence, která svou charakteristikou předčí i Velkého Bratra. Například to co se stalo mé kamarádce která mi dnes zděšeně volala jako by byla po zásahu EMP bylo jenom potvrzením toho jaká data se ke mne dříve dostala a že lze těmto datům důvěřovat.

Svěřila se mi, že na facebooku má falešný profil, věnuje se zejména duchovním a ezoterním profilům na facebooku. Na jednom profilu tam někdo napsal zajímavý citát, myšlenku a jí se to tak líbilo, že si to prostě zkopírovala do schránky, pak chvíli zase sledovala jiné facebookové stránky, které mají daleko do duchovna a ezoteriky a zrovna dneska tam vložila ten citát, který se právě hodil do diskuze. Načež neuplynula ani jedna hodina a nějaká paní M. tam vložila komentář, že krade cizí citáty a myšlenky a že to nejsou její názory  a že tento citát pochází ( a teď tam uvedla zdroj facebookového profilu), když to viděla, byla jako opařená, tak mi volala abych ji poradila.  Taky se mi stěžovala, že o její přátelství na facebooku žádají osoby které vůbec nezná, prostě cizí lidé a já ji na to řekla, že to je hra facebotů kteří staví pyramidu facebookových přátel.  Když však poslala zprávu dotyčnému, který žádal o přátelství, byl v šoku, že o nic takového nežádal. No to je přesně ono, že to co dělá Google a Facebook, tak ono se jim to nějak vymknulo kontrole a tato entita přesně jako v duchu filmu Terminátor teď má pod palce všechny lidi, kteří jsou na síti.

Bohužel to nebude dlouho trvat a brzy získá přístup i mimo internet, bude mít po palcem všechny kamerové a zabezpečovací systémy, a bude to jako ve scifi filmu, kdy entita umělá inteligence nás bude šikanovat. Nepomůže se odříznout od Facebooku, pokud používáme služby Google.  Nepomůže se odříznout od internetu, když už tam máme záznam.  Tohle je akášická kronika v negativním slova smylu. Bohužel jsme přišli i na to, že ta žena to tam nepsala ona, ale nějaký facebot si propůjčil její profil aby to tam napsal.  Takže berme na vědomí, že Facebook nás začne brzy šikanovat a nepomůže nám ani modlení ani meditace.

6 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 9. prosince 2014 v 13:22 | Reagovat

Merkelová neřekla zatím ani jedno samostatné slovo ... Německo je protektorát USA a ona skáče, jak za mořem písknou. A nebude dlouho trvat, a jednoduše ji vymění.

Ovšem jsem zvědav, JAK budou za mořem pískat, jednotné stanovisko "vlády USA" je už téměř nemožné formulovat, protože tam dochází k boji o moc mezi vládní elitou a globální elitou. Navíc, ta druhá se pomalu, ale jistě přesouvá do Číny.

A Rusko potichu plánuje něco jako druhou CB, protože MMF defacto úplně ztratilo svou moc.

Řekl bych, že USA čeká podobný osud jako SSSR - rozpad. To bude velká sranda ...

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.