"Píseň smrti" modré velryby varuje svět před katastrofou v roce 2012

6. ledna 2011 v 16:49 |  Články


11.03.2010 16:14

Převzato-
2012


Ta nejzajímavější ze zpráv ruské FSB (Federální bezpečnostní služby) přišla začátkem prosince z ruského Dálného východu, z Čukotského poloostrova, kde se, na nejposvátnějším ze svých shromáždění, opět sešli kmenoví stařešinové - šamani sibiřského národa Yupik, a to poprvé od sibiřské Tunguzská "exploze" z 30. června 1908, jejíž síla překonala 1000 násobně atomovou bombu shozenou koncem II. světové války Američany na Japonskou Hirošimu. Letošní shromáždění arktického národa varuje, že lidstvo se vydalo na cestu "totální" destrukce, když se poprvé ve své novodobé historii rozhodlo povýšit uctívání vědy nad přírodu čím ukázalo, že není schopno poučit se z chyb předků, které postihl stejný osud v honbě za boží mocí.
Stojí za povšimnutí, že po loňském varování šamanské rady národa Yupik, v červnu 1908, následovala, v červenci 1908, Mladoturecká revoluce, která předznamenala pád Otomanské říše, pak přišel říjen 1908 kdy Bulharsko vyhlásilo nezávislost, čímž začala Bosenská krize, během níž Rakousko -Uherská monarchie vyhlásila připojení Bosny a Hercegoviny. Obě tyto události se staly rozbuškou vůbec prvního celosvětového konfliktu, v němž zahynulo téměř 15 milionů lidí.
Poznámka: První světová válka podepsáním katastrofické Versailleské smlouvy znamenala konec Německé říše, což uvrhlo Německo do ekonomického chaosu, a ten se stal živnou půdou pro další celosvětový konflikt. Německo, právě nedávno oznámilo, že 3. října 2010, 91 let po ukončení konfliktu, vyplatí poslední odškodnění (reparace) z První světové války.
Podle varování šamanské rady národa Yupik, se náš současný svět nachází v ještě větším nebezpečí než tomu bylo v roce 1908, že lidstvo nebylo schopno se poučit z více než stoletého válek, čehož důkazem je, jak tvrdí tento arktický národ, že Plejtvák obrovský - "strážce planety Země "začal zpívat" píseň smrti "aby tak" oznámil "všem lidským bytostem, že je třeba se připravit na ukončení všech věcí.

p

Zprávy o záhadné změně "písní" těchto nejmohutnějších zvířat, jaké kdy na naší planetě žili přicházejí již i od zmatených vědců. Týká se plejtváka obrovského celosvětově a děje se to poprvé, co se o nich vedou záznamy. Slovy odborníka na tyto mořské savce, Johna Calombokidisa, z Cascadia Research Collective, je to "fascinující zjištění".
Ale to, na co znepokojeni západní vědci upozorňují až nyní v souvislosti se změnou chování těchto kytovců, si Yupikští šamani poprvé všimli v roce 2002 během setkání v ruském Yanrakynnot, když po přezkoumání "zvláštních znamení" objevených po celé arktické oblasti naší planety, vyslovili varování, že nám všem zbývá už jen deset let, než nadejde opět "Čas velkého konce".
c

Důležitost šamanských předpovědi o roku 2012 jako "době konce" nemusíme nutně brát jako potvrzení mayského kalendáře, který také hrozí neblahou předtuchu rokem 2012, i když nedávný výzkum naznačil propojení starobylého mayského národa z Amerického kontinentu s Yupikmi a dalšími arktickými národy objevením jejich společných kořenů v jazykové skupině Na-Dene.
Navzdory dlouhodobé teorii západních vědců o hustotě osídlení Ameriky arktickým národům z Asie, kteří v době zalednění překročili Beringovu úžinu, ruští vědci a samotné arktické národy vždy tvrdili opak, a také to, že uprchlíci posledního světového "posunu pólů" právě z Ameriky expandovali do zbytku světa.
Francouzský jasnovidec 16. století Michel de Nostredame (Nostradamus) něco podobného naznačuje ve své knize předpovědí "Proroctví" (The Prophecies, CenturyVI., Quatrains 21) kde předpovídá sjednocení arktického národa, v době "posledních dnů", slovy:
Když se všichni od Arktického pólu sjednotí,
Velký teror a strach na Východě:
Nově zvolený, podpoří velké chvění,
Rhodos, Byzanc poskvrněné krví barbarů.
Všimněte si jak vlády tohoto světa, i když nadále odmítají význam roku 2012, zároveň pokračují v přípravách na něj. Naplňují Světovou banku zrn a semen (známou také pod jménem Krypta Soudného Dne, Doomsday Vault) v Norsku na Špicberkách, kde mají být uskladněny semena všech druhů našich pozemských rostlin a americký prezident Barack Obama nedávno prohlásil, že všechny vojenské síly USA v Iráku a Afghánistánu se začnou stahovat domů počínaje rokem 2011.
Ještě důležitější na všech těchto událostech je, že změna "písně" "modrých velryb" po celém světě souvisí i s posunem jejich časové frekvence, tak jak ji předpověděl renomovaný vědec z University of Chicago a Princetonu, Dr.. José Arguelles, který v roce 2002 ve své knize "Time and the Technosphere" vyvinul a navrhl pojem: "Zákon Času", zčásti charakterizován jeho interpretací fungování mayské kalendářní matematiky.
V rámci této teorie Arguelles tvrdí, že se mu podařilo objevit "základní zákon" zahrnující dvě nastavení časové frekvence. První nazval "mechanizovaný čas" s "frekvencí 12:60" a druhé je podle něj "přirozený [čas], který ustanovili Mayové, a [který] je vyjádřen kmitočtem 13:20".
Podle Arguelles "nepravidelný 12 měsíční (gregoriánský) kalendář a umělá, zmechanizovaná 60 minutová hodina je obrazcům, který uměle řídí lidské záležitosti a je v rozporu s přirozeným" synchronickým řádem ". Navrhuje zrušit gregoriánského kalendáře a nahradit ho Argüellesovým 13 měsíčním kalendářem "dokonalé harmonie, aby se lidská rasa mohla navrátit do přirozeného plynutí času a vrátila tak svou mysl do souladu".
Je třeba také zmínit, že od plejtváka obrovského začali svou písní lidstvo varovat, počet záhadných obrazců a kruhů v obilí, které mají souvislost s mayským kalendářem, po celém světě roste.

c2

V knize od Sorcha Faal: "Battle Begins For Throne of This World: The Return of the Einherjar Warriors" (Začíná boj o trůn tohoto světa: Návrat Einherjar (1) bojovníků), autorka upozorňuje na jeden z nejstarších výroků arktického národa: "Nevěříme . Máme velké obavy. "(We don't believe. We fear.) Věta, kterou by si možná ti premýšlivější mohly vysvětlit, že není důvod se nechat ukolébat do stejné přehnané spokojenosti, která vystavila miliardy lidí celkem odkrytých realitě minulého velkého konce.


Sorcha Faal
7. prosinec 2009
Zdroj: www.whatdoesitmean.com/index1306.htm


Poznámka: (1) Einherjar: padlí bojovníci v norské mytologii, odcházejí přímo do nebe Valhally

Připravil jw.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.