3) Okénko strašidýlka marného (listopad 2014 )

19. listopadu 2014 v 8:59 | tm

Středa 19.11.2014| tomáš marný | Marného okénko

Všechny příznivce marného okénka vítám na těchto stránkách. Moc děkuji jirkovi za podání pomocné ruky s možností psaní na prvopodstatě. Rovněž tak za skvělý obrázek hned v úvodu. Díky.

Znovu bych rád upozornil čtenáře, že píši pouze částečně nebo úplně přeložené články ze zahraničního tisku. K tomu uvedu nějaký můj osobní komentář.

Aktualizováno 22.11.2014

68) Čeští politici se otáčí.....

....směrem na východ. S tím měl velké problémy premiér Sobotka při návštěvě amerického parlamentu. Bylo mu vytýkáno že češi nemají zájem umístit americké vojáky na svém území.

67) Pro možné budoucí dění bude dobré.....

....si přečíst následující článek. Další MAJDAN Evropě-Česku?????


Americká ikona svobody naléhavě varuje prezidenta Zemana: Spojené státy se v Praze pokusí o převrat! Dovolujete si příliš. Myslíte snad, že demokracie znamená nezávislost země?


Symbolika Vám řekne všechno.....A taky dnešní článek v novinách na titulní straně.

Zeman je fakticky mluvčím Kremlu, píše Washington Post65) V německu připravují lidi.....

....neustále (na můj vkus až příliš často) na dlouhodobé výpadky elektrického proudu.
Dle slov německého šéfa pro katasrofické dění Thilo Rohlfs je výpadek elektrické energie krátce přededveřmi. Jak sám řekl: "Nechceme šířit paniku mezi lidmi, ale budou se muset na to lidé připravit".

tm znovu opakuje: je nutné se připravit na výše popsané taky v ČR a hlavně nezapomenout na to, že nepůjde ani elektrika, ani voda a ani plyn. Jestli se katastrofa odehraje při krutých mrazech a lidé nebudou mít možnost si doma zatopit v kamnech, pravděpodobně umrznou.....
Nemluvě o tom, že mobily, telefony-pevné linky, televize a počítače s internetem, budou taky odříznuty od zbytku světa....
Pak Vám všem přeji hodně štěstí a nezapomeňte na výrok: Připraveným přeje štěstí.....

64) Dle telefonického rozhovoru.....

....s jedním člověkem pracujícím v určitých složkách v Německu, mně včera sdělil, že se připravuje pro Německo čipování lidí a to od 01.01.2016. Jakým způsobem to chtějí provést, není zatím rozhodnuto, jedou po několika kolejích.....
Rovněž tak na moji otázku: "Je to připraveno pro celou EU"???? zatím nemohl 1000% odpovědět. Domnívá se, že ano. Je to ale jen jeho názor.
Rovněž tak mně sdělil, že začínají mít v německu velký problém s ruskou televizí (ruskými televizními novinami), které jsou od asi 05.11.2014 vysílány v německém jazyce. Jako za komunizmu, dříve u nás, to možná začnou řušit či zakážou.

63) Pravda musí být odstraněna.....

....je moto západních velmocí a prosazují dokonalé vymývání mozků pomocí médií, hlavně televizí a podprahových dat v nich obsažených. Podívejte se na článek 54). Byl v něm rozhovor s Putinem. Zcela jasně a nekompromisně sdělil lidem skutečnou pravdu. Některé řídící jednotky to nemohly za hranicemi Ruska ustát a proto krátké video odstranily. Naštěstí jsem udělal rychlý překlad a znovu ho níže otiskuji. Je otázkou času, kdy se budou snažit blokovat internet?!?!?

Putin v rozhovoru řekl:
....řád vítězství a označení hrdina si zaslouží všichni lidé z Krymu sami. Bez jejich stanoviska by se to všechno nemohlo odehrát. A co se týká vašeho mínění a vy jste řekl, že Amerika nás chce ponížit (říkal jste, že nás chce ponížit ano?) To ve skutečnosti není pravda. Oni nás nechtějí ponížit, oni nás chtějí podrobit. Amerika chce za naše peníze si řešit svoje vlastní problémy. Oni si nás chtějí podrobit pod jejich vlastní vliv. Nikdy a nikomu se v celé historii ve vztahu k Rusku nepodařilo podrobit a v budoucnu se to taky nikomu nepovede. To co se vám (USA) daří je podrobení všech amerických spojenců. A nebo jak se dříve u nás v bývalém SSSR říkalo, vašim satelitům. Daří se jim to skutečně velmi dobře, což je politováníhodné u mnoha satelitů (podrobených států) a to jsou absolutně oficiální skutečnosti. Podrobené země způsobují škody vlastnímu obyvatelstvu, když hají cizí nacionální zájmy(USA) . A to činí z nepochopitelných důvodů s nedozírnými následky. Slyší od nich neustále mluvení o demokracii a mnoho jiného, to je ale neopravňuje mít právo na danou zemi a právo na genocidu. Jaké tedy mají v podstatě zájmy????

Přeloženou část rozhovoru si můžete poslechnout v ruštině ZDE.
tm dodává: no právě že už nemůžete.....

62) Ultimátum Putina.....

....každý vidí, že se EU a USA snaží..... no přece víte o co. Tentokráte se ale hodně přepočítali. Možná bude mnoho obyvatel díky fašistickým spolkům na Ukrajině a v Evropě mrznout.

A zde máte odpověď

PUTINOVO ULTIMÁTUM

Včera prezident Ruska Vladimir Putin uskutečnil veřejnou poradu s členy
vlády. Taková setkání za přítomnosti televizních kamer za účasti novinářů se
dělají nikoli za účelem projednání nějakých otázek, ale pro veřejné oznámení
důležitých rozhodnutí. Tentokrát bylo ohlášeno faktické ultimátum pro vlády
Ukrajiny a Evropské unie. Ale tentokrát byla zopakována se zcela určitým
cílem a jako potvrzení požadavků vznesených Ruskem.
CO ŘEKL PUTIN:


1. Evropě


Smlouva o přidružení Ukrajiny k EU vytvořila hrozby nejen pro ekonomiku

Ukrajiny, ale též pro ekonomiku Ruska. Po podpisu dokumentu by nutně

započalo nekontrolovatelné zahlcení ruského trhu bezcelními výrobky z Evropy

a dalších zemí, což by bolestivě dopadlo na ruské výrobce. Navíc by Ukrajina

byla nucena zpřetrhat s Ruskem desítky a stovky smluv, které by byly v

rozporu s podmínkami asociační dohody s EU. V důsledku toho předkládaná

varianta asociační dohody představuje hrozbu pro Rusko - v podstatě by

zničila dvoustranné vzájemně výhodné tržně-průmyslové svazky Ruska a

Ukrajiny a vedl a by k vytlačení výrobků ruského původu výrobky z jiných

zemí. Chtěli jsme tyto otázky vstřícně řešit po dobrém, lidsky. Pokoušeli

jsme se dohodnout. Ale všechny kompromisy, které jsme předkládali, a naše

konstruktivní návrhy byly Evropskou unií odmítnuty. Bohužel. Nyní to tedy

bude po zlém.


2. Ukrajině


Nehledě na všechny problémy ve vzájemných vztazích, nehledě na protiruskou a

otevřeně fašistickou rétoriku nových kyjevských mocných, jsme plnili všechny

závazky a udržovali všechny svazky, čímž jsme živými penězi zajišťovali pro

průmysl Ukrajiny zakázky za 15 miliard dolarů. Všechny pohledávky byly

placeny včas a v plném objemu.

Nechcete-li po dobrém, nedostanete nic. Rusko je připraveno se zcela vzdát

ukrajinského zboží a ukrajinské výroby.


3. Evropě a trochu i Ukrajině


Plyn Ukrajina nemá a už mít nebude. Od této chvíle budeme pouštět přesně

tolik plynu, kolik ho Kyjev zaplatí měsíc dopředu. Pro zajištění tranzitu do

Evropy na sezónu podzim - zima 2014-2015 do podzemních nádrží plynu Ukrajiny

je nutno načerpat plyn za 4 až 5 miliard dolarů. Jestliže Ukrajina nenajde

tyto miliardy, bude na podzim Evropa bez plynu.4. Ukrajině a trochu i Evropě

Celková suma ukrajinských dluhů, jejichž navrácení může Rusko požadovat

okamžitě, činí 16,6 miliard dolarů. A my je požadovat budeme.


Shrnuto:

Prezident Ruska připomněl: "Ekonomika Ukrajiny prudce klesá. Prohlubuje se

propad průmyslu i stavebnictví. Vzrůstá rozpočtový deficit. Prudce se

zhoršuje stav valutové oblasti, k zápornému obchodnímu saldu přibyl útěk

kapitálu ze země. Ukrajina se blíží k bankrotu, k zastavení výroby a k

explozi nezaměstnanosti".


"Dočasní představitelé různých úrovní", jak zdvořile Putin nazval kyjevské

mocné, dovedli zemi na hranici, za kterou už nebude možná náprava.


Putin varuje:


Buďto:

EU, USA a Ukrajina okamžitě přijme podmínky artikulované ministerstvem

zahraničí a neprodleně je začne uplatňovat v praxi…


nebo:

Rusko zruší veškeré průmyslové zakázky na Ukrajině. Nevratné ztráty Ukrajiny

budou každoročně činit 15 miliard dolarů.


Rusko zavírá své hranice pro ukrajinské zboží a zboží přicházející tranzitem

přes Ukrajinu.


Rusko zavírá Ukrajině plynový kohout.


Rusko uplatní vůči Ukrajině pohledávky na pokrytí dluhů v částce 16,6

miliard dolarů.


Rusko nebude Evropě garantovat dodávky plynu na nadcházející podzim a zimu,

jestliže Ukrajina neodkoupí a nenačerpá do podzemních nádrží objemy paliva

nutné k zajištění těchto dodávek v částce 5 miliard dolarů.


Jestliže Evropa začne mrznout, nechť veškeré výhrady směruje na své přátele

v Kyjevě.


V podstatě se jedná o ultimátum, byť je Vladimir Putin formuloval v korektní

podobě: "Doufám, že iniciativy ruského Ministerstva zahraničních věcí

ohledně uklidnění a zlepšení situace budou mít nějaký efekt a výsledek bude

kladný".


Pro ty co snad mají pochybnosti Ruský originál.
Ruský originál:
Накануне Президент России Владимир Путин провел открытое совещание с членами
правительства. Такие встречи под телекамеры и с участие журналистов
проводятся не для обсуждения каких-то вопросов, а для публичного оглашения
важных решений. На это раз был оглашен фактический ультиматум для властей
Украины и Евросоюза.
Многие факты и цифры, озвученные в четверг, 10 апреля на открытом совещании
давно всем известны. Но на этот раз они были повторены с вполне определённой
целью и в подтверждение выдвинутых нашей страной требований.


ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН:
1. Европе
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС создавало угрозы не столько экономике
Украины, сколько экономике России. После подписания документа неизбежно бы
начался неконтролируемый завал российского рынка беспошлинными товарами из
Европы и третьих стран, что больно ударило бы по российским производителям.
Более того, Украине бы пришлось разорвать с Россией десятки и сотни
соглашений, противоречащих условиям евроассоциации. В итоге, предлагаемый
вариант ассоциация несёт угрозу именно России - по сути она уничтожила бы
двусторонние взаимовыгодные торговые-промышленные связи России и Украины и
привела бы к вытеснению товаров российского производства товарами других
стран.
Мы хотели решить эти вопросы по-хорошему, по-человечески. Мы пытались
договариваться. Но все предложенные нами компромиссы и конструктивные
предложения были отвергнуты ЕС.
Жаль. Теперь будет по-плохому.

2. Украине
Не смотря на все сложности в отношениях, не смотря на антироссийскую и
откровенно фашистскую риторику новых киевских властей, мы выполняли все
обязательства и сохраняли все связи, тем самым обеспечивая промышленности
Украины заказы на $15 млрд живыми деньгами. Все авансы оплачивались вовремя
и в полном объёме.
Не хотите по-хорошему - не получите ничего. Россия готова полностью
отказаться от украинских товаров и украинского производства.

3. Европе и немножко Украине
Газа у Украины нет, и больше не будет. Отныне топлива будем отпускать ровно
столько, на сколько Киев оплатит за месяц вперед.
Для обеспечения транзита в Европу на сезон осень-зима 2014-2015 гг. в
подземные хранилища газа (ПХГ) Украины надо закачать газа на $4-5 млрд.
Если у Украины не найдётся этих миллиардов, к осени Европа останется без
газа.

4. Украине и немножко Европе
Общая сумма долгов Украины, возврата которых Россия может потребовать
немедленно, составляет $16,6 млрд. И мы их потребуем.

ИТОГО
Президент России напомнил: «Экономика Украины стремительно деградирует.
Углубляется спад в промышленности и в строительстве. Растёт бюджетный
дефицит. Резко ухудшае

61)Z český médií.....

....rozumějte z "českých sračkometů", tentokráte z české televize, si dělají dokonce už i v německu srandu. Kdo by ještě dnes mohl věřit české televizi, která lže od začátku až do konce a vše překrucuje podle nařízení za oceánem. Níže uvedený obrázek jasně o tom hovoří.....


60) Zde potvrzení dějů v ČR.....


Publikováno 17.11. 2014 na stránkách Institutu Rona Paula

National Endowment for Democracy (NED - česky Národní nadace pro demokracii) je velmi nepříjemná instituce. Je prakticky zcela financována americkou vládou, ale jako nevládní organizace není vůbec odpovědná ruce, která ji krmí (ani kapsám těch, kteří to krmení poskytují. Tento vztah je vzájemně výhodný: Americká vláda může Nadaci pověřit zajištěním změn režimů v zahraničí a přitom si zdánlivě zachovat čisté ruce, zatímco NED nemá žádné otěže, které by jí bránily v uskutečnění takové mise (změně režimu) bez dohledu vlády.
Jak řekl jeden ze zakladatelů NED, Allan Weinstein: "Mnohé z toho, co nyní děláme my, bylo před 25 lety prováděno skrytě ze strany CIA."
Prezident NED Carl Gershman perfektně ztělesňuje fakt, že je špatný nápad, aby si Spojené státy držely nezodpovědnou organizaci pro subverzi a destabilizaci v rámci stabilní zahraniční politiky. Třebaže NED během dekád utratila mnoho miliónů dolarů amerických daňových poplatníků na změny režimů v zahraničí, nikdy nedošle ke změně v NED. Gershman, bývalý trockista, je doživotním prezidentem této organizace. Svrhává vlády v zámoří, ale nikdy do jakékoliv funkce nebyl zvolen.
S trvale překypujícími financemi a stále na pozoru vůči možnosti změny režimu, je faktem, že pokud někde spočine zrak Carla Gershmana, budou určitě následovat potíže.
Proto by se měla mít Česká republika na pozoru.
Včera totiž Gershman vyjádřil v novinách Washington Post poplach ohledně českého prezidenta Miloše Zemana. Ve článku s názvem "Vzdávají se Češi morální odpovědnosti?" Gershman varoval, že český prezident se "drasticky odchýlil" od dědictví zesnulého Václava Havla. Havel, pro Ameriku svatý Havel, byl ve svém neutuchajícím zaměření se na kolektivismus a lidská práva, ve výrazném kontrastu s dnešní Nemesis, bývalému prezidentu a předsedovi vlády Klausovi, který hájil osobní svobodu a postkomunistickou státní suverenitu.
Jaký to hrozný zločin spáchal prezident Zeman, že na sebe přivolal hněv Carla Gershmana? Na zářijovém summitu NATO měl kuráž diskutovat s neoconským švédským ministrem zahraničí Carl Bildtem o jeho nařčení, že Rusko uskutečnilo invazi na Ukrajinu.
Zeman měl i tu drzost, že osočil amerického chráněnce a protiputinovského oligarchu Chodorkovského a zalitoval, že více kriminálních oligarchů v Rusku ještě nebylo uvězněno. Člověk by řekl, že by tím mohl naopak zabodovat u americké vlády, která právě poučovala maďarského předsedu vlády o účelnosti Riot act vůči korupci, ale ovšem pokud je to oligarcha oddaný Západu, pak USA na něj koukají slepým okem.
To všechno bylo špatné, ale to, co doopravdy rozčílilo Gershmana bylo to, že český prezident nedávno potvrdil v Číně, že jeho země je připravena na rozšíření obchodních styků s Pekingem a nebude klást "lidská práva" jako předběžnou podmínku pro obchodní vztahy. Gershman přímo funěl vzteky nad pražskou politikou "smiřování se s Putinem a položením ekonomických vztahů nad "lidská práva".
Ale ani toto nebylo to nejhorší. Car Gershman dostal málem mrtvičný zásah nad rozhodnutím českého ministra zahraničí, že Česko přestane financovat operace na svržení režimů na Kubě, Bělorusku a v Číně prostřednictvím programu "TRANS". Tento program byl až do minulého měsíce částí vládou poskytované podpory Sorosovým publikacím Transitions Online, které úzce sledují cíle americké zahraniční politiky.
Gershman napadl náměstka ministra zahraničí Petra Druláka za odmítnutí toho, co Drulák nazval "falešným universalismem", který se snaží vnutit ostatním představu "ideální společnosti". Rozčílil se nad Drulákovým odepsáním Havlova kultu jako "balíku idejí amerických neo-konzervativců" (právě Gershmann je Havlovým zbožňovatelem).
Pravda bolí a Gershman je zřejmě znepokojen Českou republikou. Když je ovšem Gershman znepokojen, obvykle následuje destabilizace a brzy to vede k plnému záměru na změnu režimu.
Praha by si evidentně měla dávat velký pozor. Pokud český prezident Miloš Zeman má dost rozumu, měl by vypovědět operativce NED nebo různé organizace, financované americkou vládou jako je International Republican Institute a National Democratic Institute. Tyto organizace bezpochyby plánují podminování české demokracie.
Copyright © 2014 by RonPaul Institute. Povolení k přetisku vcelku nebo částečně je ochotně poskytnuto, pokud bude uveden zdroj a odkaz.

59) A máte to černé na bílém!!!!!

....Holandsko a německo zvažují zpětný krok z krize v EU zavedením staré měny pro Hollandsko a to guldeny. Vše už mají připraveno. Kompletní scénář je naplánován a domluven s Německem. Nyní se čeká na danný moment znovuzavedení guldenu.

Rovněž tak Německo se asi chystá na měnovou reformu zavedením staré dobré marky výměnou za EURO. Před mnoha lety jsem psal v marném okénku na osudu cz, že marky a jiné měny jsou vytištěny, rozvezeny do bank. Mnoho kvákalů se tomu smálo a říkalo, že to není možné a nikdy se to neuskuteční.58) Perverznosti v televizi přibývá.....

....německý ministr pro ochranu přírody ohromil lidi v televizi reklamou, která začíná tím jak dcera přichází domů a slyší nějaké divné zvuky. Zkrz otevřené dveře do obyváku uvidí rodiče při sexu zezadu.
tm dodává: A na tohle se mají dívat i nezletilé děti. Jak hluboko klesla celá společnost v Evropě????? Ptám se už poněkolikáté....


A tohle je jejich druhá perverzní reklama. Nedivte se, kde se v dětech pak bere agrese a nenávist vůči lidem.....


57) Česká republika je.....

....v hledáčku amerických rozdmýchávačů nepokojů a revolucí. Bylo hned jasné, že rozdáváním nějakých červených kartiček jsou snahy neznámých organizací ze zahranicí udělat novou barevnou revoluci v Evropě. Uspěli na Ukrajině a domnívají se, že uspějí i v ČR. To se nyní potvrdilo. Přečíst si můžete následující text, který vše vysvětluje:


Exkluzivní výpověď spoluorganizátora demonstrace proti Zemanovi: Díky Američanům si vás teď koupím všechny,

Adam Vopička. Jeden z vyškolených zaměstnanců americké ambasády, kteří stojí za rozdáváním červených karet na pondělní demonstraci proti hlavě státu.

10815749_846899598694178_1101179906_n
To je on. Americká spojka.

Adame, jak ti vlastně bylo, když prasklo, že se nejednalo o demonstraci českého národa proti hlavě státu, nýbrž demonstraci organizovanou americkým velvyslanectvím?

V první chvíli jsem se zděsil a hlavou mi prolétl celý můj dosavadní život. Od první návštěvy dětské lékařky na Malostranském náměstí, přes můj čistě soukromý výlet do USA v roce 2006 (!!!), až po nákup nesmyslně drahé televize z peněz amerického velvyslanectví (82 palců - pozn. autorky). Ale smířil jsem se s tím a omlouvám si sám před sebou své chování tím, že přece celá naše generace vzhlíží k západní kultuře.

10815967_846899785360826_275245182_n
Adam Vopička ne náhodou v Chicagu v roce 2006.

Víš vůbec, kdo vás nakonec prozradil? Jisté servery uvádějí, že vás usvědčila krabice České pošty plná červených kartiček, která přišla z Ameriky.

Ač se píše, že byla krabice adresovaná na Šárku Kadlecovou, bývalou zaměstnankyni U. S. Embassy, byl to balíček pro mě. Mám dlouhodobě problém s jistou pošťačkou Jarmilou z Josefské, takže dobře vím, odkud vítr fouká.

Ona mimochodem určitě není náhoda, že bydlíš 600 metrů od americké ambasády…

Ano, chodím tam na kávu a diskutuji každý sudý čvrtek. Začalo to brigádou u skartovačky v roce 2004, kdy jsem likvidoval schválená víza socdemáků a komunistů. Jsem rád, že se spolupráce s Američany neustále vyvíjí, a já tak nesetrvávám na jednom místě… (dlouhá pauza, zamyšlení) Člověk by se měl neustále někam posouvat.

Proč jste vlastně na demonstraci vyšli s dvojjazyčnými transparenty? To byla přece školácká chyba…

Máte pravdu. Já osobně jsem bojoval za češtinu, ale dohoda s Amíky zněla jasně. 120 USD za každou červenou kartu a 5000 USD za transparent s překladem. A vždyť to znáš, z něčeho ty složenky platit musíme.

Hlavní organizátor akce Martin Přikryl se ihned stáhnul do pozadí, kde je mu konec?

Martina si zavolali na Kubu jako supervizora tamějšího připravovaného Majdanu. Ale nejsem si vlastně jistý, naposledy jsem se mu dovolal, když byl nakupovat.

Co nakupoval?

To nevím.

Do akce americké ambasády jsme se nevědomky (ale s radostí) taky připojili. Jak? Čtěte TADY.

56) Komerční banka v Německu.....

....začne od 01.12.2014 zavádět negativní úroky a všichni tak budou potrestáni za to, že mají peníze u banky.

tm: Je otázka času, kdy další banky budou následovat a samozřejmě se to rychle zavede i v české republice.

55) Ruská vláda povolila.....

....občanům žijícím v Rusku nosit na sebeobranu střelné zbraně. Kdo vlasní zbraň, mohl ji nosit pouze na hony či sportovní soutěže. Jinak musela být zavřená v trezoru. Asi se změnila doba a možná taky něco očekávají.....


54) Putin hovořil jasnou řečí.....

....řád vítězství a označení hrdina si zaslouží všichni lidé z Krymu sami. Bez jejich stanoviska by se to všechno nemohlo odehrát. A co se týká vašeho mínění a vy jste řekl, že Amerika nás chce ponížit (říkal jste, že nás chce ponížit ano?) To ve skutečnosti není pravda. Oni nás nechtějí ponížit, oni nás chtějí podrobit. Amerika chce za naše peníze si řešit svoje vlastní problémy. Oni si nás chtějí podrobit pod jejich vlastní vliv. Nikdy a nikomu se v celé historii ve vztahu k Rusku nepodařilo podrobit a v budoucnu se to taky nikomu nepovede. To co se vám (USA) daří je podrobení všech amerických spojenců. A nebo jak se dříve u nás v bývalém SSSR říkalo, vašim satelitům. Daří se jim to skutečně velmi dobře, což je politováníhodné u mnoha satelitů (podrobených států) a to jsou absolutně oficiální skutečnosti. Podrobené země způsobují škody vlastnímu obyvatelstvu, když hají cizí nacionální zájmy(USA) . A to činí z nepochopitelných důvodů s nedozírnými následky. Slyší od nich neustále mluvení o demokracii a mnoho jiného, to je ale neopravňuje mít právo na danou zemi a právo na genocidu. Jaké tedy mají v podstatě zájmy????
Přeloženou část rozhovoru si můžete poslechnout v ruštině ZDE.tm: mnohým evropanům je jasné, k čemu se jasnými slovy Putin vyjádřil.

53) Zeman trochu jinak.....

....bylo by dobré si poslechnout Zemana při rozhovoru v ruském jazyce na níže uvedeném odkazu.....
Президент Чехии ответил Порошенко: Не защищайте нас, это дорого обходится (видео)

Zajímavý rozhovor pro znalce ruského jazyka.....

52) Z jakého důvodu neukazují.....

....v českých sračkometech a jiných médiích právě dění v Bruxellu a ve Francii. Hromady hnoje před vládními budovami ve Francii a zapálená auta v Bruxellu?????

51) Novartis začíná s čipováním "léků".....

....farmaceutická firma NOVARTIS se rozhodla pro lepší kontrolu pacientů dávat do svých výrobků mikročipy. Prý to údajně bude pro ně lepší, aby bylo vidět jak pacienti léky berou a jak se jejich stav vyvíjí. Samozřejmě jak jinak než přes satelit budou mikročipy vysílat signály. Je to taky kontrola, jestli pacienti používají naordinované "léky".

p.s. myslím si že je cokoliv zbytečné k tomuto dodávat. Jen bych podotknul, začíná totální kontrola lidí a musím se přiznat, že Orwel byl totální " babrák ".....

50) Že by dění před českým pučem?????

!!!!protože se jim nedaří jak v Německu tak ve Francii a jinde rozpoutat občanskou válku, nemají zájem temné síly nyní udělat nějaký pokus u nás????? Ukrajina jim nevyšla a tak se v tom plácají....

Víme, kdo organizoval rozdávání červených karet proti Zemanovi! Důkaz o bezprecedentním vměšování se 
amerického velvyslanectví do vnitřních záležitostí republiky. Američané organizují demonstrace skrze
své bývalé vyškolené zaměstnance!


Reportáž psaná na obrátce: Rudé gardy lži a nenávisti provedly generálku na puč. Veřejnoprávní masakr na 
Národní třídě?Proč jdou
prezidentu Zemanovi po krku?

49. Pro velkou důležitost opakuji znovu!!!!!

Poslední dobou se setkávám stále s více a více lidmi, kteří byli na nějaké přednášce, které se pořádají po vesnicích a nechají si na sebe nastříkat "zázračný sajrajt", který vše v těle opravuje. Bolesti po chvilce přestanou, opravuje to v těle "pokažené části" a nemocné orgány a mnoho jiného. Nanoroboti proniknou do morku kosti za 15 vteřin.
Prosím pouvažujte o následujícím. Proč farmacie zakazuje vynikající léky jako koloidní stříbro a koloidní zlato, devitalizaci a mnoho jiného, a proč právě povolila nejmenovaný produkt????? Dělá skutečné zázraky. To ano. Naskýtá se nyní otázka. Víte že otázky jsou důležitější než odpovědi. Tedy otázka. Když člověk odsouhlasil nechat našplíchat na sebe tento produkt, neodevzdává taky svoji duši neznámé entitě????? Nebo jiná otázka. Jakou cenu bude muset zaplatit za jeho použití????? Nemyslím tím peníze za nákup tohoto nejmenovaného produktu. Možná jsem blázen, a když tak smýšlíte, nečtěte dále nebo se nad danou věcí hluboce zamyslete a potom varujte své známé a příbuzné.

Je to článek, který jsem uvedl na prvopodstatě jako první.

1)Hned na začátku velice důležité upozornění.

Chtěl bych rád všechny upozornit a varovat před jakýmkoliv používáním přípravků s nanotechnologiemi, lépe řečeno s nanoroboty. Hovořil jsem o tom na posledním přednášce. Po české republice se objevují prodejní akce, které takové produkty nabízejí.

Lékařská komunita šokována. Elity mají připravené nanoboty ve vakcínách

Napsal Svět kolem nás dne 19. říjen 2014. Kategorie Zdraví
Už bylo napsáno hodně zpráv o tom, jak nanoboti ničí lidskou rasu, jak to s nimi opravdu je?
Jakmile je nanobot implementován do vakcíny a vy jste oočkováni, vloží své DNA do vašich buněk a ty se pak dál rozmnožují.
Už nikdy neustanou. Neskončí, dokud samy úplně nevymřou, neboť se doslova upracují.
Je dokázáno, že technologie nanobotů byla vytvořena v roce 2007.
Nemůžu ani slovy vyjádřit, jak byli mí přátelé z lékařské komunity šokováni, když se o této technologii dozvěděli.
Jeden dokonce řekl, že jde o první krok k zániku lidstva, jelikož je v rukách špatných lidí. Lidé se pak rozdělí do dvou skupin, a tou druhou skupinou budou tzv. "podřízení", kterým bude vyměněno DNA.
Proč si myslíte, že se všude po světě šíří ebola? Odpověď je jednoduchá. Elita v současnosti hodně tlačí na to, aby byli nanoboti implementováni do co nejvíce lidí. A asi ne náhodou se momentálně všude mluví o rychle se šířící nákaze. S takovou propagandou za chvíli bude očkovaný každý druhý. (Mysterious Disease Discovered Locally, Strikes Mainly Young Women)
tm dodává: nestačí jim morgelony způsobující transhumanismus, ale začínají s technologií, která není vivinuta na naší planetě!!!!!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 19. listopadu 2014 v 10:44 | Reagovat

No joo, kdo by se nenechal opravit, žejo, vždyť to je táák jednoduchý *ironickej smajlík* ... tohle akorát těží z lenosti a nevědomosti lidí, páč oni mají schopnost se ze všeho vyléčit SAMI pomocí vlastní mysli, a to dokonce i bez pomůcek jako jsou koloidní minerály apod. (tím neříkám, že jsou špatné, naopak, sám s nima mám výbornou zkušenost).

2 Jan Jan | 19. listopadu 2014 v 10:57 | Reagovat

....tak v čem jsou ty nanotechnologie a nepoužívat je? co když jsou v chemkách..

3 ol ol | 19. listopadu 2014 v 11:23 | Reagovat

jasně Spídy, ach ta lenost, co všechno ještě safra musí přijít? Na co vše už se nechali lidi v minulosti nachytat a to jen pro vlastní pohodlí?

Pokud lidi omezí vlastní lenost a pohodlí, je vyhráno :)

4 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 19. listopadu 2014 v 11:39 | Reagovat

[2]: Tak pokud budeš řešit každej kousek jídla a půl dne hypnotizovat chemtrailový čáry na nebi, tak za chvíli zešílíš, protože zrovna shora se jich sype celkem dost. Nezapomínej ale na to, že Tvá mysl je silnější než všechny tyhle nanověcičky a můžeš jim s dostatečným zaměřením vědomí správným směrem udělat pápá.

[3]: Nj, tak když potřebovali takovou zkušenost, tak jen ať si tu lenost a pohodlí prožijou, ono se to zase pak hezky vyrovná opačným směrem. :)

5 Lúthien Lúthien | 19. listopadu 2014 v 11:51 | Reagovat

k článku 49) bych jen ráda doporučila shlédnou film "Transcendence"..... je tam velmi názorně ukázáno, kam až nás může nanotechnologie dovést..... a hlavně je tam poukázáno na to, jak snadno se může člověku i s dobrým úmyslem vše vymknout z rukou....

6 Ketty Ketty | 19. listopadu 2014 v 11:53 | Reagovat

Ano varování před tímto nano sajrajtem jsem hned po přednášce rozeslala všem svým známým, jedná se o tento výrobek: Lavyl Auricum - Maďarská výroba (aplikuje se stříknutím na kůži, doporučován proti bolesti)
http://nanoeffect.info/
Našla jsem k tomu i český blog, kde píší, jak si to lidé mezi sebou vesele rozstřikují viz. http://vera-lavylites.bloger.cz/ a teď koukám, jak od té doby těch blogů a zkušeností s tímto nebezpečným přeparátem příbývá :(

7 ok ok | 19. listopadu 2014 v 13:15 | Reagovat

TM: druhý okýnko je pořád krátký, na co otvírat třetí.

woodman: psal jsem včera koment, ale kvůli odkazům čeká na schválení.

8 Susan Susan | 19. listopadu 2014 v 18:56 | Reagovat

,,...Proč farmacie zakazuje vynikající léky jako koloidní stříbro a koloidní zlato...,, Jak jako zakazují? Vždyť se to dá normálně všude koupit v lékárnách.

9 ok ok | 19. listopadu 2014 v 20:40 | Reagovat

Zeman česky: http://www.chelemendik.sk/Zeman_v_ruske_TV_plisnil_Ukrajinu_a_prikyvl_ze_uz_svetu_nevladno_206494596.html
Určitě je i jinde.

10 esterka esterka | 19. listopadu 2014 v 22:53 | Reagovat

[9]: Ďakujem za odkaz, veľmi zaujímavé. Pán Zeman má zjavne všetkých päť pohromade, čo sa nedá povedať o mnohých politikoch v EU. Najhoršie je, že najviac sa ozývajú proamerický riťolezi a zlízneme si to len my, obyčajní ľudia, rovnako ako Ukrajinci, ktorí nechceli vojnu a niekto im ju aj tak zariadil priamo na prahu dverí.

11 Jan Jan | 20. listopadu 2014 v 10:03 | Reagovat

..kde asi udělali soudruzi ilumi chybu,že nemají Rusko-anebo mají a dělají,že nemají,aby z lidí ještě něco vytřískali?..

12 ok ok | 20. listopadu 2014 v 11:53 | Reagovat

Povolení ostrých zbraní se dalo čekat. Doteď mohli civilisti nosit pouze spreje, plynovky a gumostřely. S ostrýma se do džihádistů, zombifikovaných ukropů a žoldáků střílí efektivněji. A avtomaty jsou za babku.

13 RedMan RedMan | 20. listopadu 2014 v 21:16 | Reagovat

Já jsem proti Zemanovi, a já jsem ten, který bude chtít Karla von Schlafenberga na hrad, Mejstřík to v událostech komentáře dopře popsal. Zemana chci vidět abdikovat, místo něj by tam měl jí člověk s vyšším morálním kreditem. :-|

14 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 20. listopadu 2014 v 23:11 | Reagovat

[13]: Morální kredit a podobný scestný hodnocení zakrývají skutečnou pravdu o tom, za čím Zeman stojí. A věř, že on je na tý dobrý straně.

15 ok ok | 21. listopadu 2014 v 10:49 | Reagovat

Adam Vopička - není to náhodou recese na humoristickým serveru??

K Šajzenbergovi vzhlíží podobní polodementní vlastizrádci, jako je on sám. Říká se tomu rezonance.

16 ok ok | 21. listopadu 2014 v 11:21 | Reagovat

TM: Logo ČT nějaký český vtipálek přidal na zadnici dodatečně. Fakt myslíš, že Němce zajímá nějaká televize v protektorátě? Lidem, co ti tohle posílají řekni, ať se proberou.

17 Dana Dana | 22. listopadu 2014 v 10:39 | Reagovat

Souhlas s ok. Vopička je jasná recese a originální foto bez loga je např. zde http://www.prikol.ru/2014/03/28/karnaval-v-dyusseldorfe-2014/ spolu s dalšími fotkami. Tohle kdyby někdo zkusil v našich poměrech ...

18 aaa aaa | 22. listopadu 2014 v 12:25 | Reagovat

to ultimátum je z května
http://censor.net.ua/forum/706017/putin_obyavil_ultimatum_ukraine_teper_budet_poplohomu

19 ok ok | 22. listopadu 2014 v 17:13 | Reagovat

eletrika:
Němci jsou takhle masírovaní kvůli větrníkům apod. Kdyby se to opravdu dělo a obtěžovalo stát, tak se ty zelený nesmysly prostě odpojí a hotovo, v ČR  "podnikatelé" setřou. Ale nějak se to furt neděje.
Co se týče vážných výpadků, bylo by to pochopitelný, kdyby třeba dlouhodobě nešel plyn přes Banderstán a lidi by začali topit elektrikou-přímotopama. Pak se síť přetíží a spadne. Pokud spadne v ČR, znamenalo by to výpadek pro půlku Evropy, viz ten dokument o blackoutu, kde je popsáno, že ČR slouží jako uzel pro dopravu eletriky. No a samozřejmě většina lidi neví, že mají vypnout topidla, jinak elektrika znovu nenaskočí. Takže v zimě slavná zivilizace zamrzne. Určitá záchrana je plynovod north stream, který běží na 30% kapacity. Další možnost je vznik horkýho konfliktu RF s NATO, což by znamenalo zavření plynu a ropy - ať jdou euroNATOidi třeba do pr*ele. Až se NATO stáhne, tak energie zase pustí. Vítěz: USA.
TM možná zas myslí tradiční EMP.

20 s_g s_g | 25. listopadu 2014 v 21:33 | Reagovat

Putin oznámil ultimátum do Kyjeva a Evropy

je zpráva minimálně z 14.5.2014 !!!

zdroj:

http://novorus.info/glavred/16168-putin-obyavil-ultimatum-ukraine-i-evrope-teper-budet-po-plohomu.html

21 Elsa Elsa | 9. dubna 2015 v 11:44 | Reagovat

[6]:Proč je Lavyl nebezpečný sajrajt??? Uvažovala jsem o koupi. Děkuji

22 Liba Liba | E-mail | 27. května 2015 v 22:50 | Reagovat

[6]:Prosim o odkaz na nebezbecny Lavyl, na muj email libalinka@email.cz diky. Liba

23 pavol pavol | E-mail | 12. července 2015 v 18:51 | Reagovat

Nedari sa mi otvorit stranku vo vasej diskusii vera-lavylites.bloger.cz. Prosim Vas uctivo, poslite mi ten blog.

24 Martas Martas | E-mail | 18. července 2015 v 13:02 | Reagovat

[6]:Dobrý den, chtěla jsem se zeptat proč je tento sprej Lavyl Auricum nebezpečný? Děkuji

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.