Chemtrails

12. září 2012 v 11:54 | Jiří Woodman |  Články
Proč se rozprašuje chemtrails?


Tyhle chemikálie se rozstřikují po celém světě ve značně zvětšené míře od podzimu roku 1999. Předtím se také rozstřikovali, ale ne v tak globálním měřítku a v tak velké intenzitě po celé planetě.

A co to tedy přesně jde ?Letadla používají více druhů směsí pro rozstřikování, v závislosti na tom, čeho přesně mají dosáhnout a v závislosti na klimatických podmínkách. Samozřejmě tyto směsi jsou čím dál tím dokonalejší a účinnější. V zásadě jde zejména o dva druhy směsí, které vídám na obloze, co se vizuálního vzezření týče.
Celý projekt chemtrails má mnoho účelů, tedy, je zaměřen proti mnoha věcem, je to doslova vícerozměrná záležitost a ve své podstatě jde o geniální plán, avšak nemocných mozků.
To, co zde budu psát, bude neustále houstnout a houstnout, co se normálnosti týče až po téměř nemyslitelné, takže se připravte na rozpor a odpor vaší mysli k některým informacím, zde poskytnutým.
Vše jde logicky za sebou a doplňuje se, tedy:
Účel postřiků 1
Po každé chemtrails operaci, obloha získá divně bílou, někdy našedlou barvu a Slunce je zastíněné a sluneční paprsky neproniknou. Směsi, které k tomuto používají, jsou následující, a každá se rozstřikuje v jiné výšce:
První směs se skládá z polymerů spolu se sloučeninami barya a hliníkových částic, v této směsi můžou být a jsou ještě další těžké, velice vodivé kovy, vše v řádech nano částic a pravděpodobně ještě menší než nano částice.
Tahle směs je ona klasická, okem viditelná směs, která se rozstřikuje zhruba ve výšce 4-5 km, jsou to ty husté, bílé čáry, které se postupně rozlezou po celém okolí a vytvoří následně, za několik hodin, bílou deku. Chemická reakce, ke které zde dochází je taková, že směs na sebe z okolí - z prostoru nad sebou a z prostoru pod sebou, přitáhne vlhkost a zkoncentruje ji, tak se vytvoří tato falešná bílá deka podobná vysoké oblačnosti. Některé části v této směsi, ještě obsahují prvky filtrující specifické částice, které obsahuje sluneční záření. K tomu se dostanu později.
Druhá směs obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, někdy s lehce radioaktivním obsahem (Thorium), opět vše v řádech nano-piko částic. Tato směs se rozstřikuje v o něco větší výšce, zhruba 7-8 km vysoko a tato se používá spolu s elektromagnetickou interakcí, lépe řečeno, spolu s
vysokofrekvenční energetickou interferencí ze systému H.A.A.R.P. a tomu přidružených podsystémů.
Tato druhá směs se od první směsi od pohledu liší, neobsahuje totiž žádné polymery a je téměř neviditelná, mizí v rozmezí 5 - 30 sekund po rozstříknutí z letadla. Ale její vliv lze pozorovat následovně... pokud je například zcela modrá obloha, tak tato v první fázi postřiku zůstane stále modrá, a po té, co přeletí několik dalších letadel s postřikem, začne získávat jakýsi vybledlý nádech, někdy zase nejdříve vypadá ta modrá obloha, jakoby trochu špinavě ztmavne, předtím než zbledne. Když prostor oblohy dosáhne kritického bodu nasycení těmitočásticemi, a všechny se tam pěkně rozprostřou po celém okolí, jak mají, tak nastává ona interference mezi zdrojem vysokofrekvenční energie a těmito částicemi. Tento děj je pozorovatelný následovně - během 10ti až 30ti minut po dosažení kritického nasycení prostoru nebe touto postřikovou směsí, začnete vidět na obloze formující se vlny, vytvářející opět bílou deku, za 2- 8 hodin pak bude celé nebe kompletně zacloněné vysokou oblačností. Ty vlny a celá ta vysokofrekvenční interakce vypadá přesně takhle: (shlédněte následující videa celé, jsou časově sestřihnuté, takže spatříte progresy těch dějů, zejména u prvního videa)
Účel postřiků 2
Ačkoliv tyto účely prakticky všechny spolu souvisí, popisuji je odděleně, aby tomu bylo možno lépe porozumět, tedy dále... některé zdroje uvádějí, že v těchto směsích se vyskytují ještě další prvky jako: etylen dibromid (toxin, vyčerpává imunitní systém), sulphur fluorid (destabilizuje šišinku mozkovou a její specifickou látkovou výměnu, tedy produkci jistých aminokyselin umožňující lidskému vědomí, naladit se a vnímat odlišné frekvenční pásma, tedy znesnadňuje například dosáhnout vyššího stavu vědomí- naladění se na Zdroj / Energii, působí tak ještě společně s něčím, co popíšu níže, má tedy, jednoduše řečeno, tendenci fixovat frekvenční pásmo mozku kolem 12-14 cyklů za sekundu, například vaše meditací rozšířené vědomí, nebo vědomí rozšířené nalaďováním se na "Krásu / Energii / Zdroj" má následně rychle srazit zpět dolů do tohoto pásma), viry, plísně a bakterie jsou také uváděny jako obsah těchto směsí, opět toto snižuje a vyčerpává neustále imunitní systém, vše co vyčerpává imunitní systém se projeví také jako snížené vyzařování aury a jako snížená tělesná síla / vitalita. Tělo je pak také náchylnější k různým onemocněním.
Všechny tyto vlivy chemický a toxických látek na organismus jsou neoddiskutovatelné a mají tento nesporný vliv na tělesný program, protože tělo je jedna velká elektro-chemická reakce, takže do ní tímto zasahují a narušují tím tělesný harmonický elektro-chemický program. Nikdo například nemůže popřít vliv jedu na tělo, když je někdo otráven a zemře, jed toto způsobí narušením určitých elektro-chemických procesů v těle. Tyto směsi co rozstřikují, nejsou přímo jedem, ale spíše přímo účelně pozměňují elektro- chemické reakce v organismu, a to má pak vliv na stav mysli, tedy jde o manipulaci mysli, její neustálé snižování do velmi úzkého pásma vědomí, kde je mysl snadněji ovladatelná tím vším, co tu máte kolem vás a nic víc pak tato mysl nevnímá a nehledá. Jedinec pak operuje výhradně z části mysli, kterou i věda tady na Zemi nazývá "reptiliální mozek - plazí mozek", tato část mozku má sloužit pouze jako záložní instinktivní zdroj pro přežití, v našem současném světě je však neustále záměrně aktivována apřestimulovávána, takže pak jedinec dělá pouze ty věci, které s tímto souvisí - aby měl na nájem, jídlo, zaplatil hypotéku atd. ale nikdy není jedinec z tohoto stavu puštěn ven, neboť okolí a neustálí tlak z okolí
na existenční jistoty je v naší společnosti na denním pořádku z mnoha zdrojů. Jako například, co když přijdu o práci, co když nebudu mít na nájem... přežiju, nepřežiju atd. neustálý existenční strach a obavy.
Nyní se dostávám k místu, kde to začne být trochu horší pro mysl, a někomu se může udělat i trochu špatně od žaludku, takže kdo už má dost mých popisů, ať už raději nečte dál...
Účel postřiků 3
Genetická čistka. Geniální, nemocní vědci nového světového pořádku a jejich manipulátoři vědí všechno o genetických liniích, vědí, že DNA je klíčem pro přenos frekvencí a vědomí. Jejich cílem je vymýtit určité genetické, čisté linie, které mají větší potenciál jako nosič frekvencí Světla / Lásky pro vědomí. Chtějí tady mít pouze málo vyvinuté, málo zušlechtěné genetické linie, které fungují pouze v omezeném rozsahu frekvence vědomí. Čisté genetické linie vznikají tak, že se řadu generací inkarnují ušlechtilé zkušené duše do těchto těl s těmito geny a svým vědomím do těchto těl / genetických linií vtiskávají větší potenciál, tím pozměňují tyto řetězce genů - DNA a "čistí" je, zušlechťují je. Tyto čisté geny však nemají v jejich budoucím plánu žádné místo, protože potřebují jen lidi-roboty na vykonávání práce, kteří nebudou moc i nebo vůbec samostatně myslet a už vůbec nebudou mít žádný osobní vztah s Vesmírem / Energií / Krásou a Zdrojem všeho života. Určité chemikálie jsou namířeny na tyto genetické linie. To je také například důvod, proč někdo může kvůli chemtrails trpět mnohem více, než někdo jiný, ale každý je tím v konečné fázi ovlivněn, tam kde chemtrails neovlivňují u někoho příliš zdraví, tam svou práci už dovedli do konce u jeho stavu vědomí. A tak tu můžou být lidé, kteří doslova už téměř 10 let bojují o svůj život, mají deprese, cítí se destabilizovaní, neustále pod vlivem něčeho cizího atd. a na druhou stranu tu jsou lidé kolem nich, kterým prakticky nic není, nebo alespoň na první pohled nic není. Geny však mají naštěstí schopnost neustále opravovat svou původní DNA strukturu, ale biologický i mentální systém těla to značně vyčerpává. Genetická čistka, či oslabování, je tedy v těchto letech přímo namířena na "Armádu Světla", která se do této doby inkarnovala, aby změnila tento zdejší systém, nebo tuto změnu umožnila. Každý z Poslů Světla si vždy pro inkarnaci volí ty nejčistší geny, které s jeho vědomím dokážou lépe rezonovat, které dokážou nést a naladit se na vysokofrekvenční stavy vědomí - prozření - spojení - osvícení - jednotu - lásku - krásu - splynutí, chcete-li.
A tady se dostáváme zpátky ke Slunci, proč je proboha nutné to Slunce tolik clonit? Od doby, co se naše sluneční soustava noří do Galaktického pásu transformace, jisté formy fotonové energie vyzařované z centrálního slunce Alcyone naší galaxie, tato energie je pak naším Sluncem zachytávána a přizpůsobována pro naši planetu Zemi a naší sluneční soustavu. Slunce tu tedy působí mimo jiné jako záchytná stanice pro ono Transformační záření z centrálního slunce, které pak lehce upravuje a přizpůsobuje podmínkám našeho biologického druhu. Toto transformační záření má vliv na rapidní probouzení a aktivaci jistých části DNA, umožňuje rapidní evoluční skok celého druhu, i když slovo evoluce není zrovna moc to správné. Když je tedy tato DNA u některých lidí dokonale probuzena, sestavena a aktivována, umožňuje to jejich Duchu, projektovat tělo v této realitě odlišným způsobem. Abyste toto pochopili, musíte vědět, že vše kolem vás je jen forma energie, která kmitá na určité frekvenci a určitým způsobem, podle svého programu, a to jí pak udává její vzezření v realitě. Když vezmete jakoukoliv věc nebo třeba tělo a rozeberete je na nejmenší části, dostanete jen atomy, které
nejsou spojené, ale jsou mezi nimi vždy vzdálenosti, drží je tedy pohromadě jen společná energie. Takže clonění slunce je jen jejich pokusem o to, jak potlačit tento evoluční skok / transformaci vědomí a dále udržet obecný status Quo, tím, že zabrání, nebo zbrzdí, nebo omezí dopad jistých fotonových částic "informací" na naše těla, která tyto potřebují pro svou proměnu - Vzestup. Teď se zeptáte, jak o tomhle ti vědci co to dělají vědí? Odpovím stručně. Spolupracují s bytostmi, nebo přímo jimi jsou, které tyto vesmírné cykly dobře znají a vědí jak se jejich působení vyhnout, nebo si alespoň myslí, že to vědí. Ono jim to docela zatím funguje, ale přijde už brzy fáze, kdy pro ně bude naprosto nemožné, například tyto chemtrails po obloze rozstřikovat, ať už z logistických či technických důvodů. A pak se... no to už zažijete na vlastní kůži.
Účel postřiků 4
Souvisí s postřikovou směsí číslo 2, druhá směs, jak víte, obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, tyto kovy jsou všude kolem nás, ve vzduchu, v zemi, v našich plicích, tělech, vodě, mozku, naprosto všude. Lze použít přirovnání, že když chcete nějak ovlivnit ryby v moři, nejlepší cesta jak toho dosáhnout, je ovlivnit ono moře. Žijeme tedy v jakémsi pomyslném moři nasyceném vysoce vodivými kovy. Důvod je ten, že prostě pak do tohoto celého prostředí, ve kterém žijeme, oni pouští frekvenční modulační signál o různých frekvencích, a jelikož víme, že člověk, jeho biologické tělo, vykazuje určité elektrické napětí, a pokud je toto tělo ještě obklopeno vodivým prostředím a navíc část těchto kovů v sobě kvůli vdechování také obsahuje, pak naše tělo může fungovat také jakási anténa pro tento všudypřítomný signál masové kontroly mysli. Tyto kovy tedy v nás dále umocňují tuto vodivost signálů v nás. Neustále přítomné skalární a frekvenční vlny kolem mozku a v těle pak můžou modulovat a pozměňovat jeho stav a jeho vlastní vlny a cykly. V oblasti vědomí a psychiky se to pak může projevovat mnoha způsoby. Od různých depresí, psychické sklíčenosti, pocit duševního tlaku, zmatenosti, zatemnění mysli, pocit odříznutí od čehosi,pocit tuposti a roztroušenosti vědomí a vnímání okolí atd. Součástí ovládacích signálů jsou také různé podprahové sugesce pro podvědomí člověka, tyto mohou být například šířeny z TV věží, z věží pro mobilní signál, z antén, ze satelitů kolem země atd. Tato manipulace mysli souvisí s věcmi jako co dělat a co nedělat, co je možné a co není možné, co se smí a co se nesmí.Příkladem může být program "nekoukej nahoru" - když si někdy udělám čas, někam jdu mezi hodně lidí, bavím se tím, že prostě jen sleduji okolí, vyciťuji ho a nalaďuji se na to, co vidím na povrchu a stejně tak i pod povrchem, dá se z toho hodně vytušit a vyčíst, například z mnoha takovýchto pozorování, stovky lidí se nikdy nedívají na oblohu ani na okamžik, vždy jen dolů do země nebo maximálně před sebe, ale nikdo ne na nebe, to mi přišlo vždycky zvláštní. Dále, všichni mají neustále svůj směr a svou činnost, a jedou podle jakéhosi programu, prakticky nikde a to ani v létě moc nevidím lidi, kteří prostě jen tak někde "Jsou" a třeba i bezúčelně sedí a nic nedělají - parky v létě téměř prázdné atd. Se zavedením mikročipů pod kůži by se manipulovatelnost člověka dovedla až do naprosté dokonalosti. Tomu, co je zatím v této době kolem nás, se dá odolávat a odolat až do doby, kdy to už pro ně nebude možné dále na nás vypouštět - ty všechny frekvence a chemikálie. Pak se všechno změní, neboť je už dostupná odlišná frekvence od této, je to frekvence Světla, procitnutí, probuzení, prohlédnutí a pochopení všeho.
Účel postřiků 5
Snížení celkové frekvence a životní síly planety Země samotné. Ano, tyto chemikálie také neustále oslabují životní sílu naší krásné planety Země. Což má za následek, že i planeta Země zažívá krušné časy, jak si udržet a zvýšit svou operační, vibrační frekvenci (Vzestup). Planeta Země má také v plánu Vzestup, což se zas oni snaží blokovat. Zároveň potřebují celkově, obecně nízkou vibrační úroveň prostředí, protože v tomto se lépe provádí další nekalé plány, tedy síly Temna v takovém prostředí mohou lépe operovat. Je to také takový Terraforming naší planety pro ty entity, co stojí za celou touhle manipulací na konci té hluboké králičí díry - či na úplném vrcholu ovládací pyramidy, chcete-li. Oni se snaží změnit toto prostředí, aby co nejvíce připomínalo prostředí jejich domovských - zničených planet, kde to vypadá neustále jako sychravý, temný podzim, nemají tam skoro žádnou trávu a zelené stromy už vůbec ne. Kyslík je u nich vzácný a platí se tam za něj, jako tady platíme za elektriku a vodu, oni mají ještě položku vzduch, žijí tam v podzemí. Snaží se tedy přeměnit náš klimat na jejich klima. Naštěstí je tahle planeta velice silná a tomuto odolává a odolá.
Závěr
Toto vše jsem napsal, jelikož chemtrails jsou obecně velmi podceňovány, pravda je však, že hrají klíčovou roli pro vytvoření a udržení Nového světového pořádku.
Chtěl bych ještě dodat, že si nečiním nárok na to, že vše, co jsem uvedl v tomto popise je naprosto přesně správně, má vás to spíše vybídnout k větší obezřetnosti, k větší pozornosti vůči okolí a otevření očí a následně to má vést k pozvednutí vašeho vědomí.
A co vy s tím celým?
Naprosto nic, toto všechno, co jsem napsal, můžete naprosto vypustit z hlavy a nemyslet na to. Informaci vaše podvědomí po přečtení tohoto dostalo a třeba vám to někdy k něčemu bude. Jediné, co vám doporučuji, je začít být trochu vnímavější ke všemu kolem vás, zvyšovat svou frekvenční úroveň zaměřováním se na "Krásu" a "Energii", lze užívat fantazii, meditace, nebo být s identicky smýšlejícími lidmi, nebo mít identicky smýšlející protějšek, kde se vzájemně milujete. Celé je to o stavu mysli a frekvenční úrovni vašeho vědomí. Splynutí dimenzí se blíží, oni i celý jejich vliv už brzy "vyšumí". Ale neříkám, že to musí proběhnout zcela harmonicky, opak bude spíše pravdou, proto buďte bdělí a obezřetní, pozorní, avšak v klidu a pohodě.
Toto je má konečná a úplná charakteristika chemtrails po roce příležitostného zabývání se tímto. Samozřejmě tento článek k plnému pochopení vyžaduje znalost několika vrstev informací z celkového globálního plánu, potřebujete vědět, nebo být spíše ochotni vědět - kdo zatím vším je, proč se všechno takhle děje, odkud kam vedou nitky, jaký je cíl, jak to celé funguje a proč atd. Pak se to velké puzzle spojí a budete mít celý obraz a pochopíte i tuto roli chemtrails lépe. Mě to zabralo několik let, než jsem vše pochopil a moje vědomí to pak slilo v jednolitý obraz poznání této reality. Pokud bych chtěl všechno vysvětlit, zabralo by mi to tak 20 hodin čistého monologu.
Co se chemtrails týče, pro většinu lidí však stačí prostě vědět, že se něco stříká po obloze a že to není přímo pro dobro lidstva. Jinak by se to obecně zavedlo jako opatření - veřejně by se lidem řeklo, o co jde
a nedělaly by se s tím tajnosti.
Samozřejmě bych si přál, aby bylo všechno jinak a tohle všechno nebyla pravda. Osobně jsem kdykoliv připraven svůj celkový pohled změnit, nic si definitivně neuzavírám. Žijeme v realitě, kde všechno kolem nás je postavené od základu civilizace na lži a velkém podvodu. V takové realitě nemusíte poslouchat cokoliv, kdo vám co říká a káže, můžete si dělat prakticky co chcete. Ve Vesmíru je ve skutečnosti naprosto všechno povoleno a nic není zakázáno, ale to nás neopravňuje dělat cokoliv, co se nám zamane, to nás opravňuje jen k tomu, jednat vždy moudře.
Zdroj Tomáš Marný


 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 13. září 2012 v 12:12 | Reagovat

takhle ucelený pohled na chemtrails byl potřeba, díky :)

2 bed bed | 18. září 2012 v 14:39 | Reagovat

asi 50 percent ľudí chodí so sklonenou hlavou, ako zver.  Hľadá potravu.

3 Woodman Woodman | 18. září 2012 v 15:29 | Reagovat

Velice dobrý postřeh.....

4 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 19. září 2012 v 15:37 | Reagovat

[2]: A přitom potravu by mohli najít i při pohledu opačným směrem - nahoru ...

5 Janik Janik | 24. září 2012 v 8:59 | Reagovat

Jiří, fajn sumarizácia, vďaka, je to tak a vďaka aj za štýl článku.
Rád by som doplnil aj druhú stranu mince, ktorá je tak isto reálna a prítomná. Naladením na "Krásu","Zdroj", či "Energiu", ale predovšetkým na energie, ktorým nosnou frekvenciou je ona "Krása", sa bytosť spája s vyššie vibrujúcimi úrovňami, s jemnejšími energiami, s jemnejsími svetmi, ktoré disponujú "čistiacimi" programami, neutralizujúce programy chemtrails na báze transformácie energií alebo anihilácie.
Aj tu platí, netreba na to neustále myslieť, programy fungujú na podvedomí, stačí byť vo vnútornej pohode, vnímať krásu, jemnejší zámer v živote a žiť túto "Krásu" v súlade s fyzickým, mentálnym i citovým ( astrálnym) plánom. Práve na energii "Krása" prechádzajú cez naše fyzické telá do tohto priestoru programy na obnovu a pomoc Planéte Zem, na neutralizovanie deštruktívnych programov v spektre ich pôsobenia.
A rada, je lepšie o tom príliš nerozmýšľať, našou úlohou je nájsť v živote onu energiu "Krásy" a "Pravdy", všetko ostatné ide podvedome.

6 Bed Bed | 24. září 2012 v 10:43 | Reagovat

[5]:
krásou krásne si doplnil.

7 Bed Bed | 28. září 2012 v 8:22 | Reagovat

Bré ránko, už dávno som sa Vás tu chcela opýtať, na toto :
od jari zaznamenám niekedy, len cez noc, krvácanie z ďasien. Zuby mám jakžtakž.. Vyšípila som, že to sa deje v období SPLNU a silného mesiaca. Myslíte si, že na nás "svietia" ?
Dík, s láskou... :-)

8 sp sp | 29. září 2012 v 20:43 | Reagovat

[7]:To nesouvisí s Měsícem.
Asi by sis měla pořídit nějakou kvalitní protizánětlibou ústní vodu. Nevím, jak se jmenují, ale mají je v lékarnách.

9 Bed Bed | 29. září 2012 v 23:27 | Reagovat

[8]:
SP, nepýtala som sa na chemické prostriedky z drogerie ak si si všimol ?

10 sp sp | 30. září 2012 v 0:06 | Reagovat

[9]:Pochopil jsem dotaz, ty zuby nejsou z toho. Měsíc nás ovlivňuje, nekteří dokonce tvrdí, že tam jsou zářiče, které nás ovlivňují, ale jak to je, to ví málokdo.
Pokud nespíš pod holým nebem, tak není důvod si tím lámat hlavu.
Měsíční světlo má účinky, například se rychlejí kazí maso, nebo jestě když vojáci spali jen tak venku a neměli stany, tak ranění, kteří se nemohli skrýt před měsíčním světlem rychleji umírali.
Ale dnes spíne v bytě či domku, takže si tím není třeba lámat hlavu.

11 Bed Bed | 30. září 2012 v 1:36 | Reagovat

[10]: A nepokročil "mesiac" za tú dobu vo svojom pôsobení ? Myslím si, že je docela iný. Aj "účko" už robí, videla som a písal i Jirka o tom.  Toľko ľudí má problémy so spánkom keď mesiac vrcholí, a to pred i po. To akože sa im len zdá, keď spia v bytoch, či domkoch ? [:tired:]

12 Hi Hi | 30. září 2012 v 1:43 | Reagovat

Známy hovorí :
"nepi vodu z prírodných zdrojov keď ideš v noci krajinou, je ožiarená".

13 sp sp | 30. září 2012 v 11:01 | Reagovat

[11]:Ten ležící měsíc jsem už také viděl, bylo to asi tak před rokem.

Někteří lidi jsou citliví, spánek to může ovlivnit, ale dásně to neovlivní.

14 bed bed | 30. září 2012 v 16:41 | Reagovat

Páči sa mi tvoj pevný postoj Sp  :-), ale keďže mesiac je jin energia, prináša isté uvolnenie, i tkáne, a tak povoľujú ďasná. Prečo sa mi nedeje keď je mesiac malý, alebo cez deň. Len prosím nehovor, že preto, lebo cez deň máme hlavy vyššie.

Citlivý spánek ?  akože mesiac neovlivní dásně, keď to ovlivní celého človeka ???? Všetko ovlivňnuje všetko si myslím.  A ak ešte niekto svetlo vymenil za halogenku tak ... :-?

15 sp sp | 1. října 2012 v 8:38 | Reagovat

[14]:Měsíční světlo má vliv na okolí, protože je odražené, to znamená, že má jiné vlastnosti, než sluneční světlo.
Zjednodušeně se dá říct, že je usměrněné a běží v jedné fázi stejným směrem, proto má vliv například na maso, že ho dokáže rychleji rozložit.

Já používám normální žárovky, mám zásobu tak na 2-3 roky, potom stejně začne válka, takže budemem mít jiné starosti.

16 Be d Be d | 1. října 2012 v 8:51 | Reagovat

Keď je mesačné svetlo odrazené, tak čím viac vydáva svetla Slnko tým viac mesiac. Takže moje dásienka vlastne reagujú na silné erupcie Slnka ?  Aké jednoduché ... :-D
A ešte možnoniečo iné "nasvecuje" ten mesiac ?

17 Spiiiidy Spiiiidy | E-mail | Web | 1. října 2012 v 21:32 | Reagovat

[10]: No díky, teď zas nebudu spát :D Můžeš to nějak rozvést nebo uvést odkazy na nějaké zdroje, kde se Měsíc a jeho působení rozebírá víc?

18 Bed Bed | 2. října 2012 v 11:05 | Reagovat

[11]:  No pozriete aj v Mexiku už mesiač "účkuje" ,  že som si skôr nevšimla :-D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524980764194575&set=a.193345860691402.55772.191490937543561&type=1&theater

19 Hi Hi | 2. října 2012 v 11:06 | Reagovat

Čo je ten čierny flak pod splnom ?

20 mstitel mstitel | 20. října 2012 v 17:36 | Reagovat

Nazdar!
Velká chvála na tvoje stránky, já o tom taky něco vím, tak jsem rád ,že někdo to dá na net a tak informuje lidi samozřejmě jen ty kteří něco takového hledají, ti kteří chodí ze sklopenou hlavou z práce do práce tak ti se sem nedostanou na takové stránky s takovým obsahem!  Dostanou se sem jen ti lidi které to zajímá, protože informace přijde sama třeba i přes internet.
Jinak obrana vůči negaci a nov.sv. řádu je ta ,že se nenecháte ovlivnit negativníma myšlenkama a budete myslet jen pozitivně a necháte se vést srdcem ne EGEM a rozumem!!! Protože myšlenka má obrovskou sílu změnit Váš život nebo i svět, když se pozitivní lidé dají dohromady jako jeden celek!!!! To je naše největší zbraň.
Jinak 100-pro pravda!

21 Jakub Jakub | E-mail | 13. července 2015 v 12:41 | Reagovat

ahoj. nnašel sem něco k tématu. nevim jestli někdo viděl .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524980764194575&set=a.193345860691402.55772.191490937543561&type=1&theater

22 Jakub Jakub | E-mail | 13. července 2015 v 12:42 | Reagovat

omlouvám se. tohle je ono. blbě sem to zkopíroval :)
https://www.youtube.com/watch?v=vkyO-h9axxc

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.