Myslíte pozitivně?

29. prosince 2010 v 7:30 | Jiří Woodman |  Články
Myslíte pozitivně?
20.02.2010 14:24


Jiří Woodman.

Každý z nás se určitě s termínem pozitivní myšlení setkal a pro bytosti zabývající se duchovnem je tento termín virtuální vstupenkou k lepšímu bytí. Co ale tento termín ve skutečnosti znamená? Pozitiv a negativ nám přežil v myslích převážně ve spojitosti s výrobu fotografií, kdy pozitiv byla hotová fotografie a negativ byl její převrácený celuloidový předchůdce. Dalo by se říct, že tyto veličiny mají mezi sebou 180°stupňů. Pozitivní a negativní se nám během času dostalo pod kůži a zařadilo se mezi dogmata, jimiž se řídíme. Pojďme teď na chvíli zabrousit do historie, kdy se symboly pro tyto termíny začaly vyvíjet.
Jedny z nejstarších symbolů jsou kříž a kruh. Kříž vždycky byl, je a bude křížem, naproti tomu z kruhu se s odstupem času stala úsečka. Pokuste se představit si talíř, jenž máte natočený tak, že vidíte kruh, když jej začnete horizontálně pootáčet, přechází v elipsu, až se změní ve znaménko mínus. Teď tu máme symboly, jež odpovídají + pozitivnímu a - negativnímu. Tyto póly mají mezi sebou úhel180°stupňů přičemž + jakožto pozitivum v naší realitě považujeme za to dobré. Přes všechny návyky, jimž jsme uvěřily, je to přesně na opak. No a pro nejsnazší pochopení Vám to předvedu na tom nejhorším.

Pokuste si představit, že jste se dostali nedej bože do nemocnice a tam Vám řeknou: "Váš nález je pozitivní", nebo: "jste HIV pozitivní" . Tuto nejhorší verzi jsem hned na začátku zmínil, abych Vás uvedl do obrazu. Zdravotnictví je obor, kde zůstala pravda pravdou, ostatní pozitiva jsou bohužel obrácena. Vysvětlení je jednoduché, kruh je od začátku útvar, který vzniknul spolu s vesmírem, kruh seskupuje, naproti tomu kříž rozděluje. Kříž ve své prvopodstatě symbolizuje ničivou explozi z nitra směrem ven, oproti tomu kruh symbolizuje implozi směrem dovnitř čímž sjednocuje a tím byl je a bude tvořivou silou vesmíru. Když překřížíte ústa prstem, znamená to ve všech jazycích MLČ! Překřížení je zákaz, pootočený kříž znázorňuje písmeno X což je pořád stejný zákaz- přeškrtnutí. Pokud jste věřící a právě teď se křižujete, pokuste se změřit poměr ramen onoho pomyslného kříže a vidíte, máte ho obráceně. Dvě přímky setkávající se v jednom bodě se nevyskytují nikde ve vesmíru, naproti tomu kruh je všude. Kříž na hrobě znamená definitivní KONEC a z dávných dob dokonce i jistou pojistku. Jestli Vám někdo řekl, že je s Vámi kříž, měl na mysli trápení. O kříži na jistých budovách se raději zmiňovat nebudu.
Jak vidíte, to podstatné nám bylo obráceno, přičemž všude v přírodě je nám ukázána pravda. Stromy nejsou jen továrny na kyslík, jsou to monumentální rezonátory které komunikují mezi zemí a vesmírem. Jsou tady pro nás, pokud chcete jejich energii, je dobré jim nejdříve porozumět. Na povrchu stromu obtéká záporný náboj a vnitřkem stromu kladný, stejně jako u všeho živého, proto pokud obejmete strom, dá vám tolik energie, kolik si zasloužíte, jen na něj napřed promluvte, buďte bosi a nohy i zemi polijte vodou pro lepší uzemnění. Jak už jsem zmínil vše živé má na svém povrchu záporný náboj a uvnitř kladný, což znamená, že vše čeho se v přírodě dotknete Vás nabíjí a utváří. Zdravá buňka má napětí cca 75 mV převažuje záporný náboj a je zásaditá naproti tomu nemocná buňka má napětí mezi cca 12-25 mV převažuje kladný náboj a je silně kyselá. Pod 12 mV buňka umírá.
Znamená to tedy že kladné znaménko( + )představuje pozitivní energii, kyselost a destrukci , oproti zápornému znaménku( - )které představuje negativní energii, zásaditost a konstrukci.
(-) tvoří a je životodárné
(+) ničí a je smrtonosné.
Pořád ještě myslíte pozitivně? A může mít změna terminologie z (pozitivní) na (konstruktivní) nějaký zásadní vliv na naše bytí? Věřte, že může a to docela zásadní, protože slovo tvoří. Vše co řeknete je vlastně převedením Vaší myšlenky do audio - rezonanční energie kterou vysíláte vesmíru a ten Vám vše stejnou měrou vrátí zpět. Když vyslovujete věty jako: "to je strašně krásné", nebo "to je hrozně krásné", tím pouštíte do své přítomnosti strach a hrůzu, tak se potom se nedivte, že jste nespokojení - NE-S-PO-KOJENÍ ( vyjádření stavu po kojení .)
Nakonec ještě jeden příklad změny energie. Když vložíte kruh do kříže, přerušíte tím kritické místo bodu střetu a měníte destrukci v konstrukci. V praxi je to přestavění křižovatky na kruhový objezd. Pevně doufám, že Vaši cestu životem nebude nic křížit a že vaše svobodná volba rozhodnutí nasměruje Vaše kroky tam, kam směřujete.

připravil jw.
 

13 lidí ohodnotilo tento článek.