Bude mikročip součástí zdravotní reformy v USA?

6. ledna 2011 v 16:54 |  Články
10.04.2010 23:01

Převzato -
chip


pozn. kvůli technické povaze textu neručím za kvalitu překladu.
dailypaul.com
Ukryto hluboko v textu, na tisícáté stránce masivního plánu pro reformu amerického zdravotního systému se nachází odstavec nazvaný: Subtitle C-11 Sec. 2521, National Medical Device Registry, a který stanovuje svůj účel takto:
"Sekretář ustanoví národní zdravotnický registr ve formě zařízení - který je v tomto odstavci nazýván jako "registr" pro usnadnění analýzy zpětné bezpečnosti a výsledků "dat" každého zařízení, které: (A) bude použito na či uvnitř pacienta; (B) zařízení III třídy, nebo zařízení II třídy (pozn. implantovatelné zařízení II třídy bylo
schváleno agenturou FDA, a je to "implantovatelné radio-frekvenční zařízení systém sloužící k identifikaci pacienta a zdravotních informací)
které lze implantovat." (strana 1000, sekce 2521)
Termín "data" je vysvětlen na stránce 1004 v 1. odstavci, sekce B:
"V tomto paragrafu je termín "data" označuje informace vztahující se k zařízení v odstavci 1 včetně vyžadovaných (?) dat, data o sledování pacienta, standartizované analytické postupy, které umožňují sjednocování a analýzu dat z různorodých datových prostředí, elektronických záznamech o zdravotním stavu a další data, která sekretář bude považovat za žádoucí."
V přeloženo do civilní mluvy to znamená, že podle této zprávy, tohoto nového zákona, až bude plně implementován, bude jí dán rámec pro to, aby ze Spojených států udělalo první stát na světě, který by vyžadoval od každého občana, aby měl implantovaný mikročip RFID za účelem kontroly nad tím, kdo má či nemá nárok na zdravotní péči ve své zemi.

00

připravil jw.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.