TOP SECRET - Tiché zbraně pro klidné války 1.část

29. prosince 2010 v 14:16 | Ladislav Kopecký
Převzato - 

Následující dokument, který v originále nese název Silent Weapons for Quiet Wars, a je na něm uvedeno datum květen 1979, byl 7. července 1986 nalezen v kopírce IBM, která byla koupena při odprodeji nadbytečných zařízení. Podle M. W. Coopera se tato příručka týká vyhlášení války lidu Ameriky Ilumináty, které bylo formulováno Politickým výborem Bilderberské skupiny během jejího prvního setkání v roce 1954.

- Tiché zbraně pro klidné války
- Úvodní programová příručka
- Operační výzkum
- Technická příručka TM-SW7905.1
Vítejte na palubě!

Tato publikace byla vydána při příležitosti 25. výročí třetí světové války, nazvané klidná válka, která je vedena s použitím osobního biologického válečnictví, bojována tichými zbraněmi.
Tato kniha obsahuje úvodní popis této války, její strategie a její zbraně.
Květen 1979 #74-1120

Utajení
Je patrné nemožné o diskutovat sociálním inženýrství nebo automatizaci společnosti, tj. inženýrství sociálních automatizačních systémů (tiché zbraně) v národním nebo celosvětovém měřítku bez předpokladů rozsáhlých cílů společenské kontroly a zkázy lidského života, tj. otroctví a genocidy.
Tato příručka sama o sobě je analogickou deklaraci záměru. Takový dokument musí být zabezpečen před veřejným zkoumáním. Jinak by mohl být považován za technicky formální vyhlášení vnitrostátní války. Kromě toho, kdykoli nějaká osoba nebo skupina nebo skupina osob v pozici moci a bez úplné znalosti a souhlasu veřejnosti, užívá takovou znalost a metodiku pro hospodářské podrobení; musí být pochopeno že stav vnitrostátního válčení existuje mezi osobou nebo skupinou osob a veřejností.
Řešení dnešních problémů vyžaduje přístup který je nemilosrdně upřímný, bez trápení se s náboženskými, mravními nebo kulturními hodnotami. Máte schopnosti pro tento projekt, protože jste schopni pohledu na lidskou společnost s chladnou objektivností, a přesto analyzovat a diskutovat své postřehy a závěry s jinými lidmi podobných intelektuálních schopností bez ztráty ohleduplnosti nebo pokory. Uplatnění takových předností je ve vašem vlastním nejlepším zájmu. Neodchylte se od jich.
Historický úvod
Technologie tichých zbraní byla vyvinuta z operačních výzkumů, strategické a taktické metodiky vypracované vojenským vedením v Anglii během II.světové války. Původním účelem operačních výzkumů bylo studovat strategické a taktické problémy protivzdušné a pozemní obrany s cílem účelného využití omezených vojenských zdrojů proti nepřátelům (tj. Logistika).
Mocní tohoto světa si brzy uvědomili, že stejné metody by mohly být užitečné pro totální kontrolu společnosti. Byly ale nutné lepší nástroje. Sociální inženýrství (analýza a automatizace společnosti) vyžaduje korelaci ohromného množství nepřetržitě proměnných ekonomických informací (dat) a jejich zpracování výkonným počítačovým systémem, aby bylo možné předvídat, kdy společnost dospěje do určitého požadovaného stavu.
Reléové počítače byly velice pomalé, ale elektronický počítač, vynalezený r. 1946 J. Presperem Eckertem a Johnem W. Mauchlym, tyto požadavky již splňoval. Dalším průlomem bylo vyvinutí simplexní metody lineárního programování v r. 1947 Georgem B. Danzigem. Vynález tranzistoru v roce 1948, J. Bardeenem, W. H. Brittainem a W. Shockleyem, znamenal příslib bouřlivého rozvoje počítačové techniky, který umožnil zmenšení prostoru a spotřeby energie.
S těmito třemi vynálezy, jak lidé v mocenských pozicích silně tušili, by bylo možné ovládat svět pouhým stlačením knoflíku. Rockefellerova nadace okamžitě poskytla Harvardské universitě grant na čtyřletý výzkumný projekt pro studium struktury americké ekonomiky. O rok později, v roce 1949, připojilo vojenské letectvo Spojených států. V roce 1952 původní dotační období skončilo, proto byla svolána schůzka elity na vysoké úrovni, která měla stanovit další fázi sociálních operačních výzkumů. Harvardský projekt byl velmi plodný, jak vyplývá ze zveřejněných výsledků v roce 1953, jež naznačují uskutečnitelnost hospodářského (společenského) inženýrství. (Studies in the Structure of the American Economy, copyright 1953 by Wassily Leontief, International Sciences Press inc., White Plains, New York).
Nový válečný stroj, zosnovaný v druhé polovině 40. let, stál již v roce 1954 tak říkajíc v jiskřivém pozlacení na přehlídkovém poschodí. S vytvořením MASERu r. 1954, byl odemknut příslib neomezeného zdroje energie z fúze atomové energie těžkého vodíku obsaženého v mořské vodě; odtud vyplývající dostupnost neomezené společenské moci byla otázkou jen několika příštích desetiletí. To byla neodolatelná kombinace. Klidná válka byla v tichosti vyhlášena mezinárodní elitou na schůzce konané v roce 1954. Ačkoli systém tichých zbraní byl téměř odhalen o 13 let později, vývoj nových zbrojních systémů nikdy neutrpěl žádnou vážnou komplikaci. Tato publikace označuje 25. výročí začátku klidné války. Tato vnitrostátní válka má již mnoho vítězství na mnoha frontách po celé světě.
Politický úvod
V roce 1954 mezinárodní elita již velmi dobře věděla, že je to jen otázkou několika příštích desetiletí, kdy bude technologie tichých zbraní použita v masovém měřítku, aniž bude široká veřejnost schopna pochopit, že tyto zbraně byly vůbec použity. Předmět prvotního zájmu, z hlediska ovládnutí společnosti, se točí okolo energetických věd.
Energie
Energie je považována za klíč k veškeré činnosti na zemi. Přírodní věda se zabývá studiem zdrojů a ovládání přírodní energie, zatímco společenská věda, teoreticky vyjádřená jako ekonomie, je studium společenských zdrojů a ovládání společenské činnosti. Oba vědní obory mají za základ matematiku. Proto účetní může být králem, jestliže lze veřejnost držet v neznalosti metodiky účetnictví. Jednoduše řečeno - každá věda je prostředkem k určitému cíli: prostředky jsou vědomosti, výsledkem je kontrola, a výsledek vždy ospravedlní prostředky. Mimo toto zůstává pouze jedna otázka: kdo z toho bude mít užitek?
V roce 1954 se také o této otázce diskutovalo. Ačkoli bylo zdůrazňováno tzv. "mravní hledisko", bylo z perspektivy přirozeného výběru odsouhlaseno, že národ nebo svět lidí, kteří nepoužívají svůj rozum, není lepší než zvířata, jež rozum nemají. Takoví lidé jsou soumaři a bifteky na stole, dobrovolně a se souhlasem.
Tudíž, v zájmu budoucího světového pořádku, míru, a pokoje, bylo rozhodnuto vést soukromou tichou válku proti americké veřejnosti s konečným cílem trvalého přesunu přírodní a společenské energie (bohatství) z neukázněných a nezodpovědných mas do rukou ukázněných, zodpovědných a hodnotných jednotlivců.
Za účelem uskutečnění tohoto cíle, bylo nutné vytvořit, zabezpečit, a používat nové zbraně, které, jak se ukázalo, byly třídou zbraní tak jemných a rafinovaných ve své podstatě působení a veřejného vzezření, že si vysloužily jméno tiché zbraně. Konečným cílem ekonomického výzkumu, řízeného magnáty kapitálu (bankovnictví), průmyslu a služeb, je založení ekonomie, které by byla úplně předvídatelná a manipulovatelná.
Za účelem dosažení zcela předpovídatelné ekonomiky, musí být podřadné živly společnosti přivedeny pod úplnou kontrolu, tj. musí být přivyklé domácí atmosféře, vychované a ujařmené dlouhodobými společenskými úkoly již od velmi raného věku, dříve než mají příležitost ptát se na korektnost věci. Aby bylo možné dosáhnout takového přizpůsobení, musí být rodiny dělnické třídy rozloženy procesem rostoucí přepracovanosti rodičů, a ustavena vládou ovládaná střediska pro pracovně osiřelé děti.
Kvalita vzdělávání existujícího pro dělnickou třídu musí být nízkého řádu, aby příkop nevědomosti izolující spodní třídu od vrchní třídy byl a zůstal nepochopitelným pro spodní třídu. S takovým počátečním handicapem dokonce i bystří jednotlivci z řad dělnické třídy mají malou, pokud vůbec nějakou naději na vyproštění se ze svého přiděleného životního údělu. Tato forma otroctví je podstatná pro udržování nějaké míry sociálního pořádku, míru, a klidu pro panující horní třídu.
Popisný úvod klidné zbraně
Všechno, co je očekáváno od běžné zbraně, je jejími tvůrci očekáváno i od tiché zbraně, ale pouze v jejím vlastním způsobu funkce. Ta střílí situace, namísto kulek, poháněných zpracováním dat, namísto chemické reakce (exploze), pocházející z bitů dat, namísto zrníček střelného prachu; střílí se z počítače, namísto střelné zbraně; je ovládaná počítačovým programátorem namísto střelce; na příkaz bankovního magnáta, namísto vojenského generála.
Tato zbraň nezpůsobuje žádné zřetelné výbušné hluky, nezpůsobuje žádná zřejmá fyzikální nebo mentální zranění, a viditelně nezasahuje do každodenního společenského života. Přesto způsobuje neklamný "hluk", působící zřejmá fyzická a mentální poškození, a jasně zasahující do každodenního společenského života, zřejmý školenému pozorovateli, někomu, kdo ví co hledat. Veřejnost nemůže pochopit tuto zbraň, a proto tedy nemůže věřit, že je na ni touto zbraní útočeno a že podléhá účinkům této zbraně. Veřejnost může instinktivní cítit, že něco není v pořádku, ale z důvodu technické povahy tiché zbraně, nemůže vyjádřit své pocity racionálním způsobem, nebo uchopit problém inteligencí. Proto tedy, lidé nevědí, jak volat o pomoc, a nevědí, jak se spojit s ostatními a bránit se proti ní.
Když je tichá zbraň aplikovaná pozvolně, veřejnost se přizpůsobí její přítomnosti a naučí se snášet její zásah do svých životů, dokud tlak (psychologický přes ekonomiku) není příliš velký; pak se zhroutí. Proto tedy, tichá zbraň je typ biologického válečnictví. Napadá vitalitu, možnosti volby a pohyblivost jednotlivců společnosti a na základě znalostí, pochopení a manipulace postihuje zdroje vrozené a společenské energie, a její fyzické, duševní, a citové síly.
Teoretický úvod
"Dejte mi kontrolu nad měnou státu, a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony."
- Mayer Amschel Rothschild (1743-1812)
Současná technologie tiché zbraně je výsledkem jednoduché myšlenky kterou objevil, stručně vyjádřil a účinně aplikoval citovaný pan Mayer Amschel Rothschild. Pan Rothschild objevil chybějící pasivní komponentu hospodářské teorie známé jako ekonomická induktance. On, pochopitelně nepřemýšlel o svém objevu v termínech dvacátého století, matematická analýza musela pochopitelně počkat na druhou průmyslovou revoluci, povstání teorie mechaniky a elektroniky, a posléze, vynález elektronického počítače než je bylo možno aktivně aplikovat v řízení světového hospodářství.
Obecné energetické pojmy
Při studiu energetických systémů se vždy objevují tři základní pojmy. Jsou to potenciální energie, kinetická energie, a energie rozptýlení. K těmto třem pojmům existují ve fyzikálním světě idealizované protějšky, nazvané pasivní součástky. Celá matematická teorie rozvinutá při studiu jednoho energetického systému (např. Mechaniky nebo elektroniky) lze okamžitě použít při studiu nějakého jiného energetického systému (např. ekonomie).
(1) V mechanice je pojem potenciální energie sdružen s fyzikální vlastností zvanou pružnost nebo tuhost, která může být reprezentována stlačenou pružinou. V elektronice je potenciální energie uložena v kondenzátoru. Tato fyzikální vlastnost se nazývá kapacita.
(2) V mechanice je pojem kinetické energie sdružen s fyzikální vlastností zvanou setrvačnost nebo moment setrvačnosti.Tato vlastnost může být reprezentována pohybujícím se tělesem nebo roztočeným setrvačníkem. V elektronice nebo elektrotechnice je kinetická energie uložena v indukční cívce (v magnetickém poli). Této vlastnosti se říká indukčnost.
(3) V mechanice je pojem energie rozptýlené sdružen s fyzikální vlastností zvanou tření nebo odpor prostředí a může být zastoupena tlumičem nebo jiným zařízením, jež mění energii na teplo. V elektronice je energie rozptýlení představována rezistorem nebo vodičem. Fyzikální vlastností rezistoru je elektrický odpor, vlastností vodiče je el. vodivost, což je převrácená hodnota el. odporu.
V ekonomii jsou tyto tři energetické pojmy sdruženy s: ekonomickou kapacitou - kapitál (peníze, zboží na skladě, investice do nemovitostí, strojů atd.); ekonomickou induktancí - služby (vliv zaměstnanosti na výstup); ekonomická vodivost - zboží (koeficient produkčního toku).
Celá matematická teorie vyvinutá pro studium jednoho energetického systému (např. mechaniky nebo elektroniky) může být přímo aplikována na studium jiného energetického systému (např. ekonomie).
Energetický objev pana Rothschilda
To, co pan Rothschild objevil byl základní princip moci, vlivu, a vlády nad lidmi, jak je aplikována v ekonomice. Ten princip je: "když předstíráte, že máte moc, lidé vám opravdovou moc brzy skutečně dají."
Pan Rothschild zjistil, že peníze (např. jako depozitní vklad) mohou vzbuzovat požadované zdání moci a lze jich použít k "indukci" lidí (tato "indukce" je analogická k indukci magnetického pole), kteří jsou ochotni vzdát se svého skutečného bohatství výměnou za příslib ještě většího bohatství (místo skutečné náhrady). Jsou schopni svoji jistotu vyměnit za pouhý cár papíru. Pan Rothschild zjistil, že se může vydávat za bohatšího muže pokud má něčí vklad zlata, pomocí něhož může přesvědčit své zákazníky.
Pan Rothschild půjčoval na směnky a dlužní úpisy jednotlivcům i vládám. Tím si získal jejich důvěru. Potom učinil peníze vzácnými, přitáhl kontrolu systému, přičemž splácení úvěrů si zajistil pomocí smluvních záruk. Tyto tlaky lze použít ke vznícení války. Vláda, která souhlasila dát mu kontrolu nad svým ekonomickým systémem, dostala jeho podporu. Splácení dluhů bylo zaručeno hrozbou hospodářské pomoci nepříteli dlužníka. Zisk odvozený od této ekonomické metody umožnil panu Rothschildovi neustále zvětšovat své bohatství. Zjistil, že lidská chamtivost umožňuje, aby peníze byly tištěny na příkaz vlády za hranici krytí drahými kovy nebo výrobou zboží nebo poskytovaných služeb (inflace).
Zdánlivý kapitál jako hospodářský induktor
V této struktuře, důvěra, představovaná ryzím (ideálním) prvkem, nazvaným "měna", má vzhled kapitálu, ale je to ve skutečnosti, záporný kapitál. Má podobu služby, ale ve skutečnosti je to zadluženost neboli dluh. Z toho plyne, že se tedy jedná o ekonomickou induktanci namísto hospodářské kapacitance. A jestliže nedojde k vyvážení žádným jiným způsobem, dojde k vyvážení zničením populace (válka, genocida). Úhrn zboží a služeb reprezentují skutečný kapitál nazvaný hrubý národní produkt, a měna může být tištěna až k této úrovni a stále bude reprezentovat ekonomickou kapacitanci; ale měna tištěná nad touto úrovní je odčítací a bude reprezentovat ekonomickou induktanci a představovat zadlužení.
Válka je proto tedy vyvažováním systému zabíjením skutečných věřitelů (veřejnosti, kterou jsme naučili zaměnit skutečnou hodnotu za inflační měnu) a vrácení všech zbylých zdrojů přírodě a regenerace těchto zdrojů.
Pan Rothschild objevil, že peníze mu daly moc přeuspořádat ekonomické struktury k jeho prospěchu, přesunout ekonomickou induktanci k takovému stavu ekonomiky, který představuje největší hospodářskou stabilitu i největší oscilace.
Poslední klíč k ekonomické kontrole musel čekat do té doby, kdy bylo k dispozici dostatečné množství dat a vybavení výkonnými počítači, aby bylo možno lépe sledovat hospodářské kolísání vytvořené cenovými skoky a nadbytkem papírových energetický kreditů - papírová induktance/inflace.
Průlom
Oblast letectví poskytla největší rozvoj ekonomického inženýrství, jakožto matematická teorie zkoušek otřesu. V tomto procesu je střela vypuštěna z rámu letadla na zemi a je sledovaná odezva zpětného rázu na rám letadla pomocí vibračních snímačů, které jsou připojeny na grafické zapisovače.
Při studiu odezvy na vnější impuls v rámu letadla je možné objevit kritické vibrace v struktuře rámu letadla, které buď vibrováním motoru nebo křídel, nebo kombinací obou mohou končit rezonanční autodestrukcí rámu letadla za letu letadla. Z hlediska inženýrství to znamená, že touto metodou lze objevit silná i slabá místa ve struktuře hlavního rámu letadla ve vztahu k vibračním energiím a lze s nimi manipulovat.
Aplikace v ekonomice
Při použití této metody (testování otřesů rámu letadla) v ekonomickém inženýrství jsou prováděny skoky cen a je sledována reakce spotřebitelů. Výsledné odezvy ekonomického šoku jsou teoreticky vyhodnocovány pomocí počítačů s cílem odhalit psycho-ekonomickou strukturu společnosti. Tímto procesem jsou vypočítávány parciální diferenciální a diferenční matice, které definují rodiny a domácnosti a umožňují jejich ohodnocení jako průmyslového odvětví (disipativní spotřební struktura).
Potom lze předpovídat odezvy domácností na budoucí šoky, čímž je umožněna jejich manipulace, a společnost se stane dobře ovládaným zvířetem, drženým na uzdě regulací sociální energie pomocí důmyslného počítačového účetního systému.
Nakonec každý jednotlivý prvek struktury přijde pod počítačový dozor skrze znalost osobních priorit. Taková znalost bude zaručená počítačovým vyhodnocováním spotřebitelských priorit (univerzální kód výrobku - UPC., což je čárový kód ceny výrobku) spolu s identifikovanými zákazníky (kteří budou identifikováni prostřednictvím platebního styku pomocí magnetických karet a později trvalého "tetování" těla číslem neviditelným za normálního okolního osvětlení).
Ekonomický model
Harvardský ekonomický výzkumný projekt (1948-) byl pokračováním operačního výzkumu, prováděného během II. světové války. Jeho účelem bylo vytvořit vědu o řízení ekonomiky: nejdříve americké ekonomiky, a potom ekonomiky celého světa. Předpokládali, že s dostatečnými matematickými základy a daty bude brzy možné předpovídat a řídit trendy v ekonomice tak snadno, jako dráhu střely. Tento předpoklad se ukázal být reálným. Ekonomika však musela být transformována do "rakety naváděné na cíl".
Bezprostředním cílem Harvardského projektu bylo objevit takovou hospodářskou strukturu, jejíž chování lze předpovídat a s níž je možné manipulovat, metody změny této ekonomické struktury a způsoby její manipulace. Byla potřebná dobře uspořádaná znalost matematických struktur a vzájemných vztahů mezi investicemi, výrobou, odbytem a spotřebou.
Stručně řečeno, bylo objeveno, že ekonomika se řídí stejnými zákony jak elektřina, a že všechny matematické teorie a praktický počítačový "know-how" (souhrn vědomostí), vyvinutý pro elektroniku oblast, lze přímo aplikovat při studiu hospodářských věd. Tento objev nebyl otevřeně vyslovený, a jeho další jemné aspekty byly a jsou drženy jako pozorně střežené tajemství, například to, že v ekonomickém modelu je lidský život měřený v dolarech, a že elektrická jiskra, buzená při vypnutí spínače, připojeného k činné indukční cívce, je matematicky analogická k počátku války.
Největší překážkou, které teoretičtí ekonomové museli čelit, byl přesný popis domácnosti jako průmyslového odvětví. To byla výzva, protože spotřebitelské nákupy jsou věcí výběru a obrat jednotlivých druhů zboží je ovlivněn příjmem, cenou a dalšími hospodářskými faktory.
Tato překážka byla odstraněna pomocí nepřímé statistické přibližné metody aplikací šokového testování za účelem vymezení charakteristik, nazvaných průběžné technické koeficienty průmyslu domácností.
Nakonec, protože problémy teoretické ekonomie lze překládat velmi snadno do problémů teoretické elektroniky, a řešení překládat zase zpět, se došlo k závěru, že k řešení problémů na poli ekonomie stačí jen jakýsi překladový slovník pro překlad pojmů mezi ekonomií a elektronikou. Zbytek lze získat ze standardní práce v oblasti matematiky a elektroniky. To činí uveřejňování knih o pokročilých hospodářských vědách zbytečným, čímž se velice zjednoduší projekt bezpečnosti.
Průmyslové diagramy
Ideální průmyslové odvětví je definované jako zařízení, které přijímá hodnoty z jiných průmyslových odvětví v několika formách a přeměňuje je na určitý výrobek,určený na prodej dalším průmyslovým odvětvím. Má několik vstupů a jeden výstup. O čem veřejnost obyčejně uvažuje jako o jednom průmyslovém odvětví, je ve skutečnosti průmyslovým komplexem, kde několik průmyslových odvětví pod jednou střechou vyrábí jeden nebo více výrobků.
Tři průmyslové třídy
Průmyslová odvětví se rozpadají na tři skupiny nebo třídy podle typu produkce:
Třída #1 - kapitálové zdroje - se skládá ze tří úrovní:
- Přírodní zdroje energie a surovin.
- Vládní tisk oběživa rovnající se GNP (hrubému národnímu produktu), inflace měny převyšující GNP.
- Bankovnictví - půjčování peněz na úrok, a zvětšení (předstírané) ekonomické hodnoty prostřednictvím vydávání depozitních dluhopisů.
Třída #2 - zboží (komodita nebo spotřební zboží) - se skládá z meziproduktů (pro další výrobce) a konzumních produktů. Tento druh činnosti je obvykle veřejností nazýván jako "průmysl".
Třída #3 - služby (činnost obyvatelstva). Zde je výstupem spíše nějaká činnost než hmatatelný produkt. Tato průmyslová odvětví jsou nazvaná (1) domácnosti a (2) státní správa. Jejich výstupem je lidská činnost mechanického řádu, a jejich základem je obyvatelstvo.
Sdružování
Celý hospodářský systém může být reprezentován modelem tří průmyslů, rozlišovaných podle druhu výstupu (kapitál, zboží, služby). Problémem této reprezentace je, že neukazuje vliv, řekněme, textilního průmyslu na metalurgický průmysl. Je to proto, že jak textilní, tak hutní průmysl spadají do stejné oblasti - výroby zboží, a sdružením těchto dvou průmyslů do jednoho systémového bloku by ztratily svou ekonomickou individualitu.
E-model
Národní hospodářství se skládá ze současných toků produkce, odbytu, spotřeby a investic. Jestliže všem těmto prvkům, včetně práce a lidských funkcí, jsou přiděleny nějaké číselné hodnoty, řekněme v dolarech, potom tento tok lze modelovat průtokem proudu v elektronickém obvodu, a jejich chování lze předpovídat a manipulovat se znamenitou přesností. Tři ideální pasivní energetické komponenty z oboru elektroniky - kondenzátor, odporník a indukční cívka - odpovídají třem ideálním pasívním energetickým komponentám hospodářských věd, nazvaným čistá průmyslová odvětví - kapitálové, zbožní a služby (podle pořadí). Ekonomická kapacitance reprezentuje uložení kapitálu v jedné nebo jiné formě. Hospodářská vodivost představuje úroveň vodivosti materiálů pro produkci zboží. Ekonomická induktance představuje setrvačnost ekonomické hodnoty v pohybu. Toto je účinek populace - fenomén známý jako služby.
Ekonomická induktance
Elektrický induktor (např. cívka nebo drát) má elektrický proud jako svůj prvotní jev a magnetické pole jak svůj druhotný jev (setrvačnost). Tomu odpovídající ekonomický induktor má tok ekonomické hodnoty jak svůj prvotní jev a chování obyvatelstva jako svůj druhotný jev - setrvačnost. Když se tok ekonomické hodnoty (např. peněz) zmenší, lidská společnost na to zareaguje tím způsobem, aby udržela proudění ekonomické hodnoty (peněz). V mezním případě může dojít k válce. Tato setrvačnost veřejnosti je výsledkem nákupních zvyklostí spotřebitelů, očekávané životní úrovně atd... A je obecně dána pudem sebezáchovy.
Uvažované indukční faktory:
(1) populace
(2) objem hospodářských činností vlády
(3) způsob financování těchto vládních činností
(viz Peter-Paulův princip - inflace měny)
Překlad:
(bude uvedeno několik příkladů)
Náboj: coulomby (c) - dolary ($1000)
Tok/proud: (ampéry) (c za sec.) - tok dolarů za rok
Motivační síla: volty - dolary poptávky
Vodivost: ampéry na volt - dolary toku za rok na dolar poptávky
Kapacitance: c na volt - dolary produkce, inventář/sklad na dolar poptávky
Vztahy časového toku a samorozkladné oscilace:
Ideální průmysl může být znázorněn elektronicky rozličnými způsoby. Nejjednodušší způsob je reprezentovat požadavek napětím a nabídku proudem. Když je toto provedeno, potom vztahu mezi oběma faktory říkáme admitance, jenž může vyplývat ze tří ekonomických faktorů: (1) minulý tok, (2) současný tok a (3) předvídaný tok.
Předvídaný tok je výsledkem vlastností živých bytostí, které uskladňují energii (potravu) na období nízké energie (např. zimní období). Skládá se z požadavků ekonomického systému pro období nízké energie (zima).
Ve výrobním průmyslu má několik forem, z nichž jedna je známá jako skladové zásoby nebo inventář. V elektronické symbolice je tato určitá poptávka (čistý kapitálový průmysl) představována kapacitou, a zásoby nebo zdroje jsou představovány velikostí el. náboje. Uspokojování požadavků průmyslu je zatíženo zpožděním z důvodu plnicího efektu skladových priorit.
Současný tok, v ideálním případě, nezahrnuje zpoždění. Je to, lidově řečeno, tok "z ruky do úst". V elektronické symbolice je tento specifický požadavek průmyslu (čistého průmyslu) reprezentován vodivostí (disipativní element).
Zpožděný tok je znám jako zvyk nebo setrvačnost. V elektronice je tento fenomén zastoupen induktorem (ekonomická analogie = čistý průmysl služeb), v němž průtok proudu (ekonomická analogie = tok peněz) vytváří elektromagnetické pole (ekonomická analogie = aktivní lidská populace) které, když se el. proud (tok peněz) začne zmenšovat, se snaží (i válkou) udržet proud (tok peněz - energii). Dalšími významnými alternativami k válce, jako k ekonomickému induktoru nebo ekonomickému setrvačníku, jsou rozsáhlý program sociální péče nebo ohromný (ale plodný) kosmický program.
Problém stabilizace ekonomického systému spočívá v tom, že jsou (1) příliš vysoké nároky na účetnictví, (2) je příliš mnoho chamtivosti a (3) je příliš mnoho populace.
To vytváří rozsáhlou ekonomickou induktanci, která může být vyvážena jedině ekonomickou kapacitancí (skutečné zdroje nebo hodnoty - např. zboží nebo služby).
Program sociální péče není nic jiného než vyvažování systému nekrytými kredity, jež vytváří falešný kapitálový průmysl, který má dát neproduktivním lidem střechu nad hlavu a potravu do jejich žaludků. To může být užitečné, avšak, protože příjemci dostanou státní peníze "zadarmo", tvoří armádu ve službách elity. Platí zde přísloví: "koho chleba jídáš, tomu píseň zpívej."
Ti, kteří se nechají nachytat na ekonomickou drogu, se musejí nechat elitou připoutat. Toto je metoda, jak získat velké množství stabilizační kapacitance na účet budoucnosti světa. Toto je čtvrtý zákon pohybu - prudký začátek, kdy je provedena nějaká akce, a opuštění systému dříve než se očekávaná reakce vrátí do bodu akce - zpožděná reakce.
Prostředkem pro přečkání reakce je provedení změny systému dříve než může dojít k reakci. Tímto způsobem se politici stanou ve své době populárnějšími a veřejnost zaplatí později. Posouzení činů takového politika je vlastně zpožděnou reakcí.
Toho samého efektu je dosaženo, když vláda tiskne peníze nad limit daný hrubým národním produktem, tj. ekonomickým procesem zvaným inflace. Tím se dostane nadměrné množství peněz do rukou veřejnosti a dojde k nastolení rovnováhy v poměru k jejich nenasytnosti, čímž se vytvoří jejich falešná sebedůvěra a na chvíli se "vlk odežene ode dveří."
To nakonec musí zapříčinit válku, protože válka je konečně pouze aktem zničení věřitelů, a politici jsou veřejností najatí lidé, na něž se svalí všechna odpovědnost, a na nichž si veřejnost "zchladí žáhu". (Viz sekce o faktorech souhlasu a sociálně-ekonomickém strukturování.)
Kdyby se lidé doopravdy starali o své bližní, potom by kontrolovali jejich apetit (žravost, plození atd.), aby nemuseli spoléhat na úvěry a na program sociální péče, který okrádá pracující a uspokojuje flákače.
Jelikož většina široké veřejnosti není zdrženlivá, existují pouze dvě alternativy pro redukci ekonomické induktance systému:
(1) Nechat populaci navzájem vybít ve válce, která bude mít za následek totální destrukci života na Zemi.
(2) Převzít kontrolu nad světem s použitím ekonomických "tichých zbraní" ve formě "klidného válčení" a redukovat ekonomickou induktanci - v zájmu záchrany světa - procesem benevolentního otroctví a genocidy.
Druhá volba je samozřejmě lepší možností. V tomto bodě musí být čtenáři nad slunce jasnější, proč je nutné absolutní utajení tichých zbraní. Široká veřejnost odmítá zlepšit svoji vlastní mentalitu a svoji důvěru ve své bližní. Stala se stádem prudce se množících barbarů a doslova pohromou na povrchu Země.
Je dostatečně nezajímá ekonomická věda, aby se naučili, proč nejsou schopni se vyhnout válce, navzdory náboženské morálce, a jejich náboženské nebo sebeuspokojivé odmítnutí, zemřít zároveň s pozemskými problémy, činí pro ně řešení globálních problémů nemožným.
Takový úkol přísluší těm nemnohým, kteří jsou skutečně ochotni přemýšlet a přežít jako ti, kteří přežít mají, kteří jsou schopni pro sebe vyřešit problémy. Jinak odhalení tiché zbraně zničí i pouhou naši naději na záchranu sémě budoucího lidstva.
Průmysl domácností
Průmysl financí (bankovnictví), výroba a vláda, reálné protějšky ryzích průmyslů kapitálu, zboží a služeb, jsou snadno definovatelné, protože jsou v zásadě logicky strukturované. Je to dáno tím, že jejich procesy mohou být popsány matematicky a jejich technické koeficienty mohou být snadno vypočítány. To však není případ odvětví průmyslu služeb, známého jako průmysl domácností.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.